Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Západočeská univerzita v Plzni. a industriální zóna Západočeská univerzita v Plzni a industriální zóna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Západočeská univerzita v Plzni. a industriální zóna Západočeská univerzita v Plzni a industriální zóna."— Transkript prezentace:

1 Západočeská univerzita v Plzni

2 a industriální zóna Západočeská univerzita v Plzni a industriální zóna

3 Vývoj vysokého školství v Plzni

4 Současné trendy ve vývoji Současný vývoj růst procenta populace s vysokoškolským vzděláním a tedy i s univerzitním růst nákladů na vybavení a provoz (informatizace, internacionalizace, růst cen přístrojů atd.) jen pomalu rostoucí či stagnující podíl státního rozpočtu pro univerzitní sektor nepříznivý populační vývoj strukturované studium Potřeba získávat prostředky či vytvářet podmínky vlastní podnikatelskou činností Formy: kurzy, celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání Spolupráce s podniky v oblasti vědy a výzkumu, poradenství, VTP

5 Západočeská univerzita v Plzni

6 Organizační struktura ZČU

7 Budovy ZČU v Plzni

8 Západočeská univerzita v Plzni Borský areál - současnost a budoucnost Západočeská univerzita v Plzni Borský areál - současnost a budoucnost

9 Vize Západočeské univerzity v Plzni: u n i v e r z i t a a b s o l v e n t ů m u n i v e r z i t ě s p o l e č n o s t s p o l e č n o s t i a b s o l v e n t i Z á p a d o č e s k á u n i v e r z i t a v P l z n i Partnerstvím s univerzitou na cestě k úspěchu ve společnosti, založené na znalostech a tvůrčím potenciálu

10 ▪ Objem mimorozpočtových příjmů ve výši 55 % ▪ Objem příjmů z prestižních odborných aktivit ve výši 30 % všech příjmů ▪ Podíl na trhu vzdělání: 6-8 % terciárně vzdělávaného obyvatelstva ▪ Počet studentů celkem: 20 000 ▪ Procento absolventů zaměstnaných v oboru ve výši 55 % ▪ Podíl uznávaných osobností působících na univerzitě ve výši 25 % ▪ Počet výzkumných špičkových pracovišť vyšší než počet fakult ▪ Počet prestižních výstupů (publikace, patenty) rovný minimálně součtu akademických pracovníků Strategické cíle ZČU

11 ▪ Jeden profesor v aktivním věku v každém studijním programu (oboru) ▪ Kvalitní jazyková příprava: nejméně jeden modul studijního oboru nabízet v cizím jazyce ▪ Mobilita studentů: jeden semestr studia mimo ZČU u Ph.D. studijních programů 100 % studentů u Mgr. studijních programů 20 % studentů ▪ Věkové složení zaměstnanců zajišťující kontinuitu profesoři 15 %průměr. věk 55 let docenti40 % 48 let ostatní45 % 36 let

12 Úkoly ZČU Vzdělávání Věda, aplikovaný výzkum, tvůrčí aktivity Internacionalizace Spoluúčast na demokratizaci života společnosti Působení v regionu Procesní a projektové řízení Zajištění a strategická distribuce zdrojů Vnitřní kultura ZČU

13 Význam ZČU pro město Plzeň a plzeňský kraj Význam ZČU pro město Plzeň a plzeňský kraj

14 Evropská kompatibilita kreditní systém studia vnitřní otevřenost a prostupnost kompatibilita ECTS akreditace FEANI (EURING) evaluace informační systém studentská samospráva

15 Mezinárodní projekty v roce 2005 Mezinárodní projekty v roce 2005 Účast ZČU v mezinárodních projektech: v oblasti vzdělávání celkem z tohoErasmus Lingua Leonardo v oblasti výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu, kterých se účastní ZČU Počet projektů: 6 1 4 96

16 Přehled prostředků na VaV činnost v roce 2005 Přehled prostředků na VaV činnost v roce 2005

17 Vývoj získaných prostředků na VaV Vývoj získaných prostředků na VaV

18 Absolvování (Ing., Mgr.) Doktorské studium Přijetí 1. etapa Postupová zkouška 2. etapa Bc. studium Přijetí Absolvování (Bc.) Navazující Mgr.studium Mgr. studiumBc. studium Průběh studia

19 Struktura studijního plánu DoporučenástrukturapředmětůDoporučenástrukturapředmětů 1. etapa Mgr. a Bc. studium 1. etapa Mgr. a Bc. studium 2. etapa Mgr. studium 2. etapa Mgr. studium Povinné předměty Povinné předměty Povinně volitelné předměty Povinně volitelné předměty Výběrové předměty Výběrové předměty max.90% cca 10% max.90% cca 10%

20 Počty studentů prezenční formy studia od r. 1989

21 Celoživotní vzdělávání Garanti výuky: PLZEŇ (Ústav celoživotního vzdělávání - ÚCV) CHEB (Centrum celoživotního vzdělávání - CECEV) akreditované studijní programy, obory, předměty v prezenční i distanční formě (CECEV) nabídka vzdělávacích aktivit dle katalogů vzdělávání na objednávku projekty celoživotního vzdělávání (ČR i zahraniční) spolupráce se zahraničím Univerzita třetího věku

22 Cílová skupina posluchačů: senioři v rámci celoživotního vzdělávání Zaměření výuky: 3 – 6 oborů dle každoroční nabídky Nabídka oborů (předmětů) pro akademický rok 2005/06: Garanti výuky: PLZEŇ (ÚCV): CHEB (CECEV): Dějiny výtvarného uměníZáklady informatiky Filozofie Základy informačních systémů FyzikaNonverbální komunikace LiteraturaPrávní úprava ekonomických vztahů v rodině Geografie Základní principy japonského řízení Kresba v plenéruZáklady managementu Svět počítačů Vývojové tendence čínského řízení Přírodní vědy aktivně Marketing v neziskové oblasti Marketingová komunikace se spotřebitelem Územní plánování a urbanismus

23 Vývoj počtu zaměstnanců

24 Srovnání počtu učitelů a studentů

25 Rozložení akademických pracovníků

26 Průměrný věk učitelů

27 Věkové rozložení učitelů

28 Zahraniční partneři (celouniverzitní smlouvy) Zahraniční partneři (celouniverzitní smlouvy) Zeměpočet smluv Bulharsko1 Francie4 Indie1 Jižní Korea1 Německo7 Nizozemí1 Polsko3 Rakousko1 Rusko4 Slovinsko1 USA3 Velká Británie2 Vietnam1

29 Mezinárodní letní jazyková škola Mezinárodní letní jazyková škola se poprvé uskutečnila v roce 1990 a zúčastnilo se jí na 130 studentů a lektorů. V roce 2005 se již při MLJŠ sešlo na 695 účastníků (studentů i lektorů) z celé České republiky i ze zahraničí. Přibližně 130 účastníků přijelo ze zahraničí, a to z následujících zemí: Bulharsko, Čína,Francie, Itálie, Kanada, Litva, Makedonie, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Ukrajina, USA a Velká Británie. Mimoto se letní školy každoročně účastní i velké množství cizinců žijících v České republice. Výuka jazyků: angličtina – čeština – francouzština – italština – němčina – ruština – španělština (začátečníci – pokročilí – specializované kurzy pro profesionály) Bohatý doprovodný program V roce 2004 byla MLJŠ oceněna evropskou jazykovou cenou LABEL, která je udělována inovačním projektům v oblasti jazykového vzdělávání.

30 FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Výuka zaměřena na oblasti: aplikovaná a inženýrská fyzika aplikovaná a inženýrská fyzika kybernetika a řídicí technika kybernetika a řídicí technika finanční informatika a statistika finanční informatika a statistika inženýrská informatika inženýrská informatika geomatika geomatika matematika matematika mechanika mechanika Oblasti výzkumu a vývoje: informační systémy a technologie kybernetické systémy komplexní mechanické a biomechanické systémy fyzika plazmatu a plazmové technologie spojité a diskrétní matematické struktury geomatika

31 FAKULTA EKONOMICKÁ Výuka zaměřena na oblasti: ekonomika a management systémové inženýrství a informatika hospodářská politika a správa Oblasti výzkumu a vývoje: hodnocení a zvyšování výkonnosti podniků hodnocení a zvyšování výkonnosti podniků hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních a místních správ a místních správ management a marketing obcí, měst a regionů management a marketing obcí, měst a regionů výpočtová ekonomie – analýza procesů finančních výpočtová ekonomie – analýza procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku trhů a hierarchických struktur řízení podniku exaktní metody v logistice a marketingu exaktní metody v logistice a marketingu managementu managementu výzkum regionálních podmínek výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání obchodního podnikání výzkum tržní výkonnosti obchodní firmy výzkum tržní výkonnosti obchodní firmy v podmínkách globalizovaného obchodu v podmínkách globalizovaného obchodu výzkum interakce řízení projektů, výzkum interakce řízení projektů, procesů a znalostí procesů a znalostí výzkum inovačního potenciálu firmy výzkum inovačního potenciálu firmy

32 FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Výuka zaměřena na oblasti: elektronika a telekomunikace elektrotechnika a energetika komerční elektrotechnika technická ekologie aplikovaná elektrotechnika dopravní elektroinženýrství elektroenergetika průmyslová elektronika a elektromechanika telekomunikační a multimediální systémy Oblasti výzkumu a vývoje: elektronika telekomunikační a informační systémy elektromechanická přeměna energie průmyslová elektronika technologie a materiálové inženýrství teoretická a experimentální elektrotechnika dopravní inženýrství elektroenergetika komerční elektrotechnika technická ekologie

33 FAKULTA FILOZOFICKÁ Výuka zaměřena na oblasti: filologie historické vědy humanitní studia politologie mezinárodní teritoriální studia antropologie sociologie Oblasti výzkumu a vývoje: teorie a dějiny vědy a techniky archeologie antropologie politologie filologie

34 FAKULTA PEDAGOGICKÁ Výuka zaměřena na oblasti: učitelství pro základní školy učitelství pro základní školy učitelství pro střední školy učitelství pro střední školy geografie geografie předškolní a mimoškolní pedagogika předškolní a mimoškolní pedagogika tělesná výchova a sport tělesná výchova a sport sociální péče sociální péče sociální politika a sociální práce sociální politika a sociální práce přírodovědná studia přírodovědná studia historická studia historická studia specializace v pedagogice specializace v pedagogice Oblasti výzkumu a vývoje: teorie a vzdělávání ve fyzice integrace handicapovaných studentů další vzdělávání pedagogických pracovníků

35 FAKULTA PRÁVNICKÁ Výuka zaměřena na oblasti: právo a právní vědy právo a právní vědy veřejná správa veřejná správa Oblasti výzkumu a vývoje: obchodní právo ústavní právo mezinárodní právo teorie práva právní dějiny občanské právo trestní právo správní právo

36 Výuka zaměřena na oblasti: strojírenství strojírenství strojní inženýrství strojní inženýrství stavba energetických strojů a zařízení stavba energetických strojů a zařízení stavba strojů a zařízení stavba strojů a zařízení průmyslové inženýrství a management průmyslové inženýrství a management dopravní a manipulační technika dopravní a manipulační technika materiálové inženýrství a strojní metalurgie materiálové inženýrství a strojní metalurgie strojírenská technologie – technologie strojírenská technologie – technologie obrábění obrábění termomechanika a mechanika tekutin termomechanika a mechanika tekutin FAKULTA STROJNÍ Oblasti výzkumu a vývoje: stavba energetických strojů a zařízení stavba výrobních strojů a zařízení průmyslové inženýrství a management materiálové inženýrství a strojní metalurgie technologie obrábění termomechanika a mechanika tekutin

37 ÚSTAV UMĚNÍ A DESIGNU Výuka zaměřena na oblasti: knižní kultura knižní kultura mediální a didaktická ilustrace mediální a didaktická ilustrace design design keramický design keramický design multimediální design multimediální design intermediální tvorba intermediální tvorba ilustrace a grafický design ilustrace a grafický design Celoživotní vzdělávání základy výtvarného umění – dvousemestrální studijní obor jako příprava ke studiu na VŠ ArtCamp – letní škola umění s obory: knižní vazba, ilustrace, kresba, malba, keramický design, digitální fotografie, grafický design a plakát, multimédia, litografie, hlubotisk, serigrafie

38 NOVÉ TECHNOLOGIE - VÝZKUMNÉ CENTRUM V ZÁPADOČESKÉM REGIONU NOVÉ TECHNOLOGIE - VÝZKUMNÉ CENTRUM V ZÁPADOČESKÉM REGIONU Cíle centra: koncentrace výzkumné kapacity rozvoj nových technologií podpora výzkumných aktivit v nosných oborech regionu i ČR vytváření výzkumného zázemí pro podniky industriální zóny vytváření kvalifikovaných pracovních míst Odbory centra: modelování deformačních a dynamických procesů modelování a měření interakcí elektrických a mechanických systémů modelování heterogenních materiálů a biomechanických systémů termomechanika technologických procesů informační a elektronické technologie materiály a technologie

39 Vědeckotechnický park Plzeň Vědeckotechnický park (VTP) je společný projekt ZČU, BIC Plzeň a města Plzeň Cílem VTP Plzeň je:  podporovat zakládání a rozvoj inovačních firem v Plzeňském regionu  vytvářet podmínky pro lokalizaci high-tech firem  podporovat vytváření nových (kvalifikovaných) pracovních míst Úvodní etapa VTP:PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR Další etapa:TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

40 Podnikatelský inkubátor Podnikatelský inkubátor provozuje BIC Plzeň ve spolupráci se ZČU od roku 1997. Cíl: pomoci novým, technologicky orientovaným malým a středním podnikům v počáteční fázi jejich rozvoje. ZČU pro inovační firmy nabízí: konzultační a poradenské služby, využití laboratoří, využití infrastruktury univerzity.

41 Technologické centrum Technologické centrum vzniklo v roce 2001 pro firmy pracující v oblasti: high-tech, komercializace výzkumu a vývoje. Klienti centra: Panasonic Europe Software Development Laboratory, s. r. o., Advanced Technology Groupe, s. r. o., QC Plzeň, s. r. o., Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita.

42 Technologické centrum Tato prezentace vznikla v rámci projektu „Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol v Plzeňském kraji“ (CZ.1.07/2.2.0/07.0214), který je realizován v letech 2009 - 2012. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky.


Stáhnout ppt "Západočeská univerzita v Plzni. a industriální zóna Západočeská univerzita v Plzni a industriální zóna."

Podobné prezentace


Reklamy Google