Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Disinhibice na internetu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Disinhibice na internetu"— Transkript prezentace:

1 Disinhibice na internetu
Co je disinhibice? Její příčiny – teorie Její důsledky

2 Co je disinhibice? „chování bez zábran“
psychology poprvé zaznamenána v polovině 80. let při zkoumání verbálních projevů v elektronické komunikaci - CMC (Kiesler & Sproull, 1986) komunikace tváří v tvář (FtF) je řízena velkým množstvím sociálních norem – lidé jsou k sobě slušní, málokdy dochází k vzá-jemnému napadání X v CMC se uživatelé řídí jinými nebo dokon-ce žádnými pravidly – může docházet ke slovnímu napadání = flaming

3 Co je disinhibice? není JEN flaming nebo nepřátelská komuni-kace -> spíše produkt sníženého veřejného sebeuvědomění (Prentice-Dunn&Rogers) chování není omezováno rozpačitostí, úzkostí ze společenské situace a obavami z hodnocení veřejností (Zimbardo) disinhibice se neprojevuje jen zvýšeným sklonem k agresivitě; má i prosociální cha-rakter - lidé se více otvírají (self-disclosure) a rychleji navazují blízké vztahy

4 Co je disinhibice? na internetu lidé říkají, co by ve skutečném životě neřekli, a dělají, co by ve skutečném životě nedělali (Atkinson) (celková disinhibice) Lea - flaming má svá pravidla, vyskytuje se v podstatě zřídka (5 % z CMC)

5 Její příčiny – teorie Deindividuace (odosobnění) – G. Le Bon (1895) – stav, kdy normální tlak na chování jedince je odstraněn Prectice-Dunn&Rogers: snížení odpovědnosti snížení osobního sebeuvědomění X Lea: CMC není nekontrolovaná a antinormativ-ní, spíše je kontrolovaná určitými kontexto-vě specifickými normami - disinhibice existuje i bez anonymity

6 Její příčiny – teorie Omezené sociální podněty – CMC je chudší o určité složky FtF komunikace redukce vlivu sociálních norem (Kiesler&Siegal) snížené sociální a kontextuální nápovědy vedou k přesunu pozornosti na úkol spíše než na příjemce, oslabení běžné hierarchie, deindividuaci (anonymita + nedostatek sebe-zaměření, zúžená seberegulace) tento přístup kritizován, že odstraňuje z CMC sociálno („socialness“)

7 Její příčiny – teorie Teorie sociální blízkosti – různé komunikač-ní prostředky skýtají různý stupeň sociální blízkosti (FtF nejvyšší, CMC nízký) Dvojkomponentový model sebeuvědomění - vědomá pozornost může být zaměřena na prostředí („veřejné“ sebeuvědomění) nebo na sebe („soukromé“ sebeuvědomění) (Matheson & Zanna) - při CMC může být zvýšené „soukromé“ a snížené „veřejné“ sebeuvědomění (zvýšené sebeodkrytí)

8 Její příčiny – teorie SIDE model (Social Identity Explanation of Deindividuation Effects) – anonymita (nedo-statek zaměření na individuální já) má ten-denci vést k aktivaci sociální identity spíše než osobní identity -> regulace chování za-ložená na normách skupiny (Joinson) tento model spíše objasňuje skupinovou polarizaci

9 Její důsledky Flaming – diskuse se mění v hrubé osobní osočování komunikačního partnera Predátorství – internet se stává místem pro zneužití informací Nelegální nebo nežádoucí materiály Nábory on-line – mohou využít různé sekty, gangy apod.

10 Použité zdroje Atkinson, Q. (2002). Disinhibition on the Internet: Implications and Intervention. On Joinson, A. (1998). Causes and Implications of Disinhibited Behavior on the Internet. In Gackenbach, J. (Ed.), Psychology and the Internet, San Diego: Academic Press Suler, J.. The Psychology of Cyberspace. On


Stáhnout ppt "Disinhibice na internetu"

Podobné prezentace


Reklamy Google