Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSTAVENÍ A ÚLOHA REZORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER V PŘÍPRAVĚ KE STÁTNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACI Zpracoval Ing. Miroslav TULIS – Kabinet ministra obrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSTAVENÍ A ÚLOHA REZORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER V PŘÍPRAVĚ KE STÁTNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACI Zpracoval Ing. Miroslav TULIS – Kabinet ministra obrany."— Transkript prezentace:

1 POSTAVENÍ A ÚLOHA REZORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER V PŘÍPRAVĚ KE STÁTNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACI
Zpracoval Ing. Miroslav TULIS – Kabinet ministra obrany

2 SYSTÉM PŘÍPRAVY KE STÁTNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACI V ČR
MINISTERSTVO OBRANY ČR REZORTNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR REZORTNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OBČANSKÁ SDRUŽENÍ V TĚLOVÝCHOVĚ A SPORTU … v rámci 16 střešních občanských sdružení je jich registrováno více než 200 … MINISTERSTVO VNITRA ČR REZORTNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM KOORDINACE SPOLUPRÁCE

3 POSTAVENÍ A ÚLOHA RESORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER V PŘÍPRAVĚ ČESKÉ STÁTNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE MINISTERSTVO OBRANY, MINISTERSTVO VNITRA A MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY) Resortní sportovní centra jsou odborná a servisní pracoviště resortů školství, obrany a vnitra, jejichž hlavním úkolem je vytváření sportovně – technických, organizačních, ekonomických, sociálních, personálních, zdravotních a vědecko – servisních podmínek pro dlouhodobou přípravu sportovců ke sportovní reprezentaci státu. Výkonnostní konkurence na olympijských hrách, mistrovstvích světa a Evropy vyžaduje dlouhodobě náročnou a racionální přípravu s využitím všech soudobých poznatků teorie a praxe sportovního tréninku. Forma sportovních center se z tohoto pohledu jeví jako nejoptimálnější. Tuto skutečnost dokladuje i to, že zařízení podobného typu vznikají a působí ve vyspělých zemích světa.

4 ZÁKONNÉ NORMY PRO ČINNOST RSC MO, MV A MŠMT
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů Usnesení vlády ČR č. 167/2011 Sb., o Koncepci státní podpory sportu v ČR Výpis ze zákona č. 115/2001 Sb. § 3, odst. 1, písm. c) MŠMT zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, písm. g) MŠMT zřizuje resortní sportovní centrum (Pozn.: „Organizační složka státu“) a zabezpečuje jeho činnost, písm. h) „MŠMT koordinuje činnost resortních sportovních center MO a MV.“ § 4, odst. 1 „MO a MV ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují svá resortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost; ….“       Výpis z usnesení vlády ČR č. 167/2011 Sb. ministru školství mládeže a tělovýchovy se ukládá: odst. II./1., písm. a) zpracovat a vládě do 31. prosince 2011 předložit návrh zákona o podpoře sportu (oddáleno – v letošním roce dne 5. srpna proběhla veřejná rozprava k návrhu nového zákona o podpoře sportu), odst. II./1., písm. e) koordinovat činnost resortních sportovních center v oblasti státní sportovní reprezentace. Oodst. II./2., písm. b) ve spolupráci s ministrem obrany a místopředsedou vlády a ministrem vnitra zabezpečovat sportovní a materiálně technické podmínky pro oblast státní sportovní reprezentace České republiky,       

5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RESORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER
RSC MINISTERSTVA OBRANY ARMÁDNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM DUKLA - organizační jednotka organizační složky státu s celkovými tabulkovými počty zaměstnanců ve výši 345 osob. Tabulkových 230 osob - sportovci, trenéři, servismani a tajemníci sportu - je financováno ze zdrojů kapitoly MŠMT, osob (management, zabezpečující personál – viz organizační struktura) je financováno ze zdrojů kapitoly MO. HANDBALL CLUB DUKLA PRAHA – příspěvková organizace (19 osob) VOLEJBALOVÝ KLUB DUKLA LIBEREC - příspěvková organizace (18 osob) VĚDECKÉ A SERVISNÍ PRACOVIŠTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU – CASRI (25 osob – 15 financovaných z kapitoly MŠMT + 10 financovaných z kapitoly MO). RSC MINISTERSTVA VNITRA CENTRUM SPORTU MV – organizační složka státu s tabulkovými počty zaměstnanců ve výši 324 osob. Tabulkových 234 osob, je financováno ze zdrojů kapitoly MŠMT. 90 osob (management, zabezpečující personál – viz organizační struktura) je financováno ze zdrojů kapitoly MV. RSC MŠMT VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM – organizační složka státu s počty zaměstnanců VSC ve výši 92 osob je financováno ze zdrojů kapitoly MŠMT.

6 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU (OSS)
CO TO JE ? Vysvětlit pojem „organizační složka státu“ dost složitě a pro Vás méně přehledně jej definuje zákon č. 219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. „Lidsky“ řečeno se v případě RSC jedná o samostatný právní subjekt zřízený příslušným ministerstvem, který ke své činnosti používá majetek státu (movitý, nemovitý a finanční), se kterým je příslušný hospodařit (MŠMT zřídilo VSC a MV zřídilo CS MV. Rezort MO takovýto subjekt nezřídilo, protože je to pro něj ekonomicky nevýhodné). Každá OSS má svou zřizovací listinu a je vždy účetní jednotkou. Pracuji v oblasti financování činnosti Armádního sportovního centra DUKLA, které je organizační jednotkou OSS Ministerstvo obrany. V rezortu MO jsem současně pověřen činnostmi týkající se výkonu funkce zřizovatele příspěvkových organizací Handball Club DUKLA Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec a CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu).

7 FINACOVÁNÍ SPORTU ZE ZDROJŮ KAPITOLY STÁTNÍHO ROZPOČTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (2014 – ,397 tis. Kč) VÝDAJOVÝ OKRUH – SPORTOVNÍ REPREZENTACE (2014 – ,397 tis. Kč) SPORTOVNÍ REPREZENTACE ( ,0 tis. Kč) Program I - Státní sportovní reprezentace ( ,0 tis. Kč) Program II – Sportovně talentovaná mládež ( ,0 tis. Kč) REZORTNÍ SPORTOVNÍ CENTRA a ADV ( ,397 tis. Kč) Ministerstvo obrany ( ,0 tis. Kč) Ministerstvo vnitra ( ,0 tis. Kč) Vysokoškolské sportovní centrum (93 503,397 tis. Kč) Antidopingový výbor (12 734,0 tis. Kč) VÝDAJOVÝ OKRUH – VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ ČINNOST (2014 – ,0 tis. Kč) NEINVESTIČNÍ ZDROJE ( ,0 tis. Kč) Program III – Všeobecná sportovní činnost (63 524,0 tis. Kč) Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení ( ,0 tis. Kč) Program V – Organizace sportu ( ,0 tis. Kč) INVESTIČNÍ ZDROJE ( ,0 tis. Kč) Program Podpora materiálně technické základny sportu – z toho zdroje pro Rezortní sportovní centra z Podprogramu Podpora materiálně technické základny sportovní reprezentace

8 ARMÁDNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM DUKLA
REDITEL ASC DUKLA + ODD. VNITŘ. SPRÁVY (6), REF. ZAHRANIČ. SPORT. STYKŮ (3), PERSONALISTÉ (2), PRÁVNÍK, REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT (1) – celkem 13 osob ZŘ-ŘEDITEL ODBORU SPORTU Oddělení sportu – 4 osoby Tajemníci sportu – 9 osob Armádní sportovní oddíly DUKLA – 61 trenérů, 12 servismanů, 148 sportovců, 150 SDJ Celkem 385 osob ( ) Atletika – Praha: 9T, 22S, 20SDJ Cyklistika – Praha: 3T,7S,2servis,15SDJ Cyklistika – Brno: 3T, 6S, 1servis, 12SDJ Kanoistika – Praha: 5T,14S,1serv.,12SDJ Veslování – Praha: 6T,19S,1servis,15SDJ Mod.pětiboj – Praha: 3T,9S, 10SDJ Vodní slalom – Brandýs n. Labem, Praha: 6T,11S,1servis,12SDJ Sp. střelba/kule – Plzeň: 7T,11S,1servis,14SDJ Sp. střelba/broky – Hradec Králové: 3T,7S,6SDJ Lyžování – Liberec: 10T,20S,3servis,20SDJ Parašutismus – Prostějov: 2T,11S,2servis,8SDJ Různé – Praha: 4T,11S,6DJ ZŘ-ŘEDITEL ODBORU EKONOMIKY A LOGISTIKY Finanční oddělení – 6 osob Oddělení logistiky (materiál, doprava, stravování) – 21 osob Oddělení výstavby a provozu zařízení – 19 osob Výcvikové zařízení – Harrachov, Horní Polubný – 11 osob Oddělení zabezpečení sportu v Liberci – 10 osob Oddělení zabezpečení sportu v Plzni – 5 osob Celkem 73 osob ZŘ-ŘEDITEL ODBORU ZDRAVOTNICKÉHO. ZABEZPEČENÍ Léčebně diagnostické oddělení – Praha – 2 lékaři, 2 zdrav.sestry, 1 MTZ Rehabilitační oddělení – Praha –11 zdrav. pers. (maséři, fyzioterapeuti) Lečebně diagnostické a rehabilitační oddělení – Liberec – 1 lékař, 1 zdrav. sestra, 4 zdrav. Pers.(maséři, fyzioterapeuti) Celkem 23 osob Financováno ze zdrojů kap MŠMT Financováno ze zdrojů kap MO ASC DUKLA 494 osob ( )

9 CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
REDITEL CS MV + SEKRETARIÁT (..), PERSONALISTÉ (..), INTERNÍ AUDIT, REFERENT PRO MLÁDEŽ,TV A SPORT ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO SPORT Oddělení logistiky – 8 osob Sportovní oddělení – 47 trenérů, 128 sportovců, SDJ, 59ostatních, 75SMLS Celkem 384 osob (234 zaměstnanců) Atletika – Praha: 5T, 24S, 6SDJ, 3ostatní Cyklistika – Hradec Králové: 1T,4S,3SDJ, 1ost Box – Ústí n.L.: 2T, 4S, 3SDJ, 1ost Judo-Hradec Králové: 2T, 5S, 4SDJ, 2ost Moto– Praha: 2T,4S,4SDJ,3ost Plavání – Praha, Brno: 4T, 7S, 3SDJ,3ost Tenis – Praha: 2T,1S,.12SDJ,2ost Sp. střelba/kule – Plzeň: 4T,11S,4SDJ,3ost Sp. střelba/broky – Brno: 4T,6S,7SDJ,2ost Triathlon – Praha: 1T,5S,0SDJ,1ost Volejbal – Praha: 3T,5S,13SDJ,2ost Vzpírání - Praha: 3T,5S,6SDJ,1ost Zimní sporty (biatlon) – Jablonec n.N.: 7T,15S,1SDJ,6ost Různé – Praha: 4T,15S,5SDJ,2ost Oddělení zdravotnického zabezpečení – 14 osob ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU A PROVOZ Ekonomické oddělení – .. osob Oddělení provozu a služeb (ubytování a služby, správa a údržba areálu Stromovka, správa a údržba areálu Markéta, financování programů, evidence nemovitostí, správa daní a evidence movitého majetku, MTZ, veřejné zakázky, voda, energie, odpady) – .. osob ORGANIZAČNÍ ODDĚLENÍ právo a legislativa finanční kontrola, spisová služba BOZP a požární ochrana ostraha objektů koordinance rezortního sportu, policejních sportovních soutěží a mezinárodní sportovní styk, koordinace veřejně prospěšného programu správa datových a komunikačních sítí správa služebních dopravních prostředků, doprava Financováno ze zdrojů kap MŠMT Financováno ze zdrojů kap MV Celé CS MV 474 osob 90 osob

10 VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MŠMT
REDITEL VSC MŠMT + SEKRETARIÁT (administrativa, evidence, …..) – 1 osoba ZÁSTUPCE ŘEDITELE Sportovní úsek (1 osoba) + 33 trenérů, 68 instruktorů sportu, 103 SMLS, 86 SDJ Atletika: 8T, 28(15)S, 12SDJ Basketbal-muži: T3, 10(4)S, 10SDJ Basketbal-ženy T2, 10(3)S, 10SDJ Házená-ženy 1T, 10(4)S, 0 SDJ Judo-: 4T, 10(6)S, 10SDJ Kanoistika: 3T, 11(9)S, 7SDJ Vodní slalom: 3T, 17(11)S, 10SDJ Krasobruslení: 2T, 5(1)S, 4SDJ Plavání: 2T, 13(4)S, 6SDJ Šerm: 4T, 12(5)S, 7SDJ Tenis - Prostějov: 1T, 11S, 5SDJ Volejbal – ženy/Liberec: 0 T, 10S, 0 SDJ Akademický výběr: 0 T, 24(6)S VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Mzdy a personalistika – 1 osoba Účetnictví – 1 osoba Pokladna – 1 osoba Investice (veřejné zakázky) – řeší vedoucí EÚ VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍHO ÚSEKU 1 osoba (technický servis, ubytování, skladové hospodářství, administrativa pro sekce) Autoprovoz – 1 osoba REHABILITACE – 2 osoby OSTATNÍ AKTIVITY: Semináře a vzdělávání – řeší sportovní úsek Vnitřní audit – dohoda o pracovní činnosti Ve výhledu: PR Granty a dotace Organizace sportovních akcí Celé VSC – 304 osob

11 PŘEHLED SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ ZAŘAZENÝCH V RESORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTRECH
SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ MINISTERSTVO OBRANY (ASC DUKLA + HC DUKLA PRAHA + VK DUKLA LIBEREC) MINISTRSTVO VNITRA (CENTRUM SPORTU MV) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (VSC MŠMT) POZNÁMKA 1. ATLETIKA 2. BIATLON 3. BOX 4. CYKLISTIKA DRÁHOVÁ, SILNIČNÍ 5. JUDO 6. KANOISTIKA 7. KRASOBRUSLENÍ 8. LYŽOVÁNÍ BĚHY,SKOKY,SEV.KOMBIN. 9. MODERNÍ PĚTIBOJ 10. PLAVÁNÍ 11. STŘELECTVÍ KULE, BROKY 12. ŠERM 13. TENIS 14. TRIATLON 15. VESLOVÁNÍ 16. VODNÍ SLALOM 17. VZPÍRÁNÍ 18. ZÁPAS 19. PARAŠUTISMUS NEOLYMPIJSKÝ SPORT 20. PLOCHÁ DRÁHA 21. BASKETBAL MUŽI, ŽENY KOLEKTIVNÍ SPORT 22. HÁZENÁ MUŽI ŽENY 23. VOLEJBAL 24. RŮZNÉ

12 OBJEKTY V EVIDENCI MO A MV UŽÍVANÉ ASC DUKLA A CENTREM SPORTU MV
Praha (atletika, cyklistika, kanoistika, moderní pětiboj, veslování, vodní slalom, házená, různé) Juliska – 2 fotbalová hřiště, atletická dráha a sektory, atletický tunel, posilovna, Centrum mod.pětiboje, nafukovací hala /házená/, budova lázní/tělocvična, bazén 25 m, regenerace/, malá kopaná) Smíchov – loděnice pro veslaře a kanoisty Dejvice – provozněubytovací objekt (zdrav.zabezp.), ubytovna, objekt kuchyně a cyklistiky Praha (atletika, plochá dráha, plavání, tenis, triatlon, volejbal, vzpírání, zápas, různé) Markéta – plochodrážní stadion, fotbalové hřiště Stromovka – atletická hala, atletický stadion, víceúčelová hala, vzpěračská hala, 11 tenisových kurtů, 7 volejbalových kurtů, 2 kurty na beachvolejbal, 2 nafukovací haly, vrhačská louka, posilovny, rehabilitace a regenerace, ubytovna, zdravotnické zabezpečení Přípotoční – sportovní hala /volejbal/ Liberec (lyžování, volejbal, různé Sportovní hala /volejbal/, sportovní areál /2 tenisové kurty, hřiště-malá kopaná, kurt na beachvolejbal, provozněubytovací objekt Plzeň/Lobzy (sportovní střelba-kule) Provozněubytovací objekt (posilovna, vzduchová střelnice, rehabilitace a regenerace Střelecký areál pro střelbu z kulových a brokových zbraní – kryté (10, 25, 50m a venkovní střelnice až na 300m Brno (plavání, sportovní střelba – broky) Soběšice – provozní budova (střeliště pro brok.střelbu v nájmu) bazén pro plavání v nájmu Hr. Králové (sport. střelba- broky) Malšovice - střelnice TRAP a SKEET Hr. Králové (cyklistika, judo) Provozněubytovací objekt (cyklistika), malá úpolová hala (judo) Brandýs n.L. (vodní slalom) TESKO objekt – kanceláře, sklady, posilovna, tenisový kurt (kanály pro VS v pronájmu) Ústí n.L (box) Velká a malá tělocvična-boxovna, posilovna, masérna, ubytovna Prostějov (parašutismus) Provozněubytovací objekt, doskočiště pro parašutisty Jablonec n.N. (biatlon) Ubytovna, posilovna, biatlonový stadion se střelnicí, provozní budova, rehabilitace Harrachov a Horní Polubný Ubyt. zařízení do 82 resp. 14 osob (posilovna, regenerace), skok.trenažéry, venkovní hřiště (malá kopaná) MV

13 OLYMPIJSKÉ HRY OD VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY
POČET MEDAILÍ CELKEM Z TOHO RSC Z TOHO RSC MO Z TOHO RSC MV Z ROHO RSC MŠMT Z TOHO OSTATNÍ Ks % XVII. ZOH 1994 LILLEHAMMER XXVI. LOH 1996 ATLANTA 11 8 72,7 2,5 22,7 2 18,2 3,5 31,8 3 27,3 XVIII. ZOH 1998 NAGANO 66,7 1 33,3 XXVII. LOH 2000 SYDNEY 7 87,5 29 37,5 25 12,5 XIX ZOH 2002 SALT LAKE CITY 100 XXVIII. LOH 2004 ATÉNY 4,75 59 1,25 10 XX ZOH 2006 TURÍN 4 75 50 XXIX LOH 2008 PEKING 6 67 33 XXI ZOH 2010 VANCOUVER XXX. LOH 2012 LONDÝN 9 90 5 20 XXII ZOH 2014 SOČI 12,50 87,50 CELKEM 60 89,55 30 44,78 21,25 31,70 8,75 13,06 10,45

14 ZÁKONNÉ NORMY PRO ČINNOST RESORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER MO, MV A MŠMT

15 ZÁKLADNÍ ZÁKONNÉ NORMY NEZBYTNÉ PRO ČINNOST RSC
Zákon č. 262/2009 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (týká se pouze vojáků z povolání u ASC DUKLA) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu (UNESCO) z 19. července č. 58/2007 Sb. Antidopingová úmluva Rady Evropy z 18. května 2005 č. 57/2005 Sb.

16 PODZÁKONNÉ NORMY VYDANÉ PRO RSC Z ÚROVNĚ MŠMT
Zásady činnosti resortních sportovních center, č.j / _RSC platné od 1. ledna 2009 mají následující strukturu: - všeobecná ustanovení - koordinace činnosti, vztahy mezi RSC a sportovními svazy - organizační struktura – členění RSC, přehled sportovních odvětví - personální zabezpečení - kritéria pro zařazování a vyřazování sportovců do RSC - ekonomické, zdravotnické a vědecko - servisní zabezpečení zabezpečení Přílohy: - účelové určení a podmínky použití neinvestičních finančních prostředků - metodika plánování a hodnocení činnosti - odměňování sportovců a trenérů - výživa - stipendia

17 STRUKTURA ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ RESORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER
BĚŽNÉ VÝDAJE OSOBNÍ VÝDAJE OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJE NA PLATY MATERIÁL, SLUŽBY, ÚDRŽBA A OPRAVY OPPP - OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI TUZEMSKÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA POVINNÉ POJISTNÉ – SOCIÁLNÍ ZAHRANIČNÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA POVINNÉ POJISTNÉ – ZDRAVOTNÍ OSTATNÍ – PRONÁJMY, STRAVA, DOPRAVA, TELEFON, PROG.VYBAV., ÚRAZY, ….. FKSP

18 Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě instruktor sportu
11. platová třída vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích (Tarifní plat: – Kč + osobní příplatek do výše 100% tarifního platu) 12. platová třída vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s účastí na OH, MS a ME ( – Kč+osobní příplatek do výše 100% tarifního platu) 13. platová třída vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s umístěním do bodovaného místa na OH, MS a ME ( – Kč+osobní příplatek do výše 100% tarifního platu) 14. platová třída vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích, OH, MS a ME s medailovým umístěním ( – Kč+osobní příplatek do výše 100% tarifního platu)

19 trenér 10. platová třída zajišťování odborné trenérsko-metodické sportovní přípravy v daném sportovním odvětví (Tarifní plat: – Kč + osobní příplatek do výše 100% tarifního platu + příplatek za vedení do 1.500,- Kč) 11. platová třída odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy žáků oboru vzdělávání gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou ( – Kč + příplatek za vedení do 1.500,- Kč) 12. platová třída komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni komplexní odborná trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost při řízení sportovní přípravy žáků, reprezentantů na evropské a světové úrovni v kategorii mládeže a dorostu( – Kč + příplatek za vedení do 1.500,- Kč) 13. platová třída komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér) ( – Kč + příplatek za vedení do 1.500,- Kč)

20 VÝVOJ ZÁKONY SCHVÁLENÝCH VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU A VÝDAJŮ NA RSC Z KAPITOLY MŠMT OD VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY „EKONOMICKÉ NŮŽKY“ SE STÁLE ROZVÍRAJÍ ……

21 Od roku 1994 se navzdory počátečním nerovnoměrným ekonomickým podmínkám podařilo postupně sjednotit a optimalizovat činnost v jednotlivých RSC, a to jak po ekonomické, tak i po obsahové stránce, zejména však po roce 2002. RSC jako nástroj státu k zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci jsou plně pod kontrolou jednotlivých ministerstev s využitím všech mechanismů, které má stát k dispozici (metodika financování, průkazné účetnictví a jasná kontrola každé veřejné koruny ze státních zdrojů).

22 V TUTO CHVÍLI VÁM SRDEČNĚ
DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "POSTAVENÍ A ÚLOHA REZORTNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER V PŘÍPRAVĚ KE STÁTNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACI Zpracoval Ing. Miroslav TULIS – Kabinet ministra obrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google