Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : 2.8 Povrchové úpravy suchým způsobem

2 2.8 Plášťovací materiály Dřevěné materiály mohou být potahovány (plášťovány) nejen dýhami, ale i plášťovacími materiály (obkladovými hmotami). U plášťovacích materiálů rozlišujeme dekorativní ploché vrstvené hmoty, rolovatelné vrstvené hmoty, fólie a linolea

3 2.8.1 Dekorativní vrstvené materiály
Mezi dekorativní vrstvené materiály patří vysokotlaké vrstvené lisované desky a rolovatelné hmoty – viz obrázek vedle. Rozdělení dekorativních vrstvených hmot

4 2.8.1.1 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Dekorativní vysokotlaké vrstvené desky (HPL) jsou duroplasty. Mají již hotovou povrchovou úpravu a používají se k plášťování dřevěných materiálů. Výroba : Dekorativní vysokotlaké vrstvené lisované desky se skládají z několika celulózových pásů, které jsou napuštěny různými duroplastickými syntetickými pryskyřicemi. Je třeba rozlišovat vnitřní vrstvy, dekorativní a povrchovou (overlay) vrstvu. Vnitřní a nosná vrstva desky je tvořena z několika celulózových papírů napuštěných fenolovou pryskyřicí.

5 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Dekorativní vrstva se kvalitní a savý papír, který je většinou pokrytý vrstvou overlay. Tu tvoří melaminové pryskyřice, a je po vytvrdnutí čirá jako sklo. Místo dekoračních papírů lze melaminovou pryskyřici zalít dýhy z pravého dřeva nebo textilií materiály – viz obrázek vedle. Složení desky HPL

6 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Napuštěné předsušené papíry se vrství a vkládají do víceetážového lisu, ve kterém se lisují při teplotě asi 150°C a tlaku asi 10 N/mm2. Tím se všechny pásy slepí do homogenního plastu. Povrch desek HPL je závislý na struktuře plechu lisu. Pochromované lesklé plechy lisu vytvářejí lesklé povrchy, matné plechy lisu matné povrchy a strukturované plechy lisu odpovídající strukturu povrchu. Po lisování se desky omítají, na zadní straně brousí a uskladňují se k dotvrzení.

7 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Vlastnosti : Dekorativní vrstvené lisované desky se vyrábějí v mnoha barvách, dezénech a s různou strukturou povrchu. Povrch je uzavřený, bez pórů, odolný proti nárazu a otěru, necitlivý na alkohol a mnohé chemikálie; kromě toho jej lze snadno čistit. Vrstvené lisované desky jsou chuťově a pachově neutrální, krátkodobě odolné proti cigaretovému žáru, odolné proti horku a světlu a těžko zápalné. Běžné vrstvené desky mají tloušťku 0,9 mm nebo 1,3 mm. Jsou vyráběny ale také v tloušťkách až 5 mm. Dekorativní vrstvené lisované desky s tloušťkou  2 mm se nazývají kompaktní vrstvené lisované desky.

8 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Použití : Dekorativní vrstvené lisované desky se zpravidla nalepí na nosné desky z dřevěných materiálů (DTD apod.) a jejich dobré mechanické vlastnostije předurčují k použití v nábytkářství, pro laboratorní, kuchyňský nábytek, nábytek do jídelen a ve vnitřních stavbách pro vnitřní dveře, dělící příčky, obložení zdí a stropů v nemocnicích, laboratořích, velkokapacitních kuchyních, občerstveních, restauracích atd. V ČR se často nazývají obchodním názvem Umacart.

9 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Přeprava vrstvených lisovaných desek

10 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Skladování a přeprava : Vysokotlaké vrstvené lisované desky je třeba chránit před vlhkem a skladovat pokud možno v uzavřených prostorách. Desky mohou ležet v regálech nebo mohou být umístěny nastojato se sklonem asi 80°. Je vhodné skladovat vždy dvě dekorativní strany proti sobě. Horní desku je třeba zakrýt těžkou deskou z dřevěného materiálu, aby se tenké vrstvené lisované desky nezbortily – viz obrázek na následující straně.

11 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Při přepravě je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby se dekorativní strany po sobě neposouvaly, jinak dojde k poškrábání ploch. Kromě toho je třeba při transportu zamezit velkému prohnutí desek – viz obrázek z předcházející strany. Skladování vrstvených lisovaných desek

12 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Zpracování : Dekorativní vrstvené lisované desky se vyznačují velkou odolností a tvrdostí. Tyto vlastnosti se musí při obrábění zohlednit. Pro obrábění je třeba použít nástroje s břity ze slinutých karbidů (SK). Nosné desky : Tenké vrstvené lisované desky se musí nalepit na nosné desky. Nosné desky musí být stabilní, rovné a nesmějí mít vlhkost vyšší než 8% až 10 %.

13 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Nejlépe se hodí dřevotřískové desky s jemnými povrchovými vrstvami, laťovky, překližky a tvrdé dřevovláknité desky. Zcela nevhodné jsou desky z masivního dřeva. Takové plochy se vlní a křiví. Bez problémů se mohou vrstvenými lisovanými deskami olepovat pouze úzké díly z jemnoletého masivního dřeva. Výběr a přířez : Vrstvené lisované desky mají i přes napuštění papírů pryskyřicí hygroskopické vlastnosti, roztahují se vlhkostí a smršťují vysycháním.

14 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Kromě toho je třeba u vrstvených lisovaných desek určit tepelnou roztažnost a smršťování dotvrzováním syntetických pryskyřic. Protože se dřevěná vlákna při výrobě papírového pásu sypou strojově, leží vlákna převážně v jednom směru, takže se deska roztahuje, popř. smršťuje do délky až o 0,15% a do šířky 0,3%. Tyto vlastnosti se musí vzít v úvahu při přířezu a nalepování desek. V zásadě smějí být volně stojící desky nalepovány pouze z obou stran. Při oboustranném polepení třeba dbát na to, aby byl směr výroby vrstvených lisovaných desek na obou stranách stejný – viz obrázek na následující straně.

15 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Polepení deskami HPL

16 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Směr výroby lze poznat podle stop broušení na zadní straně desky. Zejména u volně stojících dílů, např. u dveří, by měly mít plášťové desky na obou stranách stejnou tloušťku a kvalitu. I desky z různých dodávek mohou způsobit deformace dílu, jedná-li se o čerstvě vyrobené a málo klimatizované desky. Z tohoto důvodu musejí být nosné desky a vrstvené lisované desky před zpracováním klimatizovány. Musejí se přitom přizpůsobit teplotě a vlhkosti, kterým budou po zpracování vystaveny. Dosahuje se toho několikadenním skladováním při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50% až 60%.

17 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Vrstvené lisované desky se řežou na kotoučových pilách. Pouze v malém množství nebo při montáži je možné také ruční řezání. Aby se zabránilo vylomení hran desek, je třeba vést řez vždy na dekorativní straně desky. Strojní přířez lze provádět ruční kotoučovou pilou, hranovačkou na dýhy nebo stolní kotoučovou pilou. Pilové kotouče s břity ze slinutých karbidů dovolují řeznou rychlost 50 m/s až 100 m/s a vysoké rychlosti posuvu 10 m/min až 30 m/min. Aby se zabránilo kmitání tenkých desek a dosáhlo čistého řezu, musí být pilový list nastaven vysoko (výšku pilového listu stanovit zkouškou.

18 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Vysokotlaké vrstvené lisované desky je třeba při řezání přitlačovat na stůl kotoučové pily přiloženou latí nebo souběžně přítlačnou kladkou. U volně stojících dílů musí být vždy : polepeny obě strany, směr výroby desek HPL na obou stranách dílce stejný, tloušťka, kvalita a vlhkost desek HPL na obou stranách stejná.

19 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Nalepování : Jako pojivo k lepení vrstvených lisovaných desek se hodí disperzní lepidla jako PVAC lepidla s malým obsahem vody, kontaktní lepidla a kondenzační lepidla jako močovinoprysky-řičná, močovinová, melaminpryskyřičná a fenolresorcinová pryskyřičná lepidla. Spoje lepené s PVAC lepidlem jsou kvalitní, trvale houževnatě pružné. Pro dobré slepení a klidný povrch je nezbytné rovnoměrné nanesení lepidla (90 g/m2 až 150 g/m2) ozubenou špachtlí nebo nanášecím válečkem.

20 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Nosné desky a spodní strany vrstvených lisovaných desek musí být zbaveny prachu a odmaštěné. Protože vrstvené lisované desky nepropouštějí vodu, musí se voda obsažená v lepidlu zcela vstřebat do nosného materiálu, ze kterého se později odpaří. Čím menší obsah vody má lepidlo a čím sušší je nosný materiál, tím kratší je také doba tuhnutí. Lisuje-li se při použtí PVAC lepidla při asi 20°C, může se díl z lisu vyjmout po 8 až 60 minutách. Lisovací tlak je asi 2 až 5 barů (0,2 až 0,5 N/mm2)

21 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Čerstvě potažené desky je ale třeba ještě minimálně 10 hodin skladovat v uzavřených hromadách přímo na sobě, aby se mohla rovnoměrně rozdělit vlhkost v nosné desce. Přitom je třeba horní desku zakrýt a zatížit. Tento postup se nazývá kondicionování. Dobu lisování lze zkrátit na 10 minut, použije-li se lis s topnými deskami. Přitom je třeba dbát na to, aby nevznikly teploty vyšší než 50°C a obrobky při této teplotě nesmějí zůstat v lisu déle než 10 minut.

22 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Aby se při lisování nepoškodily plastové povrchy, musí být použité podložky bez vad a čisté. Je vhodné vložit mezi vrstvenou lisovanou desku a podložku, popř. topnou desku, papír. Kontaktní lepidla (chlorkaoučuková) mají tu výhodu, že nepředávají nosným deskám žádnou vlhkost. Obsahují rozpouštědla, která se snadno odpaří. Lepidlo se rovnoměrně tence nanáší na obě spojované, pečlivě očištěné plochy. Nanášení lepidla se provádí nejlépe ozubenou stěrkou tak, že se na nosnou desku nanese lepidlo například podélně a na zadní stranu vrstvené lisované desky příčně.

23 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Tím vznikne při přiložení na sebe mnoho kontaktních bodů. Po nanesení je velmi důležité odvětrání lepených ploch. Plochy se smějí přiložit k sobě nejdříve po 10 až 20 minutách, když se lepidlo při zkoušce prstem již nelepí. Plastové desky se musí přiložit přesně, protože se ihned přichytí a již je nelze posouvat. Tuto práci si lze usnadnit, když se nejdříve na odvětranou lepenou plochu položí plastové pásky nebo kolíková tyč. Pak lze lepené desky přesně posunout. Když jsou srovnány, stisknou se pevně na dvou místech proti sobě a potom se plastové pásky, popř. kolíkové tyče odstraní.

24 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Při lepení kontaktními lepidly se dosahuje nejlepší trvanlivosti krátkým, ale silným stlačením na lisu na dýhy. Lisovací tlak by měl být minimálně 5 barů (0,5 N/mm2). Sklepání desek nestačí. Správné slepení kontaktními lepidly je vodotěsné a zůstává trvale elastické. Odolnost proti teplotě je u normálních kontaktních lepidel pouze 70°C. Mají-li slepené obrobky odolávat vyšším teplotám, tak se do lepidla přimíchají tvrdidla. Tím se dosáhne odolnosti proti teplotě až 130 °C.

25 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Je třeba zamezit styku vrstvených lisovaných desek na jedné ploše. Při smršťování se otevírají styčné spáry a při namáčení se konce desky vytlačují nahoru. Buď je třeba provést dilatační spáry nebo spáry zakrýt. Zpracování hran : Po meziuskladnění se potažené desky dále zpracovávají. Při formátování existují dvě možnosti : Větší díly lze po potažení formátovat na vhodné kotoučové pile s předřezávací pilou. Nosné desky lze ale také řezat na požadovanou velikost před potažením a případně je opatřit nákližky.

26 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Potom musí být odstraněny pouze přečnívající části vrstvených lisovaných desek. K tomu se hodí rychloobrátkové horní ruční frézky ( ot./min) s frézami s břity ze slinutých karbidů a kopírovacím kroužkem s kuličkovým ložiskem, se kterým lze zarovnat přímé a zakřivené hrany. Při použití odpovídající frézky na hrany lze současně mírně srazit hrany vrstvené lisované desky – viz obrázek na následující straně.

27 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Všeobecně se desky potažené vrstvenými materiály opatřují hranou z pásků vrstvených lisovaných desek nebo plastových fólií, PVC profilů, kovových profilů nebo dřevěnými nákližky – viz obrázek na následující straně. Frézy na hrany a boky

28 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Hrany s tvarovatelnými vrstvenými lisovanými deskami : S tvarovatelnými vrstvenými lisovanými deskami lze vytvarovat konkávní (dovnitř prohnuté) a konvexní (ven prohnuté) oblouky do poloměru asi 10 mm. Ochrana boků u vrstvených lisovaných desek

29 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Tím se zamezí vzniku ostrých hran a plášťovací materiál přechází bez spáry z plochy přes hranu. V zásadě rozlišujeme dva postupy. U prvního lze vrstvené lisované desky nejdříve ohnout a potom nalepit; U druhého se nejdříve plocha potáhne a na závěr se vytvaruje zaoblení (postforming). V každém případě je ale třeba zahřát místo, které se má ohnout. To lze provést infrazářičem, vyhřívanou trubkou nebo topnou lištou.

30 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
V teplém stavu se deska pomocí vhodného zařízení ohne na požadovaný poloměr a nakonec se ochladí vzduchem nebo vodou. Tato zaoblení jsou vhodná především pro pracovní desky v kuchyních, obkládací prvky nebo okenní parapety – viz obrázek vedle. Prvky postfomingu

31 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Výřezy a díry : Vrstvené lisované desk reagují na výkyvy teploty a vlhkosti. Aby nevznikaly trhlinky způsobené pnutím u vybrání, nesmí mít deska ostré rohy – viz obrázek vedle. Rohy musí mít poloměr minimálně 10 mm. Proto se vybrání provádí nejlépe horní frézkou.

32 Vysokotlaké vrstvené lisované desky
Díry lze vytvářet pomocí spirálového vrtáku s malým vrcholovým úhlem. Aby se vrstvené lisované desky na spodní straně neodlupovaly, musí být obrobek při vrtání pevně přitlačen na rovnou podložku. Je třeba dbát na to, aby se díra na šroub nebo vrut vyvrtala o něco větší než průměr dříku šroubu nebo vrutu. Špatně vyvrtané díry nebo příliš těsně upevněné šrouby a vruty mohou vést k trhlinkám.

33 2.8.1.2 Rolovatelné vrstvené hmoty
Rolovatelné vrstvené hmoty jsou kontinuálně vyráběné dekorativní lamináty (CPL) nebo dekorativní polyesterové vrstvené hmoty (DPL) s tloušťkou menší než 0,8 mm. Prodávají se v rolích. Vrstvené hmoty CPL mají stejnou strukturu jako vrstvené lisované desky HPL, vyrábějí se ale kontinuálně na dvoupásovém lisu pod tlakem 50 až 95 barů. Při výrobě vrstvených hmot DPL se vnitřní a dekorativní papíry napustí polyesterovou pryskyřicí a vytvrzují při vysoké teplotě bez přístupu vzduchu. Dají se dobře tvarovat i při nízkých teplotách a mohou být vyráběny i s vysoce lesklým povrchem.

34 Rolovatelné vrstvené hmoty
Vlastnosti Rolovatelné vrstvené hmoty mají tloušťku 0,3 až 0,8 mm a dodávají se a skladují v rolích. Jsou vhodné zejména pro plášťování se zaoblením až do poloměru zaoblení 50 mm. Vyššími teplotami lze dosáhnout ještě menších poloměrů, např. při 80°C až 20 mm, při 90 °C až 15 mm, při 100°C až 10 mm a při 120°C až 6 mm.

35 Rolovatelné vrstvené hmoty
Povrchová úprava desek je konečná, povrch je velmi odolný proti otěru a nevytvářejí se na něm skvrny. Zadní strana je zdrsněná, takže je lze, stejně jako desky HPL, nalepit na nosné desky. Pásky na boky vrstvených hmot (hrany) se vyrábějí z rolovatelných vrstvených hmot. Mají tloušťku 0,3 mm až 0,5 mm a šířku minimálně 16 mm. Dodávají se v rolích v délkách od 25 m do 400 m. Aby se dobře lepily, jsou pásky na zadní straně zdrsněny a bez lepidla upraveny nebo opatřeny tavným lepidlem pro nažehlování.

36 Rolovatelné vrstvené hmoty
Zpracování Rolovatelné vrstvené hmoty lze, stejně jako desky HPL, dobře obrábět všemi existujícími truhlářskými nástroji. Použité nosné desky musí být čisté a musí mít jemný povrch, aby se po nalepení nemohly vykreslit nerovnosti. Pro nalepování ploch jsou vhodná disperzní lepidla, např. PVAC, kondenzační pryskyřičná lepidla, např. močovinová a melaminopryskyřičná lepidla a kontaktní lepidla, např. polychloroprenová lepidla.

37 Rolovatelné vrstvené hmoty
Pro plášťování tvarových částí jsou potřebné speciální přípravky ze dřeva, kovu nebo s pryžovým plátem – viz obrázek vedle. Tvarování vrstvených lisovaných materiálů v přípravku

38 Rolovatelné vrstvené hmoty
Mohou se používat také tvarové potahovací stroje – viz obrázek vedle. Použití : Rolovatelné vrstvené hmoty se používají v nábytkářství a při úpravě vnitřních zařízení, zejména pro díly se zaoblenými hranami. Kontinuální tvarování (schéma)

39 2.8.2 Fólie Fólie jsou zpravidla tenké, měkké nebo tvrdé pásy, které jsou vhodné k potahování dřevěných materiálů. Podle výroby a použití se rozlišují termoplastické fólie, např. dekorativní, základní a protitahové fólie – viz obrázek vedle. Druhy fólií - přehled

40 Fólie Z těch se vyrábí také materiál na boky. PVC-fólie jsou většinou z jednoho materiálu. Mají hotovou povrchovou úpravu. Duroplastické fólie se vyrábějí z papírů napuštěných syntetickou pryskyřicí, které se po nalepení musí většinou ještě povrchově upravovat.

41 Fólie Dekorativní fólie mohou mít univerzální barvu, barevné vzory nebo fládrování. Tvoří buď hotové povrchy nebo musí být jako dýhované plochy, povrchově upravovány. Základní fólie se používají k základování (polepování) nosných desek, aby se dosáhlo čistých a hladkých povrchů. Mohou být podle potřeby ještě před nanesením laku broušeny.

42 Fólie Protitahové fólie se nalepují místo dýh pro vyrovnání tahu na neviditelnou stranu jednostranně dýhovaných ploch – viz obrázek vedle. Možnosti použití fólií

43 Fólie Nosný materiál musí být pro polepování fóliemi rovný a hladký, zbavený prachu a mastnoty a klimatizovaný. Jsou vhodné pouze desky s jemným povrchem, protože přes tenkou fólii se vykreslí každá nerovnost. Plochy a desky se polepují v lisech. Fólie přistřižené s přesahem se nalepí bez bublin na válcovém lisu nebo v lisu pro dýhování. Po nalepení se musí díly vyrovnat na 5 až 12 hodin na uzavřenou hromadu pro vyrovnání vlhkosti, přičemž je třeba nejvrchnější desku zakrýt a zatížit proti zdeformování.

44 2.8.3 Linoleum Linoleum se skládá ze směsi oxidovaného lněného oleje, pryskyřice, korkové moučky a barviv, která je nalisovaná na jutovou tkaninu. Vyrábí se jednobarevné nebo vícebarevné v pásech.

45 Linoleum Linoleum je přírodní produkt, je teplé, příjemné na omak a snadno se čistí a proto se často lepí na stoly a pracovní desky. Jako nosný materiál se hodí pouze rovné desky z dřevěných materiálů. Linoleum se lepí disperzními lepidly malým tlakem v dýhovacím lisu. Boky oříznutých desek musí být chráněny nákližky. Při frézování nebo hoblování boků se nesmí poškodit plocha linolea – viz obrázek na předcházející straně.

46 Otázky k opakování Jaké rozlišujeme druhy dekorativních vrstvených lisovaných desek ? Na co je třeba zvlášť dbát při výrobě přířezu vrstvených lisovaných desek ? Jaké požadavky jsou kladeny na nosné desky, které mají být potaženy fóliemi nebo vrstvenými lisovanými deskami ? Proč musí být díly po polepení plastovými deskami nebo fóliemi skladovány v uzavřených hromadách ?

47 Otázky k opakování Jak lze opracovávat a chránit boky plastem polepených desek ? Proč nemají mít výřezy do vrstvených lisovaných desek ostré rohy ?

48 Olepovací stroj Serie ALA 10-24
Průběžné olepovačky série ALA, vhodné k olepování nábytkových dílců masivní hranou, hranou ABS, s možností kapování, broušení, frézování, leštění, cidliny, pro malé provozy, stavebnice dle potřeb zákazníka.

49 Kombinovaný dýhovací a membránový lis
Just-in-time je anglický termín pro současný nejčastější způsob výroby na objednávku pro konkrétního zákazníka a v doslovném překladu znamená „ přesně na čas“. Tato termínovaná výroba, u nás známá spíše pod označením „opakovaná“ , je charakteristická mimo jiné také tím, že umožnila přechod od převážně řemeslné k průmyslové výrobě i menším firmám. Typické jsou pro ni z tohoto pohledu také nároky na strojní vybavení, kde dominantní roli hraje především operativnost a flexibilita, u menších firem ale z důvodu omezeného výrobního prostoru též jistá univerzálnost.

50 Kombinovaný dýhovací a membránový lis
Pro tuto skupinu zákazníků jsou na trhu nabízeny tzv. „space saved“ neboli „prostorově úsporné“ technologie či jejich varianty. Do této kategorie patří např. kombinovaný dýhovací a membránový lis LZT 160 – Membran rakouské firmy Lang

51 Kombinovaný dýhovací a membránový lis

52 Kombinovaný dýhovací a membránový lis


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google