Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duševní hygiena Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duševní hygiena Mgr. Tereza Louková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Duševní hygiena Mgr. Tereza Louková, Ph.D. Tereza.Loukova@ujep.cz
Katedra psychologie PF UJEP Ústí nad Labem

2 Doporučená literatura
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha, Portál, ISBN  KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Grada, Praha, ISBN  KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Academia, Praha, ISBN MÍČEK, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN, 1982. MÍČEK, L. Duševní hygiena. SPN, Praha, 1984. HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, ISBN MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol., Výchova ke zdraví. Praha, Grada, ISBN

3 Doplňující literatura
BLAHUTKOVÁ, Marie - ŘEHULKA, Evžen - DVOŘÁKOVÁ, Šárka. Pohyb a duševní zdraví. Brno : Paido,  s. Edice pedagogické literatury. ISBN BLAHUTKOVÁ, Marie - MATĚJKOVÁ, Eva - BRŮŽKOVÁ, Lucie. Psychologie zdraví : pro studenty bakalářských a magisterských oborů. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, s. ISBN  ŠOLCOVÁ, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, ISBN SEILER, R., STOCK, A. Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, ISBN

4 Obsah Úvod do psychologie zdraví Syndrom vyhoření
Možnosti prevence syndromu vyhoření Psychohygiena a její význam Relaxace

5 Dnešní doba stres vyšší nároky
zrychlující se životní tempo technický pokrok Stres stoupá hladina hormonů (adrenalin)

6 Psychologie zdraví Zdraví? Prevence!
Individuální zodpovědnost za vlastní zdravotní stav! Psychická + fyzická stránka Patogeny x salutogeny

7 Stres Zátěž, tlak, tíseň; = obranný mechanismus našeho těla.
vnitřní část naší reakce na jakoukoliv zátěž či podnět důležitá je míra Aktivační činitel, který zlepšuje naše výkony. Fáze stresové reakce – Hans Selye (GAS) Poplachová Vyrovnávací Konečná

8 Příčiny stresu Stresory (zatěžující a často i škodliví činitelé)
Vnější stresory (hluk, situace nebezpečí) Překážky v uspokojování primárních potřeb (spánku, jídla, odpočinku) Sociální stresory (sociální izolace, konflikty v mezilidských vztazích…) Konflikty (nejistota v rozhodování, v pokusech o zvládnutí úkolu, intrapsychické…) Zátěže při výkonu (spojené především s prací – na jedné straně z časové tísně a nadměrných požadavků, na druhé straně stresující mohou být i naopak nízké požadavky spojené s monotónností prací) Traumatické události (smrt partnera, rozvod,…)

9 Syndrom vyhoření Stav tělesného, citového a duševního vyčerpání.
U „práce s lidmi“. Symptomy v oblasti psychické, fyzické i sociální. Emoční exhausce, „opotřebení“. Chronický stres.

10 Příznaky syndromu vyhoření
Psychické Ztráta nadšení, nechuť, lhostejnost, únik, zhoršené soustředění, paměť, … Tělesné Rychlá unavitelnost, poruchy spánku, vegetativní obtíže, Sociální Omezení kontaktu, konflikty, …

11 Příznaky Subjektivní Objektivní
únava, nízké sebehodnocení, neustálé napětí Podrážděnost, negativismus. Objektivní dlouhodobě snížená celková výkonnost.

12 Fáze syndromu vyhoření
Nadšení (vysoké ideály) Stagnace Frustrace Apatie Intervence/ syndrom vyhoření

13 Prevence Externí vlivy z prostředí Sociální opora Pracovní podmínky
Supervize

14 Prevence Individuální možnosti Zájem o problematiku.
Chtít něco změnit. Vlastní iniciativa. Psychohygiena !!! Celoživotní vzdělávání, seberozvojové kurzy.

15 Duševní hygiena Hygiena = zdravověda Zdraví X tělesná hygiena
péče o umožnění optimálního fungování duševní činnosti.

16 Vyrovnaná životní situace
Nevyrovnaná životní situace Žádoucím stavem v našem životě jsou situace, kdy to, co na nás působí negativně, je vyrovnáváno souborem našich schopností a možností negativní vlivy úspěšně zvládat (vyrovnávat se s nimi). Do nežádoucího stavu typu stresu a distresu se dostáváme, jestliže negativní vlivy, které na nás působí, převyšují naše možnosti a schopnosti tyto negativní vlivy zvládat.

17 Význam duševní hygieny
Prevence somatických i psychických onemocnění. Odolnost vůči stresu. Prevence syndromu vyhoření. Sociální vztahy Pracovní výkon. Subjektivní spokojenost. Udržování zdraví. Radost ze života.

18 Zásady duševní hygieny
Zájem. Stanovení priorit. Mít čas sám na sebe. Relaxace.

19 Relaxace Uvolnění. Klid. Rychlá regenerace. Místo. Čas. Odhodlání !!!

20 Relaxační metody Spánek. Dechová cvičení Jóga, pilates, atd.
Autogenní trénink. Jacobsonova progresivní relaxace. Imaginativní relaxace. Cvičení koncentrace. Masáže.

21 Význam relaxace Uvolnění. Spánek. Snížení napětí. Energie.
Soustředění. Přirozeným výsledkem – klid.

22 Známky růstu duševní rovnováhy
Mens sana in corpore sano. Přirozenost. Nezávislost a vnitřní autonomie. Sebeakceptace – sebepřijetí, sebepoznání. Odvaha ke stálému začínání (snaha o duševní růst a pokrok). Smysl pro krásu. Akceptace druhých, sociální adaptace. Nesobeckost. Výrazný smysl pro etiku. Spokojenost a tichá radostnost.

23 Děkuji za pozornost.  Tereza Louková Kontakt: loukova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Duševní hygiena Mgr. Tereza Louková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google