Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-TE-SVE-U-3-006
STŘIHADLA OB21-OP-STROJ-TE-SVE-U-3-006

3 STŘIHADLA Stříhání je oddělování části materiálu působením protilehlých řezných hran střižných nástrojů, způsobujících v řezné rovině smykové napětí. Stříhání probíhá ve třech fázích

4 STŘIHADLA Stříhání je nejrozšířenější operací tváření. Používá se :
na přípravu polotovarů - stříhání tabulí nebo svitků plechů - stříhání profilů, vývalků na vystřihování součástek z plechu - pro konečné použití - jako polotovary pro další technologie

5 Stříhání noži na profily, trubky
STŘIHADLA Rozdělení stříhání dle použitých nástrojů: Stříhání rovnoběžnými noži Stříhání šikmými noži Stříhání noži na profily, trubky a tyče Stříhání kruhovými noži

6 STŘIHADLA Přesné stříhání
Při popsaných metodách střihu má střižná plocha i vystřižený kus určitou standardní jakost. Všechny metody, zlepšující jakost povrchu střižné plochy a zpřesňující stříhané rozměry se uvádějí pod společným označením - přesné střihání. Kvalita střihu pro normální a přesné stříhání

7 STŘIHADLA Stříhání bez vůle
Jedna funkční část nástroje, buď střižník nebo střižnice je vypracována bez břitu, se zaoblením střižné strany. Druhá část je nabroušena. Uspořádání vlevo je pro kvalitní povrch díry, vpravo pro kvalitní povrch výstřižku. Stříhání s přidržovačem Proti ohýbání okrajů výstřižků a pro zlepšení povrchu střižných ploch působí použití přidržovače. Tlaková složka zlepšuje stav napjatosti v místě střihu.

8 STŘIHADLA Stříhání s nátlačnou hranou
Přináší zatím nejlepší výsledky v oboru přesného střihání. Nátlačná hrana se prolisuje v oblasti střižného obvodu a způsobí tlakovou složku, která usnadňuje přiblížení k čistému smyku. Protitlak je zajištěn odpruženým spodním lisovníkem. Stříhání s přidržovačem (vlevo) a stříhání s nátlačnou hranou a protitlakem (vpravo) Toto uspořádání umožňuje střihání načisto i u poměrně tlustých materiálů (tloušťka větší, jak 5 mm) , kde lze použít dvě obvodové hrany, nebo jednu na střižníku a jednu na střižnici.

9 STŘIHADLA Reversní stříhání
Reversní stříhání je založeno na sevření polotovaru tak, že se neprojevují tahové složky napjatosti. Stříhání se zápornou vůlí Stříhání se zápornou vůlí je proces, kdy střižník nepronikne do otvoru ve střižnici. Průměr střižníku je o 0,1 až 0,2 % tloušťky plechu větší, než je průměr střižnice. Střižník nejenom stříhá, ale i kmitá a tím střižnou plochu vyleští.

10 STŘIHADLA Nástroje pro stříhání
Nástroje pro stříhání, střihadla, jsou nástroje, kdy funkci horního pohyblivého nože vykonává střižník a funkci spodního pevného nože střižnice.

11 STŘIHADLA Jednoduché střižné nástroje
Prvním nástrojem je jednoduchý střižný nástroj, který je určen pro jednu operaci. Poloha pásu plechu je zajištěna pevným dorazem, posuv je o hodnou kroku (velikost výrobku plus přídavek)

12 Ukázky výlisků z postupových střižných nástrojů.
STŘIHADLA Postupové střižné nástroje Postupový střižný nástroj zhotovuje výstřižek postupně, na několik operací na několik kroků. Funkci nástroje lze pochopit z obrázku. Na plechovém pásu jsou 2 červené plochy, které se vystřihnou na 1 zdvih. Kruhové plochy různých průměrů patří různým výstřižkům. Posuv pásu je zprava doleva. Pravý (malý) kruhový výstřižek padá do odpadu, z levé části nástroje propadají hotové výrobky – podložky. Ukázky výlisků z postupových střižných nástrojů.

13 STŘIHADLA Sloučené střižné nástroje
Sloučený střižný nástroj se konstruuje pro několik operací na jeden krok. Tak např. při stříhání dochází jak k děrování, tak i k vystřihování. Sdružený střižný nástroj Konstruuje se pro sdružení různých pracovních úkonů na jeden krok (např. stříhání, ohýbání, tažení, atd.), resp. na více kroků - sdružený postupový nástroj. Jednotlivé operace jsou zajištěny konstrukcí střižníku, resp. konstrukcí nástroje.

14 STŘIHADLA Stříhání pomocí pryže
Střihání pomocí gumy se používá pro stříhání výstřižků z tenkého plechu. Nástrojem je zde ocelová deska o tloušťce 6 až 10 mm, jejíž obrys je shodný s obrysem konečného výrobku. Protinástrojem je pryž, která je buď uzavřená v rámu nebo je volně položená na součástku, polotovar.

15 Použitá literatura BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů
2. svazek vydání, Praha: SNTL, 1990 DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988 KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1. 1. vydání, Praha: SNTL, 1986


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google