Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy v personálním řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy v personálním řízení"— Transkript prezentace:

1 Informační systémy v personálním řízení
Úvodní přednáška pro kombinované studium RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

2 Úvod Obsah Podmínky atestace Literatura
Podnik a jeho informační systém Technologie informačních systémů Personální procesy a jejich podpora PIS Bezpečnost Implemetace Podmínky atestace Literatura

3 Podmínky atestace Zápočet Zkouška esej na kterékoliv téma
personální proces a jeho podpora Zkouška ústní termíny v SIS (červen, září)

4 Doporučená literatura
Armstrong M., Personální management, Praha, Grada Publishing 1999, ISBN Basl J., Podnikové informační systémy, Praha, Grada Publishing 2002, ISBN BS ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management Systems, Překlad a interpretace pro české prostředí, Praha, RAC 2005 Dohnal J., Pour J., Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních organizacích, Praha, Ekopress 1997, ISBN Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších zákonů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Teze k přednáškám – http//:hris.wz.cz

5 Podnik a jeho vazby Dodavatelé Zákazníci Trh práce Zdroje financování
Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…)

6 Informační systém podniku
Formalizovaný informační systém Automatizovaný informační systém Komu slouží informace? A jaké…. top management střední a liniový management specialisté výkonní zaměstnanci

7 Podnik a jeho informační systémy
Dodavatelé Zákazníci Trh práce Zdroje financování PODNIK Procesy Činnosti Společenské podmínky (legislativa, infrastruktura, …) Přírodní podmínky (zdroje, klima, komunikace,…) FIS ERP SCM CRM/CIS PIS

8 Základní druhy podnikových IS
ERP – navazuje na MRP (material resource planing) a MRP II (manufacture resource planing). Obsahuje ekonomická data, propojuje věcné řízení výroby s ekonomikou FIS – financování, plánování, controlling, účetnictví – integrace do ERP PIS/HRIS – lidské zdroje, především interně, ale dnes i propojování s internetem, integrace do ERP e-Procurment, SCM – nákup, tržiště CRM/CIS ECM/DMS – správa podnikového obsahu, knowledge management

9 Informace a data Informace - interpretace dat, „význam, který je datům přiřazen“. Vzniká na základě dohody nebo osobní (skupinové) zkušenosti „Data – označení jakýchkoliv údajů zpracovávaných programem“. V širším pojetí jsou to dohodnuté symboly (číslice, písmena, obrázky, symboly …), které lze uložit nezávisle na člověku a jeho vědomí.

10 Model podnikového IS Aplikační vrstva (SW umožňující zpracování dat)
Databázová vrstva (databázové systémy) Logická vrstva (operační systémy serverů, stanic a sítí a komunikační protokoly) Fyzická vrstva (PC, servery, routery, vodiče, …)

11 Technologie Hardware – servery, pracovní stanice, periferie
Sítě – fyzická topologie - uzly (nodes) – předešlé + huby, routery, switche, bridge - spoje (lines) – metalické, optické, wi-fi Operační systémy pracovních stanic síťové Protokoly – logická topologie

12 Databáze „A database is indexed collection of information.” (Feibel 1995) SŘBD/DBMS flat file relační objektová relačně - objektová

13 Architektura PIS … FIS aplikace FIS databáze PIS aplikace PIS databáze
CRM aplikace CRM databáze DATABÁZE Modul(y) FIS CIS HR Logistika

14 Bezpečnost informací Informace mají hodnotu!
PIS obsahuje zvlášť chráněné informace osobní údaje obchodní tajemství vnitřní informace

15 Ohrožení informací Dostupnost Důvěrnost Integrita Útoky zvenku zevnitř

16 Ochrana informací Administrativní ochrana Personální ochrana
Fyzická ochrana Ochrana dat v IS

17 Implementace Projektové řízení Záměr – motivace k implementaci Analýza
Návrh systémového řešení Manažerské rozhodnutí Výběr dodavatele Prováděcí projekt Pilotní ověření Plošné nasazení Akceptace Přechod do rutinního provozu

18 Dopad implementace na podnik na personální útvar

19 Rutinní provoz Provoz Údržba Rozvoj správa rolí správa dat update
upgrade Rozvoj změnová řízení

20 Vývojové trendy ERP „tenký“ klient
Podpora rozhodování – modelování vývoje Dokument management system Bezpečnost

21 Procesy – organizace a řízení
Organizační struktura Systemizace pracovní místo a jeho popis Řídicí dokumentace Podpisová oprávnění

22 Procesy – personální evidence
Údaje o osobách Údaje o pracovně právních vztazích Pracovně právní dokumenty Personální statistika

23 Procesy - mzdy tvorba a správa mzdového systému
příprava podkladů pro zpracování mezd výpočet mezd a uzávěrkové operace (měsíční roční) reporting a controllingová data

24 Procesy - recruitment Definice požadavků Vyhledávání Výběr
vazba na organizaci a řízení Vyhledávání interní externí databáze uchazečů Výběr podpora

25 Procesy – rozvoj LZ Hodnocení Plánování a řízení osobního rozvoje
Plánování a řízení kariéry

26 Procesy – příprava a vzdělávání
Správa požadavků – kvalifikační katalog obligatorní požadavky fakultativní (rozvojové) požadavky vazba na řízení prací Řízení kvalifikace evidence skutečného stavu a potřeb zaměstnance Podpora vzdělávání plánování, evidence a vyhodnocování kursů

27 Procesy – podpora řízení
Strategické agregovaná data statistiky controllingová data a modely Liniové data podřízených zaměstnanců

28 Procesy - ostatní Benefity BOZP Závazky zaměstnance

29 Závěr PIS je integrální součástí personalistiky
Úroveň informační podpory určuje kvalitu poskytovaných služeb Informační systém určuje organizaci práce Bezpečnost nade vše…


Stáhnout ppt "Informační systémy v personálním řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google