Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. červen 2013VY_32_INOVACE_AGJ_140205 GERUNDIUM

2 playing footballgoing to the beachswimmingdoing karate reading booksdoing homeworkwatching TVplaying basketball obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 7 obr.6 obr. 8 PŘIŘAĎTE NÁZVY ČINNOSTÍ K OBRÁZKŮM.

3 playing footballgoing to the beachswimmingdoing karate reading booksdoing homeworkwatching TVplaying basketball obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 7 obr.6 obr. 8 playing football going to the beach swimmingdoing karatereading books watching TV doing homework playing basketball ŘEŠENÍ

4 GERUNDIUM My free time I like playing basketball. I like going out with my friends. I don't like working in the garden. Do you like doing crosswords in your free time? What does your boyfriend like doing in his free time? My mother's free time She likes watching TV. She likes cooking. She doesn't like doing the washing up. She doesn't like going out in the evening. What does your mother like doing in her free time? obr. 1

5 Gerundium je slovesný tvar, který: 1)tvoříme z plnovýznamového slovesa koncovkou -ing Např.: play  playing go  going 2)označuje nějakou činnost I like playing basketball. I don't like working in the garden. What do you like doing in your free time? českyxanglicky plaváníxswimming hraníxplaying vařeníxcooking děláníxdoing čteníxreading obr.12 GERUNDIUM

6 Co rádi a neradi děláte? playing gamesworking in the garden doing homeworkgoing shoppingdoing exercise watching TVvisiting friendstravelling abroad surfing the Internetstudying English I like … + ing I like playing games. I don´t like … + ing My friend likes … + ing My friend doesn´t like … + ing

7 Pravopis -ing tvarů sloves Pravopis slovesa v -ing tvaru se může měnit: a)Většina sloves work  working do  doing see  seeing play  playing b)Končící na „-e“ have  having smile  smiling smoke  smoking c)Končící na samohlásku + souhlásku get  getting run  running swim  swimming d)Končící na „-L“ travel  travelling

8 I like listening (listen to music). We don't like writing (write tests). Tom likes swimming (swim). My father doesn't like going (go shopping). Their sister likes watching (watch comedies). Our grandparents like working (work in the garden). My parents don't like going (go out in the evening). Peggy likes travelling (travel abroad). James and Joe like doing (do crosswords). VYZKOUŠEJTE SI. Vytvořte kladné nebo záporné věty se slovesem like a slovy v závorce. Pro slova vyjadřující činnosti použijte -ing tvar (gerundium). Pozor na pravopis -ing tvarů. obr. 10, 11

9 I like listening to music. We don't like writing tests. Tom likes swimming. My father doesn't like going shopping. Their sister likes watching comedies. Our grandparents like working in the garden. My parents don't like going out in the evening. Peggy doesn´t like travelling abroad. James and Joe like doing crosswords. VYZKOUŠEJTE SI. obr. 10, 11 Vytvořte kladné nebo záporné věty se slovesem like a slovy v závorce. Pro slova vyjadřující činnosti použijte -ing tvar (gerundium).

10 like, love, hate, can´t stand like = mít rád love = milovat hate = nenávidět can´t stand = nesnášet Ve větách s gerundiem můžeme použít i jiná slovesa. Pořadí slov se nemění. Např.: I hate doing homework. I love playing football. We can´t stand watching horror films. Doplňte věty podle vlastní fantazie. I love … I hate … We can´t stand … My brother hates … They love ….

11 Do you like watching action films?  Yes, I do./No, I don´t. Does she like listening to music?  Yes, she does./No, she doesn´t. What do you like doing in your free time?  I like …. + ing VĚTA TÁZACÍ A GERUNDIUM Na začátek otázky můžeme přidat tázací výrazy jako např. What? Why? Where? When? How often? apod.

12 Do I like... + ing?Do we like … + ing? Do you like … + ing? Does he like … + ing?Do they like … + ing? Does she like … + ing? Does it like … + ing? obr.5 Do + I/you/we/they + like + ing + zbytek věty Do you like listening to music?/Do they like playing tennis? Does + he/she/it + like + ing + zbytek věty Does he like watching war films?/Does she like doing aerobics? VĚTA TÁZACÍ A GERUNDIUM obr.12 Na začátku tázací věty v přítomném prostém čase používáme pomocná slovesa „do“ a „does“. Prohlédněte si tabulku. obr. 9

13 (you/play tennis?) (you/study English?) (your brother/do karate?) (they/go cycling?) (your grandpa/work in the garden?) (your friends/go out on Saturday night?) (Tom/go to the cinema?) (Jane and her husband/watch TV?) VYZKOUŠEJTE SI. Vytvořte otázku se slovesem like a slovy v závorce. Použijte gerundium.

14 Do you like playing tennis? Do you like studying English? Does your brother like doing karate? Do they like going cycling? Does your grandpa like working in the garden? Do your friends like going out on Saturday night? Does Tom like going to the cinema? Do Jane and her husband like watching TV? VYZKOUŠEJTE SI. ŘEŠENÍ

15 Horizons 1. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 978 0 19 438876 4. MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. London: Cambridge University Press, 2001. ISBN 3125336058 9783125336056. POUŽITÁ LITERATURA

16 obr. 1: Basketball free throw Clip Art [online]. 2012 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Basketball/Basketball_free_thro w.png http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Basketball/Basketball_free_thro w.png obr. 2: Karate Clip art [online]. 2012 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Martial_Arts/normal_karate.png http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Martial_Arts/normal_karate.png obr. 3: Kids watching TV Clip art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Entertainment_and_Hobbies/kid s_watching_TV.png http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Entertainment_and_Hobbies/kid s_watching_TV.png obr. 4: Soccer player 06 Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Soccer/soccer_player_06.png http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Soccer/soccer_player_06.png obr. 5: Swimmer Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Watersports_and_Boating/norm al_swimmer.png http://www.pdclipart.org/albums/Sports_and_Recreation__Watersports_and_Boating/norm al_swimmer.png obr. 6: At the beach Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Education/at_the_beach.pnghttp://www.pdclipart.org/albums/Education/at_the_beach.png CITACE ZDROJŮ

17 obr. 7: Doing homework Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Education/normal_doing_homework.pnghttp://www.pdclipart.org/albums/Education/normal_doing_homework.png obr. 8: Reading books Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Education/reading_books.pnghttp://www.pdclipart.org/albums/Education/reading_books.png obr. 9: Small question mark Clip Art [online]. 2012 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Small_Icons/small_question_mark.pnghttp://www.pdclipart.org/albums/Small_Icons/small_question_mark.png obr. 10: Btn plus Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Computers/btn_plus.png http://www.pdclipart.org/albums/Computers/btn_plus.png obr. 11: Btn minus Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/Computers/btn_minus.png http://www.pdclipart.org/albums/Computers/btn_minus.png obr. 12: Stick blueman 103 02 Clip Art [online]. 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné pod licencí Public Domain z: http://www.pdclipart.org/albums/People__Stick_Figures/normal_Stick_blueman_103_02.png http://www.pdclipart.org/albums/People__Stick_Figures/normal_Stick_blueman_103_02.png CITACE ZDROJŮ


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google