Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky 1"— Transkript prezentace:

1 Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky 1
Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky 1. seminář - úvod Jiří Šafr FHS UK LS 2011

2 2 části kurzu Sociometrie: Relační data a jejich vizualizace
Socialní kapitál v egocentorckých sítích „klasická“

3 Proč studovat sociální sítě?
Znamenají nejen příležitosti (sociální kapitál) ale i omezení Tradiční přístup → vlastnosti individuí data: individuum x atributy (2-mode) Analýza sítí → vlastnosti párů individuí (sociální vztahy) data: individuum A x individuum B (1-mode) sociální kapitál obecně můžeme chápat jako sociální kontakty a vazby (strukturní dimenze) a normy reciprocity a důvěru (kulturní dimenze)

4 Proč zkoumat (egocentrické) sítě?
Studium sociálních okruhů je pro sociologii klíčové - podobnosti resp. odlišnosti ukazují na: na uzavřenost společnosti/ skupiny (či její určité části), heterogenita představuje zdroje tedy sociální kapitál dostupný jak jedincům, tak i kolektivně všem členům komunity.

5 Teorie: efekty rozsahu a kvality ego-sítě (sociálního kapitálu)
osobní rovina soukromé instrumentální jednání → příjem, vyšší šance úspěchu při hledání práce pocit osobní pohody (zdraví) → indikátory kvality života obecná koheze společnosti → generalizovaná sociální důvěra, meziskupinová tolerance

6 2 typy DAT

7 „klasická“ 2 – mode data (SPSS)

8 1-mode data – relace Sociomatice “Jak často komunikuje s …“
1. = méně než 1x týdně, 2. = 1x týdně, 3. = více jak 2x týdně, 4. = denně

9 1-mode data – relace: “Jak často komunikuje s …“
K E M M V D A D J L E M I J A K J J V K B L N P Karla Edita Monika Matej Vladimír Daniel Alena David Jirina Lenka Emil Martin Iva Jolana Andrea Kuba Judita Jiří Vladimír Karolína Bernardeta Lucie Nataša Patrika symetrizace, dichotomizace

10 1-mode data – relace Sociogram “Jak často komunikuje s …“

11 Uzavřená síť (full network)

12 Egocentrická síť Egocentrická síť v Generátoru jmen → silné vazby
Princip

13 Typy přátelských sítí: míra propojení

14 Způsoby měření: Individuální sociální kapitál

15 Sociální kapitál

16 Sociální kapitál: strukturní a kulturní dimenze (model měření)
Pracovní definice SK: vzájemnost, důvěra a sociální vztahy (sítě) Zdroj: [van Deth 2003]

17 Pradigmata SK Individuální: teorie lidského kapitálu, teorie sociální reprodukce (dosahování statusu), teorie jednání s využitím sociálních zdrojů (instrumentální a expresivní jednání) Kolektivní: koordinace kolektivního jednání, ekonomický a sociální rozvoj (regionální diferenciace), neo-tocquevillovská politická teorie demokracie (občanská společnost)

18 Dva hlavní přístupy měření SK
Topologický zkoumá tvar, strukturu sítě a pozici jedince v  ní - nejčastěji s použitím dat o úplné sociální síti. Zaměřený na kontakty sleduje především vlastnosti aktérů v  síti (které chápeme jako zdroje), vyskytují se v tzv. egocentrických sítích jednotlivých lidí.

19 R. Burt – strukturní mezery (structural holes)
Sociální kapitál je funkcí příležitosti zprostředkovatelství (brokerage) v síti Strukturní mezery = mezery v sociální struktuře. Vytváří konkurenční výhodu u jedince, jehož vazby překlenují tyto mezery. Zdroj: [Burt 2001] Optimální postavení jedince v sociální síti je mezi několika různými skupinami, kdy jeho kontakty jsou neredundantní – nevedou k podobným lidem a tedy ke stejným informacím či zdrojům.


Stáhnout ppt "Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google