Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Autor Mgr. Radmila Vovková Číslo materiálu VY_22_INOVACE_ANJ_1S1U_VO_27_10 Název Present Continuous Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Anglický jazyk Ročník 1.roč. SŠ, 1. roč. SOU Tématický celek Gramatika Anotace Žáci se seznámí s použitím p59tomn0ho času průběhového a své znalosti pak prověří ve cvičení v závěru DUM. Součástí je klíč ke cvičením. Metodický pokyn Viz předposlední strana prezentace Klíčová slova Am, is, are, not, present continuous, negative, question Očekávaný výstup Žáci si osvojí tvorbu přítomného času průběhového ve větách kladných, záporných a v otázkách. Získané znalosti si procvičí na cvičení v závěru prezentace. Datum vytvoření 13.4.2013

2 PRESENT CONTINUOUS

3 TVOŘENÍ Podmět tvar slovesa to be - ingový tvar slovesa + +

4 TVAR SLOVESA „TO BE“ + STAŽENÉ TVARY I am ------------------------------------------- I´m you are --------------------------------------- you´re he is ------------------------------------------ he´s she is ----------------------------------------- she´s it is -------------------------------------------- it´s we are ---------------------------------------- we´re you are --------------------------------------- you´re they are -------------------------------------- they´re

5 -ingový tvar ing work - working ing do - doing ing play - playing POZOR na pravopisné změny: - končí-li sloveso na trojici písmen souhláska + samohláska + souhláska a poslední slabika je přízvučná, koncová souhláska se zdvojuje po přidání koncovky -ing sittingstopping sit - sittingstop – stopping ALE: ALE: open – opening - přízvuk není na poslední slabice! - u sloves, která končí na nevyslovované =němé E, dochází k vynechání tohoto písmene makingcoming make – making come - coming Ingový tvar slovesa se vytvoří přidáním koncovky -ing na konec infinitivu

6 Průběhový čas: I am writingI'm reading you are sleepingyou're doing he is listening tohe's dreaming she is runningshe's watching it is snowingit's shining we are playingwe're coming they are speakingthey're eating Kladná věta Stažené tvary

7 Záporná věta Stažené tvary I'm not reading you aren´t doing he isn´t dreaming she isn´t watching it isn´t shining we aren´t coming they aren´t eating I am not writing you are not sleeping he is not listening to she is not running it is not snowing we are not playing they are not speaking

8 Otázka Otázka se tvoří přehozením slovosledu - pomocné sloveso je v náležitém tvaru před podmětem Otázka:Krátká odpověď: Am I dreaming? Yes, I am. Are you watching? No, you are not. Is he working? Yes, he is. Is she reading? No, she isn´t. Is it snowing? Yes, it is. Are we learning? Yes, we are. Are they going? No, they aren´t.

9 POUŽITÍ Přítomný čas průběhový se používá pro právě probíhající činnost: I´m playing tennis now. She is having a shower. Přítomný čas průběhový se používá, když někomu oznamujeme nějaký svůj pevný plán, něco, co už je zařízené a nebudeme to tedy měnit: I´m playing tennis tomorrow. Alice is going to the dentist on Friday. Are you meeting Bill this evening? Přítomný průběhový čas používáme pro vyjádření změny stavu, tedy stavy měnící se v průběhu času: Your English is getting better and better. Přítomný průběhový čas používáme, když chceme kritizovat často opakovaný děj, vyjádřit svoji naštvanost apod. He's always forgetting my name. She's always leaving the door unlocked.

10 Complete the sentences. Use am/ are/ is + one of these verbs: playing buildingcoming cooking havingswimming 1.Listen! Pat ____________________________ the piano. 2.Look! Somebody ________________________________ in the river. 3.“Where are you George?“- “In the kitchen. I ______________________ a meal.“ 4.They _________________________ a new hotel in the city centre at the moment. 5.Hurry up! The bus___________________________________. 6.(on the phone) “Hallo. Can I speak to Ann, please?“ – “She __________________ a shower at the moment. Can you phone again later?“ is playing is swimming am cooking are building is coming is having

11 Metodické pokyny k materiálu: 1) tento digitální učební materiál je zaměřen na osvojení si učiva týkajícího se přítomného času průběhového a následné procvičení tohoto tématu 2) na prvních stranách si žáci časování slovesa „to be“ 3) na další stránce se žáci seznámí s tvořením tzv. –ingového tvaru 4) další stránky jsou věnovány tvoření oznamovacích kladných vět, záporných vět a otázek 5) poslední část materiálu je zaměřena na procvičení osvojeného učiva 6) metodické pokyny jsou uvedeny u cvičení 7) cvičení lze využít v papírové podobě nebo s nimi lze pracovat skupinově na interaktivní tabuli

12 Zdroj: Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-35770-5. s. 6,7, 8, 9. vlastní tvorba autora


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google