Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Společnost."— Transkript prezentace:

1 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Společnost

2 Anotace  Materiál tvoří 15 slidů, v nichž je zachycen stav společnosti od Vídeňského kongresu dále s přihlédnutím k hospodářským a společenským dějinám  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s částí hospodářských dějin 1. poloviny 19. století obecně, pracuje spojmy průmyslová revoluce atd.  použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  následuje možnost zápisu do sešitu

3

4 Společnost – Emancipace národů  mnoho národů žije pod nadvládou jiných národů  postavení podmaněných národů je pochopitelně horší než národů vládnoucích, jako úřední řeč je jim vnucena řeč ovladatelů  vytrácí se kultura podmaněných národů  už před VFBR sílí zájem o vlastní jazyk, literaturu a původní kulturu  snaha o emancipaci  po revoluci tyto snahy sílí  objevují se názory, že lidé si jsou rovni ve svých právech  u různých národů je národní emancipace různá.  balkánské národy se snaží v první řadě o vymanění zpod turecké nadvlády  v našich zemích šlo především o jazykové a kulturní zrovnoprávnění a v další fázi o zrovnoprávnění politické – viz Národní obrození  Němci nejsou pod nadvládou, ale nežijí v jednotném státě  Italové také touží po sjednocení a vymanění části italského území zpod nadvlády jiných zemí

5 Společnost – Průmyslová revoluce  masivní rozvoj techniky se nejprve projevuje v zemědělství  žací stroje, mlátičky  mnoho lidí se stalo „přebytečnými“ a museli hledat obživu ve městech, kam mohli odcházet po zrušení nevolnictví  ve městech je práce dostatek  vznikají továrny, které potřebují lidi pro obsluhu strojů  lidská práce je nahrazována prací strojů  manufakturní výroba je nahrazována výrobou tovární  průmyslová revoluce = zavádění strojů do výroby

6 Společnost – Průmyslová revoluce Anglie – strojovna Evropy  kolébka průmyslové revoluce  1769 – James Watt zdokonalil parní stroj  univerzální motor  v Anglii byly nejlepší podmínky pro rozvoj průmyslu:  mír – od 17. století se neválčilo  nevolnictví neexistuje od 14. století  dostatek surovin díky koloniím  odbytiště pro výrobky díky koloniím

7 James Watt James Watt (19. ledna 1736 Greenock, Skotsko – 19. srpna 1819 Handsworth, Anglie) byl skotský mechanik, vynálezce a fyzik – samouk, známý především skrze své vynálezy a vylepšení parních strojů.19. ledna1736 GreenockSkotsko19. srpna1819Angliefyzikparních strojů

8 Společnost – Průmyslová revoluce Technický pokrok  parní stroj = symbol průmyslové revoluce  nové stroje se objevují ve všech odvětvích průmyslu  textilní výroba – mechanický spřádací stroj, tkalcovský stav, válcový potiskovací stroj, šlapací šicí stroj (1832, Singer)  strojírenství  hutnictví – vysoké pece, uhlí, koks  těžební průmysl – zvýšená poptávka po železné rudě, uhlí  doprava – suroviny je nutno dostat do továren  1814 – vynález parní lokomotivy – George Stephenson  1803 – parník – Robert Fulton  telegraf

9

10 Robert Fulton (14. listopad, 1765 – 24. únor, 1815) byl Američan známý především jako vynálezce parníku. Toto označení není úplně přesné, protože parníky existovaly už dříve, Fulton byl však první, kdo z parníku učinil věc praktickou a později i komerční.14. listopad176524. únor1815 Američanparníku

11 George Stephenson (9. června 1781, Wylam poblíž Newcastle upon Tyne - 12. srpna 1848) byl britský inženýr. Později začal vyučovat na Killingworth Colliery [zdroj?]. Jako inženýr zlepšoval v dolech parní stroje a čerpadla. Zřídil tam i několik šikmých ploch pro přepravu uhlí a nakonec 12 km dlouhou důlní dráhu. V roce 1814 předvedl úspěšně parní lokomotivu, která na kolejích postavených do svahu utáhla osm vozů s nákladem 30 tun. O rok později si ji nechal patentovat. V roce 1823 projektoval první veřejnou železniční trať pro dopravu osob na světě mezi britskými městy Stockton a Darlington (osazena strojem Locomotion). 27. září 1825 ji uvedl do provozu.9. června1781WylamNewcastle upon Tyne12. srpna1848zdroj?dolechuhlí1814parní lokomotivukolejíchpatentovat1823britskýmiStocktonDarlington27. září1825

12 Společnost – Průmyslová revoluce Sociální důsledky průmyslové revoluce  v západní a střední Evropě rychlý rozvoj, východ Evropy a Balkán zůstává agrární  objevují se nové společenské vrstvy: dělníci, buržoazie  dělníci pracují v továrnách, dolech a hutích 14-16 hodin denně včetně dětí  dělníci byli naprosto závislí na platu, neexistovala žádná sociální síť  objevují se stále dokonalejší stroje, které zastanou více práce  mnoho dělníků je propouštěno  aby si zachovali práci, rozbíjejí stroje v domnění, že si zachrání místo  buržoazie = bohaté měšťanstvo (továrníci, bankéři, obchodníci) = kapitalisté Pokusy o řešení situace dělníků  svépomocné dělnické spolky se společnou pokladnou, z níž se vyplácela podpora  stávky za lepší pracovní podmínky  někteří kapitalisté si uvědomují, že v lepších podmínkách bude dělník odvádět kvalitnější práci  zřizovaly se „školky“ stavěly se domy pro dělníky; nicméně takto k dělníkům přistupovalo pouze málo kapitalistů  pomoc státu – vydávány zákony, které měly zlepšit situaci – zákaz práce dětí, zkrácení pracovní doby na 12 (10)hodin, pojištění atd.  vznikají i nové filozofické směry, které hledají řešení složité situace  uvažují o změně systému – socialismus

13 Společnost – Průmyslová revoluce  nereálné  Karel Marx, Bedřich Engels Proměna měst  příchod nový lidí  vznikají předměstí = čtvrti zakládané za hradbami, které už dávno neplní svůj účel  továrny, tovární čtvrti  dělnické kolonie Změna způsobu života  snadná přeprava zásilek na velké vzdálenosti  cizokrajné zboží se stává dostupnějším  zlevňuje cestování pro zábavu i za obchodem  „svět se zmenšil“  zprávy se šíří rychleji díky telegrafu, atd.

14 Otázky:  Vysvětli pojem emancipace národa  Proč u balkánských národů hovoříme o národněosvobozeneckém hnutí?  Po čem toužili Němci a Italové?  Zopakuj si, co jsou to manufaktury a kdy bylo u nás zrušeno nevolnictví?  Kdo a kdy vynalezl parní tsroj?  Proč došlo k průmyslové revoluci nejdříve v Anglii?  Jaké stroje se používaly v textilní výrobě?  Ovlivnilo použití strojů cenu výrobků?  Které odvětví průmyslu se začala rozvíjet a proč?

15 Otázky:  Proč muselo dojít ke změnám v dopravě? Které vynálezy dopravu usnadnily?  Jaký je přínos telegrafu?  Jaké bylo postavení dělníků?  Proč dělníci rozbíjeli stroje?  Co je buržoazie?  Proč byly bourány hradby?  Jaké domy se začaly stavět?  Proč vznikala nová města?  Jaké důsledky měl pro obyčejné lidi vynález parní lokomotivy, parníku a telegrafu?


Stáhnout ppt "Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google