Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikace a prezentace/ S2 Asertivita. Prezentační dovednosti. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikace a prezentace/ S2 Asertivita. Prezentační dovednosti. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."— Transkript prezentace:

1 1 Komunikace a prezentace/ S2 Asertivita. Prezentační dovednosti. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2010-11

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Asertivita KKOPR/ S2 Měli bychom komunikovat s ostatními lidmi takovým způsobem, který jasně vyjadřuje, co chceme. Neporušovat jejich právo na odmítnutí a nesouhlas a právo na respekt. Asertivita je pochopení sebe, pochopení druhých, respektování druhých, hájení svých práv. Pomáhá při řešení konfliktů. Prosazení svého názorů. Na podporu sebedůvěry.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Asertivita KKOPR/ S2 Agresivní chování Bránit svá práva způsobem, který porušuje práva ostatních. Cíl tohoto chování: vyhrát bez ohledu na vše ostatní. Obecně přináší okamžitý úspěch, ale krátkodobý. Pasivní chování Neschopnost zastat se účinně sebe sama a svých práv. Neustále umožňovat, aby práva ostatních měla přednost před mými. Cíl tohoto chování: vyhnout se konfliktu, být oblíben. Výsledkem je nespokojenost se sebou a ústrky ostatních. Asertivní chování Umění zastat se sám sebe a svých práv a neporušovat a respektovat práva ostatních a neprosazovat se na jejich úkor. Cíl tohoto chování: vztah rovnosti mezi mnou a jinými.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Znaky agresivního chování KKOPR/ S2 vyjadřování názorů dogmaticky, námětem hovoru je převážně vlastní osoba, neochota ke kompromisu, dožadování se svého na úkor druhých, pohled na ostatní spatra, příliš otázek s PROČ, kladení hrozivých a obviňujících otázek, poznámky, které vyvolávají u posluchače pocit viny, přivlastnění si konverzace, skákání do řeči, svévolná změna tématu, nesouhlas ze zásady, ostentativní nezájem, nadměrná kritika, obviňování ostatních, časté a rychlé rozčilování, nedodržování tajemství a slibů

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Znaky pasivního chování KKOPR/ S2 snižujete význam vlastních potřeb, vyhýbáte se přímým otázkám, když říkáte, co si myslíte, tak to příliš vysvětlujete, dlouho trvá, než něco řeknete a rozpliznete to, nadměrně žádáte ostatní o schválení toho, co děláte a říkáte, neupřímně lichotíte nebo chválíte, příliš se omlouváte, ustupujete při prvních náznacích odporu nebo konfrontace, uhlazujete problémy předtím, než jsou zkoumány

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Znaky asertivního chování KKOPR/ S2 jste struční, jasní a věcní, názory vyjadřujete jako názory a ne jako fakta, hovoříte pozitivně a konstruktivně, myslíte na to, co chcete a poctivě to vyjádříte, říkáte co skutečně chcete říct, otevřeně sdělujete své názory, hlediska a informace, aniž byste ponižovali sami sebe nebo druhé, návrhy podáváte přímo a umožňujete ostatním, aby se rozhodli sami

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Důsledky jednotlivých typů chování KKOPR/ S2 Důsledky asertivního, agresivního, pasivního chování pro: jednotlivce, který se tak chová pro ostatní v týmu pro situaci či problém pro organizaci

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Jak se cítíte, když vás kritizují? KKOPR/ S2 Chyby při reagování na kritiku: nadměrné zobecňování - neváží si mě, jsem asi hlupák čtení myšlenek - vím, co chceš, co tím sleduješ… přecitlivělé vnímání - hledáme ve všem něco, jsme vztahovační neverbální chování - zvýšený tón, facka, ústup verbální chování - ústup – tak se nezlob nebo agrese – ty za to můžeš, cože, já? Důsledek: podrážděnost, zlost, urážka, mlčení, hádka, nevyřešený problém Formy kritiky Oprávněná a vhodně podaná Oprávněná a nevhodně podaná Záměrně nepravdivá, jejímž cílem je naše ponížení Umění kritizovat nekritizujeme samoúčelně kritizujeme chování, ne člověka – zpětná vazba vyhneme se slovům vždycky, nikdy, nemožně

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Konflikt KKOPR/ S2 Druhy konfliktů: osobní, pracovní, společenské. Způsoby řešení konfliktů: přizpůsobování, vyhýbání, konkurence, kompromis, kooperace. Postup řešení konfliktu: definice problému návrhy řešení hledání kompromisního návrhu Vždy odpovědět na otázky: Co se mezi námi děje? Co se dá dělat? Předcházet konfliktům je snadnější, než je řešit.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Asertivita napomáhá KKOPR/ S2 vyjadřovat kladné i záporné pocity bez úzkosti a agrese navazovat rozhovory předcházení a řešení konfliktů kritizovat a přijímat kritiku vznášet oprávněné požadavky kdykoliv a kdekoliv je třeba požádat o laskavost říci ne respektovat přání a potřeby druhého

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Umění argumentace a vyjednávání KKOPR/ S2 Vyjednávání je jedna z nejdůležitějších dovedností. Argument je zdůvodněné tvrzení. Při argumentování usilujeme vyvolat souhlas partnera přesvědčováním. Díky přesvědčování působí argument s delší účinností. Při manipulování usilujeme o přemlouvání odpovídajícími pocity.

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Argumentace KKOPR/ S2 Svoji argumentaci důsledně strukturujte: Popište situaci Ukažte, že je třeba podniknout kroky Předložte varianty Vyhodnoťte varianty Navrhněte vlastní řešení k dosažení cíle

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Přesvědčování a ovlivňování KKOPR/ S2 Ovlivňovat a přesvědčovat ostatní = změnit jejich postoje a chování. Úspěšné ovlivňování znamená identifikovat, co je důležité pro toho, na koho právě působíte a neustále dávat najevo pochopení pro jeho potřeby. Naopak, čím více vyvíjíte silný nátlak, tím více se vám budou lidé přizpůsobovat pouze zvnějšku. Dlouhodobé ovlivnění je možné jen tehdy, podaří-li se změnit osobní postoje lidí.

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Fáze jednání KKOPR/ S2 Každá fáze má svoje specifické cíle a účel. Nelze přeskakovat z fáze do fáze. V každé fázi uplatňujeme konkrétní dovednosti. E – Entry (vstup) – proces, kterým otevíráme vztah. D – Diagnosis (diagnóza) – proces zjišťování relevantních údajů o lidech a situaci. I – Influencing (ovlivňování) – proces ovlivňování, vedoucí k přesvědčení o nutnosti změny. C – Contracting (uzavírání dohody) – proces vedoucí ke vzájemné dohodě a vzájemnému porozumění. T – Transmision (přenos k dalším dohodám) – proces, kterým je vztah podporován.

15 15 Komunikace a prezentace/ S2 Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2010-11

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Jak začít s přípravou efektivního vystoupení KKOPR/ S2 komu, proč, co, jak příprava – struktura – přednes DOBRÁ PŘÍPRAVA = 90% ÚSPĚCHU

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Kroky v přípravě prezentace KKOPR/ S2 cíle analýza posluchačů čas a délka obsah struktura metody a techniky místo pomůcky nácvik otázky

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Obsah a struktura prezentace KKOPR/ S2 OBSAH hlavní a opěrné body co bych mohl říci, co bych rád řekl, co musím říci od obecného ke konkrétnímu od jednoduchého k složitějšímu od známého k neznámému STRUKTURA úvod, hlavní část - jádro, závěr struktura argumentace

19 19 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Příprava prezentace KKOPR/ S2 na začátku řeknu, o čem budu mluvit, na konci řeknu, o čem jsem mluvil kontakt s posluchači - verbální a neverbální řečnický projev - hlasitost, rychlost, zlozvyky, srozumitelnost práce s pomůckami (zkontrolovat, přiměřené množství, nemluvit k pomůckám, ale k lidem)

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Tréma KKOPR/ S2 Monotónní hlas a křečovitý projev je projevem trémy, je třeba se uvolnit. Malá tréma je prospěšná, má ji každý řečník. Jak překonat trému vím, o čem chci hovořit budu dobře připraven předem budu zhluboka dýchat budu se mírně pohybovat budu udržovat kontakt s posluchači naučím se začátek a konec zpaměti budu se nenápadně dotýkat těla pomocí dvou prstů budu ovládat své neverbální chování

21 21 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz A především… KKOPR/ S2 …změním svoje myšlení od: „To se mi nepovede.“ k: „Mám příležitost se něco naučit.“

22 22 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Klíčové prvky prezentace KKOPR/ S2 Je třeba: kontaktovat posluchače očima mít přátelský vzhled působit uvolněně a nic nepředstírat sílu hlasu přizpůsobit místnosti nemluvit příliš rychle vkládat přestávky a měnit tempo používat krátké věty správně dýchat vystříhat se doplňkových slov zvolit úroveň vyjadřování podle posluchačů důležité pasáže si připravit doslovně předvést efektní začátek a konec zvládnout námitky a otázky používat VY formu

23 23 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Při prezentaci kontrolujte KKOPR/ S2 Dodržování časového plánu Práci s hlasem Pomlky a délku přestávek Gestikulaci, pohyb Rytmus a tón Jazyk

24 24 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Během prezentace KKOPR/ S2 Předcházejte ztrátě pozornosti. Nezabývejte se nepodstatným. Používejte různé prostředky pro sdělování informací. Zaměřte se na posluchače – sledujte, zda je věc zajímá, zda mají s ní zkušenosti.

25 25 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Jak prezentaci zvládnout? KKOPR/ S2 Myslete pozitivně, to vás přivede k přirozenému úsměvu. Čtěte neverbálně vysílaná poselství svých posluchačů. Soustřeďte na své posluchače, potom na sdělení, nakonec na sebe. Naučte se naslouchat i sám sobě. Uvědomujte si nejen co říkáte, ale i jak to říkáte. Mějte pod kontrolou svoje projevy neverbálního chování.

26 26 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Jak vyprávět příběh KKOPR/ S2 Snažte se, aby: lidé v příběhu nebo příkladech měli jména (jako v pohádkách) aby bylo na konci poučení (jako v bajce) aby si posluchači příběh dotvořili sami (jejich představy a fantazie)

27 27 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Přínos pomůcek KKOPR/ S2 Pomůcky mohou: přitáhnout a udržovat pozornost pomáhat paměti přednášejícího i posluchačů šetřit čas znázorňovat vztahy a ilustrovat fakta stimulovat a zpevňovat pobavit a zaujmout podporovat aktivní zapojení účastníků pomoci dosahovat cíle Typy pomůcek: vizuální, modely, hand-outy…

28 28 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Vizuální pomůcky KKOPR/ S2 Vizuální pomůcky musí být jasné a srozumitelné. Při sestavování vizuálních pomůcek se řiďte heslem: krátce, jednoduše, přesně, názorně. Používejte je s mírou. Dbejte, aby byly kvalitně zpracované. Vyhněte se detailům. Přemýšlejte o obsahu jednotlivých řádků.

29 29 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Flip chart KKOPR/ S2 pište velkými a tlustými tiskacími písmeny zkontrolujte čitelnost z nejvzdálenějšího místa pište jen hesla používejte maximálně tři barvy na jedné stránce pište obličejem k účastníkům zaznamenávejte v průběhu klíčová hesla

30 30 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Fólie KKOPR/ S2 na jedné fólii jedna problematika v maximálně šesti řádcích maximálně 36 slov maximálně tři barvy ukazujte na stránku v projektoru, ne na plátno mluvte k publiku, ne k plátnu vypněte projektor po ukázce a před koncem prezentace

31 31 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Prezentace v Power point KKOPR/ S2 na jednom snímku jedna problematika ideálně v šesti řádcích 36 slov při obsáhlejším textu odkrývat postupně maximálně tři barvy ukazujte na stránku v počítači, ne na plátno mluvte k publiku, ne k plátnu Nevytvářejte divoce skotačící texty, nelze použít všechny efekty v jedné prezentaci (ale i to se, bohužel, stává).

32 32 Literatura KKOPR/ S1 Booher, D.: Komunikujte s jistotou, Computer Press 1999. ISBN 80-7226-156-8. Caponi V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada1994. ISBN 80-7169-082-1. Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press 2000. ISBN 80- 85943-81-6. Brinkman, R., Kirschner, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, Motýl 1999. ISBN 80-88978-10-6. De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing 2002. ISBN 80-7169- 988-8. Kohout, J.: Rétorika, Management Press 1995. ISBN 80-85603-92-6. Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna 1993. ISBN 80-7168-063-X. Lewis, D.: Tajná řeč těla, Victoria Publishing 1995. ISBN 80-85605-49-X. Maříková, M.: Rétorika, Professional Publishing 2000. ISBN 80-86419-03-7. Mikuláštík, M.: Interpersonální komunikace, UTB 2001. ISBN 80-7318-047-2. Pease, A.: Řeč těla, Portál 2001. ISBN 80-7178-582-2. Praško J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada 1996. ISBN 80-7169-334-0. Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, Grada Publishing 2002. ISBN 80-88978- 10-6.


Stáhnout ppt "1 Komunikace a prezentace/ S2 Asertivita. Prezentační dovednosti. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."

Podobné prezentace


Reklamy Google