Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady podpořených projektů Evropa pro občany a další možnosti 2.6.2011 Plzeń Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady podpořených projektů Evropa pro občany a další možnosti 2.6.2011 Plzeń Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."— Transkript prezentace:

1 Příklady podpořených projektů Evropa pro občany a další možnosti 2.6.2011 Plzeń Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

2 Příklady projektů s kulturním aspektem Osobní anamnéza Cirkus totality Evropa pro občany – další projekty Evropa pro občany – obecné info Projektová dokumentace

3 Divadelní představení OSOBNÍ ANAMNÉZA V roce 1989 mi bylo pět let… jako by se to zastavilo o moji kůži 16 představení + 4 workshopy Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

4 Evropa pro občany 2007-13 Active V4 Citizens ´ European Workshops srpen 2009 – leden 2010/ 45 000 EUR/ 60 % z EK Partneři: Laterna Magica Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság Stowarzyszenie Praktyków Kultury Tucet – štúdio novej drámy Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

5 Circus of Totality - V4 series of theatre workshops and performances prosinec 2008 – listopad 2009 4 představení + 4 workshopy Celkové náklady: 43 860 EUR IVF: 21 700 EUR/ 15 000 EUR Opona: 22 160 EUR/ 15 000 EUR Standard Grant/ 15.9.2008 (2x ročně) www.visegradfund.org

6 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

7 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

8 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Golden Star Award winner Dcery 50.let / Daughters of the Enemy Daughters of Stalin Dokumenty, mládež a společnost, o.s.

9 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Golden Star Award winner Zmizelí sousedé/ Zapomenutí, o.s.

10 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

11 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září – 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko), Svit (Slovensko) Celkový rozpočet projektu: 21 608 EUR Schválená dotace projektu: 10 661 EUR

12 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Kulturní dědictví v partnerských městech II - vzájemné poznávání místních kultur zapojených partnerských měst - setkávání občanů a navazování dlouhodobých aktivních partnerství mezi občany - tři semináře pro širokou veřejnost z oblasti výtvarné, literární a hudební apod.

13 Evropa pro občany 2007-13 Obecné cíle programu: - podporovat a rozvíjet aktivní občanství - rozvíjet vědomí evropské identity - podporovat pocit spoluvlastnictví EU mezi jejími občany - posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi občany - respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

14 Specifické cíle programu: - setkávání občanů za účelem sdílení a výměny názorů - přiblížení Evropy občanům - podpora spolupráce mezi občany a organizacemi občanské společnosti Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

15 Akce/programové osy podpory I: Akce 1 - Aktivní občané pro Evropu Akce 2 - Aktivní občanská společnost v Evropě Akce 3 - Společně pro Evropu * Akce 4 - Aktivní evropská paměť Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

16 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce/programové osy podpory II Akce 1 - Aktivní občané pro Evropu 1.1. Setkávání občanů partnerských měst 1.2. Tématické sítě partnerských měst 2.1. Projekty občanů 2.2. Podpůrná opatření Akce 2 - Aktivní občanská společnost v Evropě 1- Strukturální podpora evropských organizací * 2 - Strukturální podpora organizací občanské společnosti na evropské úrovni * 3 - Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti Akce 3 - Společně pro Evropu * Akce 4 - Aktivní evropská paměť

17 Roční priority 2011: Budoucnost Evropské unie a jejích základních hodnot Aktivní evropské občanství: občanská participace a demokracie v Evropě - Evropský rok dobrovolnictví 2011 Mezikulturní dialog Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

18 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Typy grantů ● granty na projekt ● granty na provozní rozpočet subjektu propagujícího aktivní evropské občanství (akce 2/ 1, 2) ---------------------------------------------------------------------------- ● granty na projekt - výpočet dle paušálních sazeb (akce 1/1.1.) - výpočet dle paušálních sazeb + paušální částka komunikační nástroje + paušální částka na koordinaci (akce 1/ 1.2.) - výpočet dle paušálních sazeb + paušální částka komunikační nástroje (akce 2/3, akce 4) - podrobný rozpočet nákladů - ko-financování žadatele 30% (akce akce 2/3; 40% (akce 4) - podrobný rozpočet nákladů - ko-financování žadatele 20% (akce 1/2.2.)

19 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Rozpočet 2007-13 215 mil. EUR akce 1: přinejmenším 45 % akce 2: přibližně 31 % akce 3: přibližně 10 % akce 4: přibližně 4 %

20 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Rozpočet 2011 Akce 1/1.1.: 7 043 000 EUR Akce 1/1.2.: 4 528 000 EUR Akce 1/2.1.: 1 308 000 EUR Akce 1/2.2.: 1 207 000 EUR Akce 2/ 3: 2 807 000 EUR Akce 4: 1 781 000 EUR

21 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce 1 – Aktivní občané pro Evropu -činnosti, které zapojují občany 1.1. Partnerství měst I – setkávání občanů … - přímá výměna mezi evropskými občany - podpora vytváření sítí a spolupráce mezi partnerskými městy ŽADATEL: - obec/ město - partnerské sdružení / partnerský výbor s právním statutem (právní subjektivitou), se sídlem v zúčastněné zemi programu - uzávěrka 3x ročně/ podpora možná pouze 1x ročně - min. 5 000 EUR/ max. 25 000 EUR

22 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR 1.2. Tématické sítě partnerských měst - Minimální počet 4 zemí zapojených do projektu - Uzávěrky: 1.únor/ 1. září - spolupráce nebo diskuze o společných evropských otázkách - inovační metody umožňující účast občanů. - výměna poznatků o osvědčených postupech - min. 10.000 EUR/ max. 150 000 EUR K předkládání žádostí jsou způsobilé pouze: obce a partnerské výbory/místní a regionální orgány sdružení/ federace zastupující místní orgány Podpora: Jihlava, Kraj Vysočina, Nový Bydžov

23 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce 2 – Aktivní občanská společnost v Evropě Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti - podpora spolupráce NNO na konkrétních projektech - organizací občanské společnosti z různých zúčastněných zemí činné na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni - min 2 země zapojené do projektu - trvání projektu: max. 18 měsíců - min. 10 000 EUR/ max. 150 000 EUR - 70 % z prostředků EK/ 30% ko-financování z jiných zdrojů - uzávěrka jednou ročně - 1.2.2011

24 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

25 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce 4 – Aktivní evropská paměť I - ochrana hlavních míst a archivů spojených s deportacemi - připomínání obětí nacismu a stalinismu - způsob vyrovnání se s minulostí a utváření budoucnosti - ochrana, připomínka, úvaha, vytváření sítí

26 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Akce 4 – Aktivní evropská paměť II Uzávěrka v roce 2011: 1.6.2011 Začátek projektů v období: 1.10. – 31.12.2009 Max. délka trvání projektu: 12 měsíců Žadatelé: NNO, sdružení lidí, kteří přežili; muzea, místní a regionální orgány Výše podpory mezi: min. 10.000 EUR/ max. 55.000 EUR 60 % z prostředků EK/ 40% ko-financování z jiných zdrojů

27 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Příběhy bezpráví/ Člověk v tísni, o.p.s.

28 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Projekt: Navždy ztichlé hlasy Voix Etouffées, Zentrum für verfemte Musik, exil. arte Projekt představuje hudbu skladatelů, kteří zahynuli v koncentračních táborech

29 Programový průvodce - nahrazuje jednotlivé výzvy http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/progra mme/documents/2011/programme_guide_cs.pdf Aktuální výzvy: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/progra mme/calendar_2008_2013_en.php http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/progra mme/documents/2011/programme_guide_cs.pdf http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/progra mme/calendar_2008_2013_en.php Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

30 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Kritéria hodnocení 25% Relevantnost pro cíle a prioroty programu 25% Kvalita projektu a navrhované metody 15% Dopad 15% Viditelnost a následná opatření ------------- 10% Geografický dopad 10% Cílová skupina

31 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Financování a platební postupy - Rozhodnutí o udělení grantu a grantová dohoda - Předběžná platba do výše 50% ( u částek nad 25 000 EUR) - Platba 45 dnů od data podpisu grantové dohody EACEA - Závěrečná zpráva a žádost o platbu

32 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

33 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Základní informace k jednotlivým akcím Akce 1 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_en.php http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_en.php Akce 2 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php Akce 4 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

34 Informace o podpořených projektech 2009 Akce 1/ 1.1. - 27/14 Akce 1/ 1.2. – 5/3 Akce 2/ opatření 3 – 19/7 Akce 4 - 14/9 Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

35 Informace o podpořených projektech - databáze EVE http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfresco/f aces/jsp/dialog/advanced-search-eve.jsp - Project Statistics http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendi a/statistics_en.php - Sekce Supported projects http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendi a/results_en.php http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfresco/f aces/jsp/dialog/advanced-search-eve.jsp http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendi a/statistics_en.php http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendi a/results_en.php Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

36 Národní kancelář programu Evropa pro občany odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR + 420 725 755 503 www.euroskop.cz strakova@euroskop.cz www.euroskop.cz strakova@euroskop.cz Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "Příklady podpořených projektů Evropa pro občany a další možnosti 2.6.2011 Plzeń Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google