Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologické Inovační Centrum Akční plán RIS ZK – aktivity TIC Lenka Kostelníková Seminář „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, Brno - 23.4.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologické Inovační Centrum Akční plán RIS ZK – aktivity TIC Lenka Kostelníková Seminář „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, Brno - 23.4.2009."— Transkript prezentace:

1 Technologické Inovační Centrum Akční plán RIS ZK – aktivity TIC Lenka Kostelníková Seminář „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, Brno - 23.4.2009

2 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Poslání společnosti Zakladatelé společnosti:  Zlínský kraj  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Posláním společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb.

3 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Aktivity společnosti  provozování podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku,  provozování Podnikatelského inovačního centra Zlín,  podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí  příprava a provozování inovačního portálu  vytváření podmínek pro vznik a rozvoj klastrů,  vyhledávání partnerů pro výzkumné a vývojové projekty na národní i mezinárodní úrovni,  realizace aktivity plynoucích z Akčního plánu RIS.

4 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Akční plán RIS ZK – aktivity TIC  Rozvoj podnikatelského inovačního centra Zlín (podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií)  Mapování možnosti vzniku klastrů a rozvoj již existujících klastrů  Budování sítě Business Angels  Iniciace pro-inovačního směřování firem (hledání a výchova „inovačních praktiků“)  Příprava a publikace pravidelného bulletinu o inovacích ve Zlínském kraji  Koordinace a propagace vytvořené sítě podnikatelských inkubátoru, vědeckotechnických parků a center transferů technologií ve Zlínském kraji

5 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Akční plán RIS ZK – aktivity TIC  Inovační portál Zlínského kraje www.inovacnipodnikani.cz  Semináře a odborná školení podnikatelů v oblasti inovací včetně vytvořeného manuálů  Vyhledání a zapojení firem Zlínského kraje do konkrétních mezinárodních projektů

6 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Akční plán RIS ZK – aktivity TIC a partnerů  Poskytování zvýhodněných úvěrů firmám umístěným v podnikatelských inkubátorech ve Zlínském kraji, administrátor je Regionální podpůrný zdroj s.r.o. (www.rpz-zlin.cz)www.rpz-zlin.cz  Finanční nástroj podporující zahájení podnikání studentů či absolventů škol na základě zpracovaného inovačního podnikatelského záměru  Praktické semináře pro studenty vysokých a vyšších odborných škol týkající se podnikatelství a inovací – kurz „Základy podnikání“ na UTB ve Zlíně  Vzdělávací programy pro studenty středních škol týkající se podnikatelství a inovací

7 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Akční plán RIS ZK – aktivity TIC a partnerů  Soutěž „Inovační firma Zlínského kraje“, TIC je organizátorem soutěže  Vytvoření databáze firem Zlínského kraje se zájmem o účast v mezinárodních inovačních projektech  Vytvoření sítě podpůrných a poradenských institucí ve Zlínském kraji pro podporu podnikání a inovací

8 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Mezinárodní projekty TIC TIC je partnerem realizovaných mezinárodních projektů pro spolupráci v oblasti inovací:  T-ZIP – Trenčiansko-zlínská inovační platforma (cílem jsou společné aktivity pro podporu inovací na obou stranách hranice)  CERADA – Středoevropský vědeckovýzkumný prostor (cílem vytvořit kreativní prostředí pro výzkum a vývoj v hraničních regionech 3 států – ČR, SR, Polsko)  CLUSTERPLAST – aktivity spolupráce plastikářských klastrů a podpůrných subjektů v 6 evropských regionech (z Francie, Itálie, Portugalska, Španělska, Rakouska a ČR)

9 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Připravované mezinárodní projekty TIC TIC je zapojen také do připravovaných mezinárodních projektů:  FLAME – vyškolení inovačních praktiků v oblasti materiálového inženýrství a podpora mezinárodního výzkumu v této oblasti (partneři jsou z Rakouska, Maďarska, Německa, Itálie, Polska, Slovinska)  VIRT INCU – vytvoření virtuálního podnikatelského inkubátoru nabízejícího poradenské služby v oblasti inovací začínajícím podnikatelům a klastrům přes internet (partneři z Maďarska, SR, Rakouska)  SPIN OFF PLUS – vytvoření metodologie tvorby a podpory spin-off firem (partneři z Polska, Itálie, Německa, Maďarska, Slovinska)

10 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Děkuji Vám za pozornost! Lenka Kostelníková vedoucí oddělení spolupráce s průmyslovou praxí Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262 760 01 Zlín +420 573 776 251 kostelnikova@ticzlin.cz www.ticzlin.cz


Stáhnout ppt "Technologické Inovační Centrum Akční plán RIS ZK – aktivity TIC Lenka Kostelníková Seminář „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, Brno - 23.4.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google