Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY TYPOGRAFIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY TYPOGRAFIE."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY TYPOGRAFIE

2 nauka o tom, jak má tiskovina vypadat dobře čitelná přehledná
Typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat dobře čitelná přehledná estetická

3 diakritická znaménka ˇ ´ interpunkční znaménka , . ? ! ;
Písma – soubor znaků malá písmena m velká písmena M číslice 2 diakritická znaménka ˇ ´ interpunkční znaménka , . ? ! ; závorky () [ ] uvozovky „“ matematická znaménka + - * / a další znaky

4 patková - tahy písmen zakončeny patkami - mají obvykle stínování Arial
Klasifikace písem bezpatková - absence patek - tahy stejně silné, slabé stínování - málo zdobená patková - tahy písmen zakončeny patkami - mají obvykle stínování Arial Tahoma Impact Times New Roman Bookman Garamond

5 kaligrafická - vychází z kaligrafických skriptů
Klasifikace písem kaligrafická - vychází z kaligrafických skriptů - z písem volně ručně psaných dekorativní - vizitky, reklamy, svatební oznámení... Bradley Freestyle Script Castellar

6 podle formátu a typu tiskoviny malé písmo brzy unavuje zrak
Velikost písma udává se v bodech podle formátu a typu tiskoviny malé písmo brzy unavuje zrak u velkého písma lidské oko není schopné naráz obsáhnout více písmen pro děti předškolního věku 20, 24 bodů dětské knihy 14, 16 bodů učebnice, text na formát A bodů většina knih 10 bodů časopisy a rozsáhlá knižní díla 9 bodů noviny, knihy malého formátu 8 bodů slovníky, jízdní řády, telefonní seznamy, poznámky, vysvětlivky 5, 6, 7 bodů

7 texty tištěné menším písmem než 6 b. škodí zraku
Velikost písma texty tištěné menším písmem než 6 b. škodí zraku v jednom dokumentu nepoužívat více než 3 velikosti jednoho písma velikosti by měly být zřetelně odlišené u nadpisů se často používá větší písmo, které by mělo být aspoň 1,2krát větší než písmo odstavce

8 ne každé písmo musí mít řezy běžné řezy: obyčejné tučné kurzíva
Řezy písma ne každé písmo musí mít řezy běžné řezy: obyčejné tučné kurzíva tučná kurzíva

9 Řezy písma podle šířky: zúžené normální rozšířené

10 Základní škola Kapitálky
Řezy písma Kapitálky varianta písma, u které mají malá písmena tvar písmen velkých Základní škola

11 celkový počet řezů písma v jednom dokumentu by neměl přesáhnout 6-8
Řezy písma jednotlivé části textu odlišovat raději různými řezy než různými typy písma celkový počet řezů písma v jednom dokumentu by neměl přesáhnout 6-8

12 každý blok textu ukončený znakem konec odstavce
Odstavec každý blok textu ukončený znakem konec odstavce vkládá se klávesou Enter posunutí prvního řádku odstavce vpravo v celém textu stejné první řádek odstavce nesmí být osaměle na konci stránky

13 pro zarovnání textu jsou čtyři možnosti: vlevo
Odstavec Zarovnání odstavce pro zarovnání textu jsou čtyři možnosti: vlevo do bloku (tj. k oběma krajům) vpravo na střed

14 Zvýrazňování slov v textu
kurzívou tučným písmem případně tučnou kurzívou VERZÁLKAMI (velká písmena), nebo KAPITÁLKAMI S PRVNÍM PÍSMENEM VELKÝM jiným písmem "uvozovkami" nebo 'apostrofy' jinou barvou písma p r o s t r k á v á n í m, kdy mezi jednotlivé znaky vložíme mezeru podtrháváním nebo přeškrtnutím

15 vkládát na místo, kde nesmí dojít k zalomení řádku
Mezislovní mezery Pevná (tvrdá) mezera Ctrl+Shift+mezerník nezlomitelná vkládát na místo, kde nesmí dojít k zalomení řádku ve Wordu automaticky (v, k, s, z)

16 Psaní textu – Interpunkce (tečka, čárka)
píše se těsně za slovo bez mezery a následuje za ní mezera mezera se nepíše, když následuje další znaménko pokud věta končí zkratkou, další tečka se nepíše pokud věta končí pomlčkou, nepíše se za ní tečka tečka se nikdy nepíše za nadpisem je-li celá věta v závorkách, je tečka uvnitř a naopak: Je to tak (a nejinak). Je to tak. (A nejinak.) končí-li věta výpustkem (...), další tečka se nepřidává. Výpustek se píše jako speciální znak, nikoliv jako tři tečky

17 Karel , Luboš a Zuzana jsou u babičky . správně:
Ukázka špatně: Karel , Luboš a Zuzana jsou u babičky . správně: Karel, Luboš a Zuzana jsou u babičky.

18 Psaní textu - dvojtečka, středník, otazník, vykřičník
píší se těsně za slovo bez mezery a následuje za nimi mezera Stůj! Co dnes koupíte? Znaky: velká hlava

19 Psaní textu - dvojtečka, středník, otazník, vykřičník
za dvojtečkou píšeme malé písmeno, následuje-li jedna věta (souvětí). Začíná-li po dvojtečce delší text nebo přímá řeč, píšeme po ní písmeno velké Řekl: „Do roka a do dne Lomikare“

20 Psaní textu - dvojtečka, středník, otazník, vykřičník
středník se užívá mj. při výčtu Za chyby v novinách odpovídá a) korektor redaktorovi; b) redaktor šéfredaktorovi; c) šéfredaktor mně; d) já sobě.

21 Psaní textu - uvozovky, závorky, spojovník, pomlčka
těsně ke slovu bez mezer rovné uvozovky → palec ZÁVORKY těsně ke slovu, vně je mezera SPOJOVNÍK (-) je na klávesnici dělení slov na konci řádku spojování slov (česko-anglický) POMLČKA je delší oddělovač větných celků (s mezerami) uvození přímé řeči nahrazuje spojku až

22 Jsou to býložravci( kůň, králík, slon ) . správně:
Ukázka  špatně: Jsou to býložravci( kůň, králík, slon ) . správně: Jsou to býložravci (kůň, králík, slon). ... řekl:" ahoj! " ... špatně ... řekl: "ahoj!" ... správně ... v pátek ( večer ) se bude ... ... v pátek (večer) se bude ...

23 Psaní textu – ostatní znaky
značka § (paragraf) sází se bez tečky a odděluje se od čísla pevnou mezerou § 158

24 Psaní textu – ostatní znaky
znak & (ampersand) se používá ve firemním označení, kde je obyčejně spojkou dvou jmen ve významu spojky a. Z obou stran se odděluje pevnými mezerami DOLCE & GABBANA

25 Psaní textu – ostatní znaky
hvězdička a křížek (* †) znaménka pro narození a úmrtí (hvězdička se používá též při odvolání textu) - se od letopočtu, popř. od jména oddělují pevnou mezerou * 1926 † 1998

26 4 + 2 = 6 MATEMATICKÁ ZNAMÉNKA (+ ,- ,= ) píší se s mezerami
Psaní textu - znaménka MATEMATICKÁ ZNAMÉNKA (+ ,- ,= ) píší se s mezerami 4 + 2 = 6

27 nahrazuje nevyslovený text nemá se psát jako 3 tečky Alt + 0133
Psaní textu - znaménka VÝPUSTEK (...) nahrazuje nevyslovený text nemá se psát jako 3 tečky Alt ODSUVNÍK (‘) apostrof nahrazuje písmeno přisazuje se těsně ke slovu Alt minuta (´), vteřina (´´) ©, ®

28 USA ne na začátku věty iniciálové zkratky nemají tečku
Psaní textu - zkratky ZKRATKY (tj., apod.) ne na začátku věty iniciálové zkratky nemají tečku USA pozor na viz (rozkazovací způsob !!!)

29 -10 ° -10°C 12° pivo STUPEŇ (°) označení teploty se sází buď:
Psaní textu - zkratky STUPEŇ (°) označení teploty se sází buď: -10 ° -10°C Stupeň alkoholu jako jeden výraz bez mezer 12° pivo

30 Psaní textu - vyznačování
nejlépe řezem polotučná kurzíva postrkáváním nepostrkávat kurzívu pozor na podtrhávání (nedoporučuje se) vyznačování jiným písmem technická literatura jiná skupina písma

31 věta nesmí začínat číslicí v textu vyjadřujeme čísla slovy
Psaní čísel věta nesmí začínat číslicí v textu vyjadřujeme čísla slovy ne datum, letopočet, časový údaj

32 437 000 000 Oddělení desetinných čísel čárkou
Psaní čísel Oddělení desetinných čísel čárkou rozdělení zúženou mezerou po třímístných skupinách ne letopočty, PSČ apod.

33 Psaní čísel Násobky bez mezer 10krát, 16bitový

34 27. 10. 2001 Datum s tečkami a mezerami
Psaní čísel Datum s tečkami a mezerami označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou

35 12.00 hodin Čas hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou bez mezer
Psaní čísel Čas hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou bez mezer 12.00 hodin

36 Psaní čísel Čas sekundy se oddělují od minut dvojtečkou, desetiny sekund od celých sekund čárkou 19:26,3 min.

37 Psaní čísel Čas u sportovních výkonů vyjádřených časem se hodiny od minut a minuty od sekund oddělují dvojtečkou 18:56:13 hodin

38 Psaní čísel Peněžní hodnoty značky peněžních měn Kč (Kč většinou až za číslo sumy), DM apod. se sázejí před číslo sumy, je-li uvedeno s desetinným číslem DM 25,50

39 Psaní čísel Peněžní hodnoty Pokud je číslo celé, klade se značka měny za číselné označení nebo se dává před označení celých peněžních částek s desetinou čárkou a pomlčkou cena Kč 15,20 cena 500 Kč

40 Psaní čísel směrovací čísla s mezerou po prvních třech číslech 272 00

41 zásadně se nesmějí dělit do dvou řádek šestimístná nn nn nn, nnn nnn
Psaní čísel telefonní čísla zásadně se nesmějí dělit do dvou řádek šestimístná nn nn nn, nnn nnn , osmimístná nn nn nn nn předvolba do závorky (0312)

42 Nevkládejte nikdy více mezer za sebou Tabulátor, tabulační zarážka
Tabulátory Nevkládejte nikdy více mezer za sebou Tabulátor, tabulační zarážka nastavení vlastních tabulačních zarážek Zarovnání vlevo doprostřed vpravo číselná (desetinná stránka) Vodící znak Skryté tabulky

43 Písmo uložené jako data na počítači
Fonty Písmo uložené jako data na počítači Soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma Instalují se s programovým vybavením Fonty lze doinstalovat Pozor na česká písmena Zvláštní fonty (obrázkové) Wingdings, Webdings

44 Interpunkční znaménka, závorky se "lepí" na slovo.
Ukázka Interpunkční znaménka, závorky se "lepí" na slovo. Př: ... řekl:" ahoj! " ... špatně ... řekl: "ahoj!" ... správně ... v pátek ( večer ) se bude ... ... v pátek (večer) se bude ...

45 z nabídky Vložit příkaz Zalomení (Konec stránky)
Je-li potřeba, aby nějaký text začínal na nové stránce, nepoužívej pro odsazení mezi odstavci několikanásobné stisknutí klávesy Enter, ale využij možnosti svého textového editoru pro ukončení stránky. z nabídky Vložit příkaz Zalomení (Konec stránky)


Stáhnout ppt "ZÁKLADY TYPOGRAFIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google