Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mediace a jiné formy alternativního řešení rodinněprávních konfliktů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mediace a jiné formy alternativního řešení rodinněprávních konfliktů."— Transkript prezentace:

1 Mediace a jiné formy alternativního řešení rodinněprávních konfliktů

2 Alternative Dispute Resolution (ADR) příčiny rozmachu ADR pojem ADR současný vývoj ADR v Evropě obecně

3 ADR v rodinných věcech v USA vývoj od počátku sedmdesátých let 20.st. změny hmotného a procesního práva v rozvodech působení terapeutů rodinná mediace Family Mediation Association (FMA) Academy of Family Mediators (AFM) Model Standards of Practise for Family and Divorce Mediation

4 ADR v rodinných věcech v USA pojem a typy rodinné mediace fasilitativní mediace evaluativní mediace transformativní mediace hybridní model mediace

5 Collaborative Law v rodinných věcech v USA relativně nový způsob vyřízení záležitostí manželů souvisejících s rozvodem mimo soud každý z manželů je zastoupen právníkem- specialistou na vyjednávání respektujícím legitimní zájmy obou manželů každý z manželů podepíše dohodu, že neučiní kroky k soudnímu projednání a nebude tím hrozit pokud je dohoda ohledně majetkových věcí a výchovy dětí uzavřena, je předložena soudu ke schválení

6 ADR v rodinných věcech v Německu projekt Gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen info@mediation-in-niedersachsen.de

7 ADR -mediace v České republice mediace v trestních věcech mediace v netrestních věcech

8 ADR-mediace a jiné formy řešení rodinných konfliktů v ČR Asociace mediátorů ČR www.amcr.cr www.amcr.cr fáze mediace jiné formy řešení rodinněprávních konfliktů – manželské poradny, sexuologické poradny, orgány sociálněprávní ochrany dětí

9 Rodinná mediace ve věcech s cizím (přeshraničním)prvkem mezinárodní a komunitární instrumenty vzhledem k rodinné mediaci - Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům k rodinné mediaci č. R (98)1 - Nařízení Rady (ES) č.2201/2003 ze dne 27.listopadu 2003 o příslušnosti, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, kterým se nahrazuje nařízení Rady (ES) č.1347/2000 Haagská Úmluva ze dne 5.října 1961 o příslušnosti úřadů a právu rozhodném v oblasti ochrany nezletilých

10 - Haagská Úmluva ze dne 5.října 1961 o příslušnosti úřadů a právu rozhodném v oblasti ochrany nezletilých - Haagská Úmluva ze dne 25.října 1980 o civilněprávních aspektech mezinárodních únosů dětí - Haagská Úmluva ze dne 19.října 1996 o příslušnosti, rozhodném právu, uznání a výkonu a spolupráci v oblasti rodičovské odpovědnosti a opatření k ochraně dětí

11 Úmluva o právech dítěte Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č.8) Charta základních práv Evropské unie (čl.24)

12 La Mission d`Aide à la Médiation Internationale pour les Familles The reunite Mediation Pilot Scheme ----------------------------------------------------------- MAMIF www.enlevement-parental.justice.gouv.fr/mamif.html The reunite Mediation Pilot Scheme www.reunite.org

13 Úskalí ADR průtahy/prodloužení řešení sporu (v případě nesprávného postupu) zneužití jako taktiky některého z účastníků promlčení práva

14 Přínos ADR nalezení vlastního/“přátelského“ řešení sporu/konfliktu reálný předpoklad pro dodržení/“výkon“ dosažené dohody důvěrnost, neformálnost jednání odhalení skutečné podstaty sporu/konfliktu nastolení/udržení konstruktivních vztahů do budoucna snížení nákladů účastníků sporu a státu omezení konfliktnosti ve společnosti

15 Doporučená literatura Lenka Holá: MEDIACE způsob řešení mezilidských konfliktů Diez-Krabbe-Thomsen: Familien-Mediation und Kinder Ann Milne, Jay Folberg, Peter Salem: The evolution of divorce and family mediation: an overview Ann Milne, Jay Folberg, Peter Salem: Divorce and family mediation Bernard Mayer: Facilitative mediation Robert Baruch Bush, Sally Ganong Pope: Transformative mediation Marsha Kline Pruett, Janet Johnston: Therapeutic mediation with high-conflict parents Randolph Lowry: Evaluative mediation Hugues Fulchiron: Les enlèvements d´enfants à travers les frontières


Stáhnout ppt "Mediace a jiné formy alternativního řešení rodinněprávních konfliktů."

Podobné prezentace


Reklamy Google