Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Letní semestr 2009/2010 Ing. Zdeněk Burda ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Letní semestr 2009/2010 Ing. Zdeněk Burda ČVUT."— Transkript prezentace:

1 Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Letní semestr 2009/2010 Ing. Zdeněk Burda zdenek.burda@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta stavební 1

2 Stavebnictví EU 2008 Stavební průmysl EU 27 1.305 mld EUR 33.277 mld CZK 10,4 %HDP 16,3 mil.zam., 7,5% EU zam.,30%průmysl.zam. Největší průmyslový zaměstnavatel v Evropě USA 18.615 mld CZK (56% EU) Japonsko 13.540 mld CZK (41% EU) ČVUT v Praze, Fakulta stavební2

3 Stavebnictví EU 2008 Největší stavební trhy v Evropě : 1. Německo 6.400 mld CZK 2. Španělsko 4.921 mld CZK 3. Francie 4.386 mld CZK 4. Velká Britanie 3.925 mld CZK 5. Itálie 3.900 mld CZK celkem 71 % trhu EU 14. ČR 536 mld CZK (1,61%) 20. SR 153 mld CZK (0,46%) ČVUT v Praze, Fakulta stavební3

4 Stavebnictví EU 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební4

5 Stavebnictví EU 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební5

6 Stavebnictví EU 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební6

7 HDP ČR 2009 ČSÚ 12.2.2010 : Předběžný odhad HDP (4. čtvrtletí 2009) HDP v roce 2009 klesl o 4,3 % Hrubý domácí produkt za rok 2009, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, klesl ve srovnání s rokem 2008 o 4,3 %. V samotném 4. čtvrtletí byl HDP nižší v meziročním srovnání o 4,2 % a oproti 3. čtvrtletí o 0,6 %. ČVUT v Praze, Fakulta stavební7

8 HDP ČR 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební8

9 Stavebnictví ČR 2008 Nová výstavba 387 mld CZK Byty ČR 76 mld CZK Nebytové (obchod,kanceláře,průmysl..) 144 mld CZK Inž.stavby (silnice,železnice,sítě,voda..) 167 mld CZK Opravy a rekonstrukce 134 mld CZK Ostatní (včetně zahraničí) 16 mld CZK Celkem 536 mld CZK ČVUT v Praze, Fakulta stavební9

10 Stavebnictví ČR 2008 Stavebnictví se podílí na HDP ČR 14,5 %. Počet zaměstnaných ve stavebnictví činí 465 tisíc osob, to je 9,3 % všech zaměstnaných osob. Počet zaměstnanců ve stavebnictví činí 355 tisíc osob, cca 110 tisíc osob jsou podnikatelé a živnostníci. ČVUT v Praze, Fakulta stavební10

11 Stavebnictví ČR 2008 Největší průmyslové podniky ČR : ŠKODA AUTO (200 mld CZK), ČEZ (182 mld CZK), RWE Transgas (108 mld CZK), Agrofert (101 mld CZK) Největší stavební firmy ČR : Skanska CS (37 mld CZK), Metrostav (30 mld CZK), Eurovia (23 mld CZK), Strabag (18 mld CZK), OHL ŽS (12 mld CZK), Hochtief CZ (9 mld CZK) Rok 2009: Skanska 31,2mld CZK (-17%), prov.zisk 1,545 mld CZK ( +10%). ČVUT v Praze, Fakulta stavební11

12 Stavebnictví ČR 2008 Další stavební firmy ( 2-8 mld CZK) : TCHAS (Eiffage), Syner, PSJ Holding, Gemo Olomouc, Unistav, Colas (Buygues), SMP (Vinci),M Silnice, Průmstav (Vinci), Vces (Buygues), Dálniční stavby Praha (H+W, Strabag), atd. Zastoupena celá evropská špička V ČR velmi aktivní slovenské firmy : Doprastav, Váhostav, IS Košice (Buygues), ZIPP (Strabag) ČVUT v Praze, Fakulta stavební12

13 Stavebnictví ČR 2009 Vývoj stavebnictví ČR 2006 až 2009 : 2006 – růst oproti předchozímu roku o 6,6 % 2007 – růst 6,7 % 2008 – růst 0,6 % 2009 – pokles 1% Klesá podíl pozemního a stoupá podíl inženýrského stavitelství. Podobně se vyvíjí i EU27 stavebnictví. ČVUT v Praze, Fakulta stavební13

14 Stavebnictví ČR ČSÚ 12.2.2010 : Průmysl / Stavebnictví – informace za prosinec 2009 Meziročně: průmysl +1,8 %, stavebnictví +3,5 % Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v prosinci 2009 meziměsíčně nižší o 0,4 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 1,8 %. V roce 2009 průmyslová produkce klesla meziročně o 13,4 %. Tržby z průmyslové činnosti se v běžných cenách snížily o 15,1 %. Hodnota nových zakázek byla nižší o 16,4 %. Stavební produkce sezónně očištěná byla v prosinci 2009 meziměsíčně nižší o 1,4 %. Stavební produkce vzrostla meziročně o 3,5 %. V roce 2009 stavební produkce klesla meziročně o 1,0 %. ČVUT v Praze, Fakulta stavební14

15 Stavebnictví ČR ČVUT v Praze, Fakulta stavební15

16 GDP (HDP) EU 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební16

17 GDP EU 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební17

18 Krize 2008-2009-2010 Jsou registrovány známky oživení (USA,Čína,EU), zlepšuje se sentiment trhů a hráčů. Fázové zpoždění USA-EU 6 měsíců,EU-ČR dalších 6 měs. Diskuze o U nebo W vývoji. Klíčový pro vývoj v ČR je trh Německa. Komplikovaná situace ekonomiky ČR. ČVUT v Praze, Fakulta stavební18

19 Účastníci výstavby Přímí účastníci a jejich role ve výstavbě : Investor – vkládá finanční kapitál (soukromý,veřejný) Stavebník – subjekt,který plánuje, objednává a vlastní stavbu, je vlastníkem práv ze stavebního povolení Projektant – pro stavebníka a/nebo dodavatele vypracovává projektovou dokumentaci Dodavatel stavby (zhotovitel) – realizuje stavbu pro stavebníka Uživatel – bude stavební dílo užívat, provozovat ČVUT v Praze, Fakulta stavební19

20 Účastníci výstavby Nepřímí účastníci výstavby : Stavební úřady – stanovují podmínky pro umístění a povolení staveb Banky – financují přímé účastníky výstavby Pojišťovny – zajišťují rizika výstavby Justice – právní poradci, advokáti, obecné a obchodní soudy, rozhodci a rozhodčí soudy Inženýrské a konzultační firmy – obstaravatelé, zařizovatelé, mandatáři ČVUT v Praze, Fakulta stavební20

21 Účastníci výstavby Role účastníků se často kumulují : investor/stavebník/uživatel dodavatel/projektant stavebník/projektant Velké projekty mají vždy mimořádně komplikovanou objednavatelskou a dodavatelskou strukturu a smluvní vztahy. Vždy je třeba ji porozumět, dokonale ji znát a umět ji používat. Vztahy účastníků výstavby se řídí převážně Obchodním zákoníkem tj. Zákonem č.513/1991 Sb. ČVUT v Praze, Fakulta stavební21

22 Typy projektů Některé důležité typy projektů z pohledu stavební firmy a hlediska struktury a četnosti zajišťovaných služeb: SUB (Subdodávka), VD (Vyšší dodávka stavebních prací), GDS (Generální dodávka, postav včetně technologie) D.B. (Design and Build, vyprojektuj a postav) Development (Projektuj, postav a nes riziko prodeje) DFBOO (Projektuj, financuj, postav, vlastni, provozuj). ČVUT v Praze, Fakulta stavební22

23 Stavební zákon Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel, zejména č.191/2008 Sb. Provází a ovlivňuje celý životní cyklus stavby: záměr umístění architekturu projekt povolení realizaci kolaudaci užívání opravy zbourání ČVUT v Praze, Fakulta stavební23

24 Stavební zákon Územní plánování Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. ČVUT v Praze, Fakulta stavební24

25 Stavební zákon Nástroje územního plánování : Politika územního rozvoje – pořizuje MMR (2008), schvaluje vláda 1x za 4 roky Územní plán – pořizují kraje, regiony a obce Regulační plán – podrobnosti Územní rozhodnutí – test proveditelnosti stavby ČVUT v Praze, Fakulta stavební25

26 ČVUT v Praze, Fakulta stavební26 Rozvojové oblasti a rozvojové osy Zdroj: www.mmr.cz

27 Stavební zákon Stavební řád: Definuje stavby: bez ohlášení (drobné stavby) s ohlášením (domy do 150 m2…) se stavebním povolením Účastníci stavebního řízení: stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, vlastníci sousedních pozemků, oprávnění z věcných břemen, společenství vlastníků. Účastníky nejsou nájemci! ČVUT v Praze, Fakulta stavební27

28 Stavební zákon Stavební řízení (stavební úřad) zkoumá soulad projektu s územním plánem, příp. územním rozhodnutím a s obecnými požadavky na výstavbu, opatřuje stanoviska dotčených. Je-li vše v pořádku, vydá stavební povolení. Užívá se také zkrácené stavební řízení za účasti autorizovaného inspektora a změna stavby před jejím dokončením. ČVUT v Praze, Fakulta stavební28

29 Stavební zákon Užívání staveb Stavby se stavebním povolením se mohou užívat jen po kolaudačním souhlasu, kde se zkoumá soulad stavby se stavebním povolením. Změna v užívání staveb Stavby se mohou užívat jen tak, jak je uvedeno ve stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí. Vlastník stavby má povinnost stavbu udržovat. ČVUT v Praze, Fakulta stavební29

30 Stavební zákon Stavební úřad Dbá na dodržování pravidel a ochranu veřejných zájmů (stavební dozor). Komplikovaná role, směs státní správy a samosprávy. ČVUT v Praze, Fakulta stavební30

31 Závěr Podívejte se na : www.czso.czwww.czso.cz ČSÚ, statistiky stavebnictví ( a Eurostat) www.vlada.czwww.vlada.cz NERV, krize www.business.center.czwww.business.center.cz Zákony www.mmr.czwww.mmr.cz Politika územního rozvoje ČR a na webové stránky vaší obce, územní plán. ČVUT v Praze, Fakulta stavební31

32 ČVUT v Praze, Fakulta stavební32


Stáhnout ppt "Stavební trh,účastníci výstavby, stavební zákon 126 EMM-Ekonomika a management Letní semestr 2009/2010 Ing. Zdeněk Burda ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google