Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU I. Projektový cyklus, analýza SWOT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU I. Projektový cyklus, analýza SWOT."— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU I. Projektový cyklus, analýza SWOT

2 Definice projektu „Sekvence jedinečných, komplexních a vzájemně propojených aktivit směřujících k jednomu cíli, které musí být dokončeny v určitém čase, v rámci rozpočtu a dle předem daných specifikací.“ –sekvence aktivit: musí být činěny v konkrétním pořadí, je zde počátek a konec uvažovat ve smyslu vstupů a výstupů –jedinečné aktivity žádný projekt není stejný, nutné být připraven na odlišnosti –komplexní aktivity málokdy projekty obsahují opakující se činnosti –propojenost aktivit jsou logicky či technicky propojené i pokud nejsou, pro úspěch musí být realizovány všechny

3 Rámec projektu cíle –projekt má vždy nějaký cíl –většinou je užitečné rozložit ho do několika podcílů –cíle jsou prokazovány měřitelnými údaji zákon rozumných cílů: SMART S: Specifické (přesně vymezitelné) M: Měřitelné (určit přesné indikátory) A: Přiřaditelné (assignable) (za cíl je někdo odpovědný) R: Realistické (co lze dosáhnout s danými zdroji a rozpočtem) T: Časově určené (time-related) (kdy je možné cíle dosáhnout) jak má projekt skončit: –v rámci daného časového horizontu (dán pevně) –v rámci daného rozpočtu (pevné vs volné zdroje) –podle předem určených zadaní (nejsou vždy pevné) projekt vs program

4 © Robert Zbíral 2008

5 Projektová omezení nikdy nemáme zcela volnou ruku rozsah –hranice projektu, co máme dělat a co ne –vyplývá většinou se zadaní nebo našeho návrhu kvalita –kvalita výsledného produktu + kvalita řízení projektu náklady –nejlépe ve smyslu rozpočtu čas –časový harmonogram nebo datum ukončení –propojeno částečně s náklady –nelze ho skladovat zdroje –lidé, vybavení, nemovitosti –pevné i volné, ale omezená dostupnost vždy

6 Projektový trojúhelník projekt musí být vždy v rovnováze na začátku „ideální stav“ nevydrží dlouho –změna jednoho prvku má vliv na ostatní –možnost nerovnováhy v různých projektech různé priority hrozby –rozsah a původní plán –„víra v obrat“ –snaha vs realita

7 Projektový cyklus Neboli: Nikdy není dost času udělat něco pořádně napoprvé, ale vždy je dost času vrátit se a udělat to znovu. každý projekt má své standardní fáze definice záměru –nosná myšlenka –důkladná analýza situace oblasti, kde chceme projekt realizovat podrobná příprava projektu –analýza proveditelnosti –přesné určení všech výše uvedených proměnných –možná nejvíce důležitá fáze

8 Standardní projektový cyklus

9

10

11

12 Analýza SWOT efektivní pomůcka pro plánování projektu analýzou SWOT lze ohodnotit cokoliv –oblast, službu, budovu, výrobek, osobu… definice silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb využití při prvotní analýze –hodnotíme situaci –určíme jednotlivé skutečnosti –není náhodný výběr (nutná stejná logika) dělení na interní a externí faktory

13


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU I. Projektový cyklus, analýza SWOT."

Podobné prezentace


Reklamy Google