Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologické Inovační Centrum Regionální podpora inovací Žilina, 10.5.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologické Inovační Centrum Regionální podpora inovací Žilina, 10.5.2010."— Transkript prezentace:

1 Technologické Inovační Centrum Regionální podpora inovací Žilina, 10.5.2010

2 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Technologické inovační centrum s.r.o. Sídlo společnosti Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum vzniku společnosti: 2.5.2005 IČ: 26963574 Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 48562 Společníci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČ: 708 83 521, nám. T.G.Masaryka 5555, PSČ 760 01 Zlín Zlínský kraj IČ: 708 91 320, Tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 Zlín Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč. společník vkladobchodní podíl Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně100 000 Kč50 % Zlínský kraj100 000 Kč50 %

3 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Poslání společnosti Posláním společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb.

4 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (budova 23) Aktivity společnosti  provozování podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku,  provozování Podnikatelského inovačního centra Zlín,  podpora transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí  příprava a provozování inovačního portálu  vytváření podmínek pro vznik a rozvoj klastrů,  vyhledávání partnerů pro výzkumné a vývojové projekty na národní i mezinárodní úrovni,

5 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Zapojení společnosti do dalších subjektů a sítí:  Společnost vědeckotechnických parků ČR - akreditovaný člen - účast v řídícím výboru  Asociace inovačního podnikání ČR (zástupce za Zlínský kraj)  Enterprise Europe Network (spolupracující partner)  Microsoft BizSpark  Síť PI, VTP a CTT ve Zlínském kraji – Inovační infrastruktura Zlínského kraje

6 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Projekty podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií V rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, Program Prosperita realizovala společnost následující 2 projekty: Projekt „Podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií ve Zlínském kraji“ Projekt „Podnikatelské inovační centrum Zlín“ Výstupy obou projektů 934 m 2 plochy pro začínající a inovační podniky, 1258 m 2 plochy pro instituce na podporu inovačního podnikání, regionálního rozvoje, celoživotního vzdělávání, počet podpořených firem v PI a VTP, počet nově vytvořených pracovních míst ve firmách v PI a VTP

7 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Projekty podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií Rozvojová projekt Technologický park PROGRESS plocha v technologickém parku celkem 5 958 metrů čtverečních z toho podnikatelský inkubátor 1 950 metrů čtverečních

8 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Nabízené služby: dotovaný pronájem + technické služby o úklid, ostraha, recepce, internet, údržba, kopírování, tisk o nábytek, krátkodobý pronájem vč. prezentační techniky poradenské služby (interně, externě) o podnikatelský záměr, financování, dotační management, pracovněprávní, marketing, ochrana duševního vlastnictví … společná propagace (web TIC, IP ZK, SVTP ČR, Technologický profil ČR, Informační zpravodaj, prezentační akce …), přístup k finančním prostředkům – Mikroúvěr RPZ (3 + 1 případů), školení (ochrana duševního vlastnictví, time management, leadership, efektivní komunikace, marketingová komunikace, obchodní právo, finanční analýza, inovativní marketing, benchmarking, manažerská ekonomika, …) Přístup k softwarovým produktům Microsoftu (v rámci programu BizSpark)

9 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Další aktivity v rámci obou projektů: Inovační portál Zlínského kraje, Inovační bulletin Program Mikroúvěr RPZ Kontaktní místo pro BA Síť podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií ve Zlínském kraji Soutěž „O nejlepší podnikatelský záměr“ – PROBÍHÁ 5. ROČNÍK Soutěž Inovační firma Zlínského kraje – PROBÍHÁ3. ROČNÍK Katalog firem Zlínského kraje Projekt Otevřených inovací Inovační vouchery – proběhlo pilotní kolo

10 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Klastrové projekty V rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, Program Klastry realizovala společnost následující projekty: Projekt „Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru ve Zlínském kraji“ Projekt „Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru ve Zlínském kraji“ Projekt „Mapování možností vzniku klastru v oboru dřevařské výroby a výroby nábytku ve Zlínském kraji“ Výstupy projektů Analýza struktury odvětví Identifikace perspektivních oborů a příležitostí Vytipování zaměření potenciálního klastru Identifikace oblastí spolupráce Zjištění zájmu firem o vznik klastru, popř. založení klastru

11 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Aktivity Plastikářského klastru a spolupráce s UTB Plastikářský klastr, z.s.p.o. (www.plastr.cz)www.plastr.cz založen dne 27.2.2006 členů 26 Aktivity klastru Společný nákup surovin – elektrická energie, technické plasty Spolupráce na vědě a výzkumu – možná spolupráce firem s Centrem polymerních materiálů na FT UTB Partnerství společně s TIC a UTB v mezinárodním projektu CERADA, 7.RP Partnerství společně s TIC v mezinárodním projektu Clusterplast, 7.RP Partnerství v projektu se Střední odbornou školou Otrokovice,Přeshraniční spolupráce ČR-SR Partnerství v projektu s Moravskoslezským automobilovým klastrem, Přeshraniční spolupráce ČR-SR Benchmarking finanční výkonnosti členů klastru za rok 2005 a sběr podkladů pro benchmarking za rok 2006 – grantový projekt FAME UTB Vytvoření komunikační strategie k propagaci plastikářského průmyslu ve ZK

12 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Aktivity obuvnického klastru a spolupráce s UTB CZECH SHOE,o.s. (www.czech-shoe.cz)www.czech-shoe.cz založen dne 2.11.2006 členů 9 Aktivity klastru Příprava výuky angličtiny pro členy klastru se zaměřením na odbornou terminologii a praktickou komunikaci v pracovním styku, spolupráce s FHS. Příprava vzniku společného design centra, spolupráce s FMK UTB. Příprava a organizace prezentačních dnů obuvnického klastru, spolupráce s TIC

13 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Aktivity dřevařsko-nábytkářského klastru a spolupráce s UTB ABCWOOD,o.s. (www.abcwood.cz)www.abcwood.cz založen dne 5.7.2007 členů 8 Aktivity klastru Testovací a technologická laboratoř – inovačně technologický inkubátor Budování společné prodejní sítě klastru Lidské zdroje a rozvoj klastru i členských firem Příprava projektu „Wood Valley – Svět dřeva“, společná komunikace a spolupráce firem ve ZK

14 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Mapování možnosti vzniku strojírenského klastru Bylo vytipováno 80 firem vhodných k oslovení, osloveno bylo 25 firem buď přímou návštěvou nebo prostřednictví semináře. Firmy v době současné krize nemají zájem zakládat oficiální sdružení – klastr, ale mají zájem spolupracovat na neformální bázi. Oblasti možné spolupráce firem: Lidské zdroje – vzdělávání, školení Společné materiální vstupy - zvýhodněný odběr energie, surovin apod. Podpora studijních programů strojírenských oborů, spolupráce s učňovským středním školstvím, podpora praxí studentů, stipendia Kooperace firem – možnosti vkládání nabídek volných kapacit skladových zásob materiálů a surovin na Inovační portál Navázání spolupráce se strojírenskými firmami v Trenčínském kraji Technologické burza zaměřená na strojírenství - vytipování firem vhodných k účasti na burze

15 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Přeshraniční klastry, spolupráce s Trenčianským krajem Mapování možnosti vzniku plastikářského a strojírenského klastru v Trenčianském kraji, možnost vzniku přeshraničního plastikářského a strojírenského klastru Sdílení dobré praxe pro zakládání a rozvoj klastrů – přenos know-how TIC a Plastikářského klastru a další rozvoj aktivit s přeshraničním dopadem. Oblasti možné spolupráce firem: Vytvoření databáze trenčínských plastikářských a strojírenských firem Definice strategie možnosti založení plastikářského a strojírenského klastru v Trenčianském kraji Výběr portfolia cca 50 firem vhodných k oslovení Informační seminář pro zájemce o informace o možném založení klastrů Případné následné kontaktování jednotlivých firem, které projevili zájem o založení klastru a volba dalšího postupu

16 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Mapování možnosti vzniku gumárenského klastru Bylo vytipováno 32 firem vhodných k oslovení, 12 firem jako klíčových hráčů v regionu Proběhla: -vstupní konference – GUMFERENCE (80 firem, 120 účastníků – aktivní účast) -pracovní workshop za účasti generálních ředitelů nebo vlastníků – nadefinování práce na strategii seskupení a vydefinovány pracovní skupiny Oblasti možné spolupráce firem – vytvořeny pracovní skupiny: -Atraktivní region pro gumaře -Budování PR značky -Sdílení informací (a spolupráce s Gumárenskou skupinou a s VŠ) -Kvalifikovaní lidé v regionu (mobilita a výuka na ZŠ/SŠ/VŠ) -Otevřené inovace

17 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Inovační portál Zlínského kraje www.inovacnipodnikani.cz spuštěn 1.8.2008 Cíle portálu: Zvýšení informovanost o inovacích ve ZK Zapojit subjekty působící ve ZK (a i mimo něj) do rozvoje inovačních aktivit Propagace inovačních aktivit ve ZK Prezentace inovačních firem ve ZK Aktuální informace pro podnikatele z oblasti inovací, novinky ze světa vědy a techniky Nabídky a poptávky po technologiích, licencích, volných kapacitách a zásobách Zvýšení přehlednosti a dostupnosti informací o průmyslovém vlastnictví, financování výzkumu, vývoje a inovací Nabídky spolupráce do projektů v oblasti výzkumu a vývoje, spolupráce s UTB Zmapování výzkumných kapacit na UTB Přehled o aktuálně konaných akcí v regionu v oblasti inovací a odborném vzdělávání

18 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Propojení obou webů, informace z obou příhraničních regionů: Propagace inovačních aktivit ve ZK a TK Společná databáze inovačních firem a institucí ve ZK a TK Nabídky a poptávky po technologiích, licencích, volných kapacitách a zásobách Nabídky spolupráce do projektů v oblasti výzkumu a vývoje, spolupráce s UTB Zmapování výzkumných kapacit na UTB a Trenčianské univerzitě Kalendář akcí

19 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) Inovační bulletin 1. vydání září 2009 (6 krát ročně v nákladu 300 kusů v tištěné podobě na jedno číslo bulletinu) Distribuce tištěná a elektronická firmám z regionu Vydávání ve spolupráci se SR v rámci projektu T-ZIP Obsah bulletinu: Prezentace firem z regionů Výzkumné kapacity regionů (prezentace univerzitních pracovišť – UTB, TU) Odborné články vztahující se k problematice Informace o dotačních titulech Kalendář akcí

20 Technologické inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín ( budova 23) DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Technologické Inovační Centrum Regionální podpora inovací Žilina, 10.5.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google