Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky."— Transkript prezentace:

1 1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého v Olomouci Poslední aktualizace LS 2014 Web: --- Knihovna - Vzdělávání 10-LBF/ZUB21 Programové vybavení ordinace zubního lékaře

2 2 Vyhledávání stomatologických informací na Internetu Seminář a cvičení

3 Obsah Modul 1 Internetové vyhledávače (search engines) Modul 2 Oborové bibliografické a znalostní databáze Bibliografické Medline/PubMed BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Znalostní Dynamed Uptodate 3

4 Výzkumná otázka 1 Formulace Jaká jsou rizika a možnosti prevence vzniku zubního kazu u školních dětí? Pro specifikaci dotazu využijte možnosti vyhledávání v názvu dokumentu. Maximální stáří dokumentu 10 let. 4

5 5 Výzkumná otázka 1 Terminologie  ČESKY Zubní kaz Karies Caries Prevence Preventivní Profylaxe Profylaktický Riziko, rizika Dítě, děti, pediatrický…  ANGLICKY (Dental) caries Dental/tooth/teeth decay Dental/tooth/teeth cavity(-ies) Prevent(ion) Preventive Prophylaxis Prophylactic Risk(s) Child(ren), pediatric, …..

6 Vyhledávací stroje (search engines) Definice Internetový vyhledávač. Wikipedia [online][cit ]. Dostupné na World Wide Web:  Služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky s požadovanou informací.  Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci, a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky s hleda n ými informacemi. text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací.  Databáze je udržována převážně automaticky.  Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informace, a proto různými způsoby hodnotí důležitost webových stránek (např. PageRank). 6

7 Baker L. Comparison of the top three search engines: Bing, Yahoo, Google? Search Engine Journal Oct 11,

8 Internetové vyhledávače Search Engines Google 8

9 9 Google Zadání 1 : dotaz v češtině : navigace  Pokročilé vyhledávání (přes Nastavení) V še chna tato slova zubní kaz děti Kterékoliv z těchto slov prevence profylaxe riziko Jazyk česky Výskyt výrazů kdekoliv na stránce

10 10 Google Zadání 2 : dotaz v angličtině : navigace  Pokročilé vyhledávání (přes Nastavení) V še chna tato slova dental caries children Kterékoliv z těchto slov prevention prophylaxis risk Jazyk angličtina Výskyt výrazů (a) Kdekoli na stránce (b) V názvu stránky

11 11 Google Zadání 3 : kvantitativní a kvalitativní analýza Kde se zobrazují vaše klíčová slova v angličtině - srovnání (a) Kdekoliv - ??? záznamů (b) V názvu stránky – ??? záznamů  Zařazení do kategorií: Webové stránky Informační portály zdravotnických zařízení Pacientské portály E-knihy (atlasy, manuály, lékařská repetitoria) Odborné časopisy (obsahy s abstrakty, články) Doporučené postupy Odkazy na databáze Populárně-vzdělávací časopisy, noviny Další  Ověřujeme Autorství  jsou uvedena jména autorů resp. organizace, která garantuje obsah web ové stránky ? Aktuálnost  je uvedeno datum zveřejnění dokumentu? Je uvedeno datum poslední aktualizace webové stránky? Design studie v případě klinického výzkumu

12 12 Postoj EU ke kvalitě zdravotnických www stránek eEurope 2002: Quality Criteria for Health Related Websites  Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování;  Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů;  Ochrana pacientských dat;  Aktualizace obsahu;  Zajištění validity a spolehlivosti informací;  Technické podmínky přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

13 13 Google Zadání 4 : citování webových stránek Úprava citací se řídí platnými normami. ČSN ISO 690, akutalizace 2011  Kapitola – Elektronické informační zdroje Struktura citace: Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky [online]. Datum publikování. Datum poslední aktualizace [citováno dne …] Příklad: DAVIS, John. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize [cit ]. Dostupné z

14 Google Zadání 5 : anatomie citace článku z časopisu Jochen W. L. Cals, Marjolein J. C. Schot, Sanne A. M. de Jong, Geert-Jan Dinant, and Rogier M. Hopstaken Point-of-Care C-Reactive Protein Testing and Antibiotic Prescribing for Respiratory Tract Infections: A Randomized Controlled Trial Ann Fam Med : ; doi: /afm.1090 K diskuzi:  8 = označení svazku časopisu  DOI = digital object identifier  Randomized controlled trial ? 14

15 Pyramida (hierarchie) vědeckého důkazu 15 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky, série kazuistik Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pacienti jsou rozděleni náhodně skupina intervenční skupina kontrolní Intervence po určitou dobu (zpravidla léčba 2 způsoby) Srovnání intervencí, vyhodnocení účinku.

16 Internetové vyhledávače hlubokého webu Deep Web Search Engines Google Scholar Vyhledává jen časopisecké články 16

17 17 Google Scholar Zadání 6 : dotaz v angličtině : navigace  Rozšířené vyhledávání Se všemi slovy dental caries children Alespoň s jedn ím slovem prevention prophylaxis risk Jazyk angličtina Kde se vyskytnou slova v názvu článku Datum

18 18 Scholar Google Zadání 7 : výsledky a získání vyhledaných dokumentů  Prove ďte analýzu prvních 10 vyhledaných výsledků.  Všimněte si, že všechny patří do kategorie Odborné časopisy – články.  Sleduj te tyto parametry: Název časopisu Rok vydání Dostupnost plného textu článku  Volně přístupný (free, open access)  Na základě předplatného (subscription, membership), institucionální licence, jednorázového poplatku (pay-per-view)  Zdarma do úrovně citace+abstrakt Typologii článku  Přehledový článek (review)  Původní práce (original paper) - většinou klinické studie  Randomizovaný kontrolovaný pokus Úkol: najít článek v plném znění a poslat jeho citaci na adresu:

19 19 Scholar Google Zadání 8 : citování článků z časopisů Úprava citací se řídí platnými normami. ČSN ISO 690, aktualizace 2011   Praktické příklady Struktura citace: Autorství. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo svazku, stránky. Příklady:  VAN DER VET, P. E. – MARS, NJ. I. Condocet query engine: an engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, 1999, vol. 42, no. 6, s. 485–492.  SMEJKAL, V. Proč nový zákon?. CHIP: magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s. 54–55. Jednotlivé odborné časopisy stanovují své požadavky na úpravu citací v instrukcích pro autory.

20 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 8 Uveďte základní rozdíl mezi vyhledávacími stroji Google a Google Scholar. 20

21 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 8 : odpověď  Google Scholar vyhledá pouze články z časopisů, zatímco  Google shromáždí webové stránky s informacemi různého zaměření a kvality. 21

22 22 Výzkumná otázka 2 Kontext Council of European Dentists Rada evropských zubních lékařů zastupuje ca. 300 tis. zubních lékařů  Rozhodnutí 2007 „Profil zubního lékaře budoucnosti“ Souvislost mezi orálním a obecným zdravím Důkazy o vztahu mezi onemocněním parodontu a :  Srdečními/kardiovaskulárními chorobami, mrtvicí, cukrovkou, respiračními nemocemi. Komplexní zubní péče založená na důkazu samostatně i v úzké spolupráci s ostatními zdravotnickými profesemi. CED Resolution on the profile of the dentist of the future. November 2007.

23 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : výzkumná otázka 2, Google Použijte Google a zodpovězte tuto výzkumnou otázku: Ověření zahraničních zkušeností za poslední rok o vztahu mezi orální m zdraví m a výskyt em kardiovaskulárních nemocí. Klíčová slova v angličtině:  Oral health  Cardiovascular  Heart  Stroke  Atherosclerosis -  Pokročilé vyhledávání  Výskyt: v názvu stránky  Datum: minulý rok 23

24 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : Google, řešení 24

25 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.1. : jak citovat webové dokumenty?  Otevřete vyhledanou webovou stránku Např.  Připravte citaci podle normy ISO 690, aktualizace 2011 < Upozornění: webové stránky NELZE citovat pouze s uvedením internetové adresy. 25

26 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.1 : řešení HENDRICK, Bill. Brushing teeth may keep away heart disease. [online]. c , poslední revize [cit ]. Dostupné z 26

27 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : výzkumná otázka 2, Scholar Google Použijte vyhledávací stroj Scholar Google a zodpovězte tutéž výzkumnou otázku: Ověření zahraničních zkušeností za poslední rok o v ztahu mezi orální m zdraví m a výskytem kardiovaskulárních nemocí. Klíčová slova v angličtině:  Oral health  Cardiovascular  Heart  Stroke  Atherosclerosis -  Rozšířené vyhledávání  Výskyt: v názvu článku  Datum:

28 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : Scholar Google, řešení 28

29 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.2 : jak citovat časopisecké články? 29

30 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.2 : řešení TOUGER-DECKER, R. Diet, cardiovascular disease and oral health. Promoting health and reducing risk. J Am Dent Assoc 2010, vol. 141, no. 2, s

31 Modul 1 Shrnutí poznatků 1. Formulace výzkumných otázek, příprava odborné terminologie 2. Internetový vyhledávač Google : pokročilé vyhledávání, zadání klíčových slov 1. Analýza vyhledaných dokumentů a jejich typologie 2. Citování webových stránek podle normy ISO 690, aktualizace Internetový vyhledávač Google Scholar : rozšířené vyhledávání, zadání klíčových slov 1. Analýza vyhledaných dokumentů – časopisecké články 2. Citování časopiseckých článků podle normy ISO Doporučení Evropské komise k hodnocení kvality webových stránek se zdravotnickým obsahem. 31

32 32 Vyhledávání stomatologických informací na Internetu Modul 2 Oborové bibliografické a znalostní databáze

33 Výběr databází pro praktické ukázky Bibliografické: Bibliografie, řecky „βιβλιογραφία“ - bibliographia, doslovně "psaní knihy„ je v dnešním pojetí tvorba databází o dokumentech za účelem jejich evidence a zpětného vyhledání.  MEDLINE/PubMed USA, mezinárodní pokrytí  BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Články českých/slovenských autorů Znalostní/syntetické/faktografické:  DynaMed  UpToDate Patří ke světovým špičkám pro medicínu založenou na důkazu 33

34 34 MEDLINE/PubMed Definice (1)  Název portálu: PubMed (Public M edline )  Odkaz:  Producent: National Center for Biotechnology Information (NCBI) a National Library of Medicine (NLM) - USA  Kategorie: Volně dostupná bibliografická databáze, která zveřejňuje citace a abstrakta časopiseckých článků v návaznosti na plné texty článků, pokud jsou k dispozici v elektronické podobě.  Obory: Medicína, zubní lékařství, ošetřovatelství, veterinární medicína, zdravotnictví, preklinické obory.

35 35 MEDLINE/PubMed Definice (2) Informačním základem portálu PubMed je bibliografická databáze MEDLINE®, která zpracovává (indexuje) více než 5500 mezinárodních časopisů ve 39 jazycích. MEDLINE  Pro obor zubní lékařství je indexováno 90 titulů.  Současný objem citací : 23 milionů záznamů  Retro: dosud  Kromě bibliografické citace má uživatel k dispozici abstrakt článku, doplněný předmětovými hesly MeSH (Medical Subject Headings) a hypertextové odkazy na plný text článku (služba LinkOut) v závislosti na nakladatelských licencích. Vyhledávání je uživatelsky přívětivé  jednoduchý i pokročilý způsob (Advanced Search)  Booleovské operátory pro kombinaci termínů (OR; AND;NOT)  Zpřesňující filtry, např.  výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt,všechna pole)  věkové kategorie  typologi e hledaných článků (review, klinické studie…)  aj.

36 36 Výzkumná otázka Terminologie  ČESKY Zubní kaz Karies Caries Prevence Preventivní Profylaxe Profylaktický Riziko, rizika Dítě, děti, pediatrický…  ANGLICKY (Dental) caries Dental/tooth/teeth decay Dental/tooth/teeth cavity(-ies) Prevent(ion) Preventive Prophylaxis Prophylactic Risk(s) Child(ren), pediatric, …..

37 Formulace dotazu Booleovské operátory AND (a) Dokumenty obsahují všechny hledané terminy AND preven tion dental caries AND preven tion OR (a/nebo) Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny. OR preven tion OR pro phylaxis OR ri sk NOT (ne) Vylučuje daný termín NOT dental caries NOT nutrition 37 G.Boole

38 38 MEDLINE/PubMed Jednoduché vyhledávání dental caries prevention children

39 MEDLINE/PubMed Jednoduché vyhledávání : navigace 39 Search PubMed : dental caries prevention children Searc h

40 MEDLINE/PubMed Výsledky Filtry 40 Před 1 rokem (jaro 2013)

41 MEDLINE/PubMed Pokročilé vyhledávání /Advanced 41

42 PubMed Advanced Search Builder : nástroje Výskyt termínů v polích, Booleovské operátory 42

43 All Fields Title dental caries Termíny v názvu OR tooth decay Add to history All Fields Title/Abstract prevention Termíny v názvu/abstraktu OR prophylaxis OR risk Add to history History #1 dental caries[Title] OR tooth decay [Title] #2 ((prevention[Title/Abstract]) OR prophylaxis[Title/Abstract]) OR risk[Title/Abstract] #1 AND #2 Search #3 Filters: Ages --- Child 6-12 Search #4 Filters: Published in the last 10 years Search 43 PubMed Advanced Search Builder Vyhledávací postup

44 PubMed Advanced Search Builder Práce se záznamy  Seznam citací podle data vydání časopisu  Citace + abstrakt Typologie článků – Publication types Doplňkové deskriptory – MeSH Terms (Medical Subject Headings) Chemické látky – Substances Navigace na plné texty – LinkOut – more resources Články s podobným obsahem – Related citations Uložit jako soubor – Send to -- File Poslat, např. do knihovny k vyřízení – Send to –  Vyplnit pole Additional text, např. uvést svůj kontakt. Jinak je zpráva anonymní. Vytvořit seznam vybraných citací – Send to – Clipboard Úkol:  Odeslat 1 záznam na adresu:  Do pole „Additional text“ napsat svůj kontakt. 44

45 45 BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Definice Producent: Národní lékařská knihovna Praha URL: Charakteristika:  Od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky a práce českých autorů vydané v zahraničí.  Do roku 1996 byla její součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku.  Rozsah: ca. 250 tisíc záznamů  Součást medicínské virtuální knihovny MEDVIK Vyhledávání je uživatelsky přívětivé  ? - nápověda  jednoduchý i pokročilý způsob BMČ-články  Booleovské operátory pro kombinaci termínů (OR; AND;NOT)  * pro vyhledání odvozených slov  Zpřesňující filtry  výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt, kdekoliv…..)  rok vydání od-do

46 BMČ-články Pokročilé hledání - postup  Zadáte-li více klíčových slov současně, jsou automaticky spojena operátorem AND.  Lze použít i operátory OR a NOT, ty je však potřeba do dotazu zapsat. Řádek 1: zub* kaz* Název Řádek 2: preven* OR profyla* OR rizik* Kdekoliv Řádek 3: dět* OR pediatri* OR dítě* Kdekoliv Kombinovat: AND Vyhledat Výsledky --- zobrazit 46

47 BMČ-články Pokročilé hledání – záznam o článku 47

48 BMČ-články Pokročilé hledání – navigace na plný text 48 Vox pediatriae, 2006, roč. 6(č. 9), s

49 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Digitální archiv 49

50 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Digitální archiv

51 Výběr databází pro praktické ukázky Bibliografické: Bibliografie, řecky „βιβλιογραφία“ - bibliographia, doslovně "psaní knihy„ je v dnešním pojetí studium dokumentů za účelem jejich evidence a zpětného vyhledání.  MEDLINE/PubMed USA, mezinárodní pokrytí  BMČ – Bibliographuia Medica Čechoslovaca Články českých/slovenských autorů Znalostní/faktografické:  Dynamed  Uptodate Patří ke světovým špičkám pro medicínu založenou na důkazu 51

52 52 Výzkumná otázka 2 Terminologie  Česky Orální zdraví Parodont Onemocnění parodontu Parodontitida, parodontitis Dásně Gingivitida, gingivitis /////////////////////////// Kardiovaskulární riziko Onemocnění srdce Mozková mrtvice  Anglicky Oral health Periodont Periodontal disease Periodontitis Gingiva, gums, gingivitis /////////////////////////// Cardiovascular risk (Coronary) heart diseases Stroke

53 Navigace a funkce  Počítačová síť LF UP v Olomouci + vzdálený přístup (VPN nebo heslo)  Vyhledávání: jednotlivá klíčová slova Search periodontitis cardiovascular/coronary/heart  Výsledek  Strukturovaný synoptický dokument na základě analýzy a hodnocení publikovaných studií + citace + plné texty  Vyhledávání klíčových slov uvnitř dokumentu Search within text  Značky kvality  „Levels of evidence“ – úrovně důkazu  Seznamy použité literatury : References including reviews and guidelines 53

54 Navigace a funkce V síti LF UP v Olomouci V síti FN Olomouc  Vyhledávání: jednotlivá klíčová slova Search periodontitis cardiovascular/coronary/heart  Přehledy založené na důkazu (tj. aktuálních literárních pramenech po jejich kritické interpretaci) Téměř zpracovaných specifických otázek 14 lékařských oborů stran (text, grafika, prolinkování na abstrakta MEDLINu) literárních citací Léková databáze Aktualizace 4x ročně 54

55 55 Modul 2 Shrnutí poznatků 1. Seznámili jsme se s 2 lékařskými bibliografickými databázemi (MEDLINE – mezinárodní; BMČ - česká), kde jsme vyhledávali shodné téma: „Prevence zubního kazu u školních dětí“. 2. Využívali jsme dostupné nástroje pro přesnou formulaci vyhledávacího postupu (výskyt termínů v různých částech záznamu, Booleovské operátory, znak * pro pravostranné rozšíření, filtry pro věkové kategorie, typ dokumentu a jeho stáří). 3. Navigací jsme postupovali od základní citace přes abstrakt, deskriptory obsahu až k pokusu získat plný text dokumentu.

56 Modul 2 Shrnutí poznatků Znalostní databáze jsme použili k vyhledání obecnější výzkumné otázky, která se týkala vztahu mezi orálním zdravím a kardiovaskulárními riziky.  DynaMed je databáze synoptická; stručné poznatky z vyhledané literatury; odkazy na články a doporučené postupy/PubMed, plnotextové portály.  UpToDate je databáze syntetická; logicky strukturovaný souvislý text; grafika, odkazy na použitou literaturu/ PubMed. 56


Stáhnout ppt "1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky."

Podobné prezentace


Reklamy Google