Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ODBORNÁ LITERATURA: KVASNIČKOVÁ,D. Základy ekologie. SPN Praha 1991. ISBN 80-04-26266-X ŠTULC,M. Životní prostředí. Nakladatelství ČGS Praha 1996. ISBN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ODBORNÁ LITERATURA: KVASNIČKOVÁ,D. Základy ekologie. SPN Praha 1991. ISBN 80-04-26266-X ŠTULC,M. Životní prostředí. Nakladatelství ČGS Praha 1996. ISBN."— Transkript prezentace:

1 1 ODBORNÁ LITERATURA: KVASNIČKOVÁ,D. Základy ekologie. SPN Praha 1991. ISBN 80-04-26266-X ŠTULC,M. Životní prostředí. Nakladatelství ČGS Praha 1996. ISBN 80-901942-2-2 COOMBES,A.J. Stromy. Vydavatelství OSVĚTA 1996. ISBN 80-88824-16-8 Kriteria hodnocení (klasifikace): Výsledky písemných zpětnovazebních prověrek Výsledky praktických prověrek – poznávačky dřevin Vztah ke vzdělávání k problematice ochrany životního prostředí Výsledky ročníkové práce Výsledky pozorování a související dobrovolné aktivity ZÁKLADY EKOLOGIE Vyučující PaedDr. Milan Kubát MÍCHAK,I. Ekologická stabilita. VERNIKA 1992. Ministerstvo ŽP.Č.31

2 2 ZÁKLADY EKOLOGIE EKOLOGIE je věda, která se zabývá VZTAHY mezi organismy a vztahy mezi organismy a životním prostředím O1O2O3Ox Životní prostředí

3 3 FOTOSYNTÉZA Význam zelených rostlin pro živočišné organismy (pro člověka) 12H 2 O + 6CO 2 + teplo a světlo + chlorofil C 6 H 12 O 6 + 6H 2 O + 6O 2 Z látek anorganických vznikají látky organické (cukry,tuky,bílkoviny) je chemická reakce v zelených rostlinách kdy:

4 4 ATMOSFÉRA (Ovzduší) Složení ovzduší: Kyslík 21%Oxid uhličitý 0,032%Dusík 78% Sluneční záření: Základní zdroje znečišťování ovzduší: Důsledky znečišťování ovzduší: Odlesňování a likvidace zeleně: Globální ekologické problémy :

5 5 ATMOSFÉRA (Ovzduší) OZONOVÁ DÍRA ozonová díra – vzniká účinkem freonů (hnací plyny sprejů, chladící plyny). Rozklad ozonu na obyčejný kyslík. Ozonovou dírou proniká škodlivé UV záření způsobující rakovinu kůže.

6 6 Princip skleníkového efektu ATMOSFÉRA (Ovzduší)

7 7 DENDROLOGIE 1.část Nauka o dřevinách (stromech a keřích)

8 8 Poznávání základních dřevin našeho regionu podle listů a plodů (1.část) 1.Lípa srdčitá 2.Javor mléč 3.Javor klen 4.Javor babyka 5.Javor jasanolistý 6.Dub letní 7.Dub zimní 8.Dub červený

9 9 Srdčitý list, po obvodě pilovitý, v paždí listu na rubu REZAVÉ CHLOUPKY LÍPA SRDČITÁ - list

10 10 LÍPA SRDČITÁ (plod a květ)

11 11 Javor mléč Javor klen

12 12 Dlanitě laločnaté listy-laloky vybíhají do špiček - osténků JAVOR MLÉČ -LIST

13 13 Plod – dvojnažka svírá tupý úhel (je rozevřenější), plochá semena JAVOR MLÉČ – kůra a plod

14 14 Dlanitě laločnaté listy-po obvodě pilovité Dvojnažka svírá ostrý úhel, semena pecičky JAVOR KLEN – list a plod

15 15 Menší, dlanitě laločnaté listy po obvodě celistvé Dvojnažka svírá přímý úhel JAVOR BABYKA – list a plod

16 16 Lichospeřený list Dvojnažky se dotýkají JAVOR JASANOLISTÝ

17 17 1 23 Dub letní Dub zimní Dub červený

18 18 Krátký řapík, zakončení listu u řapíku lalůčkovité Žalud na dlouhé stopce DUB LETNÍ – list a plod

19 19 Dlouhý řapík, zakončení listu u řapíku klínovité Žaludy přirostlé na letorostu DUB ZIMNÍ – list a plod

20 20 DUB ZIMNÍ DUB LETNÍ

21 21 Peřenolaločnatý list, laloky vybíhají do ŠPIČEK DUB ČERVENÝ

22 22 TEST po skupinách A; B

23 23AB a) a)Javor klen b) b)Buk Lesní c) c)Lípa srdčitá d) d)Javor mléč a) a)Javor klen b) b)Javor jasanolistý c) c)Javor mléč d) d)Dub červený 1. 1.

24 24AB a) a)Buk lesní b) b)Dub zimní c) c)Dub červený d) d)Dub letní a) a)Buk lesní b) b)Dub zimní c) c)Dub červený d) d)Dub letní 2. 2.

25 25AB a) a)Buk lesní b) b)Dub červený c) c)Dub zimní d) d)Dub červený a) a)Buk lesní b) b)Dub zimní c) c)Dub červený d) d)Dub letní 3. 3.

26 26AB a) a)Javor mléč b) b)Javor jasanolistý c) c)Javor Klen d) d)Dub červený a) a)Javor klen b) b)Javor mléč c) c)Javor babyka d) d)Dub červený 4. 4.

27 27AB a) a)Buk lesní b) b)Dub zimní c) c)Dub červený d) d)Dub letní a) a)Buk lesní b) b)Dub zimní c) c)Dub červený d) d)Dub letní 5. 5.

28 28AB a) a)Javor klen b) b)Buk Lesní c) c)Lípa srdčitá d) d)Javor mléč a) a)Javor mléč b) b)Javor klen c) c)Buk Lesní d) d)Lípa srdčitá 6. 6.

29 29AB a) a)Javor mléč b) b)Javor jasanolistý c) c)Javor Klen d) d)Dub červený a) a)Dub zimní b) b)Javor mléč c) c)Javor babyka d) d)Dub červený 7. 7.

30 30 A B 1d2d3b4c5d6b7a 1a2b3d4b5b6d7d SPRÁVNÉ ODPOVĚDI


Stáhnout ppt "1 ODBORNÁ LITERATURA: KVASNIČKOVÁ,D. Základy ekologie. SPN Praha 1991. ISBN 80-04-26266-X ŠTULC,M. Životní prostředí. Nakladatelství ČGS Praha 1996. ISBN."

Podobné prezentace


Reklamy Google