Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do patologie Základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do patologie Základní pojmy"— Transkript prezentace:

1 Úvod do patologie Základní pojmy
Z. Kolář

2 Úvod do patologie Základní pojmy
Patologie - nauka o nemoci Klasifikace (systematika) nemocí Popis projevů a průběhu nemocí Pátrání po příčinách nemocí Hledání mechanismů vzniku nemocí Diagnostika nemocí Základ klinické medicíny

3 Úvod do patologie Patologie – hlavní kmen medicíny

4 Úvod do patologie Antická malba znázorňující chirurgické ošetření vojáka

5 Úvod do patologie Základní pojmy
Definice zdraví, nemoci a smrti Koncepce normality Průběh nemoci Příčiny nemoci Typy etiologických faktorů Klasifikace nemoci Mechanismus nemoci (patogeneze) Určení (diagnostika) nemoci Metodické nástroje oboru

6 Úvod do patologie Základní pojmy
Definice zdraví, nemoci a smrti Neexistuje dokonalá definice Zdraví je někdy definováno jako absence nemoci WHO definice: Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (ne jen absence nemoci nebo tělesné vady) - Jiná definice: Stav nebo kvalita lidského organismu, který adekvátně funguje za daných podmínek prostředí a genetické výbavy - Zdraví proto může být chápáno jako schopnost organismu adaptovat se na určité podmínky prostředí

7 Úvod do patologie Základní pojmy
Definice zdraví, nemoci a smrti Nemoc lze definovat obdobně: Jako selhání adaptability organismu Způsob odezvy organismu na vniknutí cizího agens nebo poškození, které vedou k poruše jeho funkce Smrt: Ireverzibilní ztráta „celovztažného“ uspořádání organismu

8 Úvod do patologie Základní pojmy
Koncepce normality Organismy (včetně člověka), které netrpí nějakou chorobou, jsou často označovány jako „normální“ Normalita však někdy neznamená totéž co zdraví a je třeba jí chápat ve smyslu vysoké četnosti určitého jevu v definované populaci Typickou distribuci každé vlastnosti či jevu v populaci vyjadřuje Gaussova křivka

9 Úvod do patologie Základní pojmy
Průběh nemoci Někdy je velmi problematické určit začátek nemoci, protože některé se vyvíjí plíživě (atheroskleróza, hypertenze apd.). Je proto lépe hovořit o první klinické manifestaci nemoci Akutní, subakutní a chronická fáze nemoci Latence nemoci (skrytý, utajený průběh nemoci) Reverzibilita a ireverzibilita nemoci

10 Úvod do patologie Základní pojmy
Příčiny nemoci Etiologická agens (biologické, fyzikální, chemické) Složitější je označovat za etiologická agens faktory genetické (chromozomové aberace, vrozené patologické stavy)a imunitní (abnormální imunitní reakce) Klasifikace nemoci Většinou lze nemoci zařadit do některé z těchto kategorií: Vývojové úchylky, záněty, nádory, pseudonádory, poruchy hormonální rovnováhy, poruchy imunity, genetické abnormality, poruchy nutrice

11 Úvod do patologie Základní pojmy
Mechanismus nemoci (patogeneze) Míní se tím nejen určení prvotní příčiny nemoci, ale rovněž poznání jednotlivých kroků, které k rozvoji patologického procesu vedou. Zpravidla se tím vydefinují nástroje, kterými je možné proti dané nemoci zasáhnou (nemoc vyléčit). Diagnostika nemoci Je pro správnou léčbu nepostradatelná ! Diagnostické prostředky: Zobrazovací metody versus funkční metody versus tkáňová, buněčná a subbuněčná morfologie Prognostická a prediktivní úloha patologie

12 Úvod do patologie Základní pojmy
Psychologické a sociální aspekty nemoci Typy mentálních onemocnění: Afektivní choroby (biologické abnormity - změněná reakce na kortikoidy, neregulovaná produkce kortisolu, hormonální deficience, relativní neaktivita levé hemisféry, poruchy transmiterů jako jsou noradrenalin, dopamin, serotonin) Schizofrenie (biologické abnormity – genetická predispozice, abnormity CNS jako jsou atrofie levého temporálního laloku, úbytek neuronů a jejich desorganizace, abnormální stimulace dopaminového receptoru, abnormality neurotransmise glutamátu z důvodu poruchy vývoje kortexu v druhém trimestru gravidity) Demence (Alzheimerova choroba – degenerativní změny hippocampu a temporálních, frontálních a parietálních laloků – plaky kolem glutamátových asociačních neuronů v kortexu, pravděpodobně účast jistých genů na 21. chromozomu. Jakob-Creutzfeldova choroba nebo scrapie - priony

13 Metodické nástroje patologie Pitva na přelomu gotiky a renesance

14 Metodické nástroje patologie Historie patologie je historií medicíny
„Západní“ medicína versus „východní“ medicína Hippokrates (460 – 377) Demokritos (460 – 371) Galen (131 – 200) Harvey (1628) objev krevní cirkulace Morgagni ( ) zakladatel patologické anatomie, dílo „O sídlech a příčinách nemocí“ Škoda (1805 – 1881), Rokitanský (1803 – 1878) – vídeňská lékařská škola – důraz na orgánovou resp. tkáňovou patologii (Bichat ) Rudolf Virchow ( ) buněčná patologie, etiologická patologie

15 Metodické nástroje patologie Středověké metody pitvy a kraniotomie

16 Metodické nástroje patologie Snídaně králů a císařů

17 Metodické nástroje patologie Buněčná patologie a její zakladatel

18 Metodické nástroje patologie
Světelná mikroskopie Elektronová mikroskopie Barvící metody tkání Histochemie Imunohistochemie Hybridizace in situ Molekulární patologie (např. použití čipové technologie, rozvoj počítačové techniky)

19 Mikročipová analýza

20 Identifikace molekukulárních subtypů karcinomů prsu
Identifikace molekukulárních subtypů karcinomů prsu. Hierarchické klastrování (Weigelt et al. 2008)

21 Affimetrix: Fluidics station, scanner

22 Metodické nástroje patologie
Virtuální (tele)mikroskopie

23 Konfokální mikroskopie

24 Úvod do patologie Obsah obecné patologie
Robbins PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE

25 Úvod do patologie Obraz Melancholie (cca 1620) Autor: Fetti, Domenico
Technika: Olej na plátně Rozměry originálu: 171x128cm Galerie: Musée de Louvre, Paříž


Stáhnout ppt "Úvod do patologie Základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google