Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychosomatická medicína Lékařská psychologie 5. Ročník Lucie Bankovská Motlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychosomatická medicína Lékařská psychologie 5. Ročník Lucie Bankovská Motlová."— Transkript prezentace:

1 Psychosomatická medicína Lékařská psychologie 5. Ročník Lucie Bankovská Motlová

2 Co se dnes naučíte Symptomy pro něž medicína nenachází vysvětlení (Medically Unexplained Symptoms; MUS) Bio-psycho-sociální model Stres a zdraví Pozitivní psychologie

3 Psychosomatická medicína Ischemická choroba srdeční Hypertenze Diabetes Bronchiální astma Neplodnost Morbus Crohn Colitis ulcerosa Nádorévá onemocnění Funkční afonie Koktavost Bolesti hlavy Únava Kožní problémy Bolest bederní páteře Nespavost Obezita Alkohol, nikotin, přejídání se (nezdravá chování spjatá se stresem) Poruchy příjmu potravy ??

4 Symptomy bez medicínského vysvětlení (Medically Unexplained Symptoms; MUS) Symptomy pro něž medicína ani výzkum nenachází vysvětlení. Příčiny jsou neznámé. Národní ústav zdraví USA:”Symptomy pro něž medicína ani výzkum nenachází vysvětlení (MUS) představují nejčastější problém v medicíně."

5 Symptomy a diagnostika Stesky a obtíže: Bolesti hlavy Bolesti zad Nespavost Dráždivý tračník Dyspepsie Obezita Neplodnost Diagnostika: Funkční Vegetativní Stresové Klimakterické

6 Symptomy bez medicínského vysvětlení v primární péči 14 nejčastějších tělesných symptomů je zodpovědných za více jak polovinu návštěv praktického lékaře. Jen pro 10–15% těchto symptomů se během roku pátrání odhalí příčina v podobě organické poruchy. Čím větší počet symptomů bez medicínského vysvětlení pacient má, tím vyšší je pravděpodobnost úzkostných a depresivních poruch a vyššího skóre osobnostního neuroticismu. Katon et al., 1998

7 Co je psychosomatika? „Psycho“: psychická reakce na naši životní situaci „Somatický“: tělesná reakce na naši životní situaci ? Příklady ?

8 Úsloví Praskne mi z toho hlava, Mám toho plné zuby Leží mi to v žaludku Z nešťastné láskymi puklo srdce Pod tíhou problému ohýbám záda ??

9 Pacienti s psychosomatickými problémy 20% celkové populace v civilizovaných zemích Výskyt civilizačních chorob narůstá Průměrně 7 let střídají lékaře a nemocnice, než jim někdo pomůže přiznat si, že jejich potíže souvisí s nimi samotnými: jak byl vychováván, jak reaguje, na co je připraven a co je schopen zvládat, zda se přeceňuje, je perfekcionista, ctižádostivý, obětuje se…. Psychoterapie a psychosomatická medicína se nevyučují na akademické medicíně Popularita léčitelů

10 Medicína 21. století: „Aparativní“ a/nebo „Hovořící?“ Aparativní medicína Hovořící medicína

11 Bio-psycho-sociální model Biomedicínský modelPsychosociální model +

12 Bio-psycho-sociální model Koncepční model, který předpokládá, že k pochopení nemoci je třeba brát v úvahu kromě biologických faktorů i psychologické a sociální faktory.

13 Bio-psycho-sociální model: Integrovaný přístup k lidskému chování, nemoci a zdravotní péči Biologické faktory: Anatomický, strukturální a molekulární substrát Sociální faktory: Vlivy kulturní, prostředí a rodinné Psychologické faktory: Psychodynamické faktory Engel, 1977 Pracovní stres Stigma Rodinné prostředí Životní události Osobnostní rysy Motivace Optimismus Geny Drogy Bacily

14 Studie vztahu mezi náhlými úmrtími a psychologickými faktory 170 náhlých úmrtí během 6 let sledování Závažná nemoc nebo smrt mohou souviset s psychologickým stresem či traumatem. Engel, 1971

15 Studie vztahu mezi náhlými úmrtími a psychologickými faktory: Spouštěč nemoc nebo úmrtí osoby blízké; akutní truchlení hrozba ztráty osoby blízké při výročí úmrtí při ztrátě statutu nebo sebevědomí v situaci osobního nebezpečí nebo hrozby poté, co nebezpečí pominulo; úspěch, šťastný konec, opětné setkání Engel, 1971

16 Studie vztahu mezi náhlými úmrtími a psychologickými faktory: Závěry Události, které nelze ignorovat Události, na které reagují excitací nebo odevzdaností, nebo obojím V důsledku toho nastává neurovegetativní odpověď, stresová reakce, která vede k letálním kardiovaskulárním událostem Je třeba identifikovat jedince v riziku a vyvinout praktická profylaktická opatření. Engel, 1971 Navrhněte profylaktická opatření.

17 Vliv truchlení na fyzické a duševní zdraví: studie zdravotních záznamů vdov 44 vdov v Londýně, zdravotních záznamů před a po ovdovění Vdovy mladší 65 let 3x více konzultovaly léakře kůvli psychickým obtížím v prvních 6 měsících po ovdovění. Množství sedativ předepsaných vdovám mladším 65 let bylo 7x vyšší v období 18 měsíců po ovdovění než během srovnávacího období. Netýkalo se to vdov starších 65 let. Frekvence konzultací pro nepsychiatrické symptomy se zvýšila o polovinu v obou skupinách po ovdovění. Nejčastější dg byla ostoarthritida. Parkes, 1964

18 Vliv truchlení na fyzické a duševní zdraví: studie zdravotních záznamů vdov „ Truchlení je syndrom, který je příčinou výrazného nárůstu návštěv praktického lékaře. Přesto se mu při výuce medicíny nevěnuje pozornost.“ Parkes, 1964

19 Životní události a stres, 1967 Škála životních událostí

20 Škála životních událostí Stres z hlediska životních změn úmrtí partnera-partnerky 100 rozvod 73 rozvrat manželství 65 uvěznění 63 úmrtí blízkého člena rodiny 63 úraz nebo vážné onemocnění 53 sňatek 50 ztráta zaměstnání 47 usmíření a přebudování manželství 45 odchod do důchodu 45 změna zdravotního stavu člena rodiny 44 těhotenství 40 sexuální obtíže 39 přírůstek nového člena do rodiny 39 změna zaměstnání 39 změna finančního stavu 38 úmrtí blízkého přítele 37 přeřazení na jinou práci 36 závažné neshody s partnerem 35 půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 31 splatnost půjčky 30 změna odpovědnosti v zaměstnání 29 syn nebo dcera opouštějí domov 29 konflikty s tchánem, tchyní, zetěm, snachou 29 mimořádný osobní čin nebo výkon 28 manžel-manželka nastupuje či končí zaměstnání 26 vstup do školy nebo její ukončení 26 změna životních podmínek 25 změna životních zvyklostí 24 problémy a konflikty se šéfem 23 změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20 změna bydliště 20 změna školy 20 změna rekreačních aktivit 19 změna církve nebo politické strany 19 změna sociálních aktivit 18 půjčka menší než průměrný roční plat 17 změna spánkových zvyklostí a režimu 16 změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 15 dovolená 13 vánoce 12 přestupek (např. dopravní) a jeho projednání 11

21 Škála životních událostí Pro zjištění míry psychické zátěže vyberte ze seznamu životní události, které jste za posledních 12 měsíců zažili a sečtěte jejich hodnoty. Když jste například některou situaci za poslední rok zažili dvakrát, připočtěte ji taky do seznamu dvakrát.

22 Škála životních událostí Vyhodnocení Vyhodnocení: Sečtěte celkovou hodnotu za jednotlivé události, které jste za poslední rok zažili. Skóre vyšší než 300 Máte vysokou (80 %) pravděpodobnost rozvinutí tělesného onemocnění v důsledku stresu; Skóre 150 – 299 Máte střední (50 %) pravděpodobnost rozvinutí tělesného onemocnění v důsledku stresu; Skóre do 150 Máte mírnou (30 %) pravděpodobnost rozvinutí tělesného onemocnění v důsledku stresu.

23 Pracovní stresory: Řidiči autobusů v San Franciscu: Infarkty a hypertenze

24 Pracovní stresory: Řidiči autobusů v San Franciscu: Infarkty a hypertenze 41.5% řidičů trpělo hypertenzí V porovnání s 27.6% ze 214,413 zaměstnanců

25 Stage of DiseasePhysiologyAffectiveCognitive Normotensive/youth (genetic/familial risk) All normal possible hyper- reactivity to lab stress, Mild elevation in SBP Opioid dysregulation Anger? Reduced pain sensitivity Subtle spatial attention, short term memory deficit Borderline/Pre- hypertensive BP >119/79 <140/90 with predominance of elevated DBP, sympathetic activation High cardiac output Baroreceptor adjustment; hyper reactivity to lab stress Interpersonal difficulty Pain insensitivity Less awareness negative affect, positive affect? Early Hypertension (40–60yrs) BP >140/90 High TPR Salt/diet sensitive Renin/angiotensin Aldosterone Sympathetic Structural/function brain changes Hyperreactivity Above with transition to greater negative affect with inhibition of the expression of intense angry cognitive and emotive reactions Mild deficits executive attention, working memory Late Hypertension (60+ yrs) Same BP or isolated systolic hypertension? maintenance of altered regulatory system Continued high negative affect and expression of negative affect?; awareness of BP status may invert relationship Deficits not as clear relative to age matched; Related to Alzheimer's Disease Study of the natural history of hypertension. Biological and psychological factors

26 Stres Neurokognitivní postižení Časné varovné příznaky Relaps Antipsychotika Cognitivní rehabilitace Monitorování a intervence ITAREPS Rodinná psychoedukace Společenská destigmatizace Nácvik sociálních dovedností Práce a bydlení s asistencí Bio-psycho-sociální model and léčba schizofrenie

27 „Pacienti mají rodiny “ schizofrenogenní matka (Fromm-Reichmann, 1949) vliv rodiny je etiologickým faktorem, nikoli prostředkem k úzdravě (Palo Alto Mental Research Institute, 1950) teorie dvojné vazby (Double bind theory) (Bateson, 1956) Henry Richardson, 1948

28 Farmakologická revoluce v psychiatrii: Deinstitucionalizace! Pilgrim State Hospital, USA 1954: 13875 pacientů

29 Vliv rodinného prostředí? interpersonální prostředí v domácnosti ovlivňuje průběh (Brown, 1966) High Expressed Emotions, (HEE) jako spouštěč relapsu (Vaughn a Leff, 1976) Pacienti doma Příbuzní potřebují INFORMACE

30 Informace Komunikace Zvládání problémů Příbuzní: ↓úzkosti, očekávání, sebeobviňování ↑dovedností Pacienti: ↓ úzkosti,beznaděje, ↑ spolupráce při léčbě Prostředí: ↓stresu ↓rizika relapsu Informace Zacházení s nemocí Zvládání problémů Rodinná psychoedukace: „mechanismus účinku“

31 Stres a zdraví Psychologie Úzkost Zlost Apatie, deprese Kognitivní dysfunkce Fyziologie ↑ metabolismus ↑ srdeční frekvence ↑ krevní tlak ↑ dýchání ↑ svalové napětí ↑ endorfiny a ACTH Boj - útěk

32 Hans Selye, 1907-1982: Obecný adaptační syndrom, 1946 “Absence stresu znamená smrt. Jen mrtvý nemá stres.“ Co to pro nás znamená?

33 Posttraumatická stresová porucha

34 Syndrom vyhoření Důsledek dlouhodobého pracovního stresu Trvalé vyčerpání a snížený zájem o práci 90% of zaměstnanců se syndromem vyhoření splňuje dg kritéria pro depresi Prevence???

35 Intervence Relaxační techniky Pozitivní psychologie

36 Jak relaxace funguje?

37

38 Pozitivní psychologie a zdraví

39 Škála pozitivního a negativního afektu měří obecné tendence zakoušet pozitivní (např. radost) a negativní (např. zlost) afekty Positive psychologické atributy podporující zdraví: Naděje Self-efficacy (Vnímaná vlastní účinnost) Optimismus Houževnatost

40 Biologické koreláty štěstí během pracovního dne a: průměrná hladina kortizolu ve slinách ve vztahu ke štěstí b: průměrná tepová frekvence ve vztahu ke štěstí u mužů (černé sloupce) a žen (šrafované sloupce). Steptoe et al., 2005

41 Pozitivní psychologie a kardiovaskulární zdraví Pozitivní psychologické atributy – zejména optimismus – jsou spjaty s lepším kardiovaskulárním zdravím. Pozitivní psychologické atributy jsou spjaty s větší ochotou dodržovat zdravou životosprávu (zdravá strava, tělesná aktivita) spjaté s lepšími výsledky; Pozitivní psychologické intervence zlepšují pocit osobní pohody a redukují depresivní symptomy; byť u tělesně nemocných je jen málo studií. Dubois et al., 2012 Veselá mysl půl zdraví

42 Pozitivní psychologie: intervence

43 Intervence Zapište si 3 dobré věci, které se vám během dne staly. Napište dopis, v němž projevíte vděk za něco, co jiný člověk udělal nebo řekl. Dopis mu přečtěte. Přesuňtě pozornost z negativních aspektů života na pozivitní. 1) Každý večer se zamyslete, co se vám ten den dařilo 2) Sestave sznam „Co jsem udělal dnes pozitivního“, místo seznamu, co máte udělat.

44 Pravidlo 5 mm „Turn that frown upside down“


Stáhnout ppt "Psychosomatická medicína Lékařská psychologie 5. Ročník Lucie Bankovská Motlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google