Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

01. 2 METODIKA Zajištění zdravotního stavu zvířat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "01. 2 METODIKA Zajištění zdravotního stavu zvířat"— Transkript prezentace:

1 01. 2 METODIKA Zajištění zdravotního stavu zvířat
Projekt Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 WELFARE ZVÍŘAT Welfare (pohoda) zvířat představuje stav, ve kterém se organismus zvířete snaží vyrovnat s prostředím, ve kterém žije (Broom, 1986). Welfare se definuje jako stav naplnění všech materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu, kdy je zvíře v souladu s jeho životním prostředím. Nejedná se přitom jen o splnění základních podmínek života a zdraví zvířat, předpokládá stejně tak i ochranu před fyzickým i psychickým strádáním a týráním. Zvíře má nárok na to, aby mu chovatel vytvářel předpoklady pro zabezpečení vyššího stupně uspokojení jeho životních potřeb. Welfare zvířat požaduje pro chovaná zvířata dosažení určité spokojenosti, pohody, komfortu. Tento požadavek je zdůvodněný eticky, ale vyplývá i z ekonomiky. Jen zvíře, které má na dostatečné úrovni zajištěny své materiální (fyziologické) i nemateriální (mentální, psychické) potřeby může poskytovat maximální užitkovost, odpovídající jeho genetickému potenciálu, může optimálně zhodnocovat krmnou dávku, uchovat si zdraví, produkční schopnost i přirozené projevy chování a jeho chov může být proto ekonomicky úspěšný.

3 Zásady a kritéria welfare
K dosažení životní pohody (welfare) v chovech zvířat je třeba vytvořit takové podmínky, které zajistí požadavky stanovené Britskou radou pro ochranu hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare Council - FAWC), která těchto pět svobod novelizovala v r takto: 1. Odstranění hladu, žízně a podvýživy - neomezený přístup ke krmivu a čerstvé napájecí vodě v množství dostačujícím pro zachování dobrého zdravotního stavu, fyzické i psychické energie. 2. Odstranění fyzikálních a tepelných faktorů nepohody – zajištění odpovídajícího prostředí včetně zabezpečení před nepřízní makroklimatu a pohodlného místa k odpočinku. 3. Odstranění příčin vzniku bolesti, zranění, nemoci – v první řadě prevence onemocnění, popř. rychlá diagnostika a terapie. 4. Možnost projevů normálního chování – zajištění dostatečného prostoru, vhodného vybavení a možnosti sociálních kontaktů s jedinci téhož druhu. 5. Odstranění strachu a deprese (úzkosti) – vyloučení takových podmínek, které by způsobovaly psychické strádání a utrpení.

4 Odstavec předpisu 246/1992 Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb
Odstavec předpisu 246/1992 Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 12 § 12 (1) Chovatel je povinen zajistit s ohledem na druh hospodářského zvířete, stupeň jeho vývoje, adaptaci a domestikaci, životní podmínky odpovídající fyziologickým a etologickým potřebám hospodářských zvířat tak, aby jim nebylo působeno utrpení a byla zajištěna jejich pohoda v souladu se získanými zkušenostmi a vědeckými poznatky. (2) Chovatel hospodářských zvířat musí zajistit dostatečně početný a odborně způsobilý personál s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o příslušném druhu a kategorii hospodářských zvířat a používaném chovatelském systému, aby a) byl schopen rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu hospodářského zvířete, b) zjistit změny v chování hospodářského zvířete, c) byl schopen určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody hospodářského zvířete. (3) Hospodářským zvířatům nesmí být podáváno krmivo nebo nápoj způsobem, který vyvolává zbytečné utrpení. Krmiva musí splňovat podmínky stanovené zvláštními právními předpisy.3a) (4) Pro zabezpečení podmínek ochrany zvířat každé hospodářské zvíře, na němž se projeví příznaky onemocnění nebo zranění, musí být bez odkladu náležitě ošetřeno v souladu se zvláštními právními předpisy;2) vyžaduje-li to situace, musí být nemocná nebo zraněná zvířata izolována ve vhodném ustájení.

5 Nemoci králíků Myxomatóza
Myxomatóza je virové onemocnění, které je přenášeno hmyzem (virus rozšiřují komáři a mouchy). Projevuje se tzv. myxomy (útvary podobné boulím) na uších a za ušima, zarudlým pohlavním ústrojím (u samců spuštěnými varlaty) a bílým výtokem z očí. Následkem myxomatózy většina postižených jedinců umírá. Vhodnou prevencí je očkování, které lze provádět od 10. týdnu života.

6 Králičí mor (zánět plic)
Je to virové onemocnění, které má krátkou inkubační dobu a velmi rychlý průběh. Přenáší se přímým kontaktem nebo bodavým hmyzem. Obvykle jedinci postižení touto nemocí umírají v křečích s příznaky dušení. Jedinou prevencí je očkování - lze očkovat buď samostatně, nebo kombinovanou vakcínou, která je účinná i proti myxomatóze.

7 Kokcidióza Kokcidióza je parazitární onemocnění, které je způsobené přemnožením prvoků rodu Eimeria (Kokcidie). Ty přežívají téměř u všech dospělých králíků, nejnáchylnější na ně jsou mláďata do 10 týdnů věku. Při masivním rozmnožení poškozují střevní sliznici nebo tkáň jater. Onemocnění se přenáší trusem a močí. Následkem onemocnění králíci hubnou (přestávají jíst), mají vypoulené oči, bledé oční spojivky a nahrbený hřbet. V pokročilém stadiu jsou nadmutí, občas skřípají zuby a trpí střídavě zácpou a silně zapáchajícím průjmem. Časně hynou v křečích. Vhodnou prevencí je pravidelné podávání kokcidiostatik (označovány také jako antikokcidika, antiparazitika).

8 Ušní prašivina Ušní prašivinu způsobuje zákožka svrabová. U postižených jedinců se vyskytují šedobílé stroupky v uších a ve zvukovodech, pod nimi je patrná zanícená kůže. Následkem prašiviny má zvíře neustále sklony k drbání a pohazování hlavou. Prevencí je pravidelná kontrola uší. V případě výskytu prašiviny potíráme postižená místa mastí, případně stolním olejem (aby strupy změkly) po dobu 3 dnů. Nejčastěji se prašivina objevuje u starších králíků.

9 Infekční rýma O infekční rýmě mluvíme tehdy, pokud se u zvířete objevuje trvalý výtok z nosních dírek. Často také kýchá, frká a ustavičně si přejíždí nos. Zpozorovat můžeme znečištěné přední končetiny, v některých případech také hnisavý výtok v okolí nosu. Rýmu mohou způsobit bakterie nebo také viry. Je vhodné navštívit veterinárního lékaře, který určí přesnou příčinu a doporučí vhodnou léčbu.

10 Nemoci drůbeže Jak poznat zdravé zvíře?
Hřeben/laloky: Světle červený, dobře prokrvený Oči: Světlé, jasné, pozorné Zobák: Silný, bez výtoků Povrch jícnu: Světle červený Opeření: Hladké, lesklé, úplné Křídla: Přiléhavá, uzavřená Běháky: Vzpřímené, bez povlaku Kloaka: Lehce navhlá, růžová Trus: Pravidelný, nevodnatý Dýchání: Lehce znatelné, bez chropění

11 Markova nemoc drůbeží herpes virus ochrnutí končetin není možné, jen preventivní očkování

12 Newcastelská choroba virus ztížené dýchání, nazelenalý průjem, vajíčka bez skořápky není možné, preventivní očkování

13 Salmonelóza drůbeže salmonely únava, bílý průjem, svěšená křídla očkování rodičovského hejna, preventivní hygiena při líhnutí a odchovu

14 Kokcidióza parazité v trávicím traktu, vysoká vlhkost v kurníku
chybějící chuť k žrádlu, hubnutí, vyčerpanost, zpomalený růst, načervenalý řidký trus zlepšení stájového klimatu, častá výměna podestýlky Prevence: Acidomid D

15 Tuberkulóza drůbeže bakterie tuberkulózy
bledé hřebeny a laloky, nižší snáška, pozvolné oslabení,na povrchu jater a střev různé uzlíky sýrovité až mineralizované konzistence léčení není možné, zákaz používání výběhu na dva - tři roky

16 Čmelíci krev sající parazit neklidná zvířata obnovení písku v popelišti, nasazení insekticidů (biokill,čmelíkostop), pravidelná kontrola

17 Vápenka Parazité (roztoči) bílý a drsný povlak na běhácích krusty,
vápenaté končetiny čištění hřadů,použití insekticidů, změkčení tvrdé kůže tekutým mýdlem nebo olejem.

18 K O N E C Příloha Metodiky 01.3 projektu Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "01. 2 METODIKA Zajištění zdravotního stavu zvířat"

Podobné prezentace


Reklamy Google