Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky"— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky
ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

2 Klíčové dokumenty v řízení obchodu, oběh dokumentace
Obsah přednášky Klíčové dokumenty v řízení obchodu, oběh dokumentace Kontrakt, klíčová ujednání obchodní spolupráce Řešení obchodních sporů Dodací podmínky v obchodě ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

3 Obchodní zákoník 513/1991 Sb., upravuje: postavení podnikatelů
OBCHODNÍ SMLOUVA Obchodní zákoník 513/1991 Sb., upravuje: postavení podnikatelů obchodní závazkové vztahy některé jiné vztahy s podnikáním související Základní druhy obchodních smluv: RÁMCOVÁ KUPNÍ O DÍLO 3. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 3

4 Základní obchodní dokumentace: POPTÁVKA / NABÍDKA
OBJEDNÁVKA / potvrzování + zpětné potvrzování Všeobecné obchodní podmínky DODACÍ / PŘEPRAVNÍ list FAKTURA / proforma faktura (daňový doklad) Reklamační řád Vazba na QMS (systémy jakosti – řízení oběhu dokumentů) Další obchodní dokumentace: DŮVĚRNÝ DODATEK [NDA non-disclosure agreement] REPORTING – systém řízení (visit summary / business trip records / meeting minutes / meeting report) 4. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 4

5 KLÍČOVÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ I.
1. Vymezení stran kdo ji podepisuje, kdo je sml.stranou 2. Předmět smlouvy – plnění plnění (zboží je specifikováno v příloze, vč.technických parametrů – jednodušší je vždy změnit PŘÍLOHU než smlouvu) Odkaz na odsouhlasenou technickou dokumentaci (výkresy, prům.vzory apod.) 3. CENA za plnění stanovit, zda cena je za kus či za celé plnění cena může být podmíněna 100% kvalitou – pak je právo cenu krátit nebo vrátit zboží kurzové rozdíly ošetřit, ošetřit ceny vstupů 5. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 5

6 KLÍČOVÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ II.
4. DOBA plnění v určitém čase x po urč.čase už ZÁK nemá zájem nechce-li ZÁK odebrat v čase, odstoupení od smlouvy… 5. Platební a Dodací podmínky Doba a forma platby Incoterms 2000 6. Výhrada vlastnictví 7. Rozhodčí doložka stanovit, že případné spory, které nebudou řešeny smírně, budou řešeny soudně (rozhodčí soud) 8. Volba práva a volba jazyka Převažující verze 9. Sankce Smluvní pokuta x úrok 6. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 6

7 Dokumenty při DODÁNÍ plnění
Dokumenty při dodání zboží Potvrzené dodací listy Podepsané předávací protokoly jiné dokumenty, z nichž vyplývá, že zboží bylo dlužníkem předáno věřiteli VADY Zjevné vs. Skryté Převzetí zboží 7. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 7

8 Řešení obchodních sporů
SOUD náklady soudního řízení problémy s uznáním a výkonem soudních rozhodnutí v jiné zemi soud podle místa žalovaného x soud podle místa sídla či podle pobočky ARBITRÁŽ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ – výhody oproti soudu jednoinstančnost (proti nálezu, kterým je završeno rozhodčí řízení, není možné odvolání) rychlost a menší formálnost (jen několik měsíců) vykonatelnost rozhodčích nálezů ALTERNATIVA Formy podle dohody stran bez garance prosadit právo mocí veřejnou Mediace neformální řízení spočívající v dobrovolném splnění povinností, méně finančně náročné 8. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 8

9 = INternational COmmercial TERMS
DODACÍ PODMÍNKY DOD podmínka podstatně ovlivňuje cenu - určuje, jakou část N spojených s dodávkou kdo hradí určuje: způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu, rizika a výlohy spojené s dodávkou, pojištění, zajištění a platba dopravy, celní odbavení INCOTERMS = INternational COmmercial TERMS (soubor mezinárodních výkladových pravidel) Použitím je možné vyhnout se nejistotě odlišných výkladů různých dod. doložek v různých zemích ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

10 Nejběžněji používané: doložka ODEBRÁNÍ EXW – ex works – ze závodu
INCOTERMS 2000 obsahují 13 doložek členění do 4 skupin podle počát.písmene doložek: E (ex), F (free), C (cost, carriage), D (delivered) Nejběžněji používané: doložka ODEBRÁNÍ EXW – ex works – ze závodu doložka hl. PŘEPRAVNÉ NEPLACENO: FCA – free carrier – vyplaceně dopravci FOB – free on board – vyplaceně loď (přístav nalodění) doložka hl. PŘEPRAVNÉ PLACENO: CIF – cost, insurance, freight – N,poj.,přepravné (do kt.přístavu) CPT – carriage paid – přeprva placena do (ujednané místo určení) doložka DODÁNÍ DDU – delivered duty unpaid – s dodáním, clo neplaceno DDP – s dodáním, clo placeno ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /

11 Parita vhodná pro jakýkoliv druh dopravy. rizika
INCOTERMS EXW EXW (ex works) … ZE ZÁVODU … (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná pro jakýkoliv druh dopravy. rizika náklady 11. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 11

12 Pouze pro námořní přepravu. rizika
INCOTERMS FOB FOB (free on board) … VYPLACENĚ LOĎ ... (ujednaný přístav nalodění) Náklady a rizika přecházejí okamžikem, kdy zboží překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Pouze pro námořní přepravu. rizika náklady 12. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 12

13 INCOTERMS 2000 – CIF rizika náklady
CIF (cost, insurance and freight) … NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ ... (ujednaný přístav vylodění) Náklady přecházejí v přístavu určení, kupující hradí vykládku. Rizika přecházejí okamžikem, kdy zboží překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající musí zajistit pojištění s minimálním rozsahem krytí do ujednaného přístavu určení. Pouze pro námořní přepravu. rizika náklady 13. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 13

14 Parita vhodná pro jakýkoliv druh dopravy.
INCOTERMS DDU rizika náklady DDU (delivered duty unpaid)…S DODÁNÍM CLO NEPLACENO ... (ujednané místo určení) Náklady a rizika přecházejí okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení, clo neplaceno. Parita vhodná pro jakýkoliv druh dopravy. 14. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 14

15 SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY
Smlouva rámcová, kupní, o dílo Klíčová smluvní ujednání Výhrada vlastnictví, rozhodčí doložka Soud / arbitráž / mediace Technická dokumentace, průmyslový vzor Volba práva, jazyka NDA – důvěrný dodatek / dohoda Dodací podmínky v obchodě (Incoterms 2000) 15. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 15

16 Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz
ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. /


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google