Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Igor Dostal.  Základní pojmy  Půdní typy/půdní druhy  Půdní typy na území ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Igor Dostal.  Základní pojmy  Půdní typy/půdní druhy  Půdní typy na území ČR."— Transkript prezentace:

1 Igor Dostal

2  Základní pojmy  Půdní typy/půdní druhy  Půdní typy na území ČR

3  Rozumíte daným pojmům? Vysvětlete je. pedosféra bonita půdy humus matečná hornina zrnitost půdypůdní profil pedogeografie půdotvorní činitelé

4  Dokážete stručně vysvětlit rozdíl mezi půdním typem a půdním druhem? Půdní typPůdní druh podle uspořádání jednotlivých vrstev (půdních horizontů), které mají různé fyzikální, chemické a biologické vlastnosti; např. hnědozemě, hnědé lesní půdy, lužní půdy,… podle textury (zrnitosti), resp. podle velikosti převládajících částeček v půdě; např. písčité půdy, jílovité půdy, hlinité půdy,…

5  Jak úrodné jsou vůbec půdy v ČR?  Existují u nás nějaké územní rozdíly v kvalitě půd?  Čím jsou půdy nejvíce ovlivněny (podnebím, nadmořskou výškou, zeměpisnou polohou, vlastnostmi hornin,…)?  Které půdní typy jsou nejvhodnější pro zemědělskou výrobu?  A které půdní typy jsou v ČR nejčastější?  Jaký půdní typ se vlastně vyskytuje v místě vašeho bydliště?

6  A. Vertikální zastoupení půdních typů (v závislosti na nadmořské výšce) černozemě hnědozemě hnědé lesní půdy = kambizemě podzolové půdy = podzoly

7 černozemě - půdy nížin (max. do výšky 350 m n. m.) - mocný humusový horizont (60-80 cm), bohaté živinami, velmi úrodné půdy (u nás vůbec nejúrodnější) - pěstování náročných plodin (pšenice, kukuřice) - výskyt v moravských úvalech (Dyjskosvratecký, Dolnomoravský), střední Polabí, dolní Povltaví a dolní Poohří hnědozemě - v nadmořských výškách kolem 300-500 m n. m. - dostatek živin, úrodné půdy, pokrývají kolem 1/5 plochy státu - široce obklopují moravské úvaly (včetně Hornomoravského), střední Polabí

8 hnědé lesní půdy = kambizemě - v nadmořské výšce nad 500 m n. m. - půdy typické pro pahorkatiny, vrchoviny až hornatiny ČR - v ČR vůbec nejrozšířenější půdní typ - převážně Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina, také podhůří hraničních pohoří ČR podzolové půdy = podzoly - v oblastech s chladnějším a vlhčím podnebím, v nadmořských výškách nad 700 m n. m. - pokryté převážně jehličnatými lesy - málo úrodné půdy, vyžadují stálé hnojení - půdy podhorských a horských oblastí

9  B. Azonální zastoupení půdních typů (v závislosti na geologickém podloží, hladině podzemní vody, poloze v krajině,…) rendziny = vápenatky - v krasových oblastech na vápencích - Moravský kras a Český kras nivní půdy = fluvizemě - v říčních náplavách, pravidelně zaplavovány, vysoká hladina podzemní vody - střední Polabí, údolí Dyje a Moravy další půdní typy: lužní půdy, rankery, gleje a pseudogleje,…

10  HOLEČEK, Milan. Česká republika: zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 4., upravené vyd. Praha: Fortuna, 2005, 103 s. ISBN 80-716-8930-0  ŠÁRA..]., [odpovědní red.: Pavel..]. Školní atlas Česká Republika a Evropa. Vizovice: SHOCart, 2005. ISBN 978-807- 2242-474.  Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2006, 32 s. ISBN 80-701-1870-9.  KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy : [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5305-850.  Použity kliparty z MS PowerPoint.


Stáhnout ppt "Igor Dostal.  Základní pojmy  Půdní typy/půdní druhy  Půdní typy na území ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google