Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje pro zubní lékařství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje pro zubní lékařství"— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje pro zubní lékařství
10-LBF/ZUB21 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého v Olomouci Poslední aktualizace leden 2010

2 Projekt ESF na LF UP v Olomouci
Rozvoj klíčových aktivit studentů zubního lékařství

3 Studijní materiály 2009 Web Knihovny LF UP v Olomouci
Vzdělávání Zubní lékařství Nové – projekt ESF – v přípravě: Distanční text

4 Obsah přednášky 1. Význam odborných informací v současné medicíně – praxe založená na důkazu 2. Vyhledávání stomatologických informací na Internetu 3. Výběr specializovaných lékařských databází pro stomatologické informace

5 1. Význam odborných informací
v současné medicíně … „založeno na důkazu“ == „evidence-based“….. Evidence-based medicine (EBM) - medicína Evidence-based dentistry (EBD) – zubní lékařství Evidence-based nursing (EBN) - ošetřovatelství Evidence-based practice (EBP) - praxe

6 Proč hledat aktuální literaturu?
Celkové množství lékařských a zdravotnických informací se zdvojnásobuje každého 3.5 roku Podle statistických odhadů 1948 – 1994 Celkový objem zdravotnických znalostí se zvýšil x Účelem vyhledávání a využívání informací je prospěch pacienta

7 Základní paradigma EBM
Položit otázku (Ask) Prevence zubního kazu Hledat informace (Access) Vlastní znalosti,učebnice/monografie, kolegiální konzultace, konference, odborné společnosti, internet, specializované databáze, portály celoživotního vzdělávání ….. Hodnotit kvalitu informace (Appraise) Profesionální x pacientská x komerční Epidemiologická Kazuistika 1 pacienta x výsledky klinického výzkumu x systematické zpracování (meta-analýza více klinických studií) Použít kvalitativně zpracované informace (Apply) Základní fakta o EBM. Potomková J. Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Ped pro Praxi. 2004, č.2:

8 Hledání souvislostí EBM (1)
A. L. Cochrane ( ) Britský epidemiolog 1972 kniha o efektivnosti zdravotnických systémů + využití výsledků klinického výzkumu 1988 Cochrane Colaboration Cochrane Library (databáze meta-analýz) G. Guyatt (1953-) Kanadský epidemiolog /McMaster University Hamilton, Ontario 1991 formuloval termín „evidence-based“ Guyatt G. Evidence based medicine. ACP Journal Club 1991; 114, pp. A-16.

9 Hledání souvislostí EBM/EBD (2) Zubní lékařství
Centre for Evidence Based Dentistry Velká Británie

10 Hledání souvislostí EBM/EBD(3) Časopis Evidence Based Dentistry (1998-)

11 Hledání souvislostí EBM/EBD(4) Evropská unie
Council of European Dentists Rezoluce o kompetencích, požadovaných pro praxi zubních lékařů v EU. mj. je zdůrazněna kompetence „evidence-based therapy“ Zdroj: Competences required for the practice of dentistry in the European Union. Adopted unanimously by the CED General Meeting on 30 May 2009.

12 EBM Shrnutí Moderní medicína do velké míry závisí na využití aktuálních informačních zdrojů. V této souvislosti vznikl trend „praxe založená na důkazu. Uplatňuje se rovněž v zubním lékařství. Informaci je nutno nejen vyhledat, ale před použitím pro konkrétního pacienta kriticky hodnotit. Pak se může stát základem rozhodovacího procesu současné medicíny.

13 2. Vyhledávání stomatologických informací na Internetu
Téma „Prevence zubního kazu“

14 Nástroje Booleovské operátory: AND
Příklad Hledáme informace o prevenci zubního kazu. zubní kaz AND prevence vyhledaný záznam musí obsahovat všechna slova uvedená v řetězci zužuje dotaz („něco o něčem“) vhodný např. ke spojení významově odlišných pojmů většinou je ve vyhledávacích strojích („search engines“) předem nastavený (defaultní), není tedy potřeba ho zadávat; AND

15 Nástroje: Booleovské operátory: OR
Příklad Hledáme informace o zubním kazu, ale musíme brát v úvahu, že zubní kaz může být v dokumentech vyjádřen i odborným termínem „karies“. zubní kaz OR karies OR caries vyhledaný záznam musí obsahovat alespoň jedno ze zadaných slov, ale může mít obě/všechna rozšiřuje rešeršní dotaz vhodný např. k vyhledání synonym, akronym, zkratek, příbuzných slov a různých pravopisných forem. - OR

16 Fungování Booleovských operátorů Google – rozšířené vyhledávání (1)

17 Google – rozšířené vyhledávání (2) Výsledky

18 Bibliografická MEDLINE /PubMed Syntetické (znalostní) DYNAMED UPTODATE
3. Výběr specializovaných lékařských databází pro stomatologické informace Bibliografická MEDLINE /PubMed Syntetické (znalostní) DYNAMED UPTODATE

19 Téma: Prevence zubníhokazu, rizikové faktory
Anglická terminologie caries; decay; cavities dental tooth teeth prevent; prevention; preventive; risk

20 MEDLINE/PubMed (1) Název zdroje: PubMed (Public MEDLINE)
Odkaz: Producent: National Center for Biotechnology Information (NCBI) a americká Národní lékařská knihovna National Library of Medicine (NLM) Kategorie: Volně dostupná databáze Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství, veterinární medicína, zdravotnictví a preklinické obory.

21 MEDLINE/PubMed (2) Popis
Informačním základem služby PubMed je bibliografická databáze MEDLINE®, která zpracovává (indexuje) téměř 5400 časopisů. Pro obor zubní lékařství je indexováno 90 titulů. Současný objem citací již přesáhl 19 milionů záznamů. Kromě bibliografické citace má uživatel k dispozici abstrakt článku, doplněný předmětovými hesly MeSH (Medical Subject Headings) a hypertextové odkazy na plný text článku (služba LinkOut) Vyhledávání je uživatelsky přátelské jednoduchý i pokročilý způsob (Advanced Search) Booleovské operátory pro kombinaci termínů Zpřesňující limity Lze např. vymezit výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt, deskriptory MeSH, všechna pole) Věkové kategorie Typologie hledaných článků (review, klinické studie…)

22 MEDLINE/PubMed (3) Jednoduché vyhledávání
Zadání: dental caries prevention

23 MEDLINE/PubMed (4) Jednoduché vyhledávání – výsledek: 12 810

24 MEDLINE/PubMed (5) Pokročilé vyhledávání – „Advanced Search“

25 Pokročilé vyhledávání(1) Zadání dotazu : Search Builder („stavebnice“)
Hledáme v názvu All Fields (všechna pole) Title (název) Pravostranné rozšíření pro vyhledání odvozených slov prevent* Systém vyhledá: prevent, prevention, preventive Zadání pomocí Booleovských operátorů: dental caries AND (prevent* OR risk*)

26 Pokročilé vyhledávání(2) Výsledek vyhledání: 1.102 (termíny v názvu)

27 Pokročilé vyhledávání(3) Zobrazení záznamů: citace podle data vydání

28 Pokročilé vyhledávání(4) Zobrazení záznamů: citace + abstrakt - LinkOut

29 DYNAMED Znalostní databáze pro EBM
Název zdroje: DYNAMED (Dynamic Medicine) Odkaz: Dostupnost: v síti UP v Olomouci Producent: EBSCO Publishing (USA) Kategorie: Placená databáze Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství Okruh uživatelů: lékaři, studenti medicíny, pacienti

30 DYNAMED Výběr databáze

31 DYNAMED Zadání klíčových slov (volně)

32 DYNAMED Výsledek vyhledávání : zpracovaná témata

33 DYNAMED Výběr tématu (1): Dental caries a příslušné kapitoly

34 DYNAMED Hypertextový odkaz na zdrojový dokument

35 DYNAMED Zdrojový dokument – zobrazení v PubMedu

36 UPTODATE Znalostní databáze pro EBM
Název zdroje: UPTODATE Odkaz: Dostupnost: v síti LF UP a FN Olomouc Producent: UpToDate Inc. (USA) Kategorie: Placená databáze Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství Okruh uživatelů: lékaři, studenti medicíny, pacienti

37 UPTODATE Zadání dotazu (volně)

38 UPTODATE Výsledek: „velké téma“: Odontogenic infections

39 UPTODATE Odontogenic infections : Dental caries - prevention

40 UPTODATE Dental caries – prevention : odkazy na použité zdroje

41 SHRNUTÍ Seznámili jsme se s výběrem 3 lékařských databází, kde jsme vyhledávali shodné téma: „Prevence zubního kazu“ MEDLINE/PubMed – bibliografická s odkazy na plné texty článků DYNAMED – znalostní/synoptická; stručné poznatky z použité literatury; odkazy na články/PubMed UPTODATE – znalostní/syntetická; souvislý text; odkazy na články/MEDLINE.

42 Studijní materiály Web Knihovny LF UP v Olomouci
Vzdělávání --- Zubní lékařství Tištěné Guyatt G. Evidence based medicine. ACP Journal Club 1991; 114, pp. A-16. INNOMED: Evidence based medicine: základní fakta o medicíně založené na důkazu. Potomková J. Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Ped pro Praxi 2004; č. 2:


Stáhnout ppt "Informační zdroje pro zubní lékařství"

Podobné prezentace


Reklamy Google