Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Západočeská univerzita v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Západočeská univerzita v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Západočeská univerzita v Plzni

2 Vývoj vysokého školství v Plzni

3 Organizační struktura ZČU

4 Nejdůležitější změny v rozvoji ZČU
vypracování Dlouhodobého strategického záměru značný nárůst počtu výzkumných projektů a studentů v doktorském studiu zahájení celoživotního vzdělávání návrh a realizace kreditního systému výuky rychlý rozvoj mezinárodních kontaktů, včetně účasti na řadě vzdělávacích a výzkumných projektů EU zavedení certifikátových programů a paralelních studijních programů v angličtině zařazení studijních programů FAV, FEL a FST do indexu FEANI, což umožňuje absolventům těchto fakult získat titul EUR ING zřízení centra Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu jako vysokoškolský ústav zřízení Ústavu umění a designu jako vysokoškolský ústav založení Informačního a poradenského centra vznik Fakulty zdravotnických studií zřízení Ústavu jazykové přípravy

5 Západočeská univerzita v Plzni

6 Úkoly ZČU Spoluúčast na demokratizaci života společnosti
Vzdělávání Věda, aplikovaný výzkum, tvůrčí aktivity Internacionalizace Spoluúčast na demokratizaci života společnosti Působení v regionu Procesní a projektové řízení Zajištění a strategická distribuce zdrojů Vnitřní kultura ZČU

7 Strategické cíle ZČU Strategické cíle univerzity do roku 2010 (2015)
Naplnit všechny tři role univerzity: - vzdělávací (komplexní rozvoj lidí) - výzkumnou (tvorba a difúze poznatků) - „třetí role“, tj. spolupráci s externími subjekty. Počet studentů – až 20 000. Počet výzkumných pracovišť špičkové úrovně – nejméně 8. Prestižní výstupy základního a aplikovaného výzkumu (publikace, patenty) – ročně alespoň 700. V každém studijním programu (oboru) modul v cizím jazyce. Alespoň jeden profesor (na plný úvazek a s významnou výzkumnou činností na ZČU) v každém studijním programu (oboru). Plně využít strukturálních fondů k všestrannému rozvoji univerzity, zejména ale v „třetí roli“ a v oblasti výzkumu.

8 Evropská kompatibilita
kreditní systém studia vnitřní otevřenost a prostupnost kompatibilita ECTS akreditace FEANI (EUR ING) evaluace informační systém studentská samospráva

9 Studium Studijní programy: Formy studia: prezenční
bakalářské (Bc., BcA.) – 180 kreditů magisterské (Mgr., Ing.) – 300 kreditů navazující magisterské (Mgr., MgA., Ing.) – 120/180 kreditů doktorské (Ph.D.) Formy studia: prezenční kombinovaná Kreditní systém zajišťuje kompatibilitu systému vzdělávání na ZČU s požadavky evropského kreditního systému Doklady o absolvování: diplom + Diploma Supplement (v češtině a v angličtině) Certifikátové programy - možnost doplnění studia základního oboru. Certifikát se vydává současně s diplomem.

10 Přijetí do navaz. Mgr. studia Absolvování (Ing., Mgr., MgA)
Studium Přijetí do bakalářského studia Přijetí do magisterského studia Bakalářské studium 1. etapa Absolvování (Bc., BcA.) Postupová zkouška Přijetí do navaz. Mgr. studia 2. etapa Absolvování (Ing., Mgr., MgA) Doktorské studium

11 Výzkum a vývoj Vědecká a výzkumná činnost: základní výzkum
aplikovaný výzkum experimentální vývoj 1996 založen Vědeckotechnický park (VTP) společný projekt ZČU, Business Innovation Centre (BIC) a města Plzně - vazba na komerční a průmyslovou praxi

12 CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE NA ZČU
PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE FINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU: NTIS – Nové technologie pro informační společnost projekt Fakulty aplikovaných věd ZČU RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky projekt Fakulty elektrotechnické ZČU RTI – Regionální technologický institut projekt Fakulty strojní ZČU CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů projekt výzkumného centra Nové technologie ZČU

13 Mezinárodní projekty a zahraniční partneři
Účast ZČU v mezinárodních projektech v oblasti vzdělávání Erasmus Leonardo da Vinci Comenius Evene Průřezový program NAEP JEAN MONNET FM EHP/Norska TEMPUS v oblasti výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu, kterých se účastní ZČU Zahraniční partneři Smlouvy o spolupráci 11 zemí (24 partnerských univerzit) Rakousko, Bulharsko, Francie, Indie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovinsko, Jižní Korea, USA

14 Celoživotní vzdělávání
Garanti výuky: PLZEŇ (Ústav celoživotního vzdělávání - ÚCV) CHEB (Centrum celoživotního vzdělávání - CECEV) akreditované studijní programy, obory, předměty v prezenční i distanční formě (CECEV) nabídka vzdělávacích aktivit dle katalogů vzdělávání na objednávku projekty celoživotního vzdělávání (ČR i zahraniční) spolupráce se zahraničím Univerzita třetího věku: cílová skupina posluchačů - senioři v rámci celoživotního vzdělávání, zaměření výuky: 3 – 6 oborů dle každoroční nabídky

15 Letní školy na ZČU Mezinárodní letní jazyková škola Art Camp
(každoročně organizována útvarem Zahraniční vztahy již od roku 1990) Výuka jazyků: čeština pro cizince, angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština, španělština a řečtina Art Camp (pořádá Ústav umění a designu) Letní kurzy umění a designu Letní škola arabského jazyka a Ivritu (pořádá Fakulta filozofická) JuniorFEL (pořádá Fakulta elektrotechnická) Letní škola pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií

16 Péče o studenty – studijní zázemí
Centrum informatizace a výpočetní techniky - provozuje a rozvíjí informační technologie na ZČU (JIS karty, veřejné počítačové učebny, WiFi přístup, kolejní sítě, hlasové služby) Univerzitní knihovna - elektronická databáze, celkový fond téměř svazků a cca ks českých a zahraničních periodik Informační a poradenské centrum Multimediální posluchárny - největší učebna s kapacitou 344 míst Speciální laboratoře Koleje a menzy Sportovní zařízení Školicí a ubytovací střediska

17 Studentské organizace a aktivity
Mezinárodní studentské organizace AIESEC zahraniční praxe ekonomického charakteru IAESTE zahraniční praxe technického zaměření AEGEE mezinárodní spolupráce a integrace mezi studenty Studentské organizace na ZČU SUS servis pro vysokoškoláky, organizování kulturních, sportovních a zábavných akcí ELSA asociace studentů práv ISC pomoc zahraničním studentům v aklimatizaci Další aktivity studentský informační server, studentské rádio

18 Spolupráce ZČU s městem Plzní
a Plzeňským krajem

19 Západočeská univerzita v Plzni

20 http://www.zcu.cz Kontakty Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8 PLZEŇ Česká republika telefon: (+420) mail:


Stáhnout ppt "Západočeská univerzita v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google