Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE – OSN (ADS 98, PaLZ 116,117)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE – OSN (ADS 98, PaLZ 116,117)"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE – OSN (ADS 98, PaLZ 116,117)
1 – členské státy OSN (KTERÉ STÁTY NEJSOU ČLENY? KTERÝ STÁT SE STAL ČLENEM JAKO POSLEDNÍ?-nápověda: )

2 United Nations Organization UN
2 – Vlajka OSN – oficiálně přijata

3 United Nations Organization
Český název: Organizace spojených národů (OSN) Založení: říjen 1945 (San Francisco) Počet členů: (nečlenské státy: Vatikán (pozorovatel), Stát Palestina) Hlavní sídlo: New York Další sídla : Genéve, Wien, Nairobi Generální tajemník : Pan Ki-mun (Ban Ki-moon) [KOR] Úřední jazyky : angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština Oficiální www: 3 – Sídlo OSN – New York

4 HLAVNÍ ORGÁNY OSN Valné shromáždění Rada bezpečnosti
Ekonomická a sociální rada Poručenská rada Mezinárodní soudní dvůr Sekretariát

5 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OSN 1. Valné shromáždění OSN - leden 1946 , Londýn Nyní se koná v září v New Yorku V čele Valného shromáždění stojí předseda a 21 místopředsedů. 57. předsedou VS byl Jan Kavan 68. předsedou (od září 2013) je John William ASHE (ATG) 69. (od září 2014) bude Sam Kutesa (UGA) Valné shromáždění projednáva všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, také projednáva zprávy jednotlivých dalších hlavních orgánů a volí jejich členy. 4 – – G.W Bush hovoří o otázkách týkajících se Iráku. předseda VS OSN

6 Rada bezpečnosti OSN Nejmocnější orgán OSN.
Rezoluce RB OSN jsou závazné! Má 15 členů, z toho 5 stálých. 5 stálých členů: Čína (do r.1971 Taiwan), USA, Rusko (do r.1991 SSSR), Británie, Francie (mají právo veta) 10 nestálých členů volených na 2 roky podle geografického klíče : Nyní (2013) – do : AZE, GTM, MAR, PAK, TGO - do : ARG, AUS, LUX, RWA, KOR Česká republika byla v RB OSN v letech 1994 a 1995

7 Ekonomická a sociální rada
ECOSOC United Nations Economic and Social Council Má 54 členů volených na 3 roky. (Geografický klíč : Afrika 14, Asie 11, Východní Evropa 6, Latinská Amerika a Karibik 10, Západní Evropa a ostatní státy 13) Každý rok se mění třetina členů. Zasedá 2x za rok (New York, Genéve) Podřízeno 5 regionálních komisí : Ekonomická komise pro Afriku (ECA), Ekonomická komise pro Evropu (ECE), Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast (ECLAC), Ekonomická asociální komise pro Asii a Tichomoří (ESCAP), Ekonomická asociální komise pro západní Asii (ESCWA)

8 Poručenská rada Složena ze stálých členů RB OSN. Dnes nepracuje.
Měla zabezpečit přechod poručenských území od závislosti k samostatnosti. Formálně ukončila činnost , kdy získalo nezávislost poslední poručenské území – PALAU.

9 Mezinárodní soudní dvůr
Sídlo – HAAG (Nizozemsko) 15 soudců volí VS a RB OSN na 9 let. Každé 3 roky se mění třetina soudců. (2015) Nyní ( ) je předsedou Peter Tomka (SVK)

10 SEKRETARIÁT OSN Pan Ki-mun (Ban Ki-moon) [KOR]
V čele je generální tajemník OSN Pan Ki-mun (Ban Ki-moon) [KOR] 6 – Pan Ki Mun v 2004 v Pentagonu ve funkci jihokorejského ministra zahraničí

11 OSN GENERÁLNÍ TAJEMNÍCI
Pořadí Jméno a příjmení Státní příslušnost Funkční období 1 TRYGVE LIE NORSKO 2 DAG HAMMARSKJÖLD ŠVÉDSKO 3 U THANT BARMA (MYANMAR) 4 KURT WALDHEIM RAKOUSKO 5 JAVIER PERÉZ DE CUÉLLAR PERU 6 BUTRUS BUTRUS-GHÁLÍ EGYPT 7 KOFI ANNAN GHANA 8 PAN KI-MUN KOREJSKÁ REP. 2007-

12 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN (17) – přiřaďte k anglickým zkratkám české názvy
zkratka český název UNESCO 9 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu FAO 1 Mezinárodní agentura pro atomovou energii UNIDO 10 Organizace pro výživu a zemědělství IAEA 2 Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj UNWTO 11 Světová banka ICAO 3 Mezinárodní měnový fond UPU 12 Světová meteorologická organizace IFAD 4 Mezinárodní námořní organizace WB 13 Světová organizace cestovního ruchu ILO 5 Mezinárodní organizace práce WFP 14 Světová organizace duševního vlastnictví IMO 6 Mezinárodní organizace pro civilní letectví WHO 15 Světová poštovní unie IMF 7 Mezinárodní telekomunikační unie WIPO 16 Světová zdravotnická organizace ITU 8 Organizace OSN pro průmyslový rozvoj WMO 17 Světový potravinový program Nápověda: 2 názvy jsou již správně přiřazené, k prvním 10 zkratkám přiřazujte názvy 1-10, k posledním 7 zkratkám

13 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN (17)
zkratka název český název sídlo FAO Food and Agriculture Organization of the United Nation Organizace pro výživu a zemědělství Roma IAEA International Atomic Energy Agency Mezinárodní agentura pro atomovou energii Wien ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní letectví Montreal IFAD International Fund for Agricultural Development Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj ILO International Labour Organization Mezinárodní organizace práce Genève IMO International Maritime Organization Mezinárodní námořní organizace London

14 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN (17)
zkratka název český název sídlo IMF International Monetary Fund Mezinárodní měnový fond Washington ITU International Telecommunication Union Mezinárodní telekomunikační unie Genève UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu Paris UNIDO The United Nations Industrial Development Organization Organizace OSN pro průmyslový rozvoj Wien UNWTO The United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu Madrid UPU The Universal Postal Union Světová poštovní unie Bern

15 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN (17)
zkratka název český název sídlo WB World Bank Group Světová banka Washington WFP World Food Programme Světový potravinový program Roma WHO The World Health Organization Světová zdravotnická organizace Genève WIPO The World Intellectual Property Organization Světová organizace duševního vlastnictví WMO The World Meteorological Organization Světová meteorologická organizace *WTO The World Trade Organization Světová obchodní organizace * WTO není specializovanou agenturou Spojených národů, má však s OSN uzavřené dohody o spolupráci.

16 ZDROJE INFORMACÍ 1: Obr.1- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Sponge 123 Obr.2- [cit ]. < Licence: Public domain, Autor: Flanker (pův.zdroj – Open Clip Art website) Obr.3- [cit ]. < Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Empoor Obr.4- [cit ]. < Licence: Public domain, Autor: Paul Morse (White House photo - U.S. federal government) Obr.5- [cit ]. Licence: Public domain, Autor: U.S. federal government Obr.6- [cit ]. < Public domain, Autor: U.S. federal government Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Liščák, Vladimír. Státy a území světa. Praha: Nakladatelství Libri, vydání, ISBN Kašparovský. Karel. Zeměpis II. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o., vydání, ISBN Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., vydání, ISBN Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o vydání. ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.

17 ZDROJE INFORMACÍ 2: Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit ]. Dostupné z WWW: Stát. < Seznam států světa. < OSN. < CIA World Factbook < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html > - ročenka CIA UN < - oficiální stránky OSN (en.) OSN < > - Informační centrum OSN v Praze - hry na lokalizaci (en.) - kódy států - seznam států - databáze států světa (LIBRI)


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE – OSN (ADS 98, PaLZ 116,117)"

Podobné prezentace


Reklamy Google