Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace a prezentace/ C7

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace a prezentace/ C7"— Transkript prezentace:

1 Komunikace a prezentace/ C7
Asertivita. Kritika a jiné dovednosti. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Typy chování Agresivní chování
TYMP 1/ C7 Typy chování Agresivní chování Bránit svá práva způsobem, který porušuje práva ostatních. Cíl tohoto chování: vyhrát bez ohledu na vše ostatní. Obecně přináší okamžitý úspěch, ale krátkodobý. Pasivní chování Neschopnost zastat se účinně sebe sama a svých práv. Neustále umožňovat, aby práva ostatních měla přednost před mými. Cíl tohoto chování: vyhnout se konfliktu, být oblíben. Výsledkem je nespokojenost se sebou a ústrky ostatních. Asertivní chování Umění zastat se sám sebe a svých práv a neporušovat a respektovat práva ostatních a neprosazovat se na jejich úkor. Cíl tohoto chování: vztah rovnosti mezi mnou a jinými. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

3 Asertivní požádání Žádná manipulace! Žádáme zdvořile, nekonáme nátlak,
TYMP 1/ C7 Asertivní požádání Žádáme zdvořile, nekonáme nátlak, vysvětlíme důvody žádosti, dáme čas k rozhodnutí. Žádná manipulace! PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

4 Asertivní odmítnutí Blízcí lidé
TYMP 1/ C7 Asertivní odmítnutí Blízcí lidé Asertivní reakce – Ne nemohu nebo ne, nechci. Sdělení pocitů – Rád bych ti vyhověl. Tvoje žádost mě překvapila. Vysvětlení – z jakých důvodů nemohu vyhovět Empatie – Chápu, že to potřebuješ. Kompromis – návrh řešení Cizí lidé Po ujasnění situace a rozhodnutí stačí říct: Ne, nechci. Neříkáme více, zeptali by se Proč? Pozor: odmítáte žádost, nikoliv člověka. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova

5 Jak se cítíte, když vás kritizují? TYMP 1/ C7
PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

6 Chyby při reagování na kritiku
TYMP 1/ C7 Chyby při reagování na kritiku nadměrné zobecňování - neváží si mě, jsem asi hlupák čtení myšlenek - vím, co chceš, co tím sleduješ… přecitlivělé vnímání - hledáme ve všem něco, jsme vztahovační neverbální chování - zvýšený tón, facka, ústup verbální chování - ústup – tak se nezlob nebo agrese – ty za to můžeš, cože, já? Důsledek: podrážděnost, zlost, urážka, mlčení, hádka, nevyřešený problém PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

7 Formy kritiky Oprávněná a vhodně podaná. Oprávněná a nevhodně podaná.
TYMP 1/ C7 Formy kritiky Oprávněná a vhodně podaná. Oprávněná a nevhodně podaná. Neoprávněná a vhodně podaná. Záměrně nepravdivá, jejímž cílem je naše ponížení. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

8 Reakce na oprávněnou a vhodně podanou kritiku:
TYMP 1/ C7 Reakce na oprávněnou a vhodně podanou kritiku:  1. Klidně vyslechnu 2. Informuji o: pocitech (cítím se…, mrzí mě to…) pohnutkách (stalo se náhodou…) rozhodnutí (nabízím toto řešení: … ) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

9 Pozor: Nenechám se vyprovokovat, použiji:
TYMP 1/ C7 Pozor: Nenechám se vyprovokovat, použiji: empatie (chápu, že tě naštvalo, rozumím tvým pocitům...) negativní aserce (taky mě trápí, že…) asertivní souhlas (máš pravdu, je to špatné…) negativní dotazování (co je špatné, co se ti konkrétně nelíbí?…) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

10 Reakce na oprávněnou a nevhodně podanou kritiku:
TYMP 1/ C7 Reakce na oprávněnou a nevhodně podanou kritiku: 1. Klidně vyslechnu 2. Informuji o: pocitech (Cítím se…, mrzí mě to, … Co říkáš, je pravda…) 3. Odložím – (Pohovořme si jindy…protože...) určit kdy PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

11 Reakce na neoprávněnou a vhodně podanou kritiku:
TYMP 1/ C7 Reakce na neoprávněnou a vhodně podanou kritiku: Klidně vyslechnu Řeknu názor - (Nesouhlasím s tím, co říkáš…) Vyjádřím pocit – (Mrzí mě, že si to myslíš…) Chci informace – (Můžeš mi to objasnit?…) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

12 Reakce na urážky a útočnou kritiku:
TYMP 1/ C7 Reakce na urážky a útočnou kritiku: Klidně vyslechnu Reakce na urážky Účinnou obranou je asertivní: ANO, možná máš právo si to myslet, já si to nemyslím. Reakce na útočnou kritiku Mohu říci: Uráží mě, když mi nadáváš a odejít. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

13 Zpětná vazba Umění kritizovat:
TYMP 1/ C7 Zpětná vazba Umění kritizovat: Nekritizujeme samoúčelně, kritizujeme chování či výkon, ne člověka, vyhneme se slovům vždycky, nikdy, nemožně. Základem kritiky je zpětná vazba: KDYŽ TY DĚLÁŠ TO, TAK JÁ SE CÍTÍM TAKTO. Při poskytování nebo vyžadování zpětné vazby je nezbytná pozitivní a přínosná atmosféra. Cílem je, aby všichni účastníci pochopili, co lze zlepšit. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

14 Podávání zpětné vazby Cílem jsou změny, ne hodnocení samotné.
TYMP 1/ C7 Podávání zpětné vazby  Zpětná vazba musí být přijatelná. Cílem jsou změny, ne hodnocení samotné. Zeptejte se vždy nejdříve, jak příjemce vidí sám svůj výkon nebo chování. Soustřeďuje se spíše na chování nebo výkon než osobu. Musí být přesná, vychází z pozorování, ne domněnek. Hovoří se o konkrétních detailech, nikoliv obecně. Zpětnou vazbu musí příjemce zvládnout. Musí být dobře načasovaná. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

15 Přijímání zpětné vazby
TYMP 1/ C7 Přijímání zpětné vazby Buďte pozitivní vůči tomu, kdo zpětnou vazbu poskytuje. Naslouchejte zpětné vazbě a ujasňujte se, že správně rozumíte. Ptejte se na další detaily. Zkontrolujte si zpětnou vazbu u ostatních. Rozhodněte se, jak zpětnou vazbu využijete. Poděkujte za zpětnou vazbu. Úkolem zpětné vazby je posilovat a motivovat a vést kupředu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

16 Konflikt Druhy konfliktů:
TYMP 1/ C7 Konflikt Druhy konfliktů: osobní, interpersonální, pracovní, společenské Kategorie příčin: rozdílné představy, rozdílné názory, rozdílné postoje, rozdílné zájmy. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

17 TYMP 1/ C7 Správná reakce Definice problému, návrhy řešení, hledání kompromisního návrhu nebo způsobů kooperace): přestávka ujasněte si potřeby druhé osoby ptejte se bez ironie objasněte druhé osobě svoje potřeby přímo, ale pozor na energičnost shrňte základna dohoda nejpřijatelnější nebo nejméně bolestná - (vítěz/vítěz nebo pokračování) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

18 Způsoby řešení konfliktů
TYMP 1/ C7 Způsoby řešení konfliktů Jak prosazujeme svoje práva, jak spolupracujeme s ostatními: konkurence, vyhýbání, přizpůsobení, kompromis, kooperace. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

19 Způsoby řešení konfliktů/ konkurence
TYMP 1/ C7 Způsoby řešení konfliktů/ konkurence Bránění svého stanoviska - sledování vlastních cílů na úkor druhého. Kdy? Když je třeba rychlé, rozhodné akce - při důležitých problémech realizovat nepopulární opatření se chránit před lidmi, kteří využívají vašeho nekonkurenčního chování PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

20 Způsoby řešení konfliktů/ vyhýbání
TYMP 1/ C7 Způsoby řešení konfliktů/ vyhýbání Odkládání na vhodnější dobu nebo ústup. Kdy? Když: je problém triviální nevidíte žádnou možnost uspokojení vašich zájmů možné škody vyplývající z konfliktu převažují nad výhodami z jeho řešení je třeba nechat lidi vychladnout druzí mohou konflikt řešit efektivněji je problém pouze symptom něčeho hlubšího PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

21 Způsoby řešení konfliktů/ přizpůsobení
TYMP 1/ C7 Způsoby řešení konfliktů/ přizpůsobení Protiklad konkurence - opomíjení vlastních zájmů nebo nesobecká velkorysost nebo uposlechnutí rozkazu. Kdy? Když si uvědomíte, že nemáte pravdu je problém mnohem důležitější pro toho druhého než pro vás by pokračující konkurence poškodila vaši věc je důležité uchovat harmonii je třeba pomoci rozvoji podřízených tím, že jim umožníte experimentovat PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

22 Způsoby řešení konfliktů/ kompromis
TYMP 1/ C7 Způsoby řešení konfliktů/ kompromis Přechodné postavení, jeho cílem je najít účelné, vzájemně přijatelné řešení, které částečně uspokojí obě strany. Kdy? Když: jsou cíle důležité, ale nestojí za možnou roztržku oba oponenti jsou stejně silní a pevně rozhodnuti stát za svým pro dočasná řešení složitých problémů pro dosažení přechodných řešení v časovém tlaku jako záložní způsob při neúspěchu kooperace či konkurence PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

23 Způsoby řešení konfliktů/ kooperace
TYMP 1/ C7 Způsoby řešení konfliktů/ kooperace Spolupráce s cílem uspokojit zájmy obou stran, hledání společné alternativy. Kdy? Když: jsou důležité zájmy obou stran a nelze je sjednotit kompromisem je mým cílem se něco naučit - př. ověřit si domněnky či pochopit názory je třeba dát dohromady názory lidí, kteří se dívají z různých úhlů je nutné propracovat se negativními názory, které překáží ve vztazích PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

24 Řešení konfliktu Postup řešení konfliktu: definice problému
TYMP 1/ C7 Řešení konfliktu Postup řešení konfliktu: definice problému návrhy řešení hledání řešení PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

25 Vždy odpovědět na otázky:
TYMP 1/ C7 Jak na to? Vždy odpovědět na otázky: Co se mezi námi děje? Co se dá dělat? Předcházet konfliktům je snadnější, než je řešit. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

26 TYMP 1/ C7 Asertivní práva Mám právo na to, aby se se mnou zacházelo s úctou, která přísluší inteligentnímu, schopnému a rovnoprávnému člověku. Mám právo vyjádřit své potřeby a stanovit své priority jako osoba, nezávisle na rolích, které v životě přijímám. Mám právo vyjádřit své pocity. Mám právo vyjádřit své názory a hodnoty. Mám právo za svou osobu říkat ANO nebo NE. Mám právo na chyby. Mám právo na změnu rozhodnutí. Mám právo říct NEROZUMÍM a vyžadovat více informací. Mám právo požádat o to, co chci. Mám právo nepřijmout odpovědnost za problémy ostatních lidí. Mám právo jednat s ostatními a být přitom nezávislý na jejich souhlasu. Mám právo říkat JE MI TO JEDNO. Mám právo asertivitu nepoužít. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

27 TYMP 1/ C7 Asertivita napomáhá vyjadřovat kladné i záporné pocity bez úzkosti a agrese navazovat rozhovory předcházení a řešení konfliktů kritizovat a přijímat kritiku vznášet oprávněné požadavky kdykoliv a kdekoliv je třeba požádat o laskavost říci ne respektovat přání a potřeby druhého PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

28 TYMP 1/ C7 Literatura Bělohlávková, V.: Jak porozumět řeči těla, Computer Press ISBN Booher, D.: Komunikujte s jistotou, Computer Press ISBN Caponi V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada ISBN Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press ISBN Brinkman, R., Kirschner, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, Motýl ISBN De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing ISBN Lewis, D.: Tajná řeč těla, Victoria Publishing ISBN X. Pease, A.: Řeč těla, Portál ISBN Praško J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada ISBN Praško, J., Prašková, H.: Proti stresu krok za krokem, Grada ISBN  . Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, Grada Publishing ISBN PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,


Stáhnout ppt "Komunikace a prezentace/ C7"

Podobné prezentace


Reklamy Google