Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE – OSN (ADS 98, PaLZ 116,117) OSN 1 – členské státy OSN (KTERÉ STÁTY NEJSOU ČLENY? KTERÝ STÁT SE STAL ČLENEM JAKO POSLEDNÍ?-nápověda:14.7.2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE – OSN (ADS 98, PaLZ 116,117) OSN 1 – členské státy OSN (KTERÉ STÁTY NEJSOU ČLENY? KTERÝ STÁT SE STAL ČLENEM JAKO POSLEDNÍ?-nápověda:14.7.2011)"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE – OSN (ADS 98, PaLZ 116,117) OSN 1 – členské státy OSN (KTERÉ STÁTY NEJSOU ČLENY? KTERÝ STÁT SE STAL ČLENEM JAKO POSLEDNÍ?-nápověda:14.7.2011)

2 United Nations Organization UN UN 2 – Vlajka OSN – oficiálně přijata 20.10.1947

3 U nited N ations O rganization UN Český název: Organizace spojených národů (OSN) Český název: Organizace spojených národů (OSN) Založení: 24. říjen 1945 (San Francisco) Založení: 24. říjen 1945 (San Francisco) Počet členů: 193 ( nečlenské státy: Vatikán (pozorovatel), Stát Palestina) Počet členů: 193 ( nečlenské státy: Vatikán (pozorovatel), Stát Palestina)193 Hlavní sídlo: New York Hlavní sídlo: New York Další sídla : Genéve, Wien, Nairobi Další sídla : Genéve, Wien, Nairobi Generální tajemník : Pan Ki-mun (Ban Ki-moon) [KOR] Generální tajemník : Pan Ki-mun (Ban Ki-moon) [KOR] Úřední jazyky : angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština Úřední jazyky : angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština angličtinaarabštinačínštinafrancouzštinaruštinašpanělština angličtinaarabštinačínštinafrancouzštinaruštinašpanělština Oficiální www:http://www.un.org/ Oficiální www:http://www.un.org/http://www.un.org/ 3 – Sídlo OSN – New York

4 HLAVNÍ ORGÁNY OSN HLAVNÍ ORGÁNY OSN Valné shromáždění Valné shromáždění Rada bezpečnosti Rada bezpečnosti Ekonomická a sociální rada Ekonomická a sociální rada Poručenská rada Poručenská rada Mezinárodní soudní dvůr Mezinárodní soudní dvůr Sekretariát Sekretariát

5 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OSN VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OSN 1. Valné shromáždění OSN - leden 1946, Londýn 1. Valné shromáždění OSN - leden 1946, Londýn Nyní se koná v září v New Yorku Nyní se koná v září v New Yorku V čele Valného shromáždění stojí předseda a 21 místopředsedů. V čele Valného shromáždění stojí předseda a 21 místopředsedů. 57. předsedou VS byl Jan Kavan 57. předsedou VS byl Jan Kavan 68. předsedou (od září 2013) je John William ASHE (ATG) 68. předsedou (od září 2013) je John William ASHE (ATG) 69. (od září 2014) bude Sam Kutesa (UGA) 69. (od září 2014) bude Sam Kutesa (UGA) Valné shromáždění projednáva všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, také projednáva zprávy jednotlivých dalších hlavních orgánů a volí jejich členy. Valné shromáždění projednáva všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, také projednáva zprávy jednotlivých dalších hlavních orgánů a volí jejich členy. 5- 68. předseda VS OSN 4 – 12.9.2002 – G.W Bush hovoří o otázkách týkajících se Iráku.

6 Rada bezpečnosti OSN Rada bezpečnosti OSN Nejmocnější orgán OSN. Nejmocnější orgán OSN. Rezoluce RB OSN jsou závazné! Rezoluce RB OSN jsou závazné! Má 15 členů, z toho 5 stálých. Má 15 členů, z toho 5 stálých. 5 stálých členů: Čína (do r.1971 Taiwan), USA, Rusko (do r.1991 SSSR), Británie, Francie (mají právo veta) 5 stálých členů: Čína (do r.1971 Taiwan), USA, Rusko (do r.1991 SSSR), Británie, Francie (mají právo veta) 10 nestálých členů volených na 2 roky podle geografického klíče : 10 nestálých členů volených na 2 roky podle geografického klíče : Nyní (2013) – do 31.12. 2013 : AZE, GTM, MAR, PAK, TGO Nyní (2013) – do 31.12. 2013 : AZE, GTM, MAR, PAK, TGO - do 31.12. 2014 : ARG, AUS, LUX, RWA, KOR - do 31.12. 2014 : ARG, AUS, LUX, RWA, KOR Česká republika byla v RB OSN v letech 1994 a 1995 Česká republika byla v RB OSN v letech 1994 a 1995

7 Ekonomická a sociální rada Ekonomická a sociální rada ECOSOC United Nations Economic and Social Council ECOSOC United Nations Economic and Social Council Má 54 členů volených na 3 roky. Má 54 členů volených na 3 roky. (Geografický klíč : Afrika 14, Asie 11, Východní Evropa 6, Latinská Amerika a Karibik 10, Západní Evropa a ostatní státy 13) (Geografický klíč : Afrika 14, Asie 11, Východní Evropa 6, Latinská Amerika a Karibik 10, Západní Evropa a ostatní státy 13)Geografický klíč Geografický klíč Každý rok se mění třetina členů. Každý rok se mění třetina členů. Zasedá 2x za rok (New York, Genéve) Zasedá 2x za rok (New York, Genéve) Podřízeno 5 regionálních komisí : Ekonomická komise pro Afriku ( ECA ), Ekonomická komise pro Evropu ( ECE ), Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast ( ECLAC ), Ekonomická asociální komise pro Asii a Tichomoří ( ESCAP ), Ekonomická asociální komise pro západní Asii ( ESCWA ) Podřízeno 5 regionálních komisí : Ekonomická komise pro Afriku ( ECA ), Ekonomická komise pro Evropu ( ECE ), Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast ( ECLAC ), Ekonomická asociální komise pro Asii a Tichomoří ( ESCAP ), Ekonomická asociální komise pro západní Asii ( ESCWA )

8 Poručenská rada Poručenská rada Složena ze stálých členů RB OSN. Složena ze stálých členů RB OSN. Dnes nepracuje. Dnes nepracuje. Měla zabezpečit přechod poručenských území od závislosti k samostatnosti. Měla zabezpečit přechod poručenských území od závislosti k samostatnosti. Formálně ukončila činnost 1.11.1994, kdy získalo nezávislost poslední poručenské území – PALAU. Formálně ukončila činnost 1.11.1994, kdy získalo nezávislost poslední poručenské území – PALAU.

9 Mezinárodní soudní dvůr Mezinárodní soudní dvůr Sídlo – HAAG (Nizozemsko) Sídlo – HAAG (Nizozemsko) 15 soudců volí VS a RB OSN na 9 let. 15 soudců volí VS a RB OSN na 9 let. Každé 3 roky se mění třetina soudců. (2015) Každé 3 roky se mění třetina soudců. (2015) Nyní (2012-2015) je předsedou Peter Tomka (SVK) Nyní (2012-2015) je předsedou Peter Tomka (SVK)

10 SEKRETARIÁT OSN V čele je generální tajemník OSN Pan Ki-mun (Ban Ki-moon) [KOR] 6 – Pan Ki Mun v 2004 v Pentagonu ve funkci jihokorejského ministra zahraničí

11 OSN GENERÁLNÍ TAJEMNÍCI Pořadí Pořadí Jméno a příjmení Státní příslušnost Funkční období 1 TRYGVE LIE NORSKO1946-1953 2 DAG HAMMARSKJÖLD ŠVÉDSKO1953-1961 3 U THANT BARMA (MYANMAR) 1961-1971 4 KURT WALDHEIM RAKOUSKO1972-1981 5 JAVIER PERÉZ DE CUÉLLAR PERU1982-1991 6 BUTRUS BUTRUS-GHÁLÍ EGYPT1992-1996 7 KOFI ANNAN GHANA1997-2006 8 PAN KI-MUN KOREJSKÁ REP. 2007-

12 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN (17) – přiřaďte k anglickým zkratkám české názvy zkratka český název UNESCO 9 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu FAO 1 Mezinárodní agentura pro atomovou energii UNIDO 10 Organizace pro výživu a zemědělství IAEA 2 Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj UNWTO 11 Světová banka ICAO 3 Mezinárodní měnový fondUPU 12 Světová meteorologická organizace IFAD 4 Mezinárodní námořní organizace WB 13 Světová organizace cestovního ruchu ILO 5 Mezinárodní organizace práce WFP 14 Světová organizace duševního vlastnictví IMO 6 Mezinárodní organizace pro civilní letectví WHO 15 Světová poštovní unie IMF 7 Mezinárodní telekomunikační unie WIPO 16 Světová zdravotnická organizace ITU 8 Organizace OSN pro průmyslový rozvoj WMO 17 Světový potravinový program Nápověda: 2 názvy jsou již správně přiřazené, k prvním 10 zkratkám přiřazujte názvy 1-10, k posledním 7 zkratkám 11-17.

13 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN (17) zkratka názevčeský názevsídlo FAO Food and Agriculture Organization of the United Nation Organizace pro výživu a zemědělství Roma IAEAInternational Atomic Energy Agency Mezinárodní agentura pro atomovou energii Wien ICAOInternational Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní letectví Montreal IFADInternational Fund for Agricultural Development Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj Wien ILOInternational Labour Organization Mezinárodní organizace práce Genève IMOInternational Maritime Organization Mezinárodní námořní organizace London

14 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN (17) zkratka názevčeský názevsídlo IMF International Monetary Fund Mezinárodní měnový fond Washington ITUInternational Telecommunication Union Mezinárodní telekomunikační unie Genève UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu Paris UNIDO The United Nations Industrial Development Organization Organizace OSN pro průmyslový rozvoj Wien UNWTO The United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu Madrid UPUThe Universal Postal UnionSvětová poštovní unieBern

15 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN (17) zkratka názevčeský názevsídlo WB World Bank GroupSvětová banka Washington WFPWorld Food Programme Světový potravinový program Roma WHOThe World Health Organization Světová zdravotnická organizace Genève WIPOThe World Intellectual Property Organization Světová organizace duševního vlastnictví Genève WMOThe World Meteorological Organization Světová meteorologická organizace Genève *WTOThe World Trade Organization Světová obchodní organizace Genève * WTO není specializovanou agenturou Spojených národů, má však s OSN uzavřené dohody o spolupráci.

16 ZDROJE INFORMACÍ 1: Obr.1- [cit. 2013-16-11].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Sponge 123 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:United_Nations_Members.svg Obr.2- [cit. 2013-16-11].. Licence: Public domain, Autor: Flanker (pův.zdroj – Open Clip Art website) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:United_Nations_Members.svg Obr.3- [cit. 2013-16-11].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Empoor http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:United_Nations_HQ_-_New_York_City.jpg Obr.4- [cit. 2013-16-11].. Licence: Public domain, Autor: Paul Morse (White House photo - U.S. federal government) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bush_2002_UNGA.jpgU.S. federal governmenthttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Bush_2002_UNGA.jpgU.S. federal government Obr.5- [cit. 2013-16-11]. http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_Nations_General_Assembly>. Licence: Public domain, Autor: U.S. federal government http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_Nations_General_AssemblyU.S. federal governmenthttp://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_Nations_General_AssemblyU.S. federal government Obr.6- [cit. 2013-16-11].. Public domain, Autor: U.S. federal government http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bankimoon.jpgU.S. federal governmenthttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bankimoon.jpgU.S. federal government Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2004. 1. vydání, ISBN 80-86034-45-3 Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2004. 1. vydání, ISBN 80-86034-45-3 Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5 Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5 Liščák, Vladimír. Státy a území světa. Praha: Nakladatelství Libri, 2009. 3. vydání, ISBN 978-80-7277-414-2 Liščák, Vladimír. Státy a území světa. Praha: Nakladatelství Libri, 2009. 3. vydání, ISBN 978-80-7277-414-2 Kašparovský. Karel. Zeměpis II. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o.,2008.1. vydání, ISBN 978-80-253- 0585-0 Kašparovský. Karel. Zeměpis II. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o.,2008.1. vydání, ISBN 978-80-253- 0585-0 Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydání, ISBN 80-7011-730-3 Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydání, ISBN 80-7011-730-3 Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282- 6-9 Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282- 6-9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.

17 ZDROJE INFORMACÍ 2: Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2013-16-11]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikipedia.org/ Stát. Stát. http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t Seznam států světa. Seznam států světa. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta OSN. OSN. http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN CIA World Factbook - ročenka CIA CIA World Factbook - ročenka CIAhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html UN - oficiální stránky OSN (en.) UN - oficiální stránky OSN (en.)http://www.un.org/en/ OSN - Informační centrum OSN v Praze OSN - Informační centrum OSN v Prazehttp://www.osn.cz http://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm - hry na lokalizaci (en.) http://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm - hry na lokalizaci (en.) http://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 - kódy států http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_countrieshttp://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_countries - seznam států http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_countries http://www.libri.cz/databaze/staty/http://www.libri.cz/databaze/staty/ - databáze států světa (LIBRI) http://www.libri.cz/databaze/staty/


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE – OSN (ADS 98, PaLZ 116,117) OSN 1 – členské státy OSN (KTERÉ STÁTY NEJSOU ČLENY? KTERÝ STÁT SE STAL ČLENEM JAKO POSLEDNÍ?-nápověda:14.7.2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google