Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference České zdravotnictví v číslech a názorech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference České zdravotnictví v číslech a názorech"— Transkript prezentace:

1 Konference České zdravotnictví v číslech a názorech
Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR Konference České zdravotnictví v číslech a názorech Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Koordinátor projektu Clarion Congress Hotel 23. června 2008

2 Místo úvodu … …základní informace o projektu Kulatý stůl
Projekt iniciován vládou České republiky na základě usnesení ze dne 11. června 2007 č. 632. Projekt je platformou, v jejímž rámci mají politické subjekty, které přijaly účast na projektu, a odborníci a odborné společnosti, v rámci diskuse na webu nebo pokud byli přímo osloveni, příležitost vyjádřit své odborné a politické názory k problémům minulého a současného stavu a navrhovat opatření, která by vedla k řešení aktuálních a dlouhodobých problémů našeho zdravotnictví. Projekt Kulatého stolu je nezávislý na činnosti Ministerstva zdravotnictví, funguje s jeho organizační a finanční podporou

3 Kdo a jak na projektu participuje? Lidé projektu
Parlamentní politické strany ODS, KSČM, KDU-ČSL a Strana zelených Odborný tým - odborníci delegovaní politickými stranami, expertní diskuse, podněty a oponentura textů, 10 společných setkání Rozhodovací tým - reprezentanti politických stran, politické zadání a supervize, 3 společná setkání Analytici Pracovní tým - organizační servis, analýza dat a názorů, zpracování analýz a příprava odborných textů Spolupracující organizace a experti Odborná veřejnost – reakce na dotazy a vybrané otázky, diskuse Široká veřejnost – diskuse na webových stránkách

4 Jaké jsou naše dosavadní výstupy? Dokumenty a semináře
Zpráva o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR – Zdravotnictví v číslech a názorech Fakta o českém zdravotnictví – Informační datové listy Možnosti a meze modelování finančních toků ve zdravotnictví Katalog datových zdrojů Přehled průzkumů veřejného mínění ke zdraví a zdravotnictví Přehled koncepčních materiálů ke zdravotnictví v ČR Odborné semináře Seminář k modelování ve zdravotnictví a dlouhodobé péči s experty Evropské komise Seminář k modelování ve zdravotnictví s experty Světové banky

5 Co je cílem Zprávy? Účel Zprávy o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR
Zhodnocení současného stavu zdravotnictví a zdravotnického systému v ČR, identifikování konsensuálních okruhů hlavních problémů, se kterými se tento systém bude muset do budoucna vypořádat, podnícení odborné i celospolečenské diskuse o potřebě změn financování systému a souvisejících agend na základě objektivních údajů. Tato fáze projektu má za cíl definovat odpověď na otázku: Proč a co je potřeba v systému zdravotnictví měnit? Shromáždit fakta a názory Vytvořit prostor pro věcnou diskusi

6 Co ve Zprávě najdete? Obsah Zprávy o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR
Analytická část Organizace zdravotnického systému (historický vývoj, aktéři a legislativní rámec) Populace, její zdraví a demografické proměny Zdravotní péče a struktura její spotřeby Výsledky zdravotnictví a zdravotní péče Financování zdravotnictví Prostředí a vazby k jiným systémům (sociální služby, životní prostředí, doprava, …) Hodnocení zdravotnictví jako celku z pohledu odborných zástupců politických stran normativní pohled z hlediska odborných zástupců zúčastněných politických stran pohled mezinárodních institucí (Evropská unie, Světová zdravotnická organizace, OECD, …) Názorová část Názory široké veřejnosti (průzkumy veřejného mínění, diskusní příspěvky na webu) Názory odborné veřejnosti (136 oslovených organizací, 55 odpovědí) Názory vybraných osobností (83 oslovených osobností z řad pacientských organizací, poskytovatelů , plátců, veřejné správy, akademické a politické obce, 59 odpovědí) Datová část (na CD) Zpětnovazební dotazník

7 Jaká jsou hlavní zjištění
Jaká jsou hlavní zjištění? Linie Zprávy o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR Tempo růstu indexu stáří patří v České republice k nejvyšším na světě Demografický vývoj způsobí napětí mezi zdroji a potřebnými výdaji

8 Jaká jsou hlavní zjištění
Jaká jsou hlavní zjištění? Linie Zprávy o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR Dlouhodobá formální i neformální péče je nejvýznamnější složkou pro nárůst výdajů v seniorském věku Ekonomický gradient určí substituci sektorů podílejících se na dlouhodobé péči

9 Jaká jsou hlavní zjištění
Jaká jsou hlavní zjištění? Linie Zprávy o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR Výdaje krajů na zdravotnictví v roce 2006 na obyvatele v Kč Financování zdravotnictví vykazuje velké rozdíly mezi regiony

10 Úroveň znalostí o užitku plynoucím z financované péče je nízká
Jaká jsou hlavní zjištění? Linie Zprávy o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR Pravděpodobnost dožití 75 let věku a výdaje na standardizovaného pojištěnce Úroveň znalostí o užitku plynoucím z financované péče je nízká

11 Jaká jsou hlavní zjištění
Jaká jsou hlavní zjištění? Linie Zprávy o stavu, vývoji a výhledu zdravotnictví v ČR Soukromé výdaje na zdraví versus výdaje na alkohol, tabák a narkotika Chybí motivace a odpovědnost v péči o vlastní zdraví

12 Panelová diskuse … … pomůcka pro diskusi
Zpráva obsahuje Komplexní pojetí 300 stran, 270 schémat, tabulek, map a grafů a názory od více než 150 osobností Panely nabízí Zhodnocení datových zdrojů Vymezení problematiky Vybraná fakta v grafickém pojednání Komentáře grafů a zdroje Vybrané názory odborníků Pohled a pomůcka Pracovního týmu pro diskusi

13 Společná deklarace Ukázka konstruktivního a věcného přístupu
Vzájemný respekt a věcný dialog Odborníci připraveni vést další diskuse Doporučení ČSSD k odborné účasti na projektu Vůle spolupracovat při hledání společných návrhů současných i dlouhodobých problémů

14 Jak budeme pokračovat? Další postup projektu
2. fáze projektu Zveřejněním návrhů reformních variant zainteresovaných partnerů a politických stran, předložením nezaujatých relevantních srovnávacích podkladů a diskusními fóry přispěje k hledání konsensu mezi politickými stranami a zainteresovanými partnery na možných změnách zdravotnického systému v ČR v dlouhodobém horizontu. Tato fáze projektu má za cíl definovat odpověď na otázku: Jak by bylo možné systém zdravotnictví v reakci na objektivní vnější vlivy měnit? Připravované materiály Model finanční udržitelnosti zdravotnictví v ČR (červenec / srpen 2008) Přehled reformních opatření ve zdravotnictví v zahraničí (srpen 2008) Návrhy reformních opatření pro zdravotnictví v ČR (listopad / prosinec 2008)

15 Místo závěru… …Projekt Kulatého stolu je otevřen pro všechny
Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR Adresa: Palackého nám. 4 Praha 2 Telefon: Fax: Webové stránky .


Stáhnout ppt "Konference České zdravotnictví v číslech a názorech"

Podobné prezentace


Reklamy Google