Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR Hledání společné cesty řešení problémů financování českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR Hledání společné cesty řešení problémů financování českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA,"— Transkript prezentace:

1 Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR Hledání společné cesty řešení problémů financování českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc Koordinátor projektu Praha, 29. října 2008

2 Základní informace o projektu Kulatý stůl Ustavení, poslání a postavení projektu Projekt iniciován vládou České republiky na základě usnesení ze dne 11. června 2007 č. 632. Projekt je platformou, v jejímž rámci mají politické strany, které přijaly účast na projektu, a odborníci a odborné společnosti, v rámci diskuse na webu nebo pokud byli přímo osloveni, příležitost vyjádřit své názory a navrhovat opatření, která by vedla k řešení aktuálních a dlouhodobých problémů financování našeho zdravotnictví. Projekt Kulatého stolu je „nezávislý“ na činnosti Ministerstva zdravotnictví, funguje s jeho organizační a finanční podporou

3 Veřejné zdravotní pojištění Poskytování zdravotní péče Vzdělávání a výzkum Reformní agenda zdravotnictví a KS Širší perspektiva a politická omezení Stabilizace veřejných rozpočtů Stanovování cen léčiv 2007 2008 2009 2010 Možná implementace „Kulatý stůl“ Reforma institucí – zefektivnění institucí Reforma financování – dlouhodobá udržitelnost systému NárodnívolbyNárodnívolby RegionálnívolbyRegionálnívolby Evropské volbyEvropské volby 12 3 Předsednictví EUPředsednictví EU

4 Parlamentní politické strany ODS, KSČM, KDU-ČSL a Strana zelených –Odborný tým - odborníci delegovaní politickými stranami, expertní diskuse, podněty a oponentura textů –Rozhodovací tým - reprezentanti politických stran, politické zadání a supervize (bez účasti KSČM) Analytici –Pracovní tým - organizační servis, analýza dat a názorů, zpracování analýz a příprava odborných textů –Spolupracující organizace a experti Odborná veřejnost – reakce na dotazy a vybrané otázky, diskuse Široká veřejnost – diskuse na webových stránkách Základní informace o projektu Kulatý stůl Nositelé a spolupracující instituce

5 Shromáždit fakta a názory Vytvořit prostor pro věcnou diskusi 1. fáze projektu Zhodnocení současného stavu zdravotnictví a zdravotnického systému v ČR, identifikování konsensuálních okruhů hlavních problémů, se kterými se tento systém bude muset do budoucna vypořádat, podnícení odborné i celospolečenské diskuse o potřebě změn financování systému a souvisejících agend na základě objektivních údajů. Zpráva o stavu … …proč a co je ve zdravotnictví třeba měnit?

6 2. fáze projektu Zveřejněním návrhů reformních variant zainteresovaných partnerů a politických stran, předložením nezaujatých relevantních srovnávacích podkladů a diskusními fóry přispěje k hledání konsensu mezi politickými stranami a zainteresovanými partnery na možných změnách zdravotnického systému v ČR v dlouhodobém horizontu. Zpráva o změnách … …jaké změny by měly být realizovány? Připravované materiály –Model finanční udržitelnosti zdravotnictví v ČR –Přehled reformních opatření ve zdravotnictví v zahraničí –Návrhy reformních opatření pro zdravotnictví v ČR

7 Problémy financování zdravotnictví Často zmiňované problémové okruhy… Nezdravé životní, pracovní a domácí prostředí Nezdravý životní styl a chování Nedostatečné znalosti o přínosu zdravotní péče Nejasný „standard“ zdravotní péče Okrajová pozornost věnovaná prevenci Špatně nastavené financování zvlášť nákladné péče Neexistence systému dlouhodobé péče Nepřipravenost na krizové situace Nevhodná struktura lůžkového fondu Nevyhovující počty, skladba, kompetence a vzdělávání zdravotnického personálu Zastaralá technická infrastruktura Omezené využívání informačních technologií Příliš mnoho velkých fakultních nemocnic Příliš mnoho „stejných“ pojišťoven Výskyt korupce …

8 Závěr Otázky pro diskusi Tvorba politiky: Je možné / smysluplné vést diskusi o veřejných politikách napříč politickým spektrem? (srovnej s dopady Bezděkovy komise) Mají diskuse přesahující politický volební horizont smysl? Jakým způsobem vytvořit prostor pro „nepopulární“ změny? Jak co nejúčinněji integrovat politické strany do odborné a věcné diskuse o veřejných problémech? Zdravotnictví: Je zdravotnictví specifickou veřejnou politikou vyžadující odlišný přístup? Je možné oddělit změny financování od ostatních změn ve zdravotnictví? Které problémy českého zdravotnictví jsou nejzávažnější a proč? Poptávka po změnách = prostor pro změny


Stáhnout ppt "Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR Hledání společné cesty řešení problémů financování českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA,"

Podobné prezentace


Reklamy Google