Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské jazykové gymnázium s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské jazykové gymnázium s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Evropské jazykové gymnázium s.r.o.

2 Truhlářská 19, 360 17 Karlovy Vary +420 777 337 052, +420 774 774 556
  , +420 774 774 556 POZOR!!! nové učebny Lidická 40, Karlovy Vary (budova Pedagogické školy) web: ČTYŘLETÉ STUDIUM SE ZAMĚŘENÍMNA ŽIVÉ JAZYKY (BILINGVNÍ) STUDIJNÍ OBOR 7941K/ PRO ŽÁKY Z 9. TŘÍD ZŠ

3 Dovolujeme si vám představit novou střední školu v Karlovarském kraji.
Evropské jazykové gymnázium, s.r.o. bylo zařazeno do sítě škol MŠMT ČR v roce 2005 a je ojedinělou školou v tomto regionu. Jeho cílem je nejen prohlubovat znalosti cizích jazyků, ale celkově posílit multikulturní cítění mladých lidí v Evropské unii i mimo ni. Škola je prvním a v současné době jediným gymnáziem v  Karlovarském kraji s takovým vzdělávacím programem.

4 EVROPSKÉ JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM
Název školy napovídá, že prioritní důraz je kladen na výuku cizích jazyků, především na jazyk německý. Studijní program školy nabízí žákům výuku 8 hodin německého a 4 hodin anglického jazyka týdně. Tato hodinová dotace cizích jazyků je v karlovarském kraji skutečně výjimečná a nabízí žákům po ukončení ZŠ aktivní možnost pokračovat ve studiu jazyka intenzivní formou. Součástí učebního programu je i výuka všech ostatních přírodovědných i humanitních předmětů dle programu gymnázií koncipovaná na základě požadavků nového školského vzdělávacího programu. Vedení školy klade důraz na uplatňování mezipředmětových vztahů a na výchovné a vzdělávací strategie.

5

6 Evropské jazykové gymnázium
preferuje prohlubování znalostí cizích jazyků také kvůli  poznávání a chápání kultur jiných národů. Řídící i pedagogičtí pracovníci školy se zaměřují rovněž na integraci studentů-cizinců na území ČR a pozvání ke studiu získávají také zahraniční studenti. Odborný tým pedagogických pracovníků dává záruku nejen kvalitní jazykové výuky, ale i poradenskou pomoc v oblasti celkového rozvoje osobnosti žáka. Žáci, jejichž mateřským jazykem není jazyk český, mají možnost studovat podle individuálně vytvořených studijních plánů.

7 Charakteristika školy Název vzdělávacího programu
Gymnázium – zaměření na živé jazyky Studijní obor K/408 – živé jazyky Dosažený stupeň vzdělání : úplné střední všeobecné Způsob ukončení : maturitní zkouška Typ studia : denní studium Délka studia : studium je čtyřleté pro absolventy 9. tříd ZŠ a kvart osmiletých gymnázií Učební plán schválený MŠMT ČR pod č.j / s platností od IZO školy : Cíl studia : široké všeobecné vědomosti rozvoj racionálního myšlení perfektní znalost německého a anglického jazyka Student může získat: státní zkoušku z německého a anglického jazyka Cambridge FCE nebo TOEFL Výsledky vzdělávání : dosažené vědomosti a dovednosti zajišťují absolventům vstup do vysokoškolského studia všech směrů v České republice i v zahraničí Přijímací řízení : test Studijní předpoklady : zájem o studium, kladný vztah k cizím jazykům (předchozí znalosti nepožadujeme) Školné v roce 2007/ ,- Kč Telefon , +420 774 

8 BEZPLATNÝ KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA od ledna do června 2007
pro budoucí žáky Evropského jazykového gymnázia Evropské jazykové gymnázium nabízí v rámci mimoškolní činnosti další jazykové kurzy německého, anglického a ruského jazyka a také českého jazyka pro cizince. Kurzy mohou navštěvovat žáci, jejich rodiče i veřejnost. Od ledna 2007 mají zájemci o studium na této škole možnost bezplatně navštěvovat přípravný kurz německého jazyka. Spolupráce školy s INTERPROJECT CZ o.p.s. a Úřadem práce v Karlových Varech na realizaci projektu „Moderní metody v rozvoji vzdělávání“ nabízí řadu dalších vzdělávacích možností také pro odbornou pedagogickou veřejnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9

10 Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2006/2007
zřizovatel školy doc.PhDr.Larisa Šejko, CSc. ředitel školy Mgr.Zdeňka Vašíčková vyučující Mgr. Zdeňka Vašíčková (český jazyk, dějepis, občanská nauka) Ing. Jan Přáda (matematika, informatika, fyzika) Mrs. Rema Aliashkevich (německý jazyk, anglický jazyk) Mgr. Vladimír Nechvátal (chemie, biologie) Jan Vymazal (anglický jazyk, německý jazyk) Mgr.Danuše Pánková (tělesná výchova) (estetická výchova)

11 Termín přijímacích zkoušek EVROPSKÉ JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM
Přijímací zkoušky – první kolo se uskuteční 23.dubna 2007 v 8.00 hodin v nových učebnách Evropského jazykového gymnázia Lidická 40, Karlovy Vary (budova Pedagogické školy)

12 Přijímací řízení Požadavky přijímacího řízení na Evropské jazykové gymnázium odpovídají obsahu učiva ZŠ. Přijati mohou být absolventi 9. tříd ZŠ a kvart osmiletých gymnázií. Přijímací zkoušku ve školním roce 2006/2007 tvoří tyto části: - písemný test z českého jazyka a diktát - písemný test ze všeobecných znalostí ústní pohovor ( zjištění zájmů uchazeče, všeobecný přehled, jazykové schopnosti ) Hlavními kritérii pro přijetí jsou: - výsledky přijímacích testů - zájem o studium - kladný vztah k cizím jazykům (předchozí znalosti nepožadujeme) O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. Přijímací zkouška může být na základě rozhodnutí ředitele prominuta.

13 (budova Pedagogické školy)
Dny otevřených dveří v nových učebnách Evropského jazykového gymnázia Lidická 40, Karlovy Vary (budova Pedagogické školy) v úterý – hod. v úterý – hod.


Stáhnout ppt "Evropské jazykové gymnázium s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google