Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební trh, účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Zimní semestr 2010/2011 Ing. Zdeněk Burda ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební trh, účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Zimní semestr 2010/2011 Ing. Zdeněk Burda ČVUT."— Transkript prezentace:

1 Stavební trh, účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Zimní semestr 2010/2011 Ing. Zdeněk Burda zdenek.burda@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta stavební 1

2 Světový HDP v mld USD 1980-2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební2

3 Vývoj ekonomiky 2010 EU27 HDP 2Q 2010 Mezičtvrtletně +1,0%, meziročně +1,9%, (1Q: +0,3%, +0,8%) DE HDP 2Q 2010 +2,2% +3,7% ( +0,5%, +2,0%) CZ HDP 2Q 2010 +0,8% +2,2% ( +0,3%, +0,9%) USA HDP 2Q 2010 +0,4% +3,0% ( +0,9%, +2,4%) JAP HDP 2Q 2010 +0,1% +1,4% ( +1,1%, +0,9%) ČVUT v Praze, Fakulta stavební3

4 Model ekonomického cyklu USA ČVUT v Praze, Fakulta stavební4

5 Stavebnictví EU 2001-2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební5

6 Stavebnictví EU 2009 Stavební průmysl EU 27 1.173 mld EUR (1.305 r.2008) 29.325 mld CZK (33.277) 9,9 %HDP (10,4) 14,9 mil.zam (16,3), 7,1% EU zam. (7,5), 29,1% prům.zam. (30) Největší průmyslový zaměstnavatel v Evropě USA 16.825 mld CZK 57% EU (18.615, 56% EU) Japonsko 13.925 mld CZK 47% EU (13.540, 41% EU) ČVUT v Praze, Fakulta stavební6

7 Stavebnictví EU 2009 Největší stavební trhy v Evropě : 1. Německo 6.125 mld CZK (6.400) 2. Španělsko 4.075 mld CZK (4.921) 3. Francie 4.025 mld CZK (4.386) 4. Itálie 3.600 mld CZK (3.900) 5. Velká Britanie 3.000 mld CZK (3.925) celkem 72 % trhu EU (71%) 14. ČR 525 mld CZK, 1,79% EU (536; 1,61%) 20. SR 150 mld CZK, 0,51% EU (153; 0,46%) ČVUT v Praze, Fakulta stavební7

8 Stavebnictví EU 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební8

9 Evropské stavebnictví červenec 2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební9

10 Stavebnictví CZ červenec 2010 Další pokles stavební produkce a bytové výstavby V červenci 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně vyšší o 1,5 %. Stavební produkce klesla meziročně o 4,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 12,3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 6,0 %. Bylo zahájeno meziročně o 41,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 24,3 % bytů méně. Český statistický úřad 6.9.2008 ČVUT v Praze, Fakulta stavební10

11 Stavební práce CZ v běžných cenách 1992-2009

12 Stavební práce CZ,meziroční index, stálé ceny 2000

13 Stavebnictví ČR (2008 !) Nová výstavba 387 mld CZK Byty ČR 76 mld CZK Nebytové (obchod,kanceláře,průmysl..) 144 mld CZK Inž.stavby (silnice,železnice,sítě,voda..) 167 mld CZK Opravy a rekonstrukce 134 mld CZK Ostatní (včetně zahraničí) 16 mld CZK Celkem 536 mld CZK ČVUT v Praze, Fakulta stavební13

14 Stavebnictví ČR 2009 Stavebnictví se podílí na HDP ČR 6,5 %. Počet zaměstnaných ve stavebnictví činí 450 tisíc osob, to je 9,0 % všech zaměstnaných osob. Počet zaměstnanců ve stavebnictví činí 350 tisíc osob,cca 100 tisíc osob jsou podnikatelé a živnostníci. Ve společnostech s 20 a více zaměstnanci pracuje je zaměstnáno 160 tisíc osob. ČVUT v Praze, Fakulta stavební14

15 Průmysl a stavebnictví ČR 2009 Největší průmyslové podniky ČR 2009 (2008): ČEZ 196 mld CZK (182), ŠKODA AUTO 187 mld CZK (200), RWE Transgas 102 mld CZK (108), Agrofert 85 mld CZK (101)…. Největší stavební firmy ČR 2009 : Skanska 31 mld CZK (37), Metrostav 29 mld CZK (30), Eurovia 24 mld CZK (23), Strabag 18 mld CZK (18), OHL ŽS 13 mld CZK (12), Hochtief CZ 8 mld CZK (9) ČVUT v Praze, Fakulta stavební15

16 Stavebnictví ČR 2009 Další stavební firmy V ČR 2009 ( 5-3 mld CZK) : Swietelski, TCHAS (Eiffage), Syner, PSJ Holding, Gemo Olomouc, Unistav, Colas (Buygues), SMP (Vinci), M Silnice, Průmstav (Vinci), VCES (Buygues), Dálniční stavby Praha (H+W, Strabag), atd. Zastoupena celá evropská špička V ČR také velmi aktivní slovenské firmy (2009): Doprastav (9 mld Kč), ZIPP (Strabag) (9), IS Košice (Buygues) (6), Váhostav (6), Skanska SK(4), Strabag (4), Eurovia (2), Cesty Nitra (1,6), Metrostav SK (1,6) ČVUT v Praze, Fakulta stavební16

17 Stavebnictví ČR 2009 Vývoj stavebnictví ČR 2006 až 2009 : 2006 – růst oproti předchozímu roku o 6,6 % 2007 – růst 6,7 % 2008 – růst 0,6 % 2009 – pokles 1% Klesá podíl pozemního a stoupá podíl inženýrského stavitelství. Podobně se vyvíjí i EU27 stavebnictví. ČVUT v Praze, Fakulta stavební17

18 Krize 2008-2009-2010 Jsou registrovány známky oživení (USA,Čína,EU), zlepšuje se sentiment trhů a hráčů. Fázové zpoždění USA-EU 6 měsíců,EU-ČR dalších 6 měs. Diskuze o U nebo W vývoji. Klíčový pro vývoj v ČR je trh Německa. Komplikovaná situace ekonomiky ČR. ČVUT v Praze, Fakulta stavební18

19 Účastníci výstavby Přímí účastníci a jejich role ve výstavbě : Investor – vkládá finanční kapitál (soukromý,veřejný) Stavebník – subjekt,který plánuje, objednává a vlastní stavbu, je vlastníkem práv ze stavebního povolení Projektant – pro stavebníka a/nebo dodavatele vypracovává projektovou dokumentaci Dodavatel stavby (zhotovitel) – realizuje stavbu pro stavebníka Uživatel – bude stavební dílo užívat, provozovat ČVUT v Praze, Fakulta stavební19

20 Účastníci výstavby Nepřímí účastníci výstavby : Stavební úřady – stanovují podmínky pro umístění a povolení staveb Banky – financují přímé účastníky výstavby Pojišťovny – zajišťují rizika výstavby Justice – právní poradci, advokáti, obecné a obchodní soudy, rozhodci a rozhodčí soudy Inženýrské a konzultační firmy – obstaravatelé, zařizovatelé, mandatáři ČVUT v Praze, Fakulta stavební20

21 Účastníci výstavby Role účastníků se často kumulují : investor/stavebník/uživatel dodavatel/projektant stavebník/projektant Velké projekty mají vždy mimořádně komplikovanou objednavatelskou a dodavatelskou strukturu a smluvní vztahy. Vždy je třeba ji porozumět, dokonale ji znát a umět ji používat. Vztahy účastníků výstavby se řídí převážně Obchodním zákoníkem tj. Zákonem č.513/1991 Sb., prodej bytů většinou Občanským zákoníkem, Zákonem č.40/1964 Sb. ČVUT v Praze, Fakulta stavební21

22 Typy projektů Některé důležité typy projektů z pohledu stavební firmy a hlediska struktury a četnosti zajišťovaných služeb: SUB (Subdodávka), VD (Vyšší dodávka stavebních prací), GDS (Generální dodávka, postav včetně technologie) D.B. (Design and Build, vyprojektuj(prodej) a postav) Development (Projektuj, postav a nes riziko prodeje) PPP (Public and Private Partnership) DFBOO (Projektuj, financuj, postav, vlastni, provozuj). ČVUT v Praze, Fakulta stavební22

23 Stavební zákon Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel, zejména č.191/2008 Sb. Provází a ovlivňuje celý životní cyklus stavby: záměr umístění architekturu projekt povolení realizaci kolaudaci užívání opravy zbourání ČVUT v Praze, Fakulta stavební23

24 Stavební zákon Územní plánování Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. ČVUT v Praze, Fakulta stavební24

25 Stavební zákon Nástroje územního plánování : Politika územního rozvoje – pořizuje MMR (2008), schvaluje vláda 1x za 4 roky Územní plán – pořizují kraje, regiony a obce Regulační plán – podrobnosti Územní rozhodnutí – test proveditelnosti stavby ČVUT v Praze, Fakulta stavební25

26 ČVUT v Praze, Fakulta stavební26 Rozvojové oblasti a rozvojové osy Zdroj: www.mmr.cz

27 Stavební zákon Stavební řád: Definuje stavby: bez ohlášení (drobné stavby) s ohlášením (domy do 150 m2…) se stavebním povolením Účastníci stavebního řízení: stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, vlastníci sousedních pozemků, oprávnění z věcných břemen, společenství vlastníků. Účastníky nejsou nájemci! ČVUT v Praze, Fakulta stavební27

28 Stavební zákon Stavební řízení (stavební úřad) zkoumá soulad projektu s územním plánem, příp. územním rozhodnutím a s obecnými požadavky na výstavbu, opatřuje stanoviska dotčených. Je-li vše v pořádku, vydá stavební povolení. Užívá se také zkrácené stavební řízení za účasti autorizovaného inspektora a změna stavby před jejím dokončením. ČVUT v Praze, Fakulta stavební28

29 Stavební zákon Užívání staveb Stavby se stavebním povolením se mohou užívat jen po kolaudačním souhlasu, kde se zkoumá soulad stavby se stavebním povolením. Změna v užívání staveb Stavby se mohou užívat jen tak, jak je uvedeno ve stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí. Vlastník stavby má povinnost stavbu udržovat. ČVUT v Praze, Fakulta stavební29

30 Stavební zákon Stavební úřad Dbá na dodržování pravidel a ochranu veřejných zájmů (stavební dozor). Komplikovaná role, směs státní správy a samosprávy. ČVUT v Praze, Fakulta stavební30

31 Závěr Podívejte se na : www.czso.czwww.czso.cz ČSÚ (a Eurostat), statistiky stavebnictví e www.businesscenter.czwww.businesscenter.cz Zákony www.mmr.czwww.mmr.cz Politika územního rozvoje ČR a na webové stránky vaší obce, územní plán. ČVUT v Praze, Fakulta stavební31

32 ČVUT v Praze, Fakulta stavební32


Stáhnout ppt "Stavební trh, účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Zimní semestr 2010/2011 Ing. Zdeněk Burda ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google