Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUTEŽ - RISKUJ! Mechanické vlastnosti kapalin (1. část)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUTEŽ - RISKUJ! Mechanické vlastnosti kapalin (1. část)"— Transkript prezentace:

1 SOUTEŽ - RISKUJ! Mechanické vlastnosti kapalin (1. část)
Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

2 Mechanické vlastnosti kapalin Účinky gravitační síly Země na kapalinu
Pascalův zákon Hydraulická zařízení Účinky gravitační síly Země na kapalinu Hydrostatický tlak 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

3 Mechanické vlastnosti kapalin – za 1 000
Hladina kapaliny se v klidu vždy ustálí ve (doplň): …………………………… vodorovné rovině

4 Mechanické vlastnosti kapalin – za 2 000
Doplň vynechaná slova: Mezi částicemi kapalin jsou ………… mezery než mezi částicemi pevných látek. Částice kapalin tak na sebe působí ……………… přitažlivými silami než částice pevných látek. větší menšími

5 Mechanické vlastnosti kapalin – za 3 000
Jak velkou gravitační silou působí Země na vodu o objemu 5,4 litru? pro vodu platí: 1 l≅1 kg tj. hmotnost vody je: 5,4 kg velikost gravitační síly je: 𝐹 g =𝑚𝑔=5,4∙10 N=54 N

6 Mechanické vlastnosti kapalin – za 4 000
Vyjmenuj 5 základních vlastností kapalin. Snadno mění tvar. Jsou tekuté (dají se přelévat). Hladina v klidu je vodorovná. Jsou téměř nestlačitelné. Jsou snadno dělitelné na menší části.

7 Mechanické vlastnosti kapalin – za 5 000
Uveď dva děje, které dokazují neustálý a neuspořádaný pohyb částic. Jeden z nich popiš. Difůze samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky Brownův pohyb trhavý pohyb Brownových částic (např. pylových zrnek) v kapce vody

8 Pascalův zákon – za 1 000 Převeďte na uvedené jednotky:
45kPa= ________MPa 0,045

9 Pascalův zákon – za 2 000 Stlačíme-li láhev na obrázku v místech, kde jsou znázorněné šipky, kapalina vystoupá do největší výšky: v trubičce č. 1 v trubičce č. 2 v trubičce č. 3 ve všech trubičkách vystoupá kapalina do stejné výšky

10 Pascalův zákon – za 3 000 Který z obrázků je portrét francouzského matematika, fyzika a filozofa Blaise Pascala? obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 [obr1] [obr2] [obr3] [obr4]

11 Pascalův zákon – za 4 000 Vyslov celé znění Pascalova zákona.
Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

12 Pascalův zákon – za 5 000 O kolik se zvýší tlak v kapalině v uzavřené nádobě s pístem, jestliže na píst o ploše 10 cm 2 působíme silou 150 N? 𝑝= 𝐹 𝑆 = 150 0,001 Pa= Pa=150 kPa

13 Hydraulická zařízení – za 1 000
Jaký zákon prakticky využívají hydraulická zařízení? Pascalův zákon

14 Hydraulická zařízení – za 2 000
Uveď alespoň dva příklady využití hydraulického zařízení. hydraulické zvedáky plošiny autojeřábů zvedací plošiny pro vozíčkáře křeslo u zubaře lžíce rypadel hydraulické lisy

15 Hydraulická zařízení – za 3 000
Doplňte: Kolikrát má jeden píst hydraulického zařízení větší obsah průřezu než druhý píst, tolikrát … … větší silou na něj kapalina působí.

16 Hydraulická zařízení – za 4 000
Větší píst hydraulického zařízení má 6krát větší obsah plochy než píst menší. Velikost tlakové síly působící na větší píst bude: 6krát menší než velikost tlakové síly působící na malý píst stejná jako velikost tlakové síly působící na malý píst 6krát větší než velikost tlakové síly působící na malý píst o 6 N větší než velikost tlakové síly působící na malý píst

17 Hydraulická zařízení – za 5 000
U hydraulického zařízení dopočítejte chybějící veličinu: 𝐹 1 = ?𝑁, 𝑆 1 =40 cm 2 , 𝐹 2 =100N, 𝑆 2 =160 cm 2 Platí: 𝑆 2 𝑆 1 = =4. Síla 𝐹 1 musí být 4x menší než síla 𝐹 2 , tj. 𝐹 1 = N=25N.

18 Účinky gravitační síly Země na kapalinu – za 1 000
Doplňte: V důsledku působení gravitační síly Země působí kapalina v nádobě v klidu tlakovou silou na … … dno nádoby, na stěny nádoby, na plochy ponořené v kapalině.

19 Účinky gravitační síly Země na kapalinu – za 2 000
Doplňte: Hydrostatická tlaková síla závisí na … … hloubce kapaliny h, na hustotě kapaliny 𝜌, na obsahu plochy S 𝐹 h =𝑆∙ℎ∙𝜌∙𝑔

20 Účinky gravitační síly Země na kapalinu – za 3 000
Na které těleso bude působit největší hydrostatická tlaková síla? těleso č. 1 těleso č. 2 těleso č. 3 síly budou všude stejné tato kapalina má největší hustotu voda rtuť ethanol (líh)

21 Účinky gravitační síly Země na kapalinu – za 4 000
Porovnej velikosti gravitačních sil 𝐹 g působících na vodu ve sklenicích a velikosti hydrostatických tlakových sil 𝐹 h , kterými působí voda na dna sklenic: 𝐹 h jsou ve všech případech stejné, 𝐹 g se v jednotlivých případech liší 𝐹 h jsou ve všech případech stejné, 𝐹 g jsou ve všech případech stejné 𝐹 h se v jednotlivých případech liší, 𝐹 g jsou ve všech případech stejné 𝐹 h se v jednotlivých případech liší, 𝐹 g se v jednotlivých případech liší 𝐹 h … shodují se ve všem, na čem tlaková síla kapaliny závisí, proto stejné 𝐹 g … různé objemy, tj. i různé hmotnosti kapalin, proto různé 𝐹 g

22 Účinky gravitační síly Země na kapalinu – za 5 000
Jak velkou tlakovou silou působí voda v jezeře v hloubce 15 m pod hladinou na poklop truhly s pokladem o obsahu 10 dm 2 ? 𝐹 h =𝑆ℎ𝜌𝑔=0,1∙15∙1000∙10 N = N=15 kN [obr5]

23 Hydrostatický tlak – za 1 000
Co je příčinou hydrostatického tlaku v kapalině? Působení gravitační síly Země na kapalinu.

24 Hydrostatický tlak – za 2 000
Jak se nazývá jev, který se týká hydrostatického tlaku a hydrostatické tlakové síly v nádobách stejných jako na obrázku? hydrostatický paradox

25 Hydrostatický tlak – za 3 000
Uveď alespoň dva příklady užití spojených nádob. hadicová vodováha sifon WC sifon umyvadla

26 Hydrostatický tlak – za 4 000
Do dvou nádob (označených a, b), z nichž druhá má dvojnásobný obsah dna, nalijeme vodu o stejném objemu. Představte si hladiny vody v nádobách. Porovnejte hydrostatické tlaky u dna nádob: 𝑝 a < 𝑝 b 𝑝 a > 𝑝 b 𝑝 a = 𝑝 b nelze rozhodnout voda bude ve větší hloubce, na obsahu plochy hydrostatický tlak nezávisí

27 Hydrostatický tlak – za 5 000
V jaké hloubce pod hladinou moře se nachází delfín, jestliže v této hloubce je hydrostatický tlak 200 kPa. Hustotu mořské vody zaokrouhlete na 1000 kg/ m 3 . 𝑝 h =ℎ𝜌𝑔 ℎ= 𝑝 h 𝜌𝑔 = ∙10 m=20 m [obr6]

28 Zdroje: [obr1]: [obr2]: [obr3]: [obr4]: [obr5]: [obr6]: KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUNĚK, Jiří. Fyzika pro 7.ročník základní školy. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2004, Učebnice pro základní školy. ISBN


Stáhnout ppt "SOUTEŽ - RISKUJ! Mechanické vlastnosti kapalin (1. část)"

Podobné prezentace


Reklamy Google