Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE 2008 Přednáška P11 Božena Bednaříková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE 2008 Přednáška P11 Božena Bednaříková."— Transkript prezentace:

1 MORFOLOGIE 2008 Přednáška P11 Božena Bednaříková

2 MORFÉM nový pojem v učebnicích českého jazyka ANEB MORFÉM na základní škole a na nižším gymnáziu a na nižším gymnáziu

3 O čem je prezentace cesta k morfému cesta k morfému morfémová stavba slova morfémová stavba slova morfémy a jejich druhy morfémy a jejich druhy jak morfémy „pomáhají pravopisu“ jak morfémy „pomáhají pravopisu“ mluvnické morfémy a jak je určit mluvnické morfémy a jak je určit nulový morfém nulový morfém shrnutí shrnutí

4 Uličný, O. a kol. (1997):Český jazyk. 6. ročník. Praha: Jinan. kap. Popisujeme stavbu slova (Slovotvorná stavba slova. Morfémová stavba slova) kap. Informace v mluvnici (Mluvnické morfémy. Slovní druhy)

5 Cesta k MORFÉMU slovo značkové a popisné stůl, láska X stolek, laskavý pomoc při psaní * rostavit: roz-tavit (roz-bít), *násipný (nasypat) slova ZÁKLADOVÁ a ODVOZENÁ NE! srnčí ? slova UTVOŘENÁ

6 Slovotvorný základ a slovotvorný prostředek část slova, která se kryje se slovem základovým část, pomocí které se odvozuje představit představa ?? představitel ?? představení ??

7 MORFÉMOVÁ stavba slova Je možno „rozkrájet“ slovo základové? učitelka ← učitel učitel ← učit uč? (uč-i) uč se, neuč se uči(l) - uči + tel

8 MORFÉMY Nejmenší části slova, které nesou význam stejný nebo podobný jako jiná příbuzná slova nebo jejich tvary Vyčleníme je: postupným překrýváním příbuzných slov stavitel stavitel stavba osvoboditel stavební pisatel postavit Cvič.: Hledejte překrývání morfémů.

9 Druhy morfémů předponové morfémy kořenné morfémy příponové morfémy horský horní horal náhorní pohoří ?? Cvič.: Hledejte morfémy kořenné, příponové, předponové. zem-ský, pod-zem-í

10 MORFÉMY pomáhají pravopisu rozlišení: kořen, přípona, koncovka běžet slabě v chodbě předpona, kořen vjel jel

11 Mluvnické MORFÉMY Pavla řekla Honzovi, že mu přinese knížku o psech. Udržují slova ve větě POHROMADĚ. Nové dělení morfémů: - kořenné - slovotvorné (předpony a přípony) - mluvnické (koncovky) při - nes - e

12 Jak určit mluvnický morfém Uměni konverzace bylo vždy součástí lidské kultury. slovní druh pád/osoba srovnání s jiným tvarem téhož slova: lidské – lidská lidsk – é ?? koncovka u slovesných tvarů

13 NULOVÝ MORFÉM nulová koncovka Pavla, Pavly, Pavle… Pavel-0 Pavl-a Pavl-ovi Slovesa: nes-u, nes-eš, nes-te,nes-0 věděl jsem, věděl jsi, věděl 0

14 SHRNUTÍ „Věta se skládá ze slov a slovních tvarů, slova a slovní tvary se skládají z morfémů. Morfém je nejmenší část slova mající význam. Morfém není totéž co slabika.“

15 Děkuji za pozornost. Božena Bednaříková Božena Bednaříková


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE 2008 Přednáška P11 Božena Bednaříková."

Podobné prezentace


Reklamy Google