Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologická léčba. Co jsou biologika Biologika jsou Biologika jsou Tvořena v lidském organismu Tvořena v lidském organismu Připravena Připravena rekombinantní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologická léčba. Co jsou biologika Biologika jsou Biologika jsou Tvořena v lidském organismu Tvořena v lidském organismu Připravena Připravena rekombinantní."— Transkript prezentace:

1 Biologická léčba

2 Co jsou biologika Biologika jsou Biologika jsou Tvořena v lidském organismu Tvořena v lidském organismu Připravena Připravena rekombinantní DNA technologií rekombinantní DNA technologií pomocí hybridomů pomocí hybridomů z krve z krve z lidských buněk z lidských buněk Biologika Biologika Velké molekuly Velké molekuly Podávají se obvykle injekčně; při perorálním užití se vstřebají i z trávicího traktu Podávají se obvykle injekčně; při perorálním užití se vstřebají i z trávicího traktu Méně nežádoucích účinků než tradiční systémová terapeutika Méně nežádoucích účinků než tradiční systémová terapeutika Singri P, et al. Arch Dermatol. 2002;138:657-663.

3 Terminologie vybraných tříd biologik Přípona v generickém názvu charakterizuje příslušnou kategorii ximab = chimerická monoklonální protilátka ximab = chimerická monoklonální protilátka infliximab infliximab zumab = humanizovaná monoklonální protilátka zumab = humanizovaná monoklonální protilátka efalizumab efalizumab umab = lidská monoklonální protilátka umab = lidská monoklonální protilátka adalimumab,ustekinumab adalimumab,ustekinumab cept = fúzní protein cept = fúzní protein etanercept etanercept Freimanis R, ed. USAN Handbook; American Medical Association; 1999.

4 INDIKACE Text z Číselníku (2008): „ Biologikum předepisuje dermatolog specializovaného pracoviště – centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami na léčbu tímto typem léčivého přípravku u pacientů s těžkou psoriázou postihující více než 10% tělesného povrchu nebo PASI 10 a zároveň splňuje alespoň jedno z následujících kritérií: a) nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (acitretin,metotrexat,cyklosporin A) – z důvodů vzniklých nežádoucích účinků či toxicity, intolerance či kontraindikace. b) pacient nereaguje na standardní léčbu těžké psoriázy (acitretin.metotrexát, cyklosporin A, PUVA, UVB 311nm), tj. po 3 měsících terapie není dostatečný efekt (zlepšení PASI nebo BSA vice než 50% oproti výchozímu stavu) nebo by se musela zvyšovat dávka nad bezpeční limity c) onemocnění nebylo v posledních 3 letech nikdy zhojeno nebo relapsy nastávají do jednoho měsíce po skončení předcházející intenzivní léčby.

5 Léčba psoriázy a psoriatické artritidy biologiky Humira® (adali- mumab)‏ Enbrel® (etanerce pt)‏ Stelara® (Ustekinu mab)‏ Remicade ® (infliximab )‏ Psoriasis Psoriasis- Arthritis

6 Humira® (adali- mumab)‏ Enbrel® (etanerce pt)‏ Stelara® (Ustekinu mab)‏ Remicade ® (infliximab )‏ Mechanis mus anti TNF-a proti IL12/23 Aplikace s.c anti TNF-a s.ci.v

7 Role TNF u psoriázy Tvorba tumor necrosis factoru (TNF) je u psoriázy zvýšena Tvorba tumor necrosis factoru (TNF) je u psoriázy zvýšena Zvýšené sérové hladiny TNF1 Zvýšené sérové hladiny TNF1 Zvýšená koncentrace TNF v psoriatickém ložisku2 Zvýšená koncentrace TNF v psoriatickém ložisku2 Hladiny TNF korelují se skóre Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 1,2 Hladiny TNF korelují se skóre Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 1,2 Snížení hladin TNF 1,3 koreluje s klinickými projevy Snížení hladin TNF 1,3 koreluje s klinickými projevy Literatura 1. Mussi A et al. J Biol Regul Homeost Agents 1997;11:115–118. 2. Bonifati C et al. Clin Exp Dermatol 1994;19:383–387. 3. Ameglio F et al. Dermatology 1994;189:359–363.

8 Efektorová aktivita zprostředkovaná TNF-  TNF-  se neváže na svůj receptor: nevytváří se signál TNF-  receptor Prozánětlivýcytokin TNF-  Y Solubilníreceptor MonoklonálníProtilátka Anti–TNF-  Bez antagonisty TNF S antagonistou TNF Prozánětlivé signály Prozánětlivé signály TNF-  receptor Choy ES, Panayi GS. N Engl J Med. 2001;334:907-916.

9 Vyšetření FW,KO+diff,biochemie,moč ch+s Hepatitidy Plicní vyšetření k vyloučení latentní TBC Kontraindikace: infekce, nádory, demyalizační neurologické choroby typu RS Relativní kontraindikace: těhotenství, jiné autoimunitní onemocnění, živé vakcíny

10 Infliximab Mouse Fv )‏ (binding site for TNF)‏ Human (IgG1)‏ Human kappa Chimerická lidská - myší monoklonální protilátka anti-TNF Chimerická lidská - myší monoklonální protilátka anti-TNF

11 Infliximab Aplikace i.v ( 5mg/kg) – 0,2,6 a poté á 8 týdnů Aplikace i.v ( 5mg/kg) – 0,2,6 a poté á 8 týdnů Dobře se snáší ve srovnání s placebem 1 Dobře se snáší ve srovnání s placebem 1 Nejběžnější nežádoucí příhody jsou bolest hlavy, pruritus a sinusitis Nejběžnější nežádoucí příhody jsou bolest hlavy, pruritus a sinusitis Až 14% pacientů má reakce po infuzi Až 14% pacientů má reakce po infuzi PASI 75 až u 80% pacientů PASI 75 až u 80% pacientů References: 1. Gottlieb, A.B, et al., Poster, 61st Annual AAD Meeting, 2003 2. Centocor, Inc. Summary of Product Characteristics. 1999.

12 Etanercept ■ Etanercept je dimerický fúzní protein ■ Připravuje se technologií rekombinace DNA na buňkách z ovarií čínského křečka ■ Složen z ligandu, který se váže na receptor pro TNF, připojený na Fc část lidského IgG1 ■ Schválen i pro dětskou psoriázu ■ Aplikace: 2x týdně 25mg s.c nebo 1x týdně 50mg event. 2x týdně 50mg ( 12 týdny)

13 Adalimumab Kompletní lidská protilátka anti–TNF-a Technologie adalimumabu: HUMIRA je recombinantní IgG1 monoklonální protilátka specifická pro lidský TNF. Specifita vazby: Neváže se na lymfotoxin (TNF-a) Vysoká afinita k TNF-a (Kd = 6.1 x 10-10 mmol/l)‏ Biologický poločas je 10-20 dní Aplikace: s.c baseline 80mg, 40mg za týden a poté 40mg á 2 týdny Funkce Váže se na solubilní a membránový TNF-a Blokuje TNF-a z vazby na specifický receptor VHVH Light chain CLCL CH1CH1 CH3CH3 CH2CH2 Fc Fab Heavy chain VLVL Bain B, Brazil M. Nat Rev Drug Discov. 2003;2:693-694. Lidský peptid S-S

14 SKUPINA NOVÝCH BIOLOGICKÝCH LÉKŮ - Blokují podjednotku p40, která je součástí IL-12 a IL-23 IL-23 IL-12 TNF-  IFN-  TNF-  IL- 17 IL-22 T cell Je utlumena diferenciace a klonální pomnožení subsetů Th1 a Th17 Protilákta váže na podjednotku p40 IL-12 a IL-23, zabraňuje navázání na její buněčné receptory 1. Gately MK, et al. Annu Rev Immunol. 1998;16:495-521. 2. Wilson NJ, et al. Nat Immunol. 2007;8(9):950-7. 3. Nickoloff BJ, Nestle FO. J Clin Invest. 2004;113(12):1664-75. 4. Nestle FO et al. J Invest Dermatol. 2004; 123:xiv-xxv. Th1 Th17 Snížení hladiny zánětlivých cytokinů

15 Anti-(IL-12/IL-23) p40 terapie Stelara (Ustekinumab) Briakinumab (ABT 874 - Abbott) – ve fázi III. klinického zkoušení – staženo

16 Ustekinumab Kompletní lidská protilátka proti IL-12/IL- 23 Aplikace s.c Baseline, za 4 týdny a pak 1x za 12 týdnů Dávka: do 100kg 1x inj. 45mg, nad 100kg 2x inj. 45mg

17 Pappu R.J Clin Immunol (2010) 30:185–195

18 N Engl J Med 2012;366:1181-9.

19 Pappu R.J Clin Immunol (2010) 30:185–195 Brodalumab

20

21

22

23 N Engl J Med 2012;366:1190-9.

24

25

26

27 Které biologikum? Individuální Dle rychlost nástupu Dle způsobu podání European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris. J Eur Acad Dermatol. 2009, vol.23(2) British Association of Dermatologists' guidelines for biologic interventions for psoriasis 2009. Br J Dermatol. 2009 Nov;161(5):987-1019

28 PROČ BIOLOGICKÁ LÉČBA Vysoká účinnost Výrazně nižší počet NÚ a výrazně nižší toxicita než klasická léčba Možnost dlouhodobě terapie Jednoduchá aplikace pro pacienta Odběry 1x za 6 měsíců Nižší počet hospitalizaci pacientů se psoriázou

29 Budoucnost Secukinumab: monoklonální protilátka proti IL-17 Tofacitinib: inhibitor JAK3 ISA 247: Kalcineurinový inhibitor v perorální formě ve stadiu klinického výzkumu fáze III Apremilast: inhibitor PDE4


Stáhnout ppt "Biologická léčba. Co jsou biologika Biologika jsou Biologika jsou Tvořena v lidském organismu Tvořena v lidském organismu Připravena Připravena rekombinantní."

Podobné prezentace


Reklamy Google