Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého."— Transkript prezentace:

1 1 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková potomkov@tunw.upol.cz Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého v Olomouci Poslední aktualizace leden 2010 10-LBF/ZUB21

2 2 Projekt ESF na LF UP v Olomouci  Rozvoj klíčových aktivit studentů zubního lékařství http://stoma.upol.cz

3 3 Studijní materiály 2009 Web Knihovny LF UP v Olomouci  http://knihovna.upol.cz/lf http://knihovna.upol.cz/lf Vzdělávání  Zubní lékařství Nové – projekt ESF – v přípravě:  http://stoma.upol.cz http://stoma.upol.cz Distanční text

4 4 Obsah přednášky 1. Význam odborných informací v současné medicíně – praxe založená na důkazu 2. Vyhledávání stomatologických informací na Internetu 3. Výběr specializovaných lékařských databází pro stomatologické informace

5 5 … „ založeno na důkazu“ == „evidence-based“…..  Evidence-based medicine (EBM) - medicína  Evidence-based dentistry (EBD) – zubní lékařství  Evidence-based nursing (EBN) - ošetřovatelství  Evidence-based practice (EBP) - praxe 1. Význam odborných informací v současné medicíně

6 6 Proč hledat aktuální literaturu?  Celkové množství lékařských a zdravotnických informací se zdvojnásobuje každého 3.5 roku  Podle statistických odhadů 1948 – 1994 Celkový objem zdravotnických znalostí se zvýšil 1 342 x  Účelem vyhledávání a využívání informací je prospěch pacienta

7 7 Základní paradigma EBM  Položit otázku (Ask) Prevence zubního kazu  Hledat informace (Access) Vlastní znalosti,učebnice/monografie, kolegiální konzultace, konference, odborné společnosti, internet, specializované databáze, portály celoživotního vzdělávání …..  Hodnotit kvalitu informace (Appraise) Profesionální x pacientská x komerční Epidemiologická  Kazuistika 1 pacienta x výsledky klinického výzkumu x systematické zpracování (meta-analýza více klinických studií)  Použít kvalitativně zpracované informace (Apply) Základní fakta o EBM. http://public.fnol.cz/www/tm/innomed/letaky/EBM.pdfhttp://public.fnol.cz/www/tm/innomed/letaky/EBM.pdf Potomková J. Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Ped pro Praxi. 2004, č.2:105-106. http://www.solen.cz/pdfs/ped/2004/02/17.pdfhttp://www.solen.cz/pdfs/ped/2004/02/17.pdf

8 8 Hledání souvislostí EBM (1) A. L. Cochrane (1909-1988) Britský epidemiolog 1972 kniha o efektivnosti zdravotnických systémů + využití výsledků klinického výzkumu 1988 Cochrane Colaboration Cochrane Library (databáze meta-analýz) http://www.cochrane.org G. Guyatt (1953-) Kanadský epidemiolog /McMaster University Hamilton, Ontario 1991 formuloval termín „evidence-based“ Guyatt G. Evidence based medicine. ACP Journal Club 1991; 114, pp. A-16.

9 9 Hledání souvislostí EBM/EBD (2) Zubní lékařství Centre for Evidence Based Dentistry Velká Británie http://www.cebd.org/

10 10 Hledání souvislostí EBM/EBD(3) Časopis Evidence Based Dentistry (1998-) http://www.nature.com/ebd/index.html

11 11 Hledání souvislostí EBM/EBD(4) Evropská unie  Council of European Dentists Rezoluce o kompetencích, požadovaných pro praxi zubních lékařů v EU. mj. je zdůrazněna kompetence „evidence- based therapy“ Zdroj: Competences required for the practice of dentistry in the European Union. Adopted unanimously by the CED General Meeting on 30 May 2009.

12 12 EBM Shrnutí  Moderní medicína do velké míry závisí na využití aktuálních informačních zdrojů.  V této souvislosti vznikl trend „praxe založená na důkazu. Uplatňuje se rovněž v zubním lékařství.  Informaci je nutno nejen vyhledat, ale před použitím pro konkrétního pacienta kriticky hodnotit.  Pak se může stát základem rozhodovacího procesu současné medicíny.

13 13 2. Vyhledávání stomatologických informací na Internetu Téma „Prevence zubního kazu“

14 14 Nástroje Booleovské operátory: AND AND Příklad Hledáme informace o prevenci zubního kazu. zubní kaz AND prevence  vyhledaný záznam musí obsahovat všechna slova uvedená v řetězci  zužuje dotaz („něco o něčem“)  vhodný např. ke spojení významově odlišných pojmů  většinou je ve vyhledávacích strojích („search engines“) předem nastavený (defaultní), není tedy potřeba ho zadávat;

15 15 Nástroje: Booleovské operátory: OR OR Příklad Hledáme informace o zubním kazu, ale musíme brát v úvahu, že zubní kaz může být v dokumentech vyjádřen i odborným termínem „karies“. zubní kaz OR karies OR caries  vyhledaný záznam musí obsahovat alespoň jedno ze zadaných slov, ale může mít obě/všechna  rozšiřuje rešeršní dotaz  vhodný např. k vyhledání synonym, akronym, zkratek, příbuzných slov a různých pravopisných forem. -

16 16 Fungování Booleovských operátorů Google – rozšířené vyhledávání (1)

17 17 Google – rozšířené vyhledávání (2) Výsledky

18 18 3. Výběr specializovaných lékařských databází pro stomatologické informace Bibliografická MEDLINE /PubMed Syntetické (znalostní) DYNAMED UPTODATE

19 19 Téma: Prevence zubníhokazu, rizikové faktory Anglická terminologie caries; decay; cavities dental tooth teeth prevent; prevention; preventive; risk

20 20 MEDLINE/PubMed (1)  Název zdroje: PubMed (Public MEDLINE)  Odkaz: http://www.pubmed.govhttp://www.pubmed.gov  Producent: National Center for Biotechnology Information (NCBI) a americká Národní lékařská knihovna National Library of Medicine (NLM)  Kategorie: Volně dostupná databáze  Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství, veterinární medicína, zdravotnictví a preklinické obory.

21 21 MEDLINE/PubMed (2) Popis Informačním základem služby PubMed je bibliografická databáze MEDLINE®, která zpracovává (indexuje) téměř 5400 časopisů. MEDLINE Pro obor zubní lékařství je indexováno 90 titulů. Současný objem citací již přesáhl 19 milionů záznamů. Kromě bibliografické citace má uživatel k dispozici abstrakt článku, doplněný předmětovými hesly MeSH (Medical Subject Headings) a hypertextové odkazy na plný text článku (služba LinkOut) Vyhledávání je uživatelsky přátelské  jednoduchý i pokročilý způsob (Advanced Search)  Booleovské operátory pro kombinaci termínů  Zpřesňující limity Lze např. vymezit  výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt, deskriptory MeSH, všechna pole)  Věkové kategorie  Typologie hledaných článků (review, klinické studie…)

22 22 MEDLINE/PubMed (3) Jednoduché vyhledávání http://www.pubmed.gov Zadání: dental caries prevention

23 23 MEDLINE/PubMed (4) Jednoduché vyhledávání – výsledek: 12 810

24 24 MEDLINE/PubMed (5) Pokročilé vyhledávání – „Advanced Search“

25 25 Pokročilé vyhledávání(1) Zadání dotazu : Search Builder („stavebnice“)  Hledáme v názvu All Fields (všechna pole) Title (název) Pravostranné rozšíření pro vyhledání odvozených slov  prevent*  Systém vyhledá: prevent, prevention, preventive Zadání pomocí Booleovských operátorů: dental caries AND (prevent* OR risk*)

26 26 Pokročilé vyhledávání(2) Výsledek vyhledání: 1.102 (termíny v názvu)

27 27 Pokročilé vyhledávání(3) Zobrazení záznamů: citace podle data vydání

28 28 Pokročilé vyhledávání(4) Zobrazení záznamů: citace + abstrakt - LinkOut

29 29 DYNAMED Znalostní databáze pro EBM  Název zdroje: DYNAMED (Dynamic Medicine)  Odkaz: http://search.epnet.comhttp://search.epnet.com Dostupnost: v síti UP v Olomouci  Producent: EBSCO Publishing (USA)  Kategorie: Placená databáze  Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství  Okruh uživatelů: lékaři, studenti medicíny, pacienti

30 30 DYNAMED Výběr databáze

31 31 DYNAMED Zadání klíčových slov (volně)

32 32 DYNAMED Výsledek vyhledávání : zpracovaná témata

33 33 DYNAMED Výběr tématu (1): Dental caries a příslušné kapitoly

34 34 DYNAMED Hypertextový odkaz na zdrojový dokument

35 35 DYNAMED Zdrojový dokument – zobrazení v PubMedu

36 36 UPTODATE Znalostní databáze pro EBM  Název zdroje: UPTODATE  Odkaz: http://www.uptodate.com/onlinehttp://www.uptodate.com/online Dostupnost: v síti LF UP a FN Olomouc  Producent: UpToDate Inc. (USA)  Kategorie: Placená databáze  Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství  Okruh uživatelů: lékaři, studenti medicíny, pacienti

37 37 UPTODATE Zadání dotazu (volně)

38 38 UPTODATE Výsledek: „velké téma“: Odontogenic infections

39 39 UPTODATE Odontogenic infections : Dental caries - prevention

40 40 UPTODATE Dental caries – prevention : odkazy na použité zdroje

41 41 SHRNUTÍ Seznámili jsme se s výběrem 3 lékařských databází, kde jsme vyhledávali shodné téma: „Prevence zubního kazu“  MEDLINE/PubMed – bibliografická s odkazy na plné texty článků  DYNAMED – znalostní/synoptická; stručné poznatky z použité literatury; odkazy na články/PubMed  UPTODATE – znalostní/syntetická; souvislý text; odkazy na články/MEDLINE.

42 42 Studijní materiály Web Knihovny LF UP v Olomouci  http://knihovna.upol.cz/lf http://knihovna.upol.cz/lf Vzdělávání --- Zubní lékařství Tištěné Guyatt G. Evidence based medicine. ACP Journal Club 1991; 114, pp. A-16. INNOMED: Evidence based medicine: základní fakta o medicíně založené na důkazu. Potomková J. Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Ped pro Praxi 2004; č. 2:105-106.


Stáhnout ppt "1 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého."

Podobné prezentace


Reklamy Google