Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 10.3.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 10.3.2009."— Transkript prezentace:

1 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 10.3.2009

2 České zdravotnické fórum obecně prospěšná společnost ČZF fungovalo v letech 2002-2007 pod nadačním fondem ELPIDA v roce 2007 založeno ČZF o.p.s. ČZF sdružuje nejrůznější osobnosti působící nejen ve zdravotnictví (Prof. Jiří Vorlíček, Prof. Jan Solich, JUDr. Ondřej Dostál, RNDr. Jiří Schlanger, Bc. Vladimír Kothera)

3 Cíle ČZF podpora aktivní komunikace mezi všemi aktéry v českém zdravotnictví realizace projektů koncepčních komunikačních ad hoc projektů

4 Projekty realizované ČZF Management ve zdravotnictví a jeho rozvoj. Praha 2004 Regulace cen léčivých přípravků v České republice a návrh jejích změn Propojení systémů veřejného zdravotního a nemocenského pojištění Studie na zjištění citlivosti a schopnosti občanů resp. zaměstnavatelů, akceptovat prvky motivace a spoluúčasti na péči. Predikce finanční bilance veřejného zdravotního pojištění do roku 2050 Cenotvorba léčiv a zdravotnických prostředků Analýza stavu řízení a správy zdravotnictví v ČR

5 Projekt HEZR 1. kolo

6 Projekt HEZR HEZR – hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví projekt vychází ze slovenského projektu HESO

7 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné veřejnosti na často diskutované, důležité, inovativní nebo bezprecedentní opatření ekonomicko-sociálního charakteru ovlivňující kvalitu života občanů a vytvořit tak lepší předpoklady pro veřejnou a politickou diskusi a průchodnost reformních opatření přinášejících systémové změny v českém zdravotnictví.

8 Kdo hodnotí jednotlivá opatření? opatření hodnotí 55 expertů z nejrůznější oblastí hospodářství (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, neziskových organizací, odborů a akademické obce).

9 Pojem opatření opatřením se rozumějí navrhované nebo přijaté zákonodárné aktivity (zákony, usnesení, ratifikace mezistátních smluv, návrhy zákonu, věcné záměry), kroky exekutivní moci (koncepční materiály, vládní nařízení, vyhlášky ústředních orgánů státní správy, atd.), připravovaná nebo přijatá rozhodnutí regulačních orgánů a rovněž jiných veřejných institucí. Konečný výběr opatření realizuje ČZF, přičemž důraz při výběru se klade na opatření, o nichž se vede veřejná diskuse, která jsou dle názoru ČZF důležitá pro danou problematiku a pro celkový ekonomicko-sociální rozvoj země.

10 Kritéria hodnocení míra souhlasu s opatřením (+3, -3) +3 absolutní souhlas s opatřením 0 žádný přínos, status quo -3 absolutní nesouhlas s opatřením důležitost opatření pro společnost (0 – 100%) komentář - hodnotitelé mají možnost svými komentáři zdůvodnit hodnocení, vyjádřit se k jednotlivým opatřením a poukázat na jejich negativa nebo pozitiva.

11 Rating HEZR představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitost, které vycházejí z databáze údajů získaných od expertů. Opatření s nejvyšším ratingem má podle hodnotitelů HEZR největší přínos pro rozvoj země z hodnocených opatření. ratingová škála od -300 do + 300.

12 Opatření v 1. kole Návrh zákona o záchranné zdravotní službě Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích (MZ ČR) Alternativní návrh Univerzity Karlovy - Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích (UK) Návrh zákona o specifických zdravotních službách Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon o nemocenském pojištění

13 Projekt HEZR Výsledky 1. kola

14 Míra souhlasu s opatřením

15 Míra důležitosti pro společnost

16 Rating HEZR

17 Harmonogram HEZR 2009 2. kolo proběhne v červnu 2009 3. kolo proběhne říjnu 2009

18 Další informace podrobná statistická data seznam hodnotitelů komentáře hodnotitelů k jednotlivým opatřením najdete na: www.czf.cz

19 Děkujeme za pozornost vladimir.finsterle@czf.cz michael.vich@czf.cz


Stáhnout ppt "Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 10.3.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google