Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Duševní hygiena Mgr. Tereza Louková, Ph.D. Katedra psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Duševní hygiena Mgr. Tereza Louková, Ph.D. Katedra psychologie PF UJEP Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Duševní hygiena Mgr. Tereza Louková, Ph.D. Tereza.Loukova@ujep.cz Katedra psychologie PF UJEP Ústí nad Labem

2 Doporučená literatura –KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha, Portál, 2003. ISBN 80-7178-774-4. –KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Grada, Praha, 2002. ISBN 80-247-0179-0. –KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Academia, Praha, 2005. ISBN 80-200-1307-5. –MÍČEK, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN, 1982. –MÍČEK, L. Duševní hygiena. SPN, Praha, 1984. –HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-7184-889-1 –MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol., Výchova ke zdraví. Praha, Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2715-8

3 Doplňující literatura   BLAHUTKOVÁ, Marie - ŘEHULKA, Evžen - DVOŘÁKOVÁ, Šárka. Pohyb a duševní zdraví. Brno : Paido, 2005. 78 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80- 7315-108-1   BLAHUTKOVÁ, Marie - MATĚJKOVÁ, Eva - BRŮŽKOVÁ, Lucie. Psychologie zdraví : pro studenty bakalářských a magisterských oborů. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2011. 128 s. ISBN 978-80-210-5417-2. BLAHUTKOVÁ, MarieMATĚJKOVÁ, EvaBRŮŽKOVÁ, Lucie   ŠOLCOVÁ, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 987-80-247-2947-3   SEILER, R., STOCK, A. Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, 1994. ISBN 80-7033-414-2.   KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-835.

4 Obsah  Úvod do psychologie zdraví  Syndrom vyhoření  Možnosti prevence syndromu vyhoření  Psychohygiena a její význam  Relaxace

5 Dnešní doba stres vyšší nároky stres vyšší nároky zrychlující se životní tempo technický pokrok zrychlující se životní tempo technický pokrok Stres stoupá hladina hormonů (adrenalin)

6 Psychologie zdraví  Zdraví?  Prevence!  Individuální zodpovědnost za vlastní zdravotní stav!  Psychická + fyzická stránka  Patogeny x salutogeny

7 Stres  Zátěž, tlak, tíseň;  = obranný mechanismus našeho těla.  vnitřní část naší reakce na jakoukoliv zátěž či podnět  důležitá je míra  Aktivační činitel, který zlepšuje naše výkony.  Fáze stresové reakce – Hans Selye (GAS) 1.Poplachová 2.Vyrovnávací 3.Konečná

8 Příčiny stresu  Stresory (zatěžující a často i škodliví činitelé) –Vnější stresory (hluk, situace nebezpečí) –Překážky v uspokojování primárních potřeb (spánku, jídla, odpočinku) –Sociální stresory (sociální izolace, konflikty v mezilidských vztazích…) –Konflikty (nejistota v rozhodování, v pokusech o zvládnutí úkolu, intrapsychické…) –Zátěže při výkonu (spojené především s prací – na jedné straně z časové tísně a nadměrných požadavků, na druhé straně stresující mohou být i naopak nízké požadavky spojené s monotónností prací) –Traumatické události (smrt partnera, rozvod,…)

9 Syndrom vyhoření  Stav tělesného, citového a duševního vyčerpání.  U „práce s lidmi“.  Symptomy v oblasti psychické, fyzické i sociální.  Emoční exhausce, „opotřebení“.  Chronický stres.

10 Příznaky syndromu vyhoření 1)Psychické  Ztráta nadšení, nechuť, lhostejnost, únik, zhoršené soustředění, paměť, … 1)Tělesné  Rychlá unavitelnost, poruchy spánku, vegetativní obtíže, … 1)Sociální  Omezení kontaktu, konflikty, …

11 Příznaky  Subjektivní -únava, nízké sebehodnocení, neustálé napětí -Podrážděnost, negativismus.  Objektivní -dlouhodobě snížená celková výkonnost.

12 Fáze syndromu vyhoření 1.Nadšení (vysoké ideály) 2.Stagnace 3.Frustrace 4.Apatie 5.Intervence/ syndrom vyhoření

13 Prevence  Externí vlivy z prostředí  Sociální opora  Pracovní podmínky  Supervize

14 Prevence Individuální možnosti  Zájem o problematiku.  Chtít něco změnit.  Vlastní iniciativa.  Psychohygiena !!!  Celoživotní vzdělávání, seberozvojové kurzy.

15 Duševní hygiena  Hygiena = zdravověda  Zdraví  X tělesná hygiena  péče o umožnění optimálního fungování duševní činnosti.

16 Vyrovnaná životní situace Nevyrovnaná životní situace Žádoucím stavem v našem životě jsou situace, kdy to, cona nás působí negativně, je vyrovnáváno souborem našich schopností a možností negativní vlivy úspěšně zvládat (vyrovnávat se s nimi). Do nežádoucího stavu typu stresu a distresu se dostáváme, jestliže negativní vlivy, které na nás působí, převyšují naše možnosti a schopnostityto negativní vlivy zvládat.

17 Význam duševní hygieny  Prevence somatických i psychických onemocnění.  Odolnost vůči stresu.  Prevence syndromu vyhoření.  Sociální vztahy  Pracovní výkon.  Subjektivní spokojenost.  Udržování zdraví.  Radost ze života.

18 Zásady duševní hygieny  Zájem.  Stanovení priorit.  Mít čas sám na sebe.  Relaxace.

19 Relaxace  Uvolnění.  Klid.  Rychlá regenerace.  Místo.  Čas.  Odhodlání !!!

20 Relaxační metody  Spánek.  Dechová cvičení  Jóga, pilates, atd.  Autogenní trénink.  Jacobsonova progresivní relaxace.  Imaginativní relaxace.  Cvičení koncentrace.  Masáže.

21 Význam relaxace  Uvolnění.  Spánek.  Snížení napětí.  Energie.  Soustředění.  Přirozeným výsledkem – klid.

22 Známky růstu duševní rovnováhy a)Mens sana in corpore sano. b)Přirozenost. c)Nezávislost a vnitřní autonomie. d)Sebeakceptace – sebepřijetí, sebepoznání. e)Odvaha ke stálému začínání (snaha o duševní růst a pokrok). f)Smysl pro krásu. g)Akceptace druhých, sociální adaptace. h)Nesobeckost. i)Výrazný smysl pro etiku. j)Spokojenost a tichá radostnost.

23 Děkuji za pozornost. Tereza Louková Kontakt: loukova@seznam.cz Tereza.loukova@ujep.cz


Stáhnout ppt "Duševní hygiena Mgr. Tereza Louková, Ph.D. Katedra psychologie PF UJEP Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google