Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORFOLOGIE 2008 Přednáška P11 Božena Bednaříková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORFOLOGIE 2008 Přednáška P11 Božena Bednaříková."— Transkript prezentace:

1 MORFOLOGIE 2008 Přednáška P11 Božena Bednaříková

2 MORFÉM nový pojem v učebnicích českého jazyka ANEB MORFÉM na základní škole a na nižším gymnáziu a na nižším gymnáziu

3 O čem je prezentace cesta k morfému cesta k morfému morfémová stavba slova morfémová stavba slova morfémy a jejich druhy morfémy a jejich druhy jak morfémy „pomáhají pravopisu“ jak morfémy „pomáhají pravopisu“ mluvnické morfémy a jak je určit mluvnické morfémy a jak je určit nulový morfém nulový morfém shrnutí shrnutí

4 Uličný, O. a kol. (1997):Český jazyk. 6. ročník. Praha: Jinan. kap. Popisujeme stavbu slova (Slovotvorná stavba slova. Morfémová stavba slova) kap. Informace v mluvnici (Mluvnické morfémy. Slovní druhy)

5 Cesta k MORFÉMU slovo značkové a popisné stůl, láska X stolek, laskavý pomoc při psaní * rostavit: roz-tavit (roz-bít), *násipný (nasypat) slova ZÁKLADOVÁ a ODVOZENÁ NE! srnčí ? slova UTVOŘENÁ

6 Slovotvorný základ a slovotvorný prostředek část slova, která se kryje se slovem základovým část, pomocí které se odvozuje představit představa ?? představitel ?? představení ??

7 MORFÉMOVÁ stavba slova Je možno „rozkrájet“ slovo základové? učitelka ← učitel učitel ← učit uč? (uč-i) uč se, neuč se uči(l) - uči + tel

8 MORFÉMY Nejmenší části slova, které nesou význam stejný nebo podobný jako jiná příbuzná slova nebo jejich tvary Vyčleníme je: postupným překrýváním příbuzných slov stavitel stavitel stavba osvoboditel stavební pisatel postavit Cvič.: Hledejte překrývání morfémů.

9 Druhy morfémů předponové morfémy kořenné morfémy příponové morfémy horský horní horal náhorní pohoří ?? Cvič.: Hledejte morfémy kořenné, příponové, předponové. zem-ský, pod-zem-í

10 MORFÉMY pomáhají pravopisu rozlišení: kořen, přípona, koncovka běžet slabě v chodbě předpona, kořen vjel jel

11 Mluvnické MORFÉMY Pavla řekla Honzovi, že mu přinese knížku o psech. Udržují slova ve větě POHROMADĚ. Nové dělení morfémů: - kořenné - slovotvorné (předpony a přípony) - mluvnické (koncovky) při - nes - e

12 Jak určit mluvnický morfém Uměni konverzace bylo vždy součástí lidské kultury. slovní druh pád/osoba srovnání s jiným tvarem téhož slova: lidské – lidská lidsk – é ?? koncovka u slovesných tvarů

13 NULOVÝ MORFÉM nulová koncovka Pavla, Pavly, Pavle… Pavel-0 Pavl-a Pavl-ovi Slovesa: nes-u, nes-eš, nes-te,nes-0 věděl jsem, věděl jsi, věděl 0

14 SHRNUTÍ „Věta se skládá ze slov a slovních tvarů, slova a slovní tvary se skládají z morfémů. Morfém je nejmenší část slova mající význam. Morfém není totéž co slabika.“

15 Děkuji za pozornost. Božena Bednaříková Božena Bednaříková bozenabe@seznam.cz bozenabe@seznam.cz


Stáhnout ppt "MORFOLOGIE 2008 Přednáška P11 Božena Bednaříková."

Podobné prezentace


Reklamy Google