Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém limitujících faktorů pohybu člověka Jan Novotný Katedra kineziologie MU Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém limitujících faktorů pohybu člověka Jan Novotný Katedra kineziologie MU Brno"— Transkript prezentace:

1 Systém limitujících faktorů pohybu člověka Jan Novotný Katedra kineziologie MU Brno novotny@fsps.muni.cz

2 OBSAH Cíl přednášky Přehled faktorů Doplněk Systémový přístup k vědeckým problémům Co je systém faktorů? Systematické určení faktorů a jejich vztahů Řetězce faktorů a jejich vztahů Doporučení pro vytvoření vlastního systému Příklad systému faktorů jednoho studenta Úkol pro studenty Systém limitujících faktorů pohybu člověka

3 Cíl přednášky, systémový přístup PODPORA VÝZKUMNÉHO PROJEKTU plánování – strategie a metody konstrukce hypotéz interpretace výsledků - závěry ODPOVĚDĚT NA VÉDECKÉ OTÁZKY (Jaká intenzita cvičení je pro diabetiky optimální?) PŘISPĚT K SYSTÉMOVÉMU ŘEŠENÍ VĚDECKÝCH PROBLÉMŮ (Cvičení diabetiků) Systém limitujících faktorů pohybu člověka

4 SKUPINY LIMITUJÍCÍCH FAKTORŮ SPORTOVNÍHO VÝKONU VÝKON SPORTOVCE Genetické faktory Věk, Pohlaví Antropometrické faktory Nervové faktory Kosterně- svalové faktory Metabolické faktory Kardio-respirační faktory Psychické faktory Tréninková a soutěžní činnost Regenerace sil Zevní prostředí Čas Sociální faktory Rodina Škola Práce Přátelé Habituální aktivity Koníčky Závislosti Duchovní život EXOGENNÍ ENDOGENNÍ DOPLNĚK Systém limitujících faktorů pohybu člověka

5 1.Definice termínů, vysvětlení pojmů. 2.Analýza situace a popis problému. 3.Určení objektů a jejich vztahů. 4.Neizolované posuzování objektů a jejich vztahů. 5.Komplexní a hierarchický přístup k řešení problému. 6.Hodnocení objektů v závislosti na čase. 7.Nezastupitelnost lidského faktoru. 8.Konečná analýza a ověření systému. Atributy systémového přístupu (P.Janíček, E. Ondráček, 1998) Systém limitujících faktorů pohybu člověka

6 SYSTÉM = FAKTORY ELEMENTY PROMÉNNÉ A VZTAHY Systém faktorů REAKCE DIABETIKA NA CVIČENÍ STAV DIABETU CVIČENÍ Intenzita, trvání... ZEVNÍ PODMÍNKY ADAPTACE NA ZÁTĚŽ Diagram zjednodušeného příkladu POHLAVÍ GENOTYP ? Systém limitujících faktorů pohybu člověka

7 Systémový přístup k faktorům a jejich vztahům SVALOVÉ KONTRAKCE KREVNÍ TLAKGLYKÉMIE DUŠEVNÍ ZATĚŽ Nalezení a popis proměnných a vztahů mezi nimi. - příčina (nezávislý faktor) - následek (závislý faktor) - vícenásobná příčina - vícenásobný následek - vzájemné ovlivnění Myslet na váhu faktorů (aim of research?). Systém limitujících faktorů pohybu člověka

8 Více nezávislých faktorů, závislý faktor JestližeMOTIVCE je velmi vysoká a VÝŠKA je 134 cm a SRDCEmá EF>60% a KOLENO má flexibilitu 0-120 o pak SCHOPNOST K APLIK. BASKETBALU je dobrá. I Systém limitujících faktorů pohybu člověka

9 MOTIVACE + VÝŠKA + SRDCE + KOLENO SCHOPNOST K BASKETBALU V N I V N N - VYSOKÁ - NÍZKÁ - PLNÁ - ŠPATNÁ V V L V L V L P Š ŠP P Š N V DOBRÁ VÝBORNÁ ŠPATNÁ P Š NOVÉ POZNATKY – NOVÉ NÁSTROJE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ŽIVOTA CIL VĚDY = NAJÍT ŘETĚZEC FAKTORŮ A JEJICH VZTAHŮ OVĚŘENÍ HYPOTÉZ EF Systém limitujících faktorů pohybu člověka

10 1.Určení a analýza objektů (Diabetik) 2.Určení, analýza a formulace problému (Cvičení diabetika) 3.Formulace cíle řešení problému (Nalézt optimální intenzitu cvičení diabetika) 4.Analýza a určení limitů, naléhavosti atd. problému (Počet a spolupráce pacientů, Finanční, Časové, Personální možnosti, Tradice, atd.) 5.SYNTÉZA SYSTÉMU – Určení a popis objektů a jejich vztahů (Stav diabetika – jeho onemocnění a komplikací, jeho vztah ke cvičení, Reakce a adatopace na zátěž, Charakteristika požadovaného cvičení – druh, intenzita, frekvencem trvání, bezpečnostní limity a podmínky) Kroky k vytvoření systému faktorů (modifikace podle P.Janíčka a E. Ondráčka, 1998) Systém limitujících faktorů pohybu člověka

11 ZDOKONALOVÁNÍ SYSTÉMU REPETITION Recommendations for construction of the system? 1. INSPIRACE v centru vybraného vědeckého problému (REÁLNÝ SYSTÉM) - Sledovat objekty v akci (diabetik). - Hovořit s e dalšími zúčastněnými osobami (rodiče, lékař, učitel...). 2. INSPIRACE: - Studovat literární zdroje (Current contents...). - Konzultovat s experty. - Využít vlastní zkušenost. 3. SBÍRAT FAKTORY A VZTAHY: NAKRESLIT DIAGRAM (příklad) a POPSAT (ABSTRAKTNÍ SYSTĚM). 4. ROZEZNAT: - faktory (aerobní kapacita) → definice, - ukazatele (parametry) faktorů (VO 2 max) → co a jak měřit?, - typ hodnot (kvantitativní - numerické – jednotky - ml/kg.min) → jak vyjádřit? Systém limitujících faktorů pohybu člověka

12 Studentský příklad systému faktorů Jak ovlivňuje hodnotová orientace soutěžní gymnastický výkon? (Jalovecká, 20 October 2006) Gymnastický výkon Hodnotová orientace Rodina Tisk TV Přátelé Osobnostní typ Tělesná zdatnost Věk Pohlaví Somatotyp Trénink Regenerace Fyziologické funkce Motivace Snaha Technické vybavení ? psychologická průřezová studie - dotazníky Systém limitujících faktorů pohybu člověka

13 Assignment for students Think up, draw, and describe factors and relations of your research problem in a diagram to next discussion. Orientation in a space and among factors is a important. Systém limitujících faktorů pohybu člověka

14 ZÁVĚRY 1.Pohyb člověka je ovlivněn mnoha faktory. 2.Výzkum vyžaduje systémový přístup. 3.Vytvoření systému faktorů (diagram), podporuje plánování a realizaci výzkumného projektu (výběr strategie a metod, vytvoření hypotéz, interpretaci výsledků, závěry). Start of triathlon in Brno 2006 4. Vytvoření systému vyžaduje čas. Spěchající výzkumník může zanedbat maličkost, která zhatí celé snažení (Jako závodník na startu). Systém limitujících faktorů pohybu člověka

15 Děkuji za Vaši pozornost. www.fsps.muni.cz/~novotny Obrázky z kurzů Fakulty sportovních studií


Stáhnout ppt "Systém limitujících faktorů pohybu člověka Jan Novotný Katedra kineziologie MU Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google