Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace a prezentace/ S2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace a prezentace/ S2"— Transkript prezentace:

1 Komunikace a prezentace/ S2
Asertivita. Prezentační dovednosti. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 KKOPR/ S2 Asertivita Měli bychom komunikovat s ostatními lidmi takovým způsobem, který jasně vyjadřuje, co chceme. Neporušovat jejich právo na odmítnutí a nesouhlas a právo na respekt. Asertivita je pochopení sebe, pochopení druhých, respektování druhých, hájení svých práv. Pomáhá při řešení konfliktů. Prosazení svého názorů. Na podporu sebedůvěry. PhDr. Pavla Kotyzová,

3 Asertivita Agresivní chování
KKOPR/ S2 Asertivita Agresivní chování Bránit svá práva způsobem, který porušuje práva ostatních. Cíl tohoto chování: vyhrát bez ohledu na vše ostatní. Obecně přináší okamžitý úspěch, ale krátkodobý. Pasivní chování Neschopnost zastat se účinně sebe sama a svých práv. Neustále umožňovat, aby práva ostatních měla přednost před mými. Cíl tohoto chování: vyhnout se konfliktu, být oblíben. Výsledkem je nespokojenost se sebou a ústrky ostatních. Asertivní chování Umění zastat se sám sebe a svých práv a neporušovat a respektovat práva ostatních a neprosazovat se na jejich úkor. Cíl tohoto chování: vztah rovnosti mezi mnou a jinými. PhDr. Pavla Kotyzová,

4 Znaky agresivního chování
KKOPR/ S2 Znaky agresivního chování vyjadřování názorů dogmaticky, námětem hovoru je převážně vlastní osoba, neochota ke kompromisu, dožadování se svého na úkor druhých, pohled na ostatní spatra, příliš otázek s PROČ, kladení hrozivých a obviňujících otázek, poznámky, které vyvolávají u posluchače pocit viny, přivlastnění si konverzace, skákání do řeči, svévolná změna tématu, nesouhlas ze zásady, ostentativní nezájem, nadměrná kritika, obviňování ostatních, časté a rychlé rozčilování, nedodržování tajemství a slibů PhDr. Pavla Kotyzová,

5 Znaky pasivního chování
KKOPR/ S2 Znaky pasivního chování snižujete význam vlastních potřeb, vyhýbáte se přímým otázkám, když říkáte, co si myslíte, tak to příliš vysvětlujete, dlouho trvá, než něco řeknete a rozpliznete to, nadměrně žádáte ostatní o schválení toho, co děláte a říkáte, neupřímně lichotíte nebo chválíte, příliš se omlouváte, ustupujete při prvních náznacích odporu nebo konfrontace, uhlazujete problémy předtím, než jsou zkoumány PhDr. Pavla Kotyzová,

6 Znaky asertivního chování
KKOPR/ S2 Znaky asertivního chování jste struční, jasní a věcní, názory vyjadřujete jako názory a ne jako fakta, hovoříte pozitivně a konstruktivně, myslíte na to, co chcete a poctivě to vyjádříte, říkáte co skutečně chcete říct, otevřeně sdělujete své názory, hlediska a informace, aniž byste ponižovali sami sebe nebo druhé, návrhy podáváte přímo a umožňujete ostatním, aby se rozhodli sami PhDr. Pavla Kotyzová,

7 Důsledky jednotlivých typů chování
KKOPR/ S2 Důsledky jednotlivých typů chování Důsledky asertivního, agresivního, pasivního chování pro: jednotlivce, který se tak chová pro ostatní v týmu pro situaci či problém pro organizaci PhDr. Pavla Kotyzová,

8 Jak se cítíte, když vás kritizují?
KKOPR/ S2 Jak se cítíte, když vás kritizují? Chyby při reagování na kritiku: nadměrné zobecňování - neváží si mě, jsem asi hlupák čtení myšlenek - vím, co chceš, co tím sleduješ… přecitlivělé vnímání - hledáme ve všem něco, jsme vztahovační neverbální chování - zvýšený tón, facka, ústup verbální chování - ústup – tak se nezlob nebo agrese – ty za to můžeš, cože, já? Důsledek: podrážděnost, zlost, urážka, mlčení, hádka, nevyřešený problém  Formy kritiky Oprávněná a vhodně podaná Oprávněná a nevhodně podaná Záměrně nepravdivá, jejímž cílem je naše ponížení Umění kritizovat nekritizujeme samoúčelně kritizujeme chování, ne člověka – zpětná vazba vyhneme se slovům vždycky, nikdy, nemožně PhDr. Pavla Kotyzová,

9 Konflikt Druhy konfliktů: osobní, pracovní, společenské.
KKOPR/ S2 Konflikt Druhy konfliktů: osobní, pracovní, společenské. Způsoby řešení konfliktů: přizpůsobování, vyhýbání, konkurence, kompromis, kooperace. Postup řešení konfliktu: definice problému návrhy řešení hledání kompromisního návrhu Vždy odpovědět na otázky: Co se mezi námi děje? Co se dá dělat? Předcházet konfliktům je snadnější, než je řešit. PhDr. Pavla Kotyzová,

10 KKOPR/ S2 Asertivita napomáhá vyjadřovat kladné i záporné pocity bez úzkosti a agrese navazovat rozhovory předcházení a řešení konfliktů kritizovat a přijímat kritiku vznášet oprávněné požadavky kdykoliv a kdekoliv je třeba požádat o laskavost říci ne respektovat přání a potřeby druhého PhDr. Pavla Kotyzová,

11 Umění argumentace a vyjednávání
KKOPR/ S2 Umění argumentace a vyjednávání Vyjednávání je jedna z nejdůležitějších dovedností. Argument je zdůvodněné tvrzení. Při argumentování usilujeme vyvolat souhlas partnera přesvědčováním. Díky přesvědčování působí argument s delší účinností. Při manipulování usilujeme o přemlouvání odpovídajícími pocity. PhDr. Pavla Kotyzová, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

12 Argumentace Svoji argumentaci důsledně strukturujte: Popište situaci
KKOPR/ S2 Argumentace Svoji argumentaci důsledně strukturujte: Popište situaci Ukažte, že je třeba podniknout kroky Předložte varianty Vyhodnoťte varianty Navrhněte vlastní řešení k dosažení cíle PhDr. Pavla Kotyzová, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

13 Přesvědčování a ovlivňování
KKOPR/ S2 Přesvědčování a ovlivňování Ovlivňovat a přesvědčovat ostatní = změnit jejich postoje a chování. Úspěšné ovlivňování znamená identifikovat, co je důležité pro toho, na koho právě působíte a neustále dávat najevo pochopení pro jeho potřeby. Naopak, čím více vyvíjíte silný nátlak, tím více se vám budou lidé přizpůsobovat pouze zvnějšku. Dlouhodobé ovlivnění je možné jen tehdy, podaří-li se změnit osobní postoje lidí. PhDr. Pavla Kotyzová, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

14 Fáze jednání Každá fáze má svoje specifické cíle a účel.
KKOPR/ S2 Fáze jednání Každá fáze má svoje specifické cíle a účel. Nelze přeskakovat z fáze do fáze. V každé fázi uplatňujeme konkrétní dovednosti. E – Entry (vstup) – proces, kterým otevíráme vztah. D – Diagnosis (diagnóza) – proces zjišťování relevantních údajů o lidech a situaci. I – Influencing (ovlivňování) – proces ovlivňování, vedoucí k přesvědčení o nutnosti změny. C – Contracting (uzavírání dohody) – proces vedoucí ke vzájemné dohodě a vzájemnému porozumění. T – Transmision (přenos k dalším dohodám) – proces, kterým je vztah podporován. PhDr. Pavla Kotyzová,

15 Komunikace a prezentace/ S2
Prezentační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

16 Jak začít s přípravou efektivního vystoupení
KKOPR/ S2 Jak začít s přípravou efektivního vystoupení komu, proč, co, jak příprava – struktura – přednes DOBRÁ PŘÍPRAVA = 90% ÚSPĚCHU PhDr. Pavla Kotyzová,

17 Kroky v přípravě prezentace
KKOPR/ S2 Kroky v přípravě prezentace cíle analýza posluchačů čas a délka obsah struktura metody a techniky místo pomůcky nácvik otázky PhDr. Pavla Kotyzová,

18 Obsah a struktura prezentace
KKOPR/ S2 Obsah a struktura prezentace OBSAH hlavní a opěrné body co bych mohl říci, co bych rád řekl, co musím říci od obecného ke konkrétnímu od jednoduchého k složitějšímu od známého k neznámému STRUKTURA úvod, hlavní část - jádro, závěr struktura argumentace PhDr. Pavla Kotyzová,

19 KKOPR/ S2 Příprava prezentace na začátku řeknu, o čem budu mluvit, na konci řeknu, o čem jsem mluvil kontakt s posluchači - verbální a neverbální řečnický projev - hlasitost, rychlost, zlozvyky, srozumitelnost práce s pomůckami (zkontrolovat, přiměřené množství, nemluvit k pomůckám, ale k lidem) PhDr. Pavla Kotyzová,

20 KKOPR/ S2 Tréma Monotónní hlas a křečovitý projev je projevem trémy, je třeba se uvolnit. Malá tréma je prospěšná, má ji každý řečník. Jak překonat trému vím, o čem chci hovořit budu dobře připraven předem budu zhluboka dýchat budu se mírně pohybovat budu udržovat kontakt s posluchači naučím se začátek a konec zpaměti budu se nenápadně dotýkat těla pomocí dvou prstů budu ovládat své neverbální chování PhDr. Pavla Kotyzová,

21 „Mám příležitost se něco naučit.“
KKOPR/ S2 A především… …změním svoje myšlení od: „To se mi nepovede.“ k:  „Mám příležitost se něco naučit.“ PhDr. Pavla Kotyzová,

22 Klíčové prvky prezentace
KKOPR/ S2 Klíčové prvky prezentace Je třeba: kontaktovat posluchače očima mít přátelský vzhled působit uvolněně a nic nepředstírat sílu hlasu přizpůsobit místnosti nemluvit příliš rychle vkládat přestávky a měnit tempo používat krátké věty správně dýchat vystříhat se doplňkových slov zvolit úroveň vyjadřování podle posluchačů důležité pasáže si připravit doslovně předvést efektní začátek a konec zvládnout námitky a otázky používat VY formu PhDr. Pavla Kotyzová,

23 Při prezentaci kontrolujte
KKOPR/ S2 Při prezentaci kontrolujte Dodržování časového plánu Práci s hlasem Pomlky a délku přestávek Gestikulaci, pohyb Rytmus a tón Jazyk PhDr. Pavla Kotyzová,

24 Během prezentace Předcházejte ztrátě pozornosti.
KKOPR/ S2 Během prezentace Předcházejte ztrátě pozornosti. Nezabývejte se nepodstatným. Používejte různé prostředky pro sdělování informací. Zaměřte se na posluchače – sledujte, zda je věc zajímá, zda mají s ní zkušenosti. PhDr. Pavla Kotyzová,

25 Jak prezentaci zvládnout?
KKOPR/ S2 Jak prezentaci zvládnout? Myslete pozitivně, to vás přivede k přirozenému úsměvu. Čtěte neverbálně vysílaná poselství svých posluchačů. Soustřeďte na své posluchače, potom na sdělení, nakonec na sebe. Naučte se naslouchat i sám sobě. Uvědomujte si nejen co říkáte, ale i jak to říkáte. Mějte pod kontrolou svoje projevy neverbálního chování. PhDr. Pavla Kotyzová,

26 Jak vyprávět příběh Snažte se, aby:
KKOPR/ S2 Jak vyprávět příběh Snažte se, aby: lidé v příběhu nebo příkladech měli jména (jako v pohádkách) aby bylo na konci poučení (jako v bajce) aby si posluchači příběh dotvořili sami (jejich představy a fantazie) PhDr. Pavla Kotyzová,

27 Přínos pomůcek přitáhnout a udržovat pozornost
KKOPR/ S2 Přínos pomůcek Pomůcky mohou: přitáhnout a udržovat pozornost pomáhat paměti přednášejícího i posluchačů šetřit čas znázorňovat vztahy a ilustrovat fakta stimulovat a zpevňovat pobavit a zaujmout podporovat aktivní zapojení účastníků pomoci dosahovat cíle Typy pomůcek: vizuální, modely, hand-outy… PhDr. Pavla Kotyzová,

28 Vizuální pomůcky krátce, jednoduše, přesně, názorně.
KKOPR/ S2 Vizuální pomůcky Vizuální pomůcky musí být jasné a srozumitelné. Při sestavování vizuálních pomůcek se řiďte heslem: krátce, jednoduše, přesně, názorně. Používejte je s mírou. Dbejte, aby byly kvalitně zpracované. Vyhněte se detailům. Přemýšlejte o obsahu jednotlivých řádků. PhDr. Pavla Kotyzová,

29 Flip chart pište velkými a tlustými tiskacími písmeny
KKOPR/ S2 Flip chart pište velkými a tlustými tiskacími písmeny zkontrolujte čitelnost z nejvzdálenějšího místa pište jen hesla používejte maximálně tři barvy na jedné stránce pište obličejem k účastníkům zaznamenávejte v průběhu klíčová hesla PhDr. Pavla Kotyzová,

30 Fólie v maximálně šesti řádcích maximálně 36 slov maximálně tři barvy
KKOPR/ S2 Fólie na jedné fólii jedna problematika v maximálně šesti řádcích maximálně 36 slov maximálně tři barvy ukazujte na stránku v projektoru, ne na plátno mluvte k publiku, ne k plátnu vypněte projektor po ukázce a před koncem prezentace PhDr. Pavla Kotyzová,

31 Prezentace v Power point
KKOPR/ S2 Prezentace v Power point na jednom snímku jedna problematika ideálně v šesti řádcích 36 slov při obsáhlejším textu odkrývat postupně maximálně tři barvy ukazujte na stránku v počítači, ne na plátno mluvte k publiku, ne k plátnu Nevytvářejte divoce skotačící texty, nelze použít všechny efekty v jedné prezentaci (ale i to se, bohužel, stává). PhDr. Pavla Kotyzová,

32 KKOPR/ S1 Literatura Booher, D.: Komunikujte s jistotou, Computer Press ISBN Caponi V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada1994. ISBN Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press ISBN Brinkman, R., Kirschner, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, Motýl ISBN De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing ISBN Kohout, J.: Rétorika, Management Press ISBN Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna ISBN X. Lewis, D.: Tajná řeč těla, Victoria Publishing ISBN X. Maříková, M.: Rétorika, Professional Publishing ISBN Mikuláštík, M.: Interpersonální komunikace, UTB ISBN Pease, A.: Řeč těla, Portál ISBN Praško J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada ISBN Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, Grada Publishing ISBN


Stáhnout ppt "Komunikace a prezentace/ S2"

Podobné prezentace


Reklamy Google