Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svět v první polovině 19 století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svět v první polovině 19 století"— Transkript prezentace:

1 Svět v první polovině 19 století

2 Anglický příklad: Anglická průmyslová revoluce ovlivnila celý svět. Rozvinula se totiž strojová Výroba strojů, zejména textilních. Parní stroj se stal běžným pohonem v průmyslu I dopravě. Na evropském kontinentě se v té době průmyslová revoluce teprve rozvíjela. Lokomotiva: Parní stroj a jeho využití v dopravě se staly symbolem průmyslové revoluce. Významný historik 19. století H.T. Buckle

3 Revoluce v dopravě: Vítězství páry na kolejích a počátky praktické železniční dopravy jsou spojeny s Angličanem Georgem Stephensonem. Parní stroj se brzy ujal také v říční a námořní dopravě. První parník sestrojil Američan Robert Fulton již v roce 1807.

4

5 Změny v obchodu: Vzniklo celosvětové hospodářství. V mezinárodním obchodu stoupal zájem o textilní výrobky a o suroviny, od poloviny 19. století o stroje a strojní zařízení. Od padesátých let byly v městech první obchodní domy.      

6

7 Společenské důsledky rozvoje průmyslové revoluce:
ohromný přírůstek počtu obyvatelstva mysleli si že zeměkouli hrozí přelidnění. Největší podíl na přírůstku měla Evropa. Obyvatelstvo se však houfně přesídlilo za živobytím z vesnic do měst, z oblastí zemědělských do oblastí průmyslových. Města se rychle zvětšovala, bořila své hradby, zakládala parky,, vznikly však i chudinské čtvrti s chatrčemi, v nichž žily v bídě rodiny dělníků

8

9 Další oblastí, ve které bylo dosaženo velikých úspěchů, bylo zkoumání elektřiny a magnetismu. Teprve objev živočišné elektřiny Luigiho Galvaniho a první baterie na výrobu elektrického proudu Alessandra Volty upozornily a možnosti využití elektřiny v praxi. Lavoisierova revoluce svrhla nadvládu alchymie a postavila tento obor na vědecké základy.

10 O vývoji organismů přirozeným výběrem, jejíž autorem byl Charles Darwin-všechny organismy se vyvinuly postupně z prvotní živé hmoty a že rostlinné a živočišné druhy se stále vyvíjejí a vyvíjejí. Z našich vědců přispěli k rozvoji biologie Kašpar Šternberk studiem pravěkého rostlinstva, Johann Gregor Mendel svými výzkumy dědičnosti a Jan Evangelista Purkyně učením o stavbě živých organismů.

11

12 Boj dělníků za sociální spravedlnost:
nízké mzdě a dlouhé pracovní době začali i sami dělníci oprávněně protestovat. Dělníci se totiž mylně domnívali, ze jim stroje berou práci, a proto je rozbíjeli. Hnutí rozbíječů strojů vzniklo již počátkem 19. století v Anglii a rozšířilo se do dalších zemí v Evropě.

13  Se svou teorii Marx a Engels poprvé vystoupili roku 1848 v Manifestu komunistické strany. Napsali jej jako program mezinárodního revolučního dělnického spolku „Svaz komunistů“, který se ustavil roku 1847 v Londýně. Později své učení – marxismus- dále rozvedli. Zároveň aktivně pracovali v dělnickém hnutí, které bylo jejich myšlenkami silně ovlivněno.

14 English: New ideas and inventions were also raised in the mining, metals workload, and the carriage of goods. The most important new invention of the industrial revolution was the steam engine. The steam engine, James Watt invented, was used to power factories and tap deeper mines. It was also used in locomotives. Heat from burning coal became the main source of power.


Stáhnout ppt "Svět v první polovině 19 století"

Podobné prezentace


Reklamy Google