Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy v personálním řízení Úvodní přednáška pro kombinované studium 13.11.2009 RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy v personálním řízení Úvodní přednáška pro kombinované studium 13.11.2009 RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA"— Transkript prezentace:

1 Informační systémy v personálním řízení Úvodní přednáška pro kombinované studium 13.11.2009 RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA jzufan@volny.cz

2 Úvod Obsah Obsah –Podnik a jeho informační systém –Technologie informačních systémů –Personální procesy a jejich podpora PIS –Bezpečnost –Implemetace Podmínky atestace Podmínky atestace Literatura Literatura

3 Podmínky atestace Zápočet Zápočet –esej na kterékoliv téma –personální proces a jeho podpora Zkouška Zkouška –ústní –termíny v SIS (červen, září)

4 Doporučená literatura Armstrong M., Personální management, Praha, Grada Publishing 1999, ISBN 80-7169-614-5 Armstrong M., Personální management, Praha, Grada Publishing 1999, ISBN 80-7169-614-5 Basl J., Podnikové informační systémy, Praha, Grada Publishing 2002, ISBN 80-247-0214-2 Basl J., Podnikové informační systémy, Praha, Grada Publishing 2002, ISBN 80-247-0214-2 BS ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management Systems, Překlad a interpretace pro české prostředí, Praha, RAC 2005 BS ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management Systems, Překlad a interpretace pro české prostředí, Praha, RAC 2005 Dohnal J., Pour J., Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních organizacích, Praha, Ekopress 1997, ISBN 80-86119-02-5 Dohnal J., Pour J., Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních organizacích, Praha, Ekopress 1997, ISBN 80-86119-02-5 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších zákonů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších zákonů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Teze k přednáškám – http//:hris.wz.cz Teze k přednáškám – http//:hris.wz.cz

5 Podnik a jeho vazby DodavateléZákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…)

6 Informační systém podniku Komu slouží informace? A jaké…. Komu slouží informace? A jaké…. –top management –střední a liniový management –specialisté –výkonní zaměstnanci Informační systém Formalizovaný informační systém Automatizovaný informační systém

7 Podnik a jeho informační systémy DodavateléZákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…) ERP SCMCRM/CIS PIS FIS

8 Základní druhy podnikových IS ERP – navazuje na MRP (material resource planing) a MRP II (manufacture resource planing). Obsahuje ekonomická data, propojuje věcné řízení výroby s ekonomikou ERP – navazuje na MRP (material resource planing) a MRP II (manufacture resource planing). Obsahuje ekonomická data, propojuje věcné řízení výroby s ekonomikou FIS – financování, plánování, controlling, účetnictví – integrace do ERP FIS – financování, plánování, controlling, účetnictví – integrace do ERP PIS/HRIS – lidské zdroje, především interně, ale dnes i propojování s internetem, integrace do ERP PIS/HRIS – lidské zdroje, především interně, ale dnes i propojování s internetem, integrace do ERP e-Procurment, SCM – nákup, tržiště e-Procurment, SCM – nákup, tržiště CRM/CIS CRM/CIS ECM/DMS – správa podnikového obsahu, knowledge management ECM/DMS – správa podnikového obsahu, knowledge management

9 Informace a data Informace - interpretace dat, „význam, který je datům přiřazen“. Vzniká na základě dohody nebo osobní (skupinové) zkušenosti Informace - interpretace dat, „význam, který je datům přiřazen“. Vzniká na základě dohody nebo osobní (skupinové) zkušenosti „Data – označení jakýchkoliv údajů zpracovávaných programem“. V širším pojetí jsou to dohodnuté symboly (číslice, písmena, obrázky, symboly …), které lze uložit nezávisle na člověku a jeho vědomí. „Data – označení jakýchkoliv údajů zpracovávaných programem“. V širším pojetí jsou to dohodnuté symboly (číslice, písmena, obrázky, symboly …), které lze uložit nezávisle na člověku a jeho vědomí.

10 Model podnikového IS Aplikačn í vrstva (SW umožňuj í c í zpracov á n í dat) Datab á zov á vrstva (datab á zov é syst é my) Logick á vrstva (operačn í syst é my serverů, stanic a s í t í a komunikačn í protokoly) Fyzick á vrstva (PC, servery, routery, vodiče, … )

11 Technologie Hardware Hardware – servery, pracovní stanice, periferie – servery, pracovní stanice, periferie Sítě – fyzická topologie Sítě – fyzická topologie - uzly (nodes) – předešlé + huby, routery, switche, bridge - spoje (lines) – metalické, optické, wi-fi Operační systémy Operační systémy –pracovních stanic –síťové Protokoly – logická topologie Protokoly – logická topologie

12 Databáze „A database is indexed collection of information.” (Feibel 1995) „A database is indexed collection of information.” (Feibel 1995) SŘBD/DBMS SŘBD/DBMS –flat file –relační –objektová –relačně - objektová

13 Architektura PIS FIS aplikace FIS databáze PIS aplikace PIS databáze CRM aplikace CRM databáze DATABÁZE Modul(y) FIS Modul(y) CIS Modul(y) HR …… Modul(y) Logistika

14 Bezpečnost informací Informace mají hodnotu! Informace mají hodnotu! PIS obsahuje zvlášť chráněné informace PIS obsahuje zvlášť chráněné informace –osobní údaje –obchodní tajemství –vnitřní informace

15 Ohrožení informací Dostupnost Dostupnost Důvěrnost Důvěrnost Integrita Integrita Útoky Útoky –zvenku –zevnitř

16 Ochrana informací Administrativní ochrana Administrativní ochrana Personální ochrana Personální ochrana Fyzická ochrana Fyzická ochrana Ochrana dat v IS Ochrana dat v IS

17 Implementace Projektové řízení –Záměr – motivace k implementaci –Analýza –Návrh systémového řešení –Manažerské rozhodnutí –Výběr dodavatele –Prováděcí projekt –Pilotní ověření –Plošné nasazení –Akceptace –Přechod do rutinního provozu

18 Dopad implementace na podnik na podnik na personální útvar na personální útvar

19 Rutinní provoz Provoz Provoz –správa rolí –správa dat Údržba Údržba –update –upgrade Rozvoj Rozvoj –změnová řízení

20 Vývojové trendy ERP ERP „tenký“ klient „tenký“ klient Podpora rozhodování – modelování vývoje Podpora rozhodování – modelování vývoje Dokument management system Dokument management system Bezpečnost Bezpečnost

21 Procesy – organizace a řízení Organizační struktura Organizační struktura Systemizace Systemizace pracovní místo a jeho popis pracovní místo a jeho popis Řídicí dokumentace Řídicí dokumentace Podpisová oprávnění Podpisová oprávnění …

22 Procesy – personální evidence Údaje o osobách Údaje o osobách Údaje o pracovně právních vztazích Údaje o pracovně právních vztazích Pracovně právní dokumenty Pracovně právní dokumenty Personální statistika Personální statistika …

23 Procesy - mzdy tvorba a správa mzdového systému tvorba a správa mzdového systému příprava podkladů pro zpracování mezd příprava podkladů pro zpracování mezd výpočet mezd a uzávěrkové operace (měsíční roční) výpočet mezd a uzávěrkové operace (měsíční roční) reporting a controllingová data reporting a controllingová data

24 Procesy - recruitment Definice požadavků Definice požadavků –vazba na organizaci a řízení Vyhledávání Vyhledávání –interní –externí –databáze uchazečů Výběr Výběr –podpora

25 Procesy – rozvoj LZ Hodnocení Hodnocení Plánování a řízení osobního rozvoje Plánování a řízení osobního rozvoje Plánování a řízení kariéry Plánování a řízení kariéry

26 Procesy – příprava a vzdělávání Správa požadavků – kvalifikační katalog Správa požadavků – kvalifikační katalog –obligatorní požadavky –fakultativní (rozvojové) požadavky –vazba na řízení prací Řízení kvalifikace Řízení kvalifikace –evidence skutečného stavu a potřeb zaměstnance Podpora vzdělávání Podpora vzdělávání –plánování, evidence a vyhodnocování kursů

27 Procesy – podpora řízení Strategické Strategické –agregovaná data –statistiky –controllingová data a modely Liniové Liniové –data podřízených zaměstnanců

28 Procesy - ostatní Benefity Benefity BOZP BOZP Závazky zaměstnance Závazky zaměstnance

29 Závěr PIS je integrální součástí personalistiky PIS je integrální součástí personalistiky Úroveň informační podpory určuje kvalitu poskytovaných služeb Úroveň informační podpory určuje kvalitu poskytovaných služeb Informační systém určuje organizaci práce Informační systém určuje organizaci práce Bezpečnost nade vše… Bezpečnost nade vše…


Stáhnout ppt "Informační systémy v personálním řízení Úvodní přednáška pro kombinované studium 13.11.2009 RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google