Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Západočeská univerzita v Plzni. Vývoj vysokého školství v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Západočeská univerzita v Plzni. Vývoj vysokého školství v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Západočeská univerzita v Plzni

2 Vývoj vysokého školství v Plzni

3 Organizační struktura ZČU

4 Nejdůležitější změny v rozvoji ZČU vypracování Dlouhodobého strategického záměru značný nárůst počtu výzkumných projektů a studentů v doktorském studiu zahájení celoživotního vzdělávání návrh a realizace kreditního systému výuky rychlý rozvoj mezinárodních kontaktů, včetně účasti na řadě vzdělávacích a výzkumných projektů EU zavedení certifikátových programů a paralelních studijních programů v angličtině zařazení studijních programů FAV, FEL a FST do indexu FEANI, což umožňuje absolventům těchto fakult získat titul EUR ING zřízení centra Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu jako vysokoškolský ústav zřízení Ústavu umění a designu jako vysokoškolský ústav založení Informačního a poradenského centra vznik Fakulty zdravotnických studií zřízení Ústavu jazykové přípravy

5 Západočeská univerzita v Plzni

6 Úkoly ZČU Vzdělávání Věda, aplikovaný výzkum, tvůrčí aktivity Internacionalizace Spoluúčast na demokratizaci života společnosti Působení v regionu Procesní a projektové řízení Zajištění a strategická distribuce zdrojů Vnitřní kultura ZČU

7 Strategické cíle ZČU Strategické cíle univerzity do roku 2010 (2015) Naplnit všechny tři role univerzity: - vzdělávací (komplexní rozvoj lidí) - výzkumnou (tvorba a difúze poznatků) - „třetí role“, tj. spolupráci s externími subjekty. Počet studentů – až 20 000. Počet výzkumných pracovišť špičkové úrovně – nejméně 8. Prestižní výstupy základního a aplikovaného výzkumu (publikace, patenty) – ročně alespoň 700. V každém studijním programu (oboru) modul v cizím jazyce. Alespoň jeden profesor (na plný úvazek a s významnou výzkumnou činností na ZČU) v každém studijním programu (oboru). Plně využít strukturálních fondů k všestrannému rozvoji univerzity, zejména ale v „třetí roli“ a v oblasti výzkumu.

8 Evropská kompatibilita kreditní systém studia vnitřní otevřenost a prostupnost kompatibilita ECTS akreditace FEANI (EUR ING) evaluace informační systém studentská samospráva

9 Studium Studijní programy: bakalářské (Bc., BcA.) – 180 kreditů magisterské (Mgr., Ing.) – 300 kreditů navazující magisterské (Mgr., MgA., Ing.) – 120/180 kreditů doktorské (Ph.D.) Kreditní systém zajišťuje kompatibilitu systému vzdělávání na ZČU s požadavky evropského kreditního systému Certifikátové programy - možnost doplnění studia základního oboru. Certifikát se vydává současně s diplomem. Doklady o absolvování: diplom + Diploma Supplement (v češtině a v angličtině) Formy studia: prezenční kombinovaná

10 Absolvování (Ing., Mgr., MgA) Doktorské studium Přijetí do navaz. Mgr. studia 2. etapa Studium Přijetí do bakalářského studiaPřijetí do magisterského studia Bakalářské studium1. etapa Absolvování (Bc., BcA.)Postupová zkouška

11 Výzkum a vývoj Vědecká a výzkumná činnost: základní výzkum aplikovaný výzkum experimentální vývoj 1996 založen Vědeckotechnický park (VTP) - společný projekt ZČU, Business Innovation Centre (BIC) a města Plzně - vazba na komerční a průmyslovou praxi

12 CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE NA ZČU PROJEKTY OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE FINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU: NTIS – Nové technologie pro informační společnost projekt Fakulty aplikovaných věd ZČU RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky projekt Fakulty elektrotechnické ZČU RTI – Regionální technologický institut projekt Fakulty strojní ZČU CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů projekt výzkumného centra Nové technologie ZČU

13 Mezinárodní projekty a zahraniční partneři Účast ZČU v mezinárodních projektech v oblasti vzdělávání ErasmusLeonardo da Vinci ComeniusEvene Průřezový program NAEPJEAN MONNET FM EHP/NorskaTEMPUS v oblasti výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu, kterých se účastní ZČU 96 Zahraniční partneři Smlouvy o spolupráci 11 zemí (24 partnerských univerzit) Rakousko, Bulharsko, Francie, Indie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovinsko, Jižní Korea, USA

14 Celoživotní vzdělávání Garanti výuky: PLZEŇ (Ústav celoživotního vzdělávání - ÚCV) CHEB (Centrum celoživotního vzdělávání - CECEV) akreditované studijní programy, obory, předměty v prezenční i distanční formě (CECEV) nabídka vzdělávacích aktivit dle katalogů vzdělávání na objednávku projekty celoživotního vzdělávání (ČR i zahraniční) spolupráce se zahraničím Univerzita třetího věku: cílová skupina posluchačů - senioři v rámci celoživotního vzdělávání, zaměření výuky: 3 – 6 oborů dle každoroční nabídky

15 Letní školy na ZČU Mezinárodní letní jazyková škola (každoročně organizována útvarem Zahraniční vztahy již od roku 1990) Výuka jazyků:čeština pro cizince, angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, ruština, španělština a řečtina Art Camp (pořádá Ústav umění a designu) Letní kurzy umění a designu Letní škola arabského jazyka a Ivritu (pořádá Fakulta filozofická) JuniorFEL (pořádá Fakulta elektrotechnická) Letní škola pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií

16 Péče o studenty – studijní zázemí Centrum informatizace a výpočetní techniky - provozuje a rozvíjí informační technologie na ZČU (JIS karty, veřejné počítačové učebny, WiFi přístup, kolejní sítě, hlasové služby) Univerzitní knihovna - elektronická databáze, celkový fond téměř 400.000 svazků a cca 1 000 ks českých a zahraničních periodik Informační a poradenské centrum Multimediální posluchárny - největší učebna s kapacitou 344 míst Speciální laboratoře Koleje a menzy Sportovní zařízení Školicí a ubytovací střediska

17 Studentské organizace a aktivity Mezinárodní studentské organizace AIESEC zahraniční praxe ekonomického charakteru IAESTE zahraniční praxe technického zaměření AEGEE mezinárodní spolupráce a integrace mezi studenty Studentské organizace na ZČU SUS servis pro vysokoškoláky, organizování kulturních, sportovních a zábavných akcí ELSA asociace studentů práv ISC pomoc zahraničním studentům v aklimatizaci Další aktivity studentský informační server, studentské rádio

18 Spolupráce ZČU s městem Plzní a Plzeňským krajem

19 Západočeská univerzita v Plzni

20 Kontakty Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8 306 14 PLZEŇ Česká republika telefon: (+420) 377 631 111 mail: rektor@rek.zcu.cz http://www.zcu.cz


Stáhnout ppt "Západočeská univerzita v Plzni. Vývoj vysokého školství v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google