Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novela energetického zákona ELEKTROENERGETIKA TEPLÁRENSTVÍ Ladislav Havel Ministerstvo průmyslu a obchodu AEM,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novela energetického zákona ELEKTROENERGETIKA TEPLÁRENSTVÍ Ladislav Havel Ministerstvo průmyslu a obchodu AEM,"— Transkript prezentace:

1 1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novela energetického zákona ELEKTROENERGETIKA TEPLÁRENSTVÍ Ladislav Havel Ministerstvo průmyslu a obchodu AEM, 15. 4. 2008, Praha

2 2  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Je vůbec důvod energetický zákon měnit?! Jestliže vše funguje, proč to děláme? Jestliže ano, tak jaké jsou příčiny?

3 3  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona 1. Směrnice 2. Zjednodušení 3. Snížení administrativní zátěže 4. Aktualizace 5. Využití zkušeností (pozitivních i negativních) 6. Oprava chyb

4 4  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Předkladatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu Spolupředkladatel:Energetický regulační úřad Spolupráce:pracovní skupiny - projekt NOvá Energetická Legislativa (NOEL) *2005+2006

5 5  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Pracovní skupiny 1.skupina: EZ - společná část 2.skupina: EZ - elektroenergetika 3.skupina: EZ - plynárenství 4.skupina: EZ - teplárenství 5.skupina: Zákon o hospodaření s energií 6.skupina: Obnovitelné zdroje energie NOEL

6 6  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 NOEL Pracovní skupiny 1.skupina: EZ – společná část 1MPO 2 3ERÚ 4SEI 5OTE 6ČEPS 7ČEZ 8 9E.ON 10PRE 11RWE 12PP 13SPP Bohemia 14Euroenergy

7 7  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 NOEL Pracovní skupiny 2.skupina: EZ – elektroenergetika 1MPO 2ERÚ 3SEI 4OTE 5ČEPS 6ČEZ 7E.ON 8PRE 9Euroenergy 10Euroenergy 3.skupina: EZ – plynárenství 1MPO 2ERÚ 3SEI 4ČPU 5RWE 6E.ON 7PP 8SPP Bohemia 9Pan Solutions 10Euroenergy

8 8  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 NOEL Pracovní skupiny 4.skupina: EZ – teplárenství 1MPO 2ERÚ 3SEI 4Teplárenské sdružení 5Teplárna Brno 6 7 5.skupina: EZ – zákon o hospodaření s energií 1MPO 2ERÚ 3SEI 4ČPU 5ČEZ 6 7

9 9  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 NOEL Pracovní skupiny 6.skupina: EZ – obnovitelné zdroje energie 1MPO 2MŽP 3ERÚ 4ČEA 5SEI 6ČEPS 7ČEZ 8 9E.ON 10Euroenergy Řídící výbor projektu 1MPO 2 3 4ERÚ 5Euroenergy 6

10 10  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 NOEL Koordinační skupina - širší - úzká

11 11  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Cesta (přípravy) je trnitá NOEL … 12/2006 MPO ERÚ… 05/2008 INFO 05/2007 MPO, ERÚ… 12/2007 MRPŘ… 01/2008 VYPOŘÁDÁNÍ (rozpory)02/2008 – 03/2008 VLÁDA + LRV31. 3. 2008 PR. KOMISE LRV7. 4. 2008 … VLÁDA, PSP, SEP, PREZ.… ? … ÚČINNOST1. 1. 2009

12 12  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

13 13  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Pracovní skupina (těsně před MRPŘ) MPO MV (hasiči) MO ČSRES PÚ EE Záměr a výsledek

14 14  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Základní kameny Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje směrnice 96/92/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje směrnice 96/92/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS

15 15  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Základní kameny Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18 ledna 2006 o opatřeních o zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

16 16  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Základní kameny Nařízení č. 1228/2003 Evropského parlamentu a rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektřiny Nařízení č. 1775/2005 Evropského parlamentu a rady ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

17 17  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Základní kameny Transpoziční termíny směrnic  2003/54 1. 7. 2007  2003/55 1. 7. 2007  2004/6719. 5. 2006  2004/821. 2. 2006  2005/8924. 2. 2008  2006/3217. 5. 2008  2007/12328. 12. 2009

18 18  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona  Navrhovaná novela  Principy stejné jako stávající energetický zákon č. 458/2000 Sb.  Práva a povinnosti, podíly na připojení, přípojky, práva k cizím nemovitostem, přeložky zařízení, regulace, …

19 19  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Jeden energetický zákon Obecná část Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství Správní delikty + sankce Státní energetická inspekce Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

20 20  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Do současnosti 9 novel MRPŘ 53 míst (ministerstva, ústř. orgány, krajské úřady, odbory, SMO, HK) 30 bez připomínek zásadní připomínky (MV, MŽP, MD, MF, ÚV, KÚ JM, ÚNMZ, HK ČR, ČMKOS, SMO ČR, ČÚZK, MDS) Separátní projednání (HK, MV, MF, ČMKOS, SMO)

21 21  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Jen malá návštěva v obecné části  Pojmy (§2 odst 2 písm a) … c))  Dodavatel poslední instance (§ 12a)  MPO  Operátor trhu _______________________________________ DPI POJISTKA (bez žádosti) Elektřina………..Plyn  Bez rozhodování ERÚ  Obchodník …  Omezená doba  Nová odběrná místa (na žádost) Novelizace energetického zákona

22 22  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Státní správa MPO(zákon, vyhlášky, informační povinnost k EU, autorizace plyn, mezinárodní smlouvy, nadřízeno SEI, …) ERÚ(regulace, spory, přístup k sítím, RADA, regulační výkazy, schvalovací řízení o stanovení PPPS, PPDS ŘPPS, ŘPPZP? OPOTEP, Opatření na trhu se skladovací kapacitou plynu, …) SEI(kontrola, ukládání pokut) _______________________________________ Operátor trhu s elektřinou a s plynem

23 23  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Elektroenergetika Výrobce elektřiny(jako obchodník, havarijní plány) Provozovatel přenosové soustavy (spolupráce, s okolními PPS, náhrada škody při poruše) Provozovatel distribuční soustavy (náhrada škody při poruše, přerušení a obnova dodávky elektřiny a neoprávněný odběr)

24 24  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 K ombinovaná výroba elektřiny a tepla přednostní připojení přednostní doprava  Elektřina + užitečné teplo  Osvědčení o původu elektřiny  Poměrná úspora paliva min. ve výši 10 %  Minimální účinnost užití energie  Právo na příspěvek

25 25  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Autorizace (nyní)  na výstavbu výroben elektřiny  na výstavbu přímého vedení  na výstavbu zdrojů tepelné energie Od 1. 1. 2009 Pouze vyhodnocení podle kritérií uvedených v zákoně (elektroenergetika, v teplárenství se ruší kompletně) Novelizace energetického zákona

26 26  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona  Ochranná pásma  Vzdálenost mezi nadzemním vedením a větrnou elektrárnou  Přeložky – informační povinnost  Měření (instalace, udržování a ověřování měřicího zařízení na náklad PDS a PPS)

27 27  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Neoprávněný odběr elektřiny  Vazby na PPS a PDS  Opakované odepření přístupu  Zákaz neoprávněného odběru elektřiny  Povinnost uhradit vzniklou škodu

28 28  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Stav nouze  Příčiny ŽU, OSO, HNKP, SS, TČ, NBES, PPZ, OFB VNNE, OCES Vyhlašování (SN) –HSP, PDŘ, Oznamování (PSN) MPO, ERÚ, MV, KÚ a MHMP

29 29  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona Teplárenství  Povinnost uzavření smlouvy za podmínky, že odběratel poskytne potřebné údaje  Obsah smlouvy  Výkon, …  Místo, …  Cena  Způsob rozdělení nákladů na TE Měření při dodávce TV – 1. září 2011 nebo dohoda o způsobu rozúčtování

30 30  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona  Tepelná přípojka – žádné změny  Přeložky stejné principy jako elektroenergetika a plynárenství Výkup tepelné energie z OZE a DEZ – žádné změny Stav nouze a předcházení stavu nouze - princip upraven podobně jako v elektroenergetice a plynárenství

31 31  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona  Navržená účinnost zákona od 1. 1. 2009  31. 3. návrh novely EZ předán vládě ČR  12 rozporů (zásadní připomínky) vše SMO ČR Hlavně  podíly na připojení  přípojky plyn  přeložky

32 32  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novelizace energetického zákona  Zjednodušení?  Celkem 262 bodů (změn růsného rozsahu) = 101 stran  Obecná část1 – 55 = 55 bodů = 23 stran  Elektroenergetika56 – 173 = 118 bodů = 24 stran  Plynárenství174 – 215 = 42 bodů = 22 stran  Teplárenství216 – 249 = 34 = 5 stran

33 33  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 www.mpo.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Novela energetického zákona ELEKTROENERGETIKA TEPLÁRENSTVÍ Ladislav Havel Ministerstvo průmyslu a obchodu AEM,"

Podobné prezentace


Reklamy Google