Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_73.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_73."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_73

2 Jméno autora:Mgr. Zdeňka Hanzliková Třída/ročník:1. (5.) Datum vytvoření: 1.7. 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Anorganická chemie Předmět:chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: výuková prezentace, osnova při probírání tématu, součástí materiálu je opakování učiva. Klíčová slova: amoniak– výskyt, vlastnosti, příprava, využití, atd. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Amoniak - NH 3

4 Fyzikální vlastnosti -bezbarvý plyn štiplavého zápachu, -vzhledem k nízké Mr má vysoké body tání a varu – b.t.=-77,7°C, b.v.=-33,4°C,což je dokladem vodíkových můstků mezi molekulami NH 3, -je velmi dobře rozpustný ve vodě - mezi ním a vodou se také tvoří vodíkové můstky,

5 Výroba amoniaku Habero-Boschova syntéza : N 2 + 3H 2 →2NH 3 p= 20MPa, t= 380 – 450°C, kat. Fe + Al 2 O 3, SiO 2 Světová produkce amoniaku roste, v roce 1950 byla asi 1 mil. tun za rok, v současnosti je to 100 milionů tun ročně.

6 Chemické vlastnosti amoniaku -ve vodě má zásaditou reakci: NH 3 + H 2 O →NH 4 + + OH - - při běžných teplotách je stálý, ale za vysokých teplot se rozkládá na vodík a dusík a má redukční účinky ( redukuje např. oxidy ušlechtilých kovů): 3CuO + 2NH 3 → 3Cu + 3H 2 O + N 2 3Cl 2 + 2NH 3 → 6HCl + N 2 - směs amoniaku se vzduchem, která obsahuje 16 – 27% amoniaku je výbušná.

7 Využití amoniaku - k výrobě kyseliny dusičné - k výrobě dusíkatých hnojiv - na výrobu sody Solvaovým způsobem - výroba výbušnin – nitroglycerin, TNT, nitrocelulóza ( získávají se z NH 3 přes HNO 3 ) - ve sloučenině hexamethylendiamin – na výrobu nylonu 6-6 - chladící médium v některých zařízeních - prodává se jako 25% vodný roztok nebo zkapalněný v tlakových lahvích,

8 Amonný kation Amoniak má volný elektronový pár, který může vytvořit donor-akceptorovou vazbu. Může být ligandem v komplexech. Může vytvořit amonný kation: NH 3 + H + → NH 4 + Amonný kation má kyselý charakter: NH 4 + + H 2 O → NH 3 + H 3 O +

9

10 Amonné soli - jsou to pevné krystalické látky, které obsahují amonný kation NH 4 +, - dobře rozpustné ve vodě, - připravují se zaváděním amoniaku do roztoku příslušné kyseliny: NH 3 + HCl →NH 4 Cl

11 Vlastnosti amonných solí -při vyšších teplotách se rozkládají zpět na amoniak a příslušnou kyselinu: NH 4 Cl → NH 3 + HCl NH 4 NO 3 → N 2 O + 2H 2 O - anion NO 3 - má oxidační vlastnosti, oxidoval vznikající amoniak na oxid dusný.

12 Nejvýznamnější amonné soli NH 4 NO 3 –významné průmyslové hnojivo, na výrobu výbušnin. NH 4 Cl - salmiak – snadno sublimuje, elektrolyt v suchých článcích,důležitá laboratorní chemikálie. (NH 4 ) 2 SO 4 – průmyslové hnojivo (NH 4 ) 2 S – roztok má význam v analytické chemii

13 Citace literatury: MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1.díl. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-055-51. GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s. 1 793. ISBN 80-854-2738-9. GÁŽO, Jan a Jiří KOHOUT. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. ISBN 63-557 81. Obr. vazebné poměry v kationtu amonném: KATEDRA UČITELSTVÍ A DIDAKTIKY CHEMIE PŘIRODOVĚDECKÉ FAKULTY UK V PRAZE. Portál na podporu výuky chemie na ZŠ a SŠ: www,studiumchemie.cz [online]. Praha, 2009 - 2013 [cit. 2013-07-26]. Dostupné z: http://chemvazba.moxo.cz/Lekce/lekce3.html


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona III/2VY_32_INOVACE_73."

Podobné prezentace


Reklamy Google