Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace občana s úřadem Projekt „IS eSMO“ Ing. Vít Ruprich MBA - SMO Ing. Aleš Opletal - SBS Ing. Jaromír Tomala - SMO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace občana s úřadem Projekt „IS eSMO“ Ing. Vít Ruprich MBA - SMO Ing. Aleš Opletal - SBS Ing. Jaromír Tomala - SMO."— Transkript prezentace:

1 Komunikace občana s úřadem Projekt „IS eSMO“ Ing. Vít Ruprich MBA - SMO Ing. Aleš Opletal - SBS Ing. Jaromír Tomala - SMO

2 Cíle projektu IS eSMO  Zlepšení kvality a dostupnosti služeb poskytovaných SMO všem obyvatelům regionu za pomoci informačních a komunikačních technologií.  Vybudovat takové technologické prostředí, které umožní postupné nasazení elektronické podoby všech služeb veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti tak, aby občané a podnikatelské subjekty mohli služby používat vzdáleně a interaktivně, bez časového a místního omezení, prostřednictvím několika typů moderních komunikačních kanálů.

3 Nové komunikační kanály  Web: Webová aplikace dostupná prostřednictvím internetu, informačních kiosků a informačních recepcí  E-mailová zpráva  SMS zpráva z mobilního telefonu  Telefonní hovor směrovaný na operátora v Call centru  Budova střediska správních činností  po vybudování je záměrem nabízet občanovi vyřízení více úkonů veřejné správy najednou v jedné lokalitě,  řešení bude integrováno s IS eSMO.

4 Přínosy občanům  Přehled o stavu vyřizování požadavků občana  Snížení vícenásobných návštěv úřadu  Zlepšení dostupnosti služeb  Šetření času a nákladů  Snížení byrokracie  Zvýšení spokojenosti se službami veřejné správy

5 Proč IS eSMO??? Co již máme:  Phone banking  GSM banking  Home banking  Internet banking  Personal banking  … Co potřebujeme:  Phone office  GSM office  Home office  Internet office  … Komunikaci s bankou prostřednictvím libovolného komunikačního media nebo kontaktního místa Komunikaci s veřejnou správou prostřednictvím libovolného komunikačního media nebo kontaktního místa, v podstatě „Friendly Office“

6 Výchozí premisy – ISSS 2005  Požadavky občanů jsou řešeny jako služby  Občan = klient  Variabilní přístup občana z hlediska času a prostoru  Paralela úřad – banka  Využití systémů moderní elektronické společnosti  Využití existujících aplikací z komerční sféry (hlasové služby, sms, internet,…)  Vytvoření centrálního systému pro záznam, správu a archivaci požadavků  Využití technologií kvalitního ověřování identity – PIN, jednorázové bezpečnostní kódy, biometrie Koncept Metropolis

7 Front Office:  Přepážka – osobní kontakt klienta s kvalifikovanou obsluhou  Portál – autorizovaný přístup klienta k informacím nebo podání prostřednictvím internetu  Kontaktní centrum - další kanály pro komunikaci občana s úřadem Integrační vrstva:  Propojení IS eSMO do stávajících systémů agend MMO Back Office:  Řešení agend MMO ve stávajícím organizačním, procesním a systémovém uspořádání s odstraněním prvotního kontaktu s klienty Základní vize eSMO

8 Procesní přístup k řešení IS eSMO Řízení organizačních a procesních změn  Vyčlenění nových pracovišť pro komunikaci s občanem (Front Office)  Přesunutí komunikace s občanem z jednotlivých agend (vnitřních odborů MMO) do Front Office  Vytvoření nových pracovních rolí pro Front Office (agent Callcentra, pracovník informační recepce,….)  Elektronický oběh dokumentů, digitální archívy, elektronická podatelna  Obsluha a správa nových komunikačních kanálů

9 Harmonogram I.etapy projektu

10 Agendy  1. etapa - pilotní  Komunální odpad  Žádost o vydání OP  2. etapa  Evidence a vydávání ŘP  Poskytování informací na úseku dopravy  Profesní osvědčení pro řidiče z povolání  Příjem plateb na úseku dopravy  Registrace motorových vozidel  Registrace výcvikových zařízení autoškol a provádění zkoušek  Schvalování technické způsobilosti vozidel  Správní řízení o přestupcích  Evidence a vydávání cestovních dokladů  Vidimace, legalizace, identifikace  Podatelna  Poskytování údajů z IS evidence obyvatel  Příjem plateb na úseku vnitřních věcí  Státní občanství  Evidence a vydávání živnosti koncesované  Evidence a vydávání živnosti ohlašovací  Kontrola podnikatelů, ukládání a vymáhání pokut  Poskytování informací z živnostenského rejstříku  Příjem plateb na úseku živnostenského úřadu  Ústavy sociální péče, žádosti o umístění do zařízení

11  Nové komunikační kanály  Pro poskytování informací  Pro podání žádosti  Nové role a procesy ve Front Office Agenda komunálního odpadu - poplatky „Front Office“ agendy KO „Front Office“ agendy KO

12 Agenda komunálního odpadu – systém svozu  Nové komunikační kanály  Pro poskytování informací  Pro podání žádosti  Nové role a procesy ve Front Office „Front Office“ agendy KO „Front Office“ agendy KO

13  Nové komunikační kanály  Pro poskytování informací  Pro podání žádosti Agenda Evidence a vydávání OP  Nové role a procesy ve Front Office „Front Office“ agendy OP „Front Office“ agendy OP

14  Zákon na ochranu osobních údajů  Problematika spojená s udržováním dat v eSMO a zajištěním jejich bezpečnosti proti zneužití.  Problematika se sdružováním dat agendy OP s ostatními agendami  Zákon o občanských průkazech  Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen osobně předložit a podepsat žádost o vydání  Žádost lze podat pouze na tiskopise stanoveném Ministerstvem vnitra (nelze pořídit digitální kopii)  Nový občanský průkaz si musí občan na příslušném mÍstě vyzvednout osobně  Vhodnost integrace eSMO na Evidenci OP Ministerstva vnitra  Pro možnost automatizovaného přenosu dat o přijatých žádostech  Pro možnost ověření totožnosti žadatele, který k tomu nemá žádné další doklady Hlavní legislativní omezení

15 Financování projektu IS eSMO Obě etapy jsou zpracovány jako projekt SROP Opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech a jsou vybrány k realizaci s podporou financí z EU (tzv. uznatelné náklady)  Ze zdrojů SMO - cca 12%  Ze zdrojů Moravskoslezského kraje – cca 3%  Ze zdrojů státního rozpočtu – cca 10 %  Ze zdrojů EU – cca 75% Dále SMO financuje reinženýring procesů uvnitř úřadu – není uznatelný náklad – je to asi 30 % z celkových nákladů projektu.

16 Děkujeme za pozornost vruprich@mmo.cz jtomala@mmo.cz ales.opletal@siemens.com


Stáhnout ppt "Komunikace občana s úřadem Projekt „IS eSMO“ Ing. Vít Ruprich MBA - SMO Ing. Aleš Opletal - SBS Ing. Jaromír Tomala - SMO."

Podobné prezentace


Reklamy Google