Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu

2 Pojem mezinárodní cenová politika Cena - je peněžní částka účtovaná za výrobek službu nebo jeho hodnotu, kterou zákazníci mění za užitek z užívání nebo z vlastnictví věci. Hlavní činitelé v rozhodování o výši ceny konkurenční prostředí vývoj kurzu elasticita poptávka daně (DPH – není v rámci EU standardizované) DPH Evropa 2013 DPH Evropa 2013 cla distribuční náklady

3 Mezinárodní cenová politika 1.celkové náklady FAKTOR 1 výrobní cena 2. kupní síla FAKTOR 2 dostupnost pro potenciální zákazníky 3. sociální hodnoty FAKTOR 3 cena konkurence 4. vztah kvality a ceny 5. původ výrobku cíle podniku optimální prodejní cena

4 Faktory ovlivňující volbu mezinárodní cenové strategie vnější faktory: – ekonomické a právní prostředí – fiskální politika – obchodně-politické faktory – stabilita devizových kurzů – inflace – četnost a síla konkurence – poptávka a její vývoj – chování spotřebitelů – ceny surovin vnitřní faktory: – celková strategie mezinárodního podnikání – firemní a marketingové cíle – positioning – zvolená forma vstupu na zahraniční trhy – výrobní náklady – náklady na mezinárodní logistiku

5 Stanovení strategických cenových cílů podniku Základní struktura cílů bývá obvykle následující: 1. Zisk – zaplacení úplných nákladů plus jistá marže. 2. Maximalizace zisku - maximální celkové tržby z prodeje ve vztahu k vynaloženým nákladům. 3. Tržní podíl - při stanovení relativně nižší ceny výrobku. 4. Návratnost investic –porovnává se návratnost vložených investic na výrobu tohoto výrobku s alternativami jiných alokací těchto investic. 5. Růst objemů prodeje – výprodej nadbytečných zásob (povánoční a posezónní výprodeje). 6. Špičková kvalita výrobku - vyšší cena výrobků a budování jejich image.

6 Mezinárodní cenové strategie 1.nákladové metody 2.strategie cenového zužitkování – klouzání po poptávkové křivce 3.strategie prémiové ceny - skimming 4.strategie cenového pronikání na trh - penetrace 5.strategie využívání transferových cen

7 Strategie využívání transferových cen

8 Cenové taktiky na mezinárodních trzích Taktika následování ceny konkurence Taktika určení ceny pomocí cenových nabídek Taktika stanovení cen výrobkové řady Taktika cen výrobního sortimentu Taktika cen „vázaných výrobků“

9 Cena v mezinárodním prostředí Faktory ovlivňuj í c í rozhodov á n í o cenov é standardizaci nebo diferenciaci Cenov á diferenciaceCenov á standardizace odli š nosti ve spotřebn í m chov á n í, odlišnosti v kupn í s í le spotřebitelů tendence k homogenizaci potřeb rostouc í konkurence na světových trz í ch, snaha o odli š en í od konkurence n á kupn í centr á ly, elektronick á trži š tě, dal ší formy centralizovaných n á kupů různorodost zahraničněobchodn í ch n á kladůsnižov á n í n á kladů na mezin á rodn í logistiku různ é m í ry inflace na zahraničn í ch trz í chrozvoj informačn í ch technologi í, snadn á dostupnost informac í nestabilita devizových kurzů zaveden í eura obchodně politick é n á strojeliberalizace světov é ho obchodu, odstraňov á n í obchodně-politických přek á žek

10 Cenová politika v rámci životního cyklu výrobku zavádění nového výrobku – strategie cenového pronikání nebo strategie cenového zužitkování fáze růstu – není důvod cenu snižovat fáze zralosti – firmy musí reagovat na rostoucí konkurenci a snaží se zároveň vyhnout výraznému snížení ceny, pro udržení rentability proto hledají cesty ke snížení nákladů závěrečné fáze – hlavním cílem je minimalizace nákladů – a hlavními nástroji cenové politiky slevy výprodeje Zavádění produktu vysoká propagace nízká propagace vysoká cena strategie rychlého sbírání smetany strategie pomalého sbírání smetany nízká cena strategie rychlého pronikání strategie pomalého pronikání

11 Strategie poměr cena/kvalita VysokáCena StředníNízká Vysoká 1. Strategie získání mimořádné ceny 2. Strategie vysoké hodnoty 3. Strategie mimořádně vysoké hodnoty Kvalita Střední 4. Strategie předražování 5. Strategie střední hodnoty 6. Strategie odpovídající hodnoty Nízká 7. Strategie okrádání 8. Neúsporná strategie9. Úsporná strategie

12 Proces tvorby ceny -pricing 1.Stanovení ceny přirážkou 2.Poptávkově orientované ceny 3.Konkurenčně orientované ceny 4.Podle hodnoty vnímané zákazníkem 5.S tanovení ceny „smlouváním“

13 Dodací podmínky EXW (Ex Works) – ze závodu FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi FOB (Free On Board) – vyplaceně loď CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do CIP (Carriage and Insurance Paid to) DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno DAT (Delivered at terminal) – s dodáním na terminál DAP (Delivered at place) – s dodáním na místo

14

15

16 Platební podmínky Platba v hotovosti předem (cash in advance) Platby bankovním převodem Dokumentární inkaso – Documents against payment – Documents against acceptance Dokumentární akreditiv (letter of credit)

17 Reciproční obchod (Counter Trade) Barter – výměna zboží za zboží Barter-clearing – výměna zboží na určitý časový interval Paralelní barter(Counter Purchase) – povinnost utratit získané peníze v exportní zemi Mnohostranné obchody(Switch Trading) – země získané zboží prodá do třetí země Zpětná koupě(Product buy back) – návratnost investice pomocí zpětného dodávání zboží Offset – vládni nákupy s možností zpětné zakázky

18 1.Potraviny a nealkoholické nápoje 2.Alkoholické nápoje a tabák 3.Odívání a obuv 4.Bydlení, voda, energie, paliva 5. Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 6. Zdraví 7. Doprava 8. Pošty a telekomunikace 9. Rekreace a kultura 10. Vzdělávání 11. Stravování a ubytování 12. Ostatní zboží a služby Složení spotřebního koše Inflace - Index spotřebitelských cen Inflace - 2013 Inflace - 2013 Měření inflace pomocí cenových indexů: Deflátor HDP Index spotřebitelských cen Index cen výrobců

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu."

Podobné prezentace


Reklamy Google