Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsoby intervence, které u nás vznikají

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsoby intervence, které u nás vznikají"— Transkript prezentace:

1 Způsoby intervence, které u nás vznikají

2 Vězení … Novověk – převažující forma trestu
Trest, odstrašení, místo výchovného působení FUNKCE VĚZENÍ – odplata a izolace NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VĚZENÍ – posilování asociálního chování, kriminogenní působení věznic, syndrom otáčivých dveří

3 … otázky k problematice vězení …
Jaký je smysl trestu Odnětí svobody nesnižuje kriminalitu V jistých případech (násilné a organizované trestné činy) má své opodstatnění Jaký je žádoucí efekt trestu - Izolace jedinců, u nichž je málo pravděpodobná změna Jak je pro společnost nákladný - Náklady na provoz věznic stoupají

4 Ústavní a poústavní péče
Diagnostické ústavy se zvýšenou péčí - Oficiální limit pobytu 2 měsíce (problematické) Výchovné ústavy s ochranným režimem Nabízejí učební obory Problematika kapacity a průběžného umisťování svěřenců z dg. ústavů Výchovné ústavy s léčebným režimem

5 ALTERNATIVNÍ TRESTY

6 PROBACE 1841 – USA – obuvník John Augustus
“probace” – latinsky - zkoušet, svěřovat nebo osvědčovat diferencovanější přístup k zacházení s pachateli různých trestných činů využívání jiných, účinnějších prostředků k reakci na méně závažnou kriminalitu než je trest odnětí svobody Pachatel je uznán vinným, ale je ušetřen škodlivých důsledků výkonu trestu odnětí svobody a není vystaven negativním zkušenostem z pobytu ve vězení alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jejíž podstatou je převýchova pachatele trestného činu PROBAČNÍ DOHLED

7 ČÁSTEČNÁ DETENCE Ve výkonu trestu je umožněno pracovat nebo studovat mimo vězeňské zařízení VÍKENDOVÁ DETENCE DOMÁCÍ VĚZENÍ V ČR není možné

8 TERAPEUTICKÁ ZAŘÍZENÍ
Pobytová zařízení Specializovaná léčebná péče Trestná činnost spojená s drogovou problematikou (trest odnětí svobody do 2 let) V ČR – ochranná léčba

9 POKUTA, PENĚŽITÝ TREST Hojně využíváno v zahraničí
Systém denních pokut – počet dní – kompenzace finanční částkou V ČR – peněžitý trest 2000 – 5 mil. jako samostatný nebo vedlejší trest

10 KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ, NAROVNÁNÍ
Odškodnění oběti po stránce materiální i lidské Snaha o zvýšení odpovědnosti pachatele za vyřešení situace Oběť se může k situaci vyjádřit Pachatel i oběť se podílejí na řešení

11 SANKCE OMEZUJÍCÍ NEBO ODNÍMAJÍCÍ NĚKTERÁ PRÁVA
Př. Zákaz řízení motorových vozidel Zabavení, zákaz činnosti, zákaz pobytu … Ochranná výchova

12 OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Určený počet hodin práce, která splňuje podmínku obecného a veřejného zájmu Odsouzený ji vykoná bezplatně V ČR hodin Za každé 2 neodpracované hodiny – 1 den trestu odnětí svobody

13 PODMÍNĚNÉ ODSOUZENÍ Podmíněné odložení výkonu trestu vězení

14 JAK BYSTE ŘEŠILI … Josef, 16 let, učeň 2. ročníku SOU, žije ve společné domácnosti se svými rodiči a mladší sestrou. V minulosti s ním nebyly výchovné potíže. V době jeho nástupu na SOU se zhoršil v prospěchu, měl několik neomluvených absencí, několikrát přišel domů pozdě v noci, rodiče nevědí nic o jeho kamarádech ani jak tráví volný čas. Josef spolu s dalšími kamarády fyzicky napadl skupinu vietnamských mužů, došlo k několika závažným poraněním cizinců. Který z alternativních trestů byste zvolili a proč? Jak byla tato situace vyřešena ve skutečnosti?

15 ALTERNATIVNÍ FORMY PRÁCE

16 VÍCEÚROVŇOVÝ MODEL PÉČE
PRIMÁRNÍ PREVENCE OSVĚTA, LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY, FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ PÉČE … KOMUNITNÍ PRÁCE STŘEDISKA PÉČE, KRIZOVÁ KENTRA, PROGRAMY PRO MLÁDEŽ … TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ RIZIKOVÝCH JEDINCŮ A SKUPIN A PRÁCE S NIMI … AMBULANTNÍ PÉČE KLIENT ZŮSTÁVÁ VE SVÉM PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ … DENNÍ/NOČNÍ CENTRA DENNÍ – DOBRÝ KONTAKT S RODINOU, NOČNÍ – DOBRÁ ADAPTACE NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ, PROBLÉMOVÉ VZTAHY V RODINĚ

17 JAK VYPADÁ PREVENCE? 

18 NEOnácek: Chcete ho? informační kampaň o hrozbách neonacismu
Kampaň zaměřená na informování veřejnosti o aktuální činnosti extrémně pravicových skupin na území České republiky a varování před hrozbami, které může pro společnost představovat jejich rostoucí popularita a veřejná aktivita má dvě hlavní části - veřejnou a vzdělávací

19 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Nevládní občanská sdružení Pouliční sociální pracovníci (pod MPSV) – zatím nepracují se skupinami s pevnou strukturou (skinheads, drogově závislí, prostitutky …)

20 Sociální byt (o.s. Proxima sociale) 1995-1998
Praha – Modřany na sídlišti Klienti – let, selhání ve škole, konflikty s rodinou řešené útěky z domova Před přijetím – zjišťována rodinná a sociální situace, s klienty a rodiči je sepsána smlouva – cíl pobytu Soc. pracovník – monitoring a podpora (odpoledne a v noci), obdoba rodičovské autority Provoz bytu je na klientech Pravidla - zakázáno používání alkoholu a drog možné návštěvy partnerů do 21:00 (toto je i večerka, kromě sobot 23:00)

21 RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM OKRESNÍHO ÚŘADU
Liberec – 1993 – REP – resocializační pomoc Klienti let, poruchy chování, zatím nestíhán pro trestnou činnost Délka trvání 1,5 roku Interakční skupinová práce, sociální tréninkové učení, reflexe a sebereflexe, tematické skupiny Také individuální konzultace Pobytová soustředění REP – JUNIOR – mladší 15 let REP – T – mladiství a mladí dospělí, kteří se již provinili proti zákonu

22 PROGRAMY V PŘÍRODĚ „Greati things are done when the men and mountains meet.“ Zážitkové a pobytové akce v přírodě různého stupně obtížnosti Fyzicky i psychicky náročný program – zvýšení respektu k sobě, druhým i přírodě Studie Kelly, Baer – po skončení kurzu došlo u většiny mladistvých ke snížení počtu recidiv kriminálního chování

23 PROGRAMY V PŘÍRODĚ Základní body:
Aktivní a smysluplná podoba, využitelný výsledek v praxi Vychází z momentální úrovně poznatků a zkušeností účastníka, respekt k jeho potřebám a pocitům změna dosavadních zkušeností, rozšíření o nové poznatky

24 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE
„Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou Zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.“

25 Z ÚSTAVU DO ŽIVOTA DOKUMENT – je určen především pedagogickému personálu ústavní výchovy, který připravuje své klienty na vstup do „reálného života vybraná témata, která expertní skupina složená z vychovatelů ústavní výchovy vybrala jako klíčová pro získávání pracovního místa, hledání bydlení apod. společenská hra - „C´est la vie! … to je život“ - nácvik modelových situací např. získávání vzdělání, zaměstnání, bytu, orientací ve státních institucích apod. Většina kapitol je prakticky zaměřených - je zde k dispozici řada interaktivních aktivit

26 viz. přednáška Prostředky dosahování pozitivních změn v práci s rizikovou mládeží
STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOBROVOLNICKÁ POMOC – sdružení Lata

27 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA:
Matoušek, O., Kroftová, A. (1998). Mládež a delikvence. Portál : Praha Labáth, Vl. a kol. (2001). Riziková mládež. Slon : Praha

28 DĚKUJI ZA POZORNOST …


Stáhnout ppt "Způsoby intervence, které u nás vznikají"

Podobné prezentace


Reklamy Google