Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY TYPOGRAFIE. Typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat –dobře čitelná –přehledná –estetická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY TYPOGRAFIE. Typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat –dobře čitelná –přehledná –estetická."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY TYPOGRAFIE

2 Typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat –dobře čitelná –přehledná –estetická

3 Písma – soubor znaků malá písmenam velká písmenaM číslice2 diakritická znaménkaˇ ´ interpunkční znaménka,. ? ! ; závorky() [ ] uvozovky„“ matematická znaménka+ - * / a další znaky

4 Klasifikace písem bezpatková - absence patek - tahy stejně silné, slabé stínování - málo zdobená patková - tahy písmen zakončeny patkami - mají obvykle stínování Arial Tahoma Impact Times New Roman Bookman Garamond

5 Klasifikace písem kaligrafická - vychází z kaligrafických skriptů - z písem volně ručně psaných - z písem volně ručně psanýchdekorativní - vizitky, reklamy, svatební oznámení... - vizitky, reklamy, svatební oznámení... Bradley Freestyle Script Castellar

6 Velikost písma udává se v bodech podle formátu a typu tiskoviny malé písmo brzy unavuje zrak u velkého písma lidské oko není schopné naráz obsáhnout více písmen –pro děti předškolního věku 20, 24 bodů –dětské knihy 14, 16 bodů –učebnice, text na formát A4 11-12 bodů –většina knih 10 bodů –časopisy a rozsáhlá knižní díla 9 bodů –noviny, knihy malého formátu 8 bodů –slovníky, jízdní řády, telefonní seznamy, poznámky, vysvětlivky 5, 6, 7 bodů

7 Velikost písma texty tištěné menším písmem než 6 b. škodí zraku v jednom dokumentu nepoužívat více než 3 velikosti jednoho písma velikosti by měly být zřetelně odlišené u nadpisů se často používá větší písmo, které by mělo být aspoň 1,2krát větší než písmo odstavce

8 Řezy písma ne každé písmo musí mít řezy běžné řezy: –obyčejné –tučné –kurzíva –tučná kurzíva

9 Řezy písma podle šířky: –zúžené –normální –rozšířené

10 Řezy písma Kapitálky –varianta písma, u které mají malá písmena tvar písmen velkých Z ÁKLADNÍ ŠKOLA

11 Řezy písma jednotlivé části textu odlišovat raději různými řezy než různými typy písma celkový počet řezů písma v jednom dokumentu by neměl přesáhnout 6-8

12 Odstavec každý blok textu ukončený znakem konec odstavce –vkládá se klávesou Enter posunutí prvního řádku odstavce vpravo –v celém textu stejné první řádek odstavce nesmí být osaměle na konci stránky

13 Odstavec Zarovnání odstavce pro zarovnání textu jsou čtyři možnosti: –vlevo –do bloku (tj. k oběma krajům) –vpravo –na střed

14 Zvýrazňování slov v textu kurzívou tučným písmem případně tučnou kurzívou VERZÁLKAMI (velká písmena), nebo KAPITÁLKAMI S PRVNÍM PÍSMENEM VELKÝM jiným písmem "uvozovkami" nebo 'apostrofy' jinou barvou písma p r o s t r k á v á n í m, kdy mezi jednotlivé znaky vložíme mezeru podtrháváním nebo přeškrtnutím

15 Mezislovní mezery Pevná (tvrdá) mezera Ctrl+Shift+mezerníknezlomitelná vkládát na místo, kde nesmí dojít k zalomení řádku ve Wordu automaticky (v, k, s, z)

16 Psaní textu – Interpunkce (tečka, čárka) TEČKA, ČÁRKA píše se těsně za slovo bez mezery a následuje za ní mezera mezera se nepíše, když následuje další znaménko pokud věta končí zkratkou, další tečka se nepíše pokud věta končí pomlčkou, nepíše se za ní tečka tečka se nikdy nepíše za nadpisem je-li celá věta v závorkách, je tečka uvnitř a naopak: Je to tak (a nejinak). Je to tak. (A nejinak.) končí-li věta výpustkem (...), další tečka se nepřidává. Výpustek se píše jako speciální znak, nikoliv jako tři tečky

17 Ukázka špatně: Karel, Luboš a Zuzana jsou u babičky. správně:

18 Psaní textu - dvojtečka, středník, otazník, vykřičník píší se těsně za slovo bez mezery a následuje za nimi mezera Stůj! Co dnes koupíte? Znaky: velká hlava

19 Psaní textu - dvojtečka, středník, otazník, vykřičník za dvojtečkou píšeme malé písmeno, následuje-li jedna věta (souvětí). Začíná-li po dvojtečce delší text nebo přímá řeč, píšeme po ní písmeno velké Řekl: „Do roka a do dne Lomikare“

20 Psaní textu - dvojtečka, středník, otazník, vykřičník středník se užívá mj. při výčtu Za chyby v novinách odpovídá a) korektor redaktorovi; b) redaktor šéfredaktorovi; c) šéfredaktor mně; d) já sobě.

21 Psaní textu - uvozovky, závorky, spojovník, pomlčka UVOZOVKY („“) těsně ke slovu bez mezer rovné uvozovky → palec ZÁVORKY těsně ke slovu, vně je mezera SPOJOVNÍK (-) je na klávesnici dělení slov na konci řádku spojování slov (česko-anglický) POMLČKA je delší oddělovač větných celků (s mezerami) uvození přímé řeči nahrazuje spojku až

22 Ukázka špatně: špatně: Jsou to býložravci( kůň, králík, slon ). správně:... řekl:" ahoj! "...špatně... řekl: "ahoj!"...správně... v pátek ( večer ) se bude...špatně... v pátek (večer) se bude...správně

23 Psaní textu – ostatní znaky značka § (paragraf) –sází se bez tečky a odděluje se od čísla pevnou mezerou § 158

24 Psaní textu – ostatní znaky znak & (ampersand) –se používá ve firemním označení, kde je obyčejně spojkou dvou jmen ve významu spojky a. Z obou stran se odděluje pevnými mezerami DOLCE & GABBANA

25 Psaní textu – ostatní znaky hvězdička a křížek (* †) –znaménka pro narození a úmrtí (hvězdička se používá též při odvolání textu) - se od letopočtu, popř. od jména oddělují pevnou mezerou * 1926† 1998

26 Psaní textu - znaménka MATEMATICKÁ ZNAMÉNKA (+,-,= ) píší se s mezerami 4 + 2 = 6

27 Psaní textu - znaménka VÝPUSTEK (...) nahrazuje nevyslovený text nemá se psát jako 3 tečky Alt + 0133 ODSUVNÍK (‘) apostrof nahrazuje písmeno přisazuje se těsně ke slovu Alt + 0146 minuta (´), vteřina (´´) ©, ®

28 Psaní textu - zkratky ZKRATKY (tj., apod.) ne na začátku věty iniciálové zkratky nemají tečku USA pozor na viz (rozkazovací způsob !!!)

29 Psaní textu - zkratky STUPEŇ (°) označení teploty se sází buď: -10 ° -10°C Stupeň alkoholu jako jeden výraz bez mezer 12° pivo

30 Psaní textu - vyznačování VYZNAČOVÁNÍ nejlépe řezem –polotučná kurzíva postrkáváním –nepostrkávat kurzívu pozor na podtrhávání (nedoporučuje se) vyznačování jiným písmem –technická literatura –jiná skupina písma

31 Psaní čísel věta nesmí začínat číslicí v textu vyjadřujeme čísla slovy – –ne datum, letopočet, časový údaj

32 Psaní čísel Oddělení desetinných čísel čárkou rozdělení zúženou mezerou po třímístných skupinách 437 000 000 –ne letopočty, PSČ apod.

33 Psaní čísel Násobky bez mezer bez mezer 10krát, 16bitový

34 Psaní čísel Datum s tečkami a mezerami s tečkami a mezerami 27. 10. 2001 označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou

35 Psaní čísel Čas hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou bez mezer 12.00 hodin

36 Psaní čísel Čas sekundy se oddělují od minut dvojtečkou, desetiny sekund od celých sekund čárkou 19:26,3 min.

37 Psaní čísel Čas u sportovních výkonů vyjádřených časem se hodiny od minut a minuty od sekund oddělují dvojtečkou 18:56:13 hodin

38 Psaní čísel Peněžní hodnoty značky peněžních měn Kč (Kč většinou až za číslo sumy), DM apod. se sázejí před číslo sumy, je-li uvedeno s desetinným číslem DM 25,50

39 Psaní čísel Peněžní hodnoty Pokud je číslo celé, klade se značka měny za číselné označení nebo se dává před označení celých peněžních částek s desetinou čárkou a pomlčkou cena Kč 15,20 cena 500 Kč

40 Psaní čísel směrovací čísla s mezerou po prvních třech číslech 272 00

41 Psaní čísel telefonní čísla zásadně se nesmějí dělit do dvou řádek –šestimístná nn nn nn, nnn nnn 62 15 55, 621 555 62 15 55, 621 555 –osmimístná nn nn nn nn 21 91 42 40 21 91 42 40 –předvolba do závorky (0312) 624 587 (0312) 624 587

42 Tabulátory Nevkládejte nikdy více mezer za sebou Tabulátor, tabulační zarážka –nastavení vlastních tabulačních zarážek Zarovnání –vlevo –doprostřed –vpravo –číselná (desetinná stránka) Vodící znak Skryté tabulky

43 Fonty Písmo uložené jako data na počítači Soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma Instalují se s programovým vybavením Fonty lze doinstalovat Pozor na česká písmena Zvláštní fonty (obrázkové) – Wingdings, Webdings

44 Ukázka Interpunkční znaménka, závorky se "lepí" na slovo. Př:... řekl:" ahoj! "...špatně... řekl: "ahoj!"... správně... v pátek ( večer ) se bude...špatně... v pátek (večer) se bude... správně

45 Konec stránky Je-li potřeba, aby nějaký text začínal na nové stránce, nepoužívej pro odsazení mezi odstavci několikanásobné stisknutí klávesy Enter, ale využij možnosti svého textového editoru pro ukončení stránky. z nabídky Vložit příkaz Zalomení (Konec stránky)


Stáhnout ppt "ZÁKLADY TYPOGRAFIE. Typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat –dobře čitelná –přehledná –estetická."

Podobné prezentace


Reklamy Google