Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ"— Transkript prezentace:

1 PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
únor 2014 VY_32_INOVACE_AGJ_140219 PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Mick is writing home Přečtěte si vzkaz na Facebooku a vyznačte slovesa. Hi Tom, How´s it going? Sorry I´m not phoning you but the calls home are very expensive. I´m having a fantastic time here in London. I´m staying with my good friend Jane. She´s cooking lunch in the kitchen now. We go out every day and I´m enjoying all the museums and galleries in the city with her. Later this afternoon, we´re going shopping. We need some food. And what about you? What are you doing? Are you enjoying your holidays? Do you want to come? See you later, Mick

3 Mick is writing home Přečtěte si vzkaz na Facebooku a vyznačte slovesa. Hi Tom, How´s it going? Sorry I´m not phoning you but the calls home are very expensive. I´m having a fantastic time here in London. I´m staying with my good friend Jane. She´s cooking lunch in the kitchen now. We go out every day and I´m enjoying all the museums and galleries in the city with her. Later this afternoon, we´re going shopping. We need some food. And what about you? What are you doing? Are you enjoying your holidays? Do you want to come? See you later, Mick

4 Přítomný čas průběhový
Přítomný čas průběhový používáme, když mluvíme o dějích, které se odehrávají právě teď. I´m writing a postcard. You´re sitting. She´s cooking lunch. I´m not reading a book. What are you doing? Are you enjoying your holidays? Přítomný čas průběhový také můžeme použít, když mluvíme o tom, co jsme si domluvili a co určitě budeme dělat v blízké budoucnosti. We´re going shopping later this afternoon. I´m meeting Tom at 4 o´clock. I´m going to Prague next week.

5 Časování sloves v přítomném průběhovém čase
Přítomný čas průběhový tvoříme pomocí tvarů slovesa be a -ing tvarů plnovýznamových sloves. Věta kladná plný tvar: stažený tvar: I am doing You/We/They are playing He/She/It is sitting I ´m doing You/We/They ´re playing He/She/It ´s sitting am Podmět + are + -ing tvar slovesa + ostatní větné členy. is

6 ÚKOL č.1 a) Doplňte věty plným tvarem slovesa be (am/are/is).
I ____watching TV. You ____ writing a postcard. He ____ wearing jeans. We ____ studying English. Mary ____ going to the supermarket. They ____ cooking dinner. His father ____ working now. b) Nyní doplňte stažené tvary slovesa be. They____ cooking dinner.

7 ŘEŠENÍ č.1 a) Doplňte věty plným tvarem slovesa be (am/are/is).
I am watching TV. You are writing a postcard. He is wearing jeans. We are studying English. Mary is going to the supermarket. They are cooking dinner. His father is working now. b) Nyní doplňte stažené tvary slovesa be. I´m watching TV. You´re writing a postcard. He´s wearing jeans. We´re studying English. Mary´s going to the supermarket. They´re cooking dinner. His father´s working now.

8 Pravopis -ing tvarů sloves
Pravopis slovesa v -ing tvaru se může měnit. Většina sloves work  working do  doing see  seeing play  playing Končící na „-e“ have  having smile  smiling smoke  smoking Končící na krátkou samohlásku + souhlásku get  getting run  running swim  swimming Přepište slovesa do -ing tvarů (think) (stay) (fly) (move) (eat) (chat) (catch) (have) (enjoy) (wear)

9 Časování sloves v přítomném průběhovém čase
Zápor přítomného času průběhového tvoříme pomocí tvarů slovesa be, záporky not a -ing tvarů plnovýznamových sloves. Věta záporná plný tvar: stažený tvar: I am not doing You/We/They are not playing He/She/It is not sitting I ´m not doing You/We/They aren´t playing He/She/It isn´t sitting am Podmět + are + not + -ing tvar slovesa + ostatní větné členy. is

10 Přepište věty do záporu a naopak.
I'm moving and I'm not sitting. I'm eating lunch at the moment. She isn't listening to her MP3 player. Tom is watching TV in his bedroom. They aren't enjoying this lesson.

11 ŘEŠENÍ I'm not moving and I'm sitting.
I'm not eating lunch at the moment. She is listening to her MP3 player. Tom isn´t watching TV in his bedroom. They are enjoying this lesson.

12 ÚKOL č. 2 Doplňte věty pomocí přítomného průběhového času. Použijte vhodný tvar slovesa z nabídky. study go work wear swim have walk cook not play not eat Jane ____________ to the supermarket. My mum _____________ dinner in the kitchen. It´s late. I ___________ now, I´ll see you tomorrow. Where´s Tom? He ___________ a shower. Susan ____________ her new dress. You ____________ your dinner. Is it not good? Mick and Jenny are in their final year. They __________ hard. Look! Somebody ____________ in the river. Please, be quiet. I ____________ . It´s raining. We ____________ football.

13 ŘEŠENÍ č. 2 Doplňte věty pomocí přítomného průběhového času. Použijte vhodný tvar slovesa z nabídky. study go work wear swim have walk cook not play not eat Jane is walking to the supermarket. My mum is cooking dinner in the kitchen. It´s late. I am going now, I´ll see you tomorrow. Where´s Tom? He is having a shower. Susan is wearing her new dress. You aren´t eating your dinner. Is it not good? Mick and Jenny are in their final year. They are studying hard. Look! Somebody is swimming in the river. Please, be quiet. I am working. It´s raining. We aren´t playing football.

14 Časování sloves v přítomném průběhovém čase
Otázku v přítomném čase průběhovém tvoříme přehozením pořadí slovesa be a podmětu věty. Věta tázací: V angličtině je běžné na otázku „ano/ne“ odpovídat tzv. krátkou odpovědí. Am I doing? Are you/we/they playing? Is he/she/it sitting? Am Are + podmět + -ing tvar slovesa + ostatní větné členy? Is Yes, I am. No, I´m not. Yes, you/we/they are. No, you/we/they aren´t. Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn´t.

15 ÚKOL č. 3 Doplňte otázky pomocí přítomného průběhového času a připište krátké odpovědi. _Are_ you _helping_ your mum? (help) Yes, _I am._ _____ Emma ________ TV? (watch) No, _______ . _____ Amy and Bob _________ volleyball? (play) Yes, ______ . ______ your grandpa _________? (smile) ______ your aunt __________ German? (speak) _______ you __________ to school? (go)

16 ŘEŠENÍ č. 3 Doplňte otázky pomocí přítomného průběhového času a připište krátké odpovědi. Are you helping your mum? Yes, I am. Is Emma watching TV? (watch) No, she isn´t. Are Amy and Bob playing volleyball? Yes, they are. Is your grandpa smiling? Yes, he is. Is your aunt speaking German? Are you going to school? No, I´m not.

17 Otázka s tázacím výrazem
Před otázkou můžeme také použít tázací výraz, jako např. who, what, where, which, how nebo why. Otázka s tázacím výrazem Příklady: What are you doing? What are you eating? Where are they going? How are you doing? Why is he laughing? What am I doing? Why are you/we/they playing? Where is he/she/it sitting? am Tázací výraz + are + podmět + -ing tvar slovesa + ostatní větné členy…? is

18 VÝJIMKY Některá slovesa běžně netvoří průběhové časy.
Tato slovesa běžně nepoužíváme v přítomném průběhovém čase: be, love, like, hate, need, prefer, want, know, mean, understand, believe, remember, belong We really like this CD. Bill wants an orange. Do you want to come? Please don´t go away, I need you here. I don't understand, speak more slowly, please. The teacher doesn't remember my name. .

19 POUŽITÁ LITERATURA MATURITA SOLUTIONS Elementary STUDENT´S BOOK. Oxford University Press, ISBN MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. London: Cambridge University Press, ISBN


Stáhnout ppt "PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ"

Podobné prezentace


Reklamy Google