Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848"— Transkript prezentace:

1 MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848

2 SPOLEČNOST řada národů žila pod nadvládou jiných národů
porobené národy měli zájem o vlastní jazyk, literaturu, původní kulturu = snaha o emancipaci = zrovnoprávnění myšlenka rovnosti všech lidí ve svých právech u nás je to národní obrození státy, které nebyly pod žádnou nadvládou toužily po sjednocení

3 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE konec 18. století – rozvoj techniky
stroj nahradil lidskou práci x lidé si museli hledat novou práci ve městech ve městech vznikaly továrny – potřeba dělníků k obsluhování strojů proces, kdy je lidská práce nahrazována strojovou, tedy řemeslná manufakturní výrobou tovární, říkáme průmyslová revoluce

4 ANGLIE – TOVÁRNA EVROPY
ve VB proběhla PR nejdříve nejlepší podmínky pro rozvoj průmyslu: žádné války, od 14. století neexistovalo nevolnictví, měla kolonie, které ji zajišťovaly dostatek surovin symbol PR: parní stroj, který vynalezl Skot James Watt roku 1769 = používán jako univerzální motor

5 stroje využívány hlavně v textilní výrobě – spřádací stroj, mechanický tkalcovský stav, válcový potiskovací stroj, šlapací šicí stroj rozvoj strojírenství, hutnictví, těžebního průmyslu, změny v dopravě vznik vysokých pecí – uhlí, koks 1800 – parní lokomotiva – Angličan G. Stephenson parní loď – Američan R. Fulton telegraf

6 Sociální důsledky průmyslové revoluce
v Z a STŘ. EV rychlý rozvoj průmyslu x VE a Balkán naopak – zaostalé země vznik dvou nových společenských vrstev – dělníci a buržoazie (bohaté měšťanstvo) dokonalejší stroje – zastaly více práce x nebylo potřeba tolik dělníků = propouštění vznikaly předchůdci odborových organizací v nejvyspělejších zemích vydávány zákony, které zakazovaly práci dětí, zkracovaly délku pracovní doby, pojištění apod. filozofické směry hledající řešení situace dělníků = socialismus – B. Engels, K. Marx

7 stále více lidí odcházelo do měst, ale ty už byly přeplněné = vznik předměstí
na předměstích vznikaly továrny, činžovní domy, tovární čtvrti díky rozvoji v dopravě bylo dostupné zboží z ciziny, zlevnilo se cestování, zprávy se šířily rychleji

8 DĚJINY VÝZNAMNÝCH EVROPSKÝCH STÁTŮ V EVROPĚ
ZÁPADNÍ EVROPA

9 Pokus o sjednocení Německa
SŘŘ se po vídeňském kongresu změnila na Německý spolek – řada států od roku 1815 na německých univerzitách studentské spolky volající po sjednocení NĚ x zakázány + cenzura po revoluci roku 1830 ve FR opět volání po jednotě NĚ x opět potlačeno 1834 vznik celního spolku – odstranění vnitřních cel v NS

10 Pokus o sjednocení Itálie
SI patřila Habsburkům, Sicílie, j. Itálie až po Neapol patřila španělským Bourbonům, střed tvořil papežský stát jediný samostatný stát = Sardinské království karbonáři = členové tajného spolku volající po sjednocení IT = 1820 povstání zásah Svaté aliance x povstalci poraženi myšlenka sjednocení IT však nezanikla

11 Červencová revoluce ve Francii
1815 – 1824 – ve FR vládl? 1824 nastupuje Karel X. – konstituční monarchie x podoba absolutismu zisk Alžírska červenec 1830 Karel X. rozpustil sněmovnu x ozbrojené povstání Karel sesazen – novým králem kdo? zachována konstituční monarchie

12 VÝCHODNÍ EVROPA A BALKÁN

13 RUSKO po napoleonských válkách se RU zařadilo mezi světové velmoci
RU zájem o Balkán = černomořské úžiny (jak se jmenují a jaké dvě moře spojují) důležité pro obchod tyto úžiny patřily Osmanské říši – boje s osmanskými Turky Rusko úžiny nezískalo, ale posunulo své hranice až k Dunaji

14 Povstání děkabristů Ruští šlechtici a důstojníci – kritika poměrů v RU x srovnání se Západem tajné spolky – plán na provedení atentátu na cara Alexandra I. x car mezitím zemřel v Petrohradě snaha nastolit prozatímní vládu, která by vypracovala ústavu a zrušila samoděržaví nastupující car Mikuláš I. povstání brutálně potlačil – došlo k tomu v prosinci (děkábr) = děkabristé popravy, deportace

15 Polské povstání část PO tvořila po vídeňském kongresu s RU personální unii v PO nebyl car absolutním vládcem x ústava a šlechtický sněm x car to nerespektoval 1830 povstání ve Varšavě a Mikuláš byl sesazen x car vtrhl do PO a tvrdě povstání potlačil omezena ústava, zavřena varšavská univerzita, rozpuštěna armáda silná rusifikace = porušťování

16 OSMANSKÁ ŘÍŠE od 17. století OŘ upadala – zmenšování území
OŘ častým terčem RU, ale častými spojenci OŘ byla FR a VB, které se obávaly rozšiřování vlivu RU, které by jim komplikovalo přístup do kolonií v Asii OŘ přezdívána „nemocný muž Bosporu“

17 Obyvatelé Balkánu mnohonárodnostní oblast
každý měl jinou minulost, kulturu a náboženství pravoslaví x islám x protestantství x katolictví významné postavení – Řekové = ovládali obchod ve Středomoří a stávali se vysokými státními úředníky nepřátelské vztahy mezi jednotlivými balkánskými národy x bránilo to společnému boji proti turecké nadvládě

18 DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABSBURSKÉ MONARCHIE
METTERNICHOVSKÝ ABSOLUTISMUS

19 Metternich – rakouský kancléř – vliv na řízení státu
metternichovský absolutismus = období českých dějin od Vídeňského kongresu po revoluci 1848 od roku 1792 vládl v habsburské monarchii kdo? Rakousko od roku 1804 císařstvím 1806 zánik SŘŘ – vládl jako František I. – první rakouský císař toho jména František byl velmi konzervativní + absolutismus neexistovala ústava, žádné volební právo 1812 – občanský zákoník = rovnost před zákonem pro všechny stavy

20 František I. podporoval tajnou policii a cenzuru x preventivní opatření proti revoluci
1835 nastupuje Ferdinand I. – kvůli špatnému zdraví za něj vládnul Metternich


Stáhnout ppt "MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848"

Podobné prezentace


Reklamy Google