Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dominika Kotrbová Andrea Stejskalová Zuzana Špinerová Otakar Dokoupil Jan Kordík Výzkum a vývoj, inovace, rizikový a rozvojový kapitál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dominika Kotrbová Andrea Stejskalová Zuzana Špinerová Otakar Dokoupil Jan Kordík Výzkum a vývoj, inovace, rizikový a rozvojový kapitál."— Transkript prezentace:

1 Dominika Kotrbová Andrea Stejskalová Zuzana Špinerová Otakar Dokoupil Jan Kordík Výzkum a vývoj, inovace, rizikový a rozvojový kapitál

2 Obsah 1.Kontext výzkumu, vývoje a inovací s rizikovým kapitálem 2.Situace ve světe versus ČR 3.Možnosti financování V&V a inovací

3 „ Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny.“ G. B. Shaw Kontext výzkumu, vývoje a inovací s rizikovým kapitálem

4 Definice pojmů Výzkum –zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje: „Výzkum je systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti,metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako základní nebo aplikovaný výzkum.“

5 Základní výzkum experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků.

6 Aplikovaný výzkum experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zamýšlených na budoucí využití v praxi. část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které jsou určeny k podnikání podle zvláštního právního předpisu (např. Obchodní zákoník), se označuje jako průmyslový výzkum.

7 Hraniční výzkum nové chápání základního výzkumu. základní výzkum ve vědě technologii má rozhodující význam pro hospodářskou prosperitu a dobré sociální podmínky, výzkum, který je na hranicích současného poznání a který tyto hranice překračuje, je ze své podstaty riskantním podnikem, jelikož probíhá v nových a nejnáročnějších oblastech výzkumu a vyznačuje se tím, že pro něj neplatí hranice mezi disciplínami.

8 Vývoj systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a osvědčení prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení

9 Inovace J.A.Schumpeter (1883 - 1950) „inovace jako tvůrčí destrukce“ F. Valenta (1928 – 2002) „inovace jako změna v reálné struktuře průmyslové jednotky“

10 Inovační řády degenerace (řád minus n), Regenerace (řád 0 ), racionalizační inovace (řád 1 - 4), kvalitativní inovace (řád 5 - 8), technologický převrat - mikrotechnologie (řád 9). 1. řád - změna kvanta (např. další pracovní síly), 2. řád - změna intenzity (např. zvýšený posun pásu), 3. řád - reorganizace (např. přesuny operací), 4. řád - kvalitativní adaptace (např. technologická konstrukce), 5. řád - nová varianta (např. rychlejší stroj), 6. řád - nová generace (např. stroj s elektronikou), 7. řád - nový druh (např. tryskový stav), 8. řád - nový rod (např. netkaná textilie) 9. řád – nový kmen (např. nový přístup k přírodě).

11 „Kráva z daleka prý dává spoustu mléka.“ francouzské přísloví Situace ve světe versus situace v ČR

12 Source: Database New Cronos (Eurostat), MSTI 06/1 (OECD ) Výdaje na VaV v ČR a ve světě

13 Průběh výdajů na VaV v ČR

14 Výdaje na VaV dle jednotlivých vědních oborů v ČR

15 Nejčastější typy inovací v podnicích

16 Výdaje na R&D v oblasti „nových technologiích“ v ČR

17 „Banka vám půjčí peníze pokud jste schopni prokázat, že je nepotřebujete.“ Bob Hope Možnosti financování V&V a inovací

18 Zdroje financování V&V Podnikový sektor – podíl  technická vyspělost Státní sektor – podíl  technická vyspělost Zahraniční zdroje Vysokoškolský sektor Zdroj clanek01

19 Zdroje financování V&V Zdroj clanek01

20 Zdroje financování V&V Zdroj clanek02 Růst podílu Pokles podílu  Posun ČR k technologicky vyspělejším zemím

21 Možnosti financování VaVaI v ČR Zdroj CzechInvest 3F – Family, Fools, Friends ČR 5 % obyvatel v ČR 82 % investic < 1 milion Kč >50 % příbuzenský vztah suplování RK Business Angels sítě Angel Investor Association Central Europe Angel Club Business Angels Czech Business Angels Network CVCA OPPI – iniciativa Jeremie

22 Dluhové financování - mikropůjčky Bankovní instituce –Podnikatelská historie –Zajištění úvěru Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. –Výhodný úvěr (program INOVACE) 3-50 mil. Kč Pevná 3% roční úroková sazba Splatnost 9 let, odklad splátek 4 roky –Bankovní záruka (program ZÁRUKA) Individuální charakter Až 15 let Až 80 % úvěru RSFF (Risk Sharing Finance Facility) Zdroj CzechInvest

23 Inkubátory –podpora vzniku a rozvoje inovačního podnikání především malých a středních podniků –zaštiťuje vznik podnikatelsko-inovační sítě mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi a samotnými podniky Přínos pro začínající firmu: získání zázemí (laboratoře VŠ…) a prostor pro podnikání (zvýhodněný nájem) – společné prostory – zvýšení vzájemné efektivity spolupráce, podpora v oblasti poradenství, marketingu, účetnictví, aj. Inkubátory na uzemí ČR: - Technologický inkubátor VUT, BIC Ostrava, Technologické a inovační centrum Zlín, BIC Plzeň, Technologické centrum Hradec Králové, atd.

24 Infrastruktura pro VaVaI Výzkumné Instituce VŠ Vědeckotechnické parky Centra pro transfer technologií Podnikatelské inkubátory MSP - Inovační zaměření MSP - nově založené - inovačně zaměřené Vzájemná spolupráce Zvýhodnění nájem konzultace, školení, rekvalifikace Kontakty, spolupráce Vazba na VTP a VŠ Možnost zastřešení inkubátorů a CTT 60 % firem mimo inkubátor Propojení VŠ, průmyslu a výzkumu Poradenství, marketing, spolupráce Sběr a distribuce informací

25 Veřejná podpora VaV, inovací

26 Účelové financování –Grantové projekty –Programové projekty –Projekty pro státní správu –Forma Dotace Půjčka Institucionální financování –Dříve jen státní organizace –Nyní i PO za zvláštních podmínek Např. veškerý zisk do VaV

27 Národní financování Grantová agentura ČR –Standardní projekty VaV 401 grantů, 350 mil. Kč –Postdoktorské projekty 164 grantů, 52 mil. Kč –Doktorské projekty 20 grantů, 53 mil. Kč Národní program výzkumu II –MPO –MŠMT

28 Strukturální fondy EU OP Výzkum a vývoj pro inovace –Školy, výzkumné instituce –Zvyšování potenciálu v oblasti VaV OP Podnikání a inovace –15 programů –Inovace, MSP, spolupráce s VaV OP Vzdělání a konkurenceschopnost

29 Mezinárodní programy Program COST –Systém bottom-up –Čistě národní financování (MŠMT) Program EUREKA –Spolupráce zemí podmínkou –Tržní uplatnění –Neposkytuje finance – rozpočet ČR

30 Kritika OECD(2006) a návrhy Zvýšit podíl účelového financování na úkor institucionálního Větší důraz na kvalitu financovaného výzkumu než na instituci, která výzkum provádí Zavést periodické vyhodnocování výzkumu Snížit administrativní nepřehlednost Zdroj OECD

31

32 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Dominika Kotrbová Andrea Stejskalová Zuzana Špinerová Otakar Dokoupil Jan Kordík Výzkum a vývoj, inovace, rizikový a rozvojový kapitál."

Podobné prezentace


Reklamy Google