Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁSTROJE LOKÁLNÍHO a REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁSTROJE LOKÁLNÍHO a REGIONÁLNÍHO ROZVOJE"— Transkript prezentace:

1 NÁSTROJE LOKÁLNÍHO a REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Regionalistika NÁSTROJE LOKÁLNÍHO a REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Zuzana Trhlínová

2 STRUKTURA PŘEDNÁŠKY KONCEPT ROZVOJE MOŽNOSTI PODPORY
ROLE STÁTU A VS V EKONOMICE - infrastrukturní pomoc - nemovitostní politika - finanční politika - územní plánování a urbanismus - marketing a management - ostatní nástroje Ing. Zuzana Trhlínová

3 POJETÍ LOKÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
1. proces urbanizace POJETÍ LOKÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE EKONOMICKÝ ROZVOJ UDRŽITELNÝ ROZVOJ Podpora zvyšování životního standardu obyvatel nejen ve smyslu ekonomickém (pracovní možnosti, dostupnost služeb apod.), Ale také ve smyslu charakteru prostředí, ve kterém se pohybují (kriminalita, prostituce, životní prostředí apod.) SOCIÁLNÍ ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNÍ ROZVOJ Ing. Zuzana Trhlínová

4 Význam municipalit a krajů v řízení rozvoje
Regulace aktivit v tzv. veřejném zájmu Strategie a koncepce Integrace lokálních hodnot LOKÁLNÍ ROZVOJ JE DEFINOVÁN JAKO DLOUHODOBÝ PROCES MOBILIZACE MÍSTNÍCH AKTÉRŮ, KTERÝ SMĚŘUJE K DEFINOVÁNÍ STRATEGIÍ NA ZÁKLADĚ SPOLEČNÉ IDENTIFIKACE Ing. Zuzana Trhlínová

5 NÁSTROJE ROZVOJE 1. INFRASTRUKTURA Ing. Zuzana Trhlínová

6 infrastruktura Dopravní Technická Občanská 13.4.2017
Ing. Zuzana Trhlínová

7 INFRASTRUKTURNÍ POMOC
1. proces urbanizace INFRASTRUKTURNÍ POMOC Tradiční nástroj Předpoklad pro rozvoj soukromé sféry Základní sítě, dopravní infrastruktura, telekomunikace Obce – investice do podnikatelských zón (průmyslové zóny, nevyužívané plochy, inovační centra) Výhoda – rozvoj infrastruktury není určen pro specifické subjekty Tradiční nástroj – to co jednotlivce i města napadne jako první, mnohdy jako jediný nástroj rozvoje oblasti (Beroun – kanalizace překážka rozvoje,Boskovice překážka silnice + nástroj rozvoje investice do technické infrastruktury) Rozvoj soukromé sféry – předpokladem je, že pokud nebude v místě dostupná infrastruktura, nebudou mít firmy zájem lokalizovat svoji výrobu a zároveň existující firmy nebudou mít možnosti ji rozvíjet pravda jen částečně – existuje řada oblastí, kde základní infrastruktura neexistuje (např. kanalizace, špatný stav silnic) a formy přesto rostou z důvodu jiných komparativních výhod (levná pracovní síla, blízkost Prahy apod. – viz Středočeský kraj mýtus o významu infrastruktury – viz Hranice/Moravě, Huyndai, Letiště – neřešená otázka priorit rozvoje ČR a lidského potenciálu Minimální vybavenost je nutná – základní sítě=energie, plyn, voda, odpad, doprava=silnice, železnice, lodě, letecká doprava Investice obcí – zvyšování kvality prostředí pro soukromé subjekty, dlouhodobé zvyšování atraktivity lokality Problém často stavby nových průmyslových zón a nevyužívání ploch vevnitř města (dražší – ale vznik opuštěných ploch ve městech, ghetta) Obce na výstavbu průmyslových zón mají možnost získávat významné dotace z různých zdrojů – nevždy pozitivní dopad, často zůstávají prázdné Ing. Zuzana Trhlínová

8 Ing. Zuzana Trhlínová

9 Ing. Zuzana Trhlínová

10 Ing. Zuzana Trhlínová

11 Ing. Zuzana Trhlíová

12

13 Ing. Zuzana Trhlínová

14 Ing. Zuzana Trhlínová

15 Ing. Zuzana Trhlínová

16 INFRASTRUKTURNÍ POMOC
1. proces urbanizace INFRASTRUKTURNÍ POMOC Měkké lokalizační faktory proměna pohledu na atraktivitu měst kvalitní prostředí význam sociální infrastruktury atraktivita lokalit pro vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu Kvalitní prostředí – technická infrastruktura se stává ve světě dostupná všem – rozhodující pro firmy i občany jsou další faktory, zdravé životní prostředí (turistika – Norsko, Island, nový Zéland, Již Amerika) Sociální infrastruktura – bydlení, volný čas, sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání (Aš – podpora univerzity 3. Věku, podobně jako jiná velká města v Evropě – např. Ženeva) Význam specifické lokální kultury a image města (důvod atraktivity Prahy pro cizí investory, rozvoje některých turistických středisek ačkoli jiná místa jsou podobná – naopak např. Litvínov uvádí za hlavní rozvojové překážky kromě financí a infrastruktury negativní image města) Kvalifikovaná pracovní sila – proměna světové ekonomiky (ne manuální práce, ale tzv. intelektuální výkony) – rovněž skladbu obyvatelstva jako negativní faktor rozvoje uvádí např. Kadaň Ing. Zuzana Trhlínová

17 NÁSTROJE LOKÁLNÍHO ROZVOJE
2. NEMOVITOSTNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová

18 NEMOVITOSTNÍ POLITIKA
1. proces urbanizace NEMOVITOSTNÍ POLITIKA Vykupování pozemků a nemovitostí (vytváření rozvojových ploch) Zvýhodněné pronájmy – podpora MSP Revitalizace průmyslových areálů a nevyužívaných ploch, brownfields Sociální bydlení výkup nemovitostí – ve veřejném zájmu jen za přísných pravidel a obecního konsensu Zvýhodněné pronájmy – pro firmy dle typu průmyslu, nebo zaměstnanosti – ale opět přísně definovat – v ČR korupce – jakoby zájem o povolení lehkého průmyslu, ale firma bez znečištění areál nedostane a naopak dostane firma, která pravidelně ničí okolí a platí pokuty NĚMECKÁ MĚSTA – v průměru 50% municipálních pozemků se pronajímá Podpora začínajících podnikatelů Ing. Zuzana Trhlínová

19 1. proces urbanizace SITUACE VE VĚTŠINĚ ÚZEMÍ ČR – PŘISPÍVÁ KE ZVYŠOVÁNÍ STAVU OBYVATEL MALÝCH OBCÍ A MĚST – ALE SKUTEČNÝ DOPAD? ÚNIK PENĚZ – NEPLACENÍ DANÍ, PRONÁJMY NA ČERNO, NEPŘIHLÁSENÍ SE K POBYTU DOPADY NADMĚRNÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA KVALITU PROSTŘEDÍ, NEUKLÍZENÍ PROSTŘEDÍ, ROZPAD KOMUNIKACÍ, KONEC SPECIFICKÉ ARCHITEKTONICKÉ VENKOVSKÉ ARCHITEKTURY, LIKVIDACE VEŠKERÉ ZELENĚ – V CIZINĚ BY NEPROŠLO + PŘÍŠERNÉ URBANISTICKÉ PLÁNY A ARCHITEKTURA (DEMOKRACIE OBCÍ ? OTÁZKA URČITÉ KONTROLY) Ing. Zuzana Trhlínová

20 Ing. Zuzana Trhlínová

21 Ing. Zuzana Trhlínová

22 Ing. Zuzana Trhlínová

23 NÁSTROJE LOKÁLNÍHO ROZVOJE
3. FINANČNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová

24 FINANČNÍ NÁSTROJE Politika daní a poplatků Municipální dotace
Poskytování a zprostředkovávání půjček a úvěrů Hospodaření s obecním rozpočtem Rozpočtový výhled Příjmy místních rozpočtů RUD, dotace Ing. Zuzana Trhlínová

25 Přehled vývoje jednotlivých druhů příjmů obcí
Ing. Zuzana Trhlínová

26 FINANČNÍ NÁSTROJE Politika daní a poplatků Obecní daně
1. proces urbanizace FINANČNÍ NÁSTROJE Politika daní a poplatků Obecní daně Sdílené daně (transfery) Motivační prvek Stabilizační mechanismus - otázka místní autonomie – možnost ovlivňovat svoje vlastní příjmy a prostřednictvím jejich struktury podporovat priority rozvoje 1- definování obecních daní – viz RUD, číslo zákona o obecních daních, jejich vyjmenování, z hlediska významu v místních příjmech doplňkový charakter - ve světě trochu jinak – obecní 2. Sdílené daně – považovány v EU za finanční transfery, sdílené daně jsou daň PO a FO, i nemovitostí, neboť za obecní daně jsou považovány takové daně které obec sama spravuje a vybírá a určuje základní a výslednou sazbu daně – tato podmínka není splněna nikde, nicméně v jednotlivých zemích EU můžeme najít více motivačních faktorů – definování výsledné sazby daně z podnikání (živností) nebo i správa a výběr daní (hlavně u daní u nemovitosti) – viz následující graf (komentář k tomu, co jsou to vlastní daňové příjmy – sazby daní nebo přirážky k daním - ! K ruce tabulku o sazbách a přirážkách k daním 3. Motivační prvek – podpora zodpovědnosti obcí za typy a efektivitu poskytovaných služeb, mají určité limity – zmrazení horních stropů na základě toho co si obce vyjednají (Dánsko) nebo možností centrální vlády snížit horní sazby (Velká Británie) 4. Stabilizační prvek – některé země zavádějí v podobě vyrovnávacích mechanismů – kompenzovat rozdíly výdajů obcí, které jsou způsobeny vyššími výdaji z důvodu specifických potřeb území nebo z důvodu větších přenesených kompetencí (viz můj text) Ing. Zuzana Trhlínová

27 Ostatní vlastní příjmy
Země/zdroj příjmů Vlastní daňové příjmy Finanční transfery Ostatní vlastní příjmy Půjčky Celkem Velká Británie 13 % 64 % 22 % 1 % 100 % Irsko 26 % 46 % 25* % 3 % Finsko 42 % 33 % Švédsko 54 % 16 % 27 % Dánsko 45 % 19 % 34 % 2 % Nizozemí 7 % 57 % 28 % 8 % Lucembursko 32 % 35 % 5 % Německo 48 % 24 % 6 % Rakousko** 17 % 31 % 44 % Belgie 43 % 4 % 9 % Francie 52 % 29 % 12 % Itálie 40 % 20 % Španělsko 36 % 23 % Portugalsko Řecko 30 % Ing. Zuzana Trhlínová

28 Daň z příjmů právnických osob
Země/ úroveň výběru Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z nemovitosti Obce Stát Velká Británie Irsko Finsko x Švédsko Dánsko Nizozemí Lucembursko Německo Rakousko Belgie Francie Itálie Španělsko Portugalsko Řecko Ing. Zuzana Trhlínová

29 Další nástroje Vzdělávání Kultura, VČ aktivity
Otevřenost rozhodování, místní a regionální správa Podpora spolků a sdružení Partnerství, komunikace Ing. Zuzana Trhlínová

30 Literatura k tématu Ježek J : Prostorová a regionální ekonomika. Plzeň, ZČU 1999. Matějková J.: Podpora podnikání s důrazem na malé a střední podniky. Praha,Victoria Publishing 1994. Prokop R. : Motivace obcí k podpoře podnikání. Veřejná správa 10/2002. Jurčík R., Kincl M. : Veřejné podpory jako účinný nástroj rozvoje regionů. VS 17/2002. Ing. Zuzana Trhlínová


Stáhnout ppt "NÁSTROJE LOKÁLNÍHO a REGIONÁLNÍHO ROZVOJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google