Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Export. Definice Prodej zboží / služeb do zahraničí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Export. Definice Prodej zboží / služeb do zahraničí."— Transkript prezentace:

1 Export

2 Definice Prodej zboží / služeb do zahraničí

3 přímý export Firma A Firma B TuzemskoZahraničí

4 nepřímý export Firma A Zprostředkovatel Firma B TuzemskoZahraničí

5 Etapy vývozní operace příprava vývozní operace uzavření kupní smlouvy plnění kupní smlouvy

6 1. příprava vývozní operace Složitá operace Může být dlouhodobá, finančně náročná Nutné volné kapacity Postup: a)vlastní připravenost k vývozu b)navázání obchodního vztahu (volba partnera) c)vývozní marketing příprava vývozní operace uzavření kupní smlouvy plnění kupní smlouvy

7 1a) vlastní připravenost k vývozu – personální zabezpečení Je dostatek kvalifikovaných pracovníků na další rozšíření výroby? Je dostatek pracovníků, kteří ovládají jazyk a znají právní normy dané země, znají tradice a zvyklosti dané země? – výrobní program Je výrobek konkurenceschopný? Je nutné upravovat podle přání zákazníka? Je výrobní kapacita dostatečná, můžeme vyrábět více ? – finanční situace Je dostatek finančních prostředků?

8 1b) navázání obchodního vztahu Výběr země, kam budu vyvážet na základě informací o : – Odběratelích – Konkurenci – Dovozních předpisech – Obyvatelstvu (počet, kupní síla) Informace může získat – vlastním průzkumem trhu přímo v dané zemi – od určitých institucí: tisk, výstavy, veletrhy, od bank, od hospodářské komory – tyto informace jsou levnější. Získané informace je nutno vyhodnotit, například na základě SWOT analýzy

9 DÚ Vypracujte SWOT analýzu pro plánovaný vstup na trh – Ukrajiny – SRN – Pákistánu Prezentaci vytvořte v PowerPointu. Informace hledejte v tisku, v televizi, na Internetu, z vlastních znalostí situace v dané zemi

10 1c) vývozní marketing Pokud si podnik ujasní – jaký produkt – do jaké země bude vyvážet je nutné dále si ujasnit si, jak nastaví – marketingový mix – obchodní politiku

11 --- výrobek Úprava kvality produktu Úprava vzhledu produktu Přidání / ubrání funkcí výrobku Označení výrobků – etikety Obal výrobků – dle způsobu dopravy, podnebí zákazníka Důvody: – zeměpisná poloha – náboženské zákazy – zákonná opatření – zvláštnosti trhů (rozvojové země nepotřebují nejmodernější techniku)

12 --- distribuce Volba distribuční cesty – přímý prodej: přímá cesta od výrobce k zákazníkovi V: známe konečného zákazníka, určujeme konečnou cenu, vyšší zisk N: vysoká rizika, nutná znalost trhu – nepřímý prodej: prodej přes prostředníka V: menší rizika N: neznáme konečného zákazníka, neurčujeme konečnou cenu

13 Výběr cesty přímé x nepřímé při výběru cesty zvažujeme několik ukazatelů – podmínky obchodně-politické – finanční výhodnost – druh zboží – velikost obchodu – místní podmínky vzdálenost

14 podmínky obchodně-politické POKUD celní podmínky zvýhodňují domácí firmy dovozní licence jsou udělena jen některým firmám velikost dovozu z určitých zemí je omezena trh ovládají velké monopolní podniky → je lepší volit nepřímou cestu

15 finanční výhodnost Velikost provize Náklady spojené s přímým prodejem Dostatek kapitálu za zřízení zahraničních poboček

16 druh zboží strojírenské zboží využívá prodeje = přímá DC zboží složité, nutné proškolení, nutno uvést do provozu, zajistit servis = přímá DC rychle se kazící zboží = přímá DC spotřební zboží = nepřímá DC

17 velikost obchodu malé zakázky = nepřímá cesta velké zakázky = přímá cesta

18 místní podmínky je nutno dbát na místní tradice v Japonsku mezinárodní obchod zajišťují velké firmy na Kubě firmy, které mají povolení v Británii je větší důvěra v domácí firmy než v zahraniční

19 --- cena Zákazník vždy zvažuje poměr mezi cenou a užitnou hodnotou výrobku Při tvorbě cen ZOB se nevychází z kalkulace, ale z porovnání cenové hladiny konkurence.

20 Cenu ovlivňuje: – místní cenová hladina – velikosti osídlení – koupěschopnost obyvatelstva – tradice při obchodování (arabští obchodníci rádi smlouvají) Výhodné je: – poskytovat sezónní slevy, množstevní slevy – používat Baťovu cenu

21 tvorba ceny v ZOB Maloobchodní cena zjištěná od konkurence Mínus - zahraniční DPH - dovozní clo - provize a marže pro zprostředkovatele a prostředníka - náklady na dopravu a pojištění - další náklady (propagace, skladné, bankovní poplatky ) = Cena, která je určena pro výrobce

22 --- propagace Propagace = reklama + podpora prodeje + osobní prodej + publicita český a britský humor jsou každý jiný v zemích s vysokou negramotností uspěje obrazová reklama nad textovou v arabských zemích se v reklamě nesmí objevit nahé ženské tělo

23 možné způsoby zajištění reklamy – Kampaň zajišťuje zcela domácí agentura – Kampaň se zajišťuje ve spolupráci se zahraniční reklamní agenturou – Určí se základní prvky, které musí reklama mít – styl a motiv reklamy, značku a provedení produktu – a reklamu vytvoří místní reklamní agentura – Úspěšná reklamní kampaň exportéra se upraví na místní poměry

24 Reklama se bude měnit v průběhu životního cyklu výrobku – v etapě zavádění upoutat a informovat, že jsme nový na trhu – v etapě růstu má upoutat, nalákat k nákupu, zdůrazňuje naše kvality – v etapě zralosti vybídnout k opakovaným nákupům – v etapě úpadku – podpora nákupu - vzorek zdarma, soutěže, kupóny na slevu, dárkové propagační předměty

25 Je nutno dbát i na místní svátky, prázdniny, dny volna. Někdy je možné použít reklamu s cizími herci a pro příslušné země jen nadabovat, jindy je lepší stejnou reklamu natočit vždy s místním hercem.

26 Nutná podpora image firmy v zahraničí Zdůrazňujeme, že – platíme daně – dodržujeme místní zákony – přispíváme k ekonomickému rozvoji země – zaměstnáváme místní obyvatelstvo – zvyšujeme technickou úroveň průmyslu – pracujeme s místními manažery

27 DÚ Vytvořte propagační leták pro negramotné děti v Africe, který podpoří prodej pastelek

28 2. Uzavření kupní smlouvy Postup: a)Oslovení zákazníka/nabídka b)Dohodnutí podmínek obchodu c)Uzavření kupní smlouvy příprava vývozní operace uzavřen í kupní smlouvy plnění kupní smlouvy

29 2a) Nabídka nabídka = přímý propagační prostředek (nutná spolupráce s reklamní agenturou, nebo marketingovým oddělením firmy) zaslání nabídky potenciálnímu nebo stávajícímu zákazníkovi musí jej upoutat

30 Náležitosti nabídky: – Oslovení neutrální – Vážený pane řediteli jmenovité – Vážená Jano Novotná (lépe působí) – Předmět (nabídka čeho, jaké množství) – Dodací lhůta – Cena – Platnost nabídky – Dodací a platební podmínky – Všeobecné prodejní podmínky – Kontakty na prodejního zástupce nebo na prodejní oddělení firmy

31 je nutné získat o zákazníkovi určité informace (o jeho požadavcích, zvycích, platební morálce, možnosti získat úvěr). je nutné dbát na obsahovou stránku a na formální stránku

32 Formy nabídky: – Závazná nebo závazná jen do určitého data obsahuje všechny náležitosti kupní smlouvy, posílá se starým zákazníkům, kteří mají vážný zájem o koupi – Nezávazná neudává se cena, platnost ani všeobecné prodejní podmínky

33 DÚ Vytvořte pro zahraniční firmu nezávazný nabídkový list na prodej pastelek

34 2b) Dohodnutí podmínek důležité náležitosti budoucí kupní smlouvy – Údaje o zboží – Balení – Označení – Cena – Dodací podmínky – Platební podmínky – Doprava a pojištění – Servis

35 --- zboží identifikace referenčním číslem – To jednoznačně určuje tvar, funkci, materiál, provedení zboží jakost výrobku množství – limitujeme například maximální množství, které můžeme v daných lhůtách dodávat minimální množství, které je nutné z přepravních důvodů dodržovat

36 ---obal Funkce obalu: – ochrana před poškozením – usnadnění nakládání, manipulaci, skladování a přepravu zboží – upoutat zákazníka a přilákat jej ke koupi – Informovat zákazníka

37 Druhy obalů – Přepravní obal a balení (palety, kontejnery) je nutno přizpůsobit – předpisům (železniční přepravní řád, hygienické předpisy) – klimatickým podmínkám – požadavkům přepravců, překladišť, pojišťoven, konečných zákazníků – Spotřebitelský obal umožní prodejci snadné umístění do prodejních regálů Informuje zákazníka o zboží, způsobu použití a ceně

38 --- označení = signo musí odpovídat předpisům země určení musí být totožná s označením na průvodních dokladech musí být napsáno pomocí šablon, nesmazatelně, výraznou barvou barva oranžová a červená se používají pro označení zdrojů nebezpečí

39 Signo se skládá z: – Jméno a adresa příjemce (ve zkratce) – Místo, stanice, přístav určení – Identifikační číslo (nejčastěji číslo objednávky) – Pořadové číslo, při větším počtu obalových jednotek – Jméno tranzitního přístavu – Zemi původu (MADE IN CZECH REPUBLIC) – Celní, veterinární nebo jiné údaje – Manipulační údaje (nepoužívat háky, neklopit) – Rozměry obalové jednotky, netto a brutto (váha vč. obalu) hmotnost

40 --- cena stanovení ceny závisí na mnoha okolnostech: – situace na trhu – vztah nabídky a poptávky, cena konkurence – druh zboží a kvalita, značka – množství prodaného zboží – platební podmínky – náklady na výrobu

41 cenová hladina se může nastavit: – stejná pro všechny trhy – samostatná pro jednotlivé trhy – individuální v rámci jednoho trhu (zejména u zakázkové výroby)

42 --- dodací podmínky Určují: – kdo a do jaké míry nese náklady a přepravné – kde dochází k přechodu nebezpečí (rizik) – jaké jsou povinnosti obou stran Čím více se výrobce podílí na dodání výrobku, tím je vyšší prodejní cena (zahrnuje náklady na dopravu, proclení, pojištění,…)

43 INCOTEMS V mezinárodní dohoda o dodacích podmínkách vydala ji Mezinárodní obchodní komora v Paříži nemají povahu právní normy závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají ve smlouvě

44 Výhodou – Odstranění jazykové bariéry – Přesně stanovené podmínky dodání, není třeba další specifikace ve smlouvě

45 SkupinaDoložkaAnglická označeníČeské označení E Doložka odebrání EXW Ex Works Ze závodu F Hlavní přepravné hradí kupující FCA FAC FOB Free Carrier Free Alongside Ship Free On Board Vyplaceně dopravci Vyplaceně k boku lodi Vyplaceně loď C Hlavní přepravné hradí prodávající CFR CIF CPT CIP Cost and Freight Cost,Insurance, Freight Carriage Paid to Carriage and Insurance Paid to Výlohy a dopravné Náklady, pojištění, dopravné Dopravné placeno Dopravné a pojistné placeno D Doložky dodání DAF DES DEQ DDU DDP Delivered at Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid S dodáním na hranice S dodáním z lodi S dodáním z nádraží S dodáním clo neplaceno S dodáním clo placeno

46

47 E = doložka odebrání

48 EXW = Ex Works “Ze závodu” prodávající splní svou povinnost, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě – minimální povinnosti pro prodávajícího – kupující nese všechny náklady a rizika – prodávající má povinnost poskytnout kupujícímu pomoc při obstarávání dokladů nejvýhodnější podmínka pro prodávajícího a v praxi velmi využívána cena je nejnižší

49

50 F = hlavní přepravné hradí kupující

51 FCA = Free Carrier “Vyplaceně dopravci” prodávající dodá zboží kupujícímu na sjednaném místě (předá je prvnímu dopravci) zboží je celně odbavené

52

53 FAS = Free Alongside Ship “Vyplaceně k boku lodi” prodávající splní svou povinnost když dodá zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nalodění kupující musí nést všechny náklady (vč. vývozních formalit) a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku

54

55 FOB = Free on Board “Vyplaceně loď” prodávající splní svou povinnost dodání, když zboží přešlo přes zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění, hradí veškeré náklady až na palubu lodi včetně všech vývozních poplatků kupující je povinen na vlastní náklady najmout loď nebo zajistit lodní prostor, oznámit jméno lodi, místo nalodění a den, uhradit dovozní poplatky Tuto doložku lze použít pouze pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu

56

57 C = doložka hlavní přepravné hradí prodávající

58 CFR = Cost and Freight “Výlohy a přepravné” prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění, musí zaplatit náklady a přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu vylodění, hradí náklady na odbavení a vybírá loď Kupující hradí pojištění dopravy, nese riziko nebezpečí poškození či ztráty zboží vzniklé po dodání zboží (při naložení na doložku lze použít pouze pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu

59

60 CIF = Cost, Insurance and Freight “Náklady, pojištění a přepravné” obdoba doložky CFR prodejce navíc zajistí a hradí pojistné

61

62 CPT = Carriage Paid to “Přeprava placena do” prodávající dodá zboží jmenovanému dopravci, zaplatí přepravné za dopravu (ne pojištění) až do ujednaného místa určení, odbaví zboží pro vývoz kupující nese nebezpečí ztráty či poškození zboží, hradí dovozní poplatky, pojištění dopravy a vykládku. doložka může být použita pro všechny druhy dopravy včetně kombinované

63

64 CIP = Carriage and Insurance Paid to “Přeprava a pojištění placeny do” prodávající splní svou povinnost dodáním zboží určenému dopravci, hradí přepravné za dopravu do ujednaného místa určení, obstará pojištění proti ztrátě či poškození zboží během přepravy, uzavře pojistnou smlouvu a odbaví zboží pro vývoz kupující hradí dovozní formality. doložku lze použít pro všechny druhy dopravy včetně kombinované

65

66 D = doložka dodání

67 DAF = Delivered at Frontier “S dodáním na hranici” prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile bylo dáno zboží k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku nevyložené, odbavené pro vývoz, ale nikoli pro dovoz v ujednaném bodě a místě na hranici (před celní hranicí sousední země) Tato doložka může být použita pro jakýkoliv způsob dopravy, při níž je zboží dodáváno do hraničního prostoru.

68

69 DES = Delivered ex Ship “S dodáním z lodi” prodávající splní svou povinnost dodání, když dá zboží k dispozici na palubě lodi neodbavené pro dovoz v ujednaném přístavu vylodění, nese veškeré náklady a nebezpečí spojená s dodáním zboží do přístavu určení před jeho vykládkou doložka může být použita pouze pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu

70

71 DEQ = Delivered ex Quay “S dodáním z nábřeží” prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží neodbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu na nábřeží v ujednaném přístavu určení, nese všechna nebezpečí do daného přístavu určení a s vykládkou zboží na nábřeží kupující odbaví zboží pro import a zaplatí veškeré formality, clo, daně a jiné poplatky účtované v dovozu doložka může být použita pouze v případě dodání zboží námořní nebo vnitrozemskou vodní cestou.

72

73 DDU = Delivered Duty Unpaid “S dodáním clo neplaceno”, prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu celně neodbavené v dovozu a nevyložené z příchozího dopravního prostředku v ujednaném místě určení, nese náklady a nebezpečí spojená s takto dodaným zbožím kupující hradí dovozní formality - zaplacení cla, daní a ostatních poplatků

74

75 DDP = Delivered Duty Paid “S dodáním clo placeno” prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu, odbaveného pro dovoz a nevyloženého z příchozího dopravního prostředku v ujednaném místě určení, nese všechny náklady a nebezpečí spojená s takto dodaným zbožím, včetně, povinností spojených s dovozem zboží do země určení

76

77 --- platební podmínky Určují : – Měnu, ve které bude placeno – Kdo komu platí a jaké banky platbu provedou – Dobu placení – platba předem, po dodání – Platební nástroj – hladká platba, dokumentární platba, akreditiv, směnka, šek atd. – Bude více probráno v jiné kapitole

78 --- doprava a pojištění Ten kdo platí přepravu a pojištění má právo výběru dopravního prostředku, výběru přepravce a pojišťovny. Prodávající z důvodu úspory dopravních nákladů udávají minimální a maximální odebrané množství. Bude více probráno v jiné kapitole

79 --- servis Předprodejní = schopnost výrobek předvést potenciálnímu zákazníkovi, stav technické dokumentace, nabídka technického poradenství před nákupem, množství atestů, referencí Prodejní = stav manuálů a návodů pro spotřebitele a servisní organizaci, záruční listy, instruktáže a školení uživatelů, všestranná technická pomoc Záruční = délka záruční smlouvy, dosažitelnost servisní organizace Pozáruční = poskytnutí servisu i po ukončení záruční doby, jako preventivní prohlídka a údržba, rychlé dodávky náhradních dílů a oprav, pomoc při řešení technických problémů

80 2c) Uzavření kupní smlouvy Osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvu za společnost: – majitel firmy – statutární zástupci uvedení v Obchodním rejstříku – prokurista uvedený v OR – pracovníci podniku, kteří mají toto právo uvedeno v náplni práce (obchodní referenti), podepisují méně závažné kupní smlouvy – pracovníci, kteří k tomuto účelu mají plnou moc Smlouva vzniká 3 způsoby: – ústní dohoda – osobní jednání, telefonicky – písemná dohoda – potvrzení objednávky, podepsáním kontraktu – konkludentní čin – v obchodě dám zboží do košíčku, hodím dopis do poštovní schránky, pošlu zálohu

81 Den vzniku u písemné kupní smlouvy – u kontinentálního práva je dnem jejího doručení – u anglo-amerického práva je dnem odeslání Tyto termíny splývají, pokud se kupní smlouva odesílá faxem, pomocí mailu nebo se podepíše při osobním jednání, naopak se liší při odesílání klasickou poštou.

82 Základní údaje na písemné kupní smlouvě Iniciály Obchodní podmínky Všeobecné podmínky

83 Iniciály – prodávající firmy, vč. zástupce – kupující firmy, vč. zástupce

84 Obchodní podmínky – Popis a provedení zboží – Dodané množství – Balení, popř. signo – Cena (uvést, zda je netto nebo brutto) – Dodací lhůta – Dodací podmínky – Platební podmínky – Příjemce a místo určení, dopravní prostředek, přepravce, trasa

85 Všeobecné podmínky – Dokumenty pro kupujícího – Právo na reklamaci zboží, záruční doba – Smluvní pokuty – Výhrada vlastnictví zboží (až do úplného zaplacení) – Změny smlouvy (pomocí dodatku ke smlouvě, podepsaný oběma stranami) – Poskytnutí servisu záručního a pozáručního – Dodání náhradních dílů (po jak dlouhou dobu) – Zákaz reexportu (kupující nesmí zboží prodávat do třetí země) – Podle jakého práva se při sporu bude postupovat, který soud bude spor soudit

86 3. Plnění kupní smlouvy Postup a)Příprava expedice b)Nakládka c)Převzetí a zaplacení zboží příprava vývozní operace uzavření kupní smlouvy plnění kupní smlouvy

87 Příprava expedice Je-li zboží připraveno k expedici, ověříme si že, – kvalita a druh a kvantita odpovídá – máme všechny údaje pro uskutečnění expedice a vystavení dokladů – pokud měl být v náš prospěch otevřen akreditiv nebo platba předem, bylo tak ze strany kupujícího učiněno – bylo odběrateli odesláno avízo o připravenosti dodávky – je připraven správný dopravní prostředek

88 Nakládka Naložení připraveného zboží Pokyny pro dopravce Vystavení dokladů Odeslání avíza o nakládce

89 Pokyny pro dopravce – místo nakládky a místo vykládky – údaje o přepravovaném zboží (křehké, hořlavé) – počet obalových jednotek, jejich značení, hrubá a čistá hmotnost, celková kubatura, druh obalu a rozměry – způsob přepravy, trasa – dohodnuté dodací podmínky (kdo a kam nese přepravní a ostatní náklady) – lhůty pro odeslání, nalodění, předání dokladů – pokyny pro celní projednání – jaké doklady jsou pro celní projednání (JCD, EUR1, faktury, osvědčení) – jaké doklady jsou pro předání odběrateli – jaké doklady požadujeme od speditéra (speditérské potvrzení o odeslání, doručení, konosamenty, konzulární faktury) – jak zásilku vydat (oproti potvrzení odběratele o převzetí úplné zásilky bez viditelných vad) – jak postupovat v případě, že odběratel zásilku nepřevezme

90 Průvodní doklady = doklady, které doprovází zásilku dispoziční = představují vlastnictví ke zboží – konosament, skladní list, náložný list, vydací list legitimní = legitimují odesílatele ke změně přepravní smlouvy, pokud zásilka nebyla vrácena zpět původnímu adresátovi – železniční nákladní list, nákladní list automobilového dopravce, letecký nákladní list a poštovní podací lístek

91 Typy dokladů: – Faktury – Specifikace – Osvědčení – Dopravní a pojistné doklady

92 Faktury obchodní faktura podklad pro celní řízení, odpovídá podmínkám kupní smlouvy, vyhovuje předpisům zemí obou partnerů konzulární faktura u některých zemí (Jižní Amerika) je požadována pro celní řízení, obsahuje rozpis cen, místopřísežné prohlášení o správnosti, údaje podle celního sazebníku, tyto faktury musí ověřit konzulát v místě prodávajícího nebo v místě nalodění celní faktura vyžaduje se v anglosazkých zemích a v zemích bývalého britského společenství, vedle fakturačních údajů, je nutno vyplnit předtištěné údaje, jako hodnota zboží na domácím trhu

93 Specifikace balící list rozpis obsahu balících jednotek – označení obalu – rozměry – hrubá/čistá hmotnost – obsah

94 Osvědčení osvědčení o původu zboží na formulářích Hospodářské komory, může ovlivnit výši celních sazeb osvědčení o kontrole zboží kontrola množství, balení, jakosti, podle vzorků, norem, podmínek kupní smlouvy, kontrolní společnost nepřebírá odpovědnost za vady zdravotní osvědčení vystavuje jej zdravotní orgán nebo hygienické služby veterinární osvědčení osvědčuje, že zvířata, maso, masné výrobky byly podrobeny veterinární prohlídce a nebyly zjištěny žádné choroboplodné zárodky a jiné škodlivé látky

95 fytopatologické osvědčení potvrzuje, že vyvážené rostliny a suroviny rostlinného původu nejsou napadeny chorobami nebo škůdci osvědčení o dezinfekci potvrzuje, že obal rostlinného původu (sláma, dřevitá vlna) byl řádně dezinfikován, některé země tento obal nepovolují vážní list vystavují jej vesměs dopravci, veřejná skladiště, kontrolní společnosti, železnice ověřuje hmotnost uvedenou na nákladním listě osvědčení o přechodu hranic vystavuje jej pohraniční celnice, nebo dopravce, slouží ke splnění podmínek akreditivu, podmínek kupní smlouvy, podmínek dovozní licence

96 Dopravní a pojistné doklady nákladní list přepravní doklad legitimního charakteru, vyplňuje je odesílatel, odesílací stanice je potvrzuje, originál putuje se zásilkou a s ní se předává adresátovi, odesílatel dostane kopii, pro účely banky si můžeme vyžádat další kopii Speditérské potvrzení doklad v kontinentální dopravě, nahrazuje při inkasu duplikát nákladního listu, potvrzuje, že speditér převzal zboží ve viditelně dobrém stavu a odeslal je, je neobchodovatelným dokladem, jeho vydání není vázáno na vydání zásilky Pojistka (insurance policy, Vericherungspolizze) je dokladem o uzavření pojistné smlouvy, musí krýt rizika určené v kupní smlouvě nebo akreditivu Konosament (Bill of Lading, B/L, Konnossement) doklad v námořní dopravě kusových zásilek, je dokladem o uzavření přepravní smlouvy, je cenným papírem, je převoditelný, dává ke zboží dispoziční právo, příjemci se dává až po zaplacení dodávky

97 Převzetí zásilky Pokud není zásilka úplná, nebo pokud je jinak poškozená není odběratel tuto zásilku povinen převzít Při převzetí je nutno zkontrolovat zda: – souhlasí počet balících jednotek, hmotnost zásilky, značení – nedošlo k poškození nebo výměně zajišťovacích pásků, – při porušení obalu za přítomnosti přepravce zkontrolovat obsah O poškození zásilky se provede zápis, po posledním přepravci se žádá vysvětlení


Stáhnout ppt "Export. Definice Prodej zboží / služeb do zahraničí."

Podobné prezentace


Reklamy Google